ВИПУСК №3 (89) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

ВИПУСК №3 (89) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

Шановні колеги, друзі, учителі, викладачі, учені! З вірою у наше мирне майбутнє, у життя й працю в незалежній Україні пропонуємо Вашій увазі черговий випуск № 3 (89) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), має JCI = 0,36 (2020) – Journal Citation Indicator в категорії Education & Educational Research.

У № 3 (89) розміщено 16 статей авторів з наукових установ та закладів освіти України та зарубіжжя. У випуск увійшли статті науковців таких установ НАПН України: Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Інституту психології імені Г.С. Костюка. Читачам 198 країн світу представлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освітніх застосувань ІКТ, інноваційні рішення проблем впровадження ІКТ в освітній процес.

Тематика наукових публікацій охоплює напрями:

 • ІКТ і засоби навчання у дошкільній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у професійній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти
 • ІКТ і засоби навчання в системі післядипломної педагогічної освіти
 • ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень
 • ІКТ управління освітою
 • підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з використання ІКТ
 • відкритий інформаційно-освітній простір, інформаційна безпека та захист даних

Географія авторського колективу це і регіони України – Вінниця, Дрогобич, Житомир, Київ, Кривий Ріг, Львів, Переяслав, Суми, Херсон, Черкаси, і зарубіжжя – Болгарії, Сербії, Литви, Німеччини, Філіппін.

У випуску висвітлюють результати наукових пошуків та практичних напрацювань наукові і науково-педагогічні працівникі таких закладів освіти і наукових установ:

 • Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 • Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
 • Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
 • Криворізького державного педагогічного університету,
 • Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради,
 • Національного університету оборони України імені Івана Черняховського,
 • Служби Зовнішньої розвідки України,
 • Інституту математики НАН України,
 • Національного авіаційного університету,
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського університету імені Бориса Грінченка,
 • Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
 • Херсонського державного університету,
 • Університету Григорія Сковороди в Переяславі,
 • Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Львівського національного університету імені Івана Франка,
 • Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир.
 • Пловдивського університету «Паїсій Хілендарський», м. Пловдив, Болгарія,
 • Університету Приштини в Косовській Митровіці, м. Косовська Митровица, Сербія,
 • Академії освіти Університету Вітовта Великого, м. Вільнюс, Литовська Республіка,
 • Університету прикладних наук Остфалія, м.Зудербург, Німеччина,
 • Університету Силлімана, м. Думагете, Філіппіни.

Низький уклін вам, дорогі наші захисники і захисниці, щиро вдячні за те, що можемо продовжувати нашу роботу та презентувати вітчизняній і міжнародній науковій спільноті працю наших вчених. Ми переможемо! Слава Україні!

Анонси та оголошення

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ»

30 листопада 2022 р. у м. Переяслав відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами». Інститут цифровізації освіти НАПН України виступив одним із організаторів заходу. Цьогорічне проведення конференції відбуватиметься у дистанційному форматі. 


V Всеукраїнська науково-технічна конференція "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення"

1-2 грудня 2022 р. у м. Житомир відбудеться V Всеукраїнська науково-технічна конференція "Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення". Інститут цифровізації освіти НАПН України виступив одним із організаторів заходу. Цьогорічне проведення конференції відбуватиметься з використанням технічних засобів відеозв’язку. Посилання для підключення на відеоконференцію буде розіслано авторам тез через електронні адреси. Анкету учасника конференції та тези доповіді необхідно надіслати організаторам конференції до 23 листопада 2022 р.


ІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”

30 листопада запрошуємо до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”, що відбудеться дистанційно на базі Університету Григорія Сковороди в місті Переяслав , Україна. Прийом матеріалів до 28 листопада 2022 р.


Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.