ВИПУСК №3 (83) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

ВИПУСК №3 (83) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

Шановні колеги! Представляємо вашій увазі випуск №3 (83) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал посідає 9 місце у «Рейтингу наукових періодичних видань України» та 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська».

У №3 (83) розміщено 23 статті авторів з наукових установ і закладів освіти України, Саудівської Аравії та Туреччини. Читачам 195 країн світу (підтверджені відомості Google Analytics) представлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освітніх застосувань ІКТ, інноваційні рішення проблем впровадження ІКТ в освітній процес. Англійською мовою опубліковано 8 статей.

Тематика наукових публікацій охоплює такі напрями:

 • Методологія, теорія, філософія та історія використання ІКТ в освіті
 • ІКТ і засоби навчання у професійній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти
 • ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
 • Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з використання ІКТ

Вітчизняні науковці з Бердянська, Івано-Франківська, Ізмаїлу, Кам’янець-Подільська, м. Кам’янське, Києва, Кропивницького, Львова, Луцька, Миколаєва, Одеси, Харкова, Херсону, Черкас, Чернівців висвітлили свої практичні здобутки на сторінках третього випуску 2021 року.

У виданні представлено публікації науковців з Джазанського Університету, Королівство Саудівська Аравія, Університету Ушак, Туреччина, Університету Анкари, Туреччина.

Вітчизняні освітні розробки представлено статтями дослідників з:

 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інституту вищої освіти НАПН України;
 • Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Умань, Україна;
 • Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ, Україна;
 • Центральноукраїнського державного педагогічного університетуімені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна;
 • Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна;
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Національного авіаційного університету, Київ;
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ;
 • Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ, Україна;
 • Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнкам Кам'янець-Подільський, Україна;
 • Мукачівського державного університету, м Мукачево, Україна;
 • Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл, Україна;
 • Донецького національного медичного університету, м. Кропивницький, Україна
 • Одеського технічного фахового коледжу ОНАХТ, м. Одеса, Україна;
 • Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, м. Харків, Україна;
 • Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;
 • Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна;
 • Дніпровського державного технічного університету, м. Кам’янське, Україна;
 • Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна;
 • ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна;
 • ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна;
 • Національного університету цивільного захисту України, Харків, Україна;
 • Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна;
 • Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв, Україна;
 • Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна;
 • Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м Харків, Україна.

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

22 вересня 2022 року на базі Інституту цифровізації освіти НАПН України буде проведено ІІ Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті»

Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні розробки, електронні освітні ресурси.


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.


Інститут цифровізації освіти НАПН України запрошує на навчання до аспірантури та докторантури.

Підготовка докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється в галузі знань "01 Освіта/Педагогіка", зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізації "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.