ВИПУСК №4 (90) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

ВИПУСК №4 (90) ЕЛЕКТРОННОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»

Шановні колеги, друзі, учителі, викладачі, учені! Пропонуємо Вашій увазі випуск № 4 (90) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), має JCI = 0,43 (2021) – Journal Citation Indicator у категорії Education & Educational Research.

У № 4 (90) розміщено 14 статей авторів з наукових установ і закладів освіти України та зарубіжжя. У випуск увійшли статті науковців Національної академії педагогічних наук України: Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інституту педагогіки, Інституту вищої освіти, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна. Читачам 198 країн світу представлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освітніх застосувань ІКТ, інноваційні рішення проблем впровадження ІКТ в освітній процес.

Тематика наукових публікацій охоплює напрями:

  • ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті
  • ІКТ і засоби навчання у професійній освіті
  • ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти
  • Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з використання ІКТ
  • Відкритий інформаційно-освітній простір, інформаційна безпека та захист даних

Географія авторського колективу охоплює Україну: Вінниця, Житомир, Київ, Кривий Ріг, Суми, Тернопіль Харків, Херсон, а також зарубіжжя, зокрема: Саудівська Аравія, Словаччина, Філіппіни.

У випуску висвітлено результати наукових пошуків і практичних напрацювань наукові і науково-педагогічні працівники таких закладів освіти і наукових установ:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, Криворізький державний педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Київський національний лінгвістичний університет, Національний авіаційний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Державний університет «Одеська політехніка», Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Державний університет «Житомирська політехніка», Вінницький національний технічний університет, Кошицький технічний університет, Факультет виробничих технологій у Пряшові, м. Пряшів, Словаччина, Університет принца Саттама бін Абдулазіза, Хаутат Бані Тамім, Саудівська Аравія, Університет Силлімана, м. Думагете, Філіппіни.

Низький уклін вам, дорогі наші захисники і захисниці, щиро вдячні за те, що можемо продовжувати нашу роботу та презентувати вітчизняній і міжнародній науковій спільноті працю наших вчених. Ми переможемо! Слава Україні!

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.