Випуск №6 (80) електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»

Випуск №6 (80) електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»

Шановні колеги! Представляємо вашій увазі випуск №6 (80) електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». У номер увійшли 23 статті авторів з наукових установ та закладів освіти України, Іспанії, Словаччини, Філіппін. Читачам 193 країн світу представлено результати фундаментальних та прикладних досліджень в галузі освітніх застосувань ІКТ, інноваційні рішення проблем впровадження ІКТ в освітній процес.

Теми наукових публікацій висвітлені у розділах журналу, а саме:

ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті

ІКТ і засоби навчання у професійній освіті

ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти

ІКТ і засоби навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

ІКТ підтримки психолого-педагогічних досліджень

ІКТ управління освітою

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з використання ІКТ

відкритий інформаційно-освітній простір, інформаційна безпека та захист даних

Педагоги Дрогобичу, Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Мелітополя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Тернополя, Черкас, Харкова, Хмельницького висвітлили свої напрацювання, що увійшли до випуску №6 (80) 2020 року.

Зарубіжні науковці університету Сілліман, Думагете сіті (Філіппіни), Словацької академії наук в Братиславі, Центру соціальних і психологічних наук, м. Братислава (Словаччина), Словацького технологічного університету, м. Братиславі, Центру мов, гуманітарних наук та академічного спорту м. Трнава (Словаччина), Словацький технологічний університет у м. Братислава, факультету матеріалознавства і технологій м. Трнаві (Словаччина), Інституту промислової інженерії та менеджменту, м. Братислава (Словаччина), університету Деусто, м. Більбао (Іспанія) поділилися своїм досвідом.

У виданні представлено публікації вітчизняних освітян з наукових установ та закладів освіти України, зокрема: Інституту педагогіки НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України, ІІТЗН НАПН України, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академії технологічних наук України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України, Українсько-американського університет Конкордія, Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного центру «Мала академія наук України», Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), Дніпропетровського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпро), КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Черкаського національний університет імені Богдана Хмельницького, Полтавської державної аграрної академії, Миколаївського національного аграрного університету, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Військової академії ( м. Одеса), Одеського державного екологічного університету, Центру інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Анонси та оголошення

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ»

Шановні колеги! Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» запрошує Вас узяти участь у роботі VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ» 25-26 травня 2021 року.


ОНЛАЙН-ФОРУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

15–16 червня 2021 року запрошуємо вас до участі у ІІІ всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». Серед напрямів роботи онлайн-форуму: Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання. Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.


Workshop 3L-Person 2021

Запрошуємо до участі у семінарі VI International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person). Тематичні напрями: Дизайн особистого навчального середовища; ІКТ для професійної перепідготовки та навчання на робочому місці; ІКТ в освіті людини з особливими потребами; Безпека в інформаційно-освітньому просторі; ІКТ-підтримка STEM освіти та професійної кар’єри; Синтетичне навчальне середовище; Змішане та дистанційне навчання. Матеріали подаються і презентуються під час конференції виключно англійською мовою.


IX Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного та е-навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь в роботі Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Конференція пройде онлайн 17-18 червня 2021 р. Прийом заявок на участь і розміщення на сайті текстів доповідей – до 7 червня. Участь у конференції безкоштовна.


Вступ до докторантури

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України запрошує на навчання до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


V Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти. 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.