Золота команда «Clever: School of natural and mathematical sciences» на дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2021»

Золота команда «Clever: School of natural and mathematical sciences» на дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2021»

Упродовж 26-28 травня 2021 року відбулися стендові презентації та майстер-класи дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» («Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі») в рамках Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2021» та Одинадцятої міжнародної виставка освіти за кордоном «World Edu».

Директор проєкту та науковий керівник – Гриб’юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Особлива увага зверталася на приклади застосування цифрових вимірювальних комплексів з метою вирішення питання оптимізації міжпредметних зв’язків у взаємодії дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих закладів освіти. У відповідності до завдань проекту було висвітлено проблеми та перспективи педагогічно виваженого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час майстер-класів ґрунтовно висвітлювалася специфіка використання варіативних моделей комп’ютерно орієнтованих систем дослідницького навчання учнів предметів природничо-математичного циклу в контексті неперервної освіти та презентувався кращий інноваційний досвід «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

На майстер-класах розглядалися методики проведення польових досліджень та рольових ігор у контексті міждисциплінарної проблематики дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

31 травня 2021 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованих систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти», присвячена пам’яті видатного вченого, академіка Мирослава Івановича Жалдака.

Усі заходи відбулися на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема дослідницького проєкту послугувала плідним підґрунтям для ефективного обміну думками із зазначеної проблематики. Обмін досвідом та аналіз процесів реформування освіти, що характерні для сьогодення країни, дали можливість спланувати подальшу діяльність у рамках дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

Команда «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» отримала п’ять золотих медалей, що є свідченням високого професіоналізму учасників проекту.

1.png

Вдячність Національній академії педагогічних наук України, Міністерству освіти і науки України, а також компанії «Виставковий Світ» за чергову можливість продемонструвати освітній та науковій спільноті нашої держави напрацювання золотої команди експертів «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» та інноваційні бачення на шляху підготовки висококваліфікованих фахівців.

З програми роботи виставки:

Clever: School of Natural and Mathematical Sciences (стенд № 79).

Майстер-класи в рамках дослідницького проекту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

Проводять: Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, к.пед.н., вчитель математики, інформатики, старший дослідник, доцент, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Копиченко Анна Василівна, вчитель фізики навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»; Іванюк Антон Іванович, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Сальникова Ірина Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу «Мрія», м. Одеса; Добровольська Тетяна Арсентівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Олена Володимирівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Боричко Тетяна Юріївна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради»; Гресько Катерина Олександрівна, музичний керівник КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Задорожна Юлія Василівна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Заїка Тетяна Василівна, практичний психолог КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради».

Науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованих систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти - Clever: School of Natural and Mathematical Sciences», присвячена пам’яті видатного вченого, академіка Мирослава Івановича Жалдака.

Доповідачі: Гриб’юк Олена Олександрівна, науковий керівник проекту, провідний науковий співробітник, к.пед.н., старший дослідник, доцент Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Шафран Йоанна, д.пед.н., доцент Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); Єрофєєва Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»; Ведищева Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Волкова Наталія Іванівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Наталя Володимирівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради»; Сас Наталія Вячеславівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради».

Питання, що обговорюватимуться: ефективність поширення педагогічного досвіду та інноваційних розробок в педагогічній освіті в контексті підвищення загального освітнього рівня дітей і молоді з предметів природничо-математичного циклу, в тому числі STEM-освіти; обговорення результатів наукових досліджень і інноваційної діяльності, педагогічно виваженого використання варіативних моделей комп’ютерно орієнтованих методичних систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу, механізмів впровадження та соціальних ефектів; розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, математичного моделювання, систем комп’ютерної математики; розвиток процесів і технологій інформатизації освіти, навчально-методичного забезпечення національної системи природничо-математичної, STEM- та ІТ-освіти; ефективність просування інноваційних педагогічних рішень на основі використання інформаційних технологій; формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності школярів в умовах дослідницького навчання; освітня робототехніка як універсальний інструмент для розвитку й виховання учнів у процесі дослідницького навчання; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів через дослідницьку діяльність; особливості дослідницького навчання молодших школярів в умовах Нової української школи; пошуково-дослідницька й експериментальна діяльність дошкільників як основа пізнавального розвитку; специфіка проведення наукових досліджень і обмін досвідом щодо використання методів і технологій електронного й мобільного навчання, інноваційних освітніх і інструментальних технологій в контексті неперервної освіти.

Цільова аудиторія: педагоги ЗЗСО, ЗДО, науковці НАН України, НАПН України, викладачі ЗВО.

28.05.2021 р., 10:00-12:00

Приєднатися можна під час проведення конференції: https://meet.google.com/bmw-eebe-irs

Анонси та оголошення

ІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”

30 листопада запрошуємо до участі у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами”, що відбудеться дистанційно на базі Університету Григорія Сковороди в місті Переяслав , Україна. Прийом матеріалів до 28 листопада 2022 р.


IV всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в освіті: виклики, реалії, перспективи»

12 жовтня відбудеться IV всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в освіті: виклики, реалії, перспективи» 2022. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Запрошуємо до участі!


Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.