Золота команда «Clever: School of natural and mathematical sciences» на дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2021»

Золота команда «Clever: School of natural and mathematical sciences» на дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2021»

Упродовж 26-28 травня 2021 року відбулися стендові презентації та майстер-класи дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» («Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі») в рамках Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2021» та Одинадцятої міжнародної виставка освіти за кордоном «World Edu».

Директор проєкту та науковий керівник – Гриб’юк Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Особлива увага зверталася на приклади застосування цифрових вимірювальних комплексів з метою вирішення питання оптимізації міжпредметних зв’язків у взаємодії дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих закладів освіти. У відповідності до завдань проекту було висвітлено проблеми та перспективи педагогічно виваженого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час майстер-класів ґрунтовно висвітлювалася специфіка використання варіативних моделей комп’ютерно орієнтованих систем дослідницького навчання учнів предметів природничо-математичного циклу в контексті неперервної освіти та презентувався кращий інноваційний досвід «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

На майстер-класах розглядалися методики проведення польових досліджень та рольових ігор у контексті міждисциплінарної проблематики дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

31 травня 2021 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованих систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти», присвячена пам’яті видатного вченого, академіка Мирослава Івановича Жалдака.

Усі заходи відбулися на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема дослідницького проєкту послугувала плідним підґрунтям для ефективного обміну думками із зазначеної проблематики. Обмін досвідом та аналіз процесів реформування освіти, що характерні для сьогодення країни, дали можливість спланувати подальшу діяльність у рамках дослідницького проєкту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

Команда «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» отримала п’ять золотих медалей, що є свідченням високого професіоналізму учасників проекту.

1.png

Вдячність Національній академії педагогічних наук України, Міністерству освіти і науки України, а також компанії «Виставковий Світ» за чергову можливість продемонструвати освітній та науковій спільноті нашої держави напрацювання золотої команди експертів «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» та інноваційні бачення на шляху підготовки висококваліфікованих фахівців.

З програми роботи виставки:

Clever: School of Natural and Mathematical Sciences (стенд № 79).

Майстер-класи в рамках дослідницького проекту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

Проводять: Гриб’юк Олена Олександрівна, керівник проекту, к.пед.н., вчитель математики, інформатики, старший дослідник, доцент, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Копиченко Анна Василівна, вчитель фізики навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»; Іванюк Антон Іванович, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Сальникова Ірина Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу «Мрія», м. Одеса; Добровольська Тетяна Арсентівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Олена Володимирівна, вихователь-методист КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Боричко Тетяна Юріївна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради»; Гресько Катерина Олександрівна, музичний керівник КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Задорожна Юлія Василівна, вихователь КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради»; Заїка Тетяна Василівна, практичний психолог КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради».

Науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованих систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти - Clever: School of Natural and Mathematical Sciences», присвячена пам’яті видатного вченого, академіка Мирослава Івановича Жалдака.

Доповідачі: Гриб’юк Олена Олександрівна, науковий керівник проекту, провідний науковий співробітник, к.пед.н., старший дослідник, доцент Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Шафран Йоанна, д.пед.н., доцент Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща); Єрофєєва Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, дошкільний навчальний заклад». Одеська приватна гімназія «Мрія»; Ведищева Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області; Волкова Наталія Іванівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 72 Вінницької міської ради»; Журавель Наталя Володимирівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради»; Сас Наталія Вячеславівна, завідуюча КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 50 Вінницької міської ради».

Питання, що обговорюватимуться: ефективність поширення педагогічного досвіду та інноваційних розробок в педагогічній освіті в контексті підвищення загального освітнього рівня дітей і молоді з предметів природничо-математичного циклу, в тому числі STEM-освіти; обговорення результатів наукових досліджень і інноваційної діяльності, педагогічно виваженого використання варіативних моделей комп’ютерно орієнтованих методичних систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу, механізмів впровадження та соціальних ефектів; розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, математичного моделювання, систем комп’ютерної математики; розвиток процесів і технологій інформатизації освіти, навчально-методичного забезпечення національної системи природничо-математичної, STEM- та ІТ-освіти; ефективність просування інноваційних педагогічних рішень на основі використання інформаційних технологій; формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності школярів в умовах дослідницького навчання; освітня робототехніка як універсальний інструмент для розвитку й виховання учнів у процесі дослідницького навчання; розвиток інтелектуальних і творчих здібностей школярів через дослідницьку діяльність; особливості дослідницького навчання молодших школярів в умовах Нової української школи; пошуково-дослідницька й експериментальна діяльність дошкільників як основа пізнавального розвитку; специфіка проведення наукових досліджень і обмін досвідом щодо використання методів і технологій електронного й мобільного навчання, інноваційних освітніх і інструментальних технологій в контексті неперервної освіти.

Цільова аудиторія: педагоги ЗЗСО, ЗДО, науковці НАН України, НАПН України, викладачі ЗВО.

28.05.2021 р., 10:00-12:00

Приєднатися можна під час проведення конференції: https://meet.google.com/bmw-eebe-irs

Анонси та оголошення

Вступ до аспірантури

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України запрошує на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізацією: Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ОНЛАЙН-ФОРУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

15–16 червня 2021 року запрошуємо вас до участі у ІІІ всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». Серед напрямів роботи онлайн-форуму: Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання. Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.


Workshop 3L-Person 2021

Запрошуємо до участі у семінарі VI International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person). Тематичні напрями: Дизайн особистого навчального середовища; ІКТ для професійної перепідготовки та навчання на робочому місці; ІКТ в освіті людини з особливими потребами; Безпека в інформаційно-освітньому просторі; ІКТ-підтримка STEM освіти та професійної кар’єри; Синтетичне навчальне середовище; Змішане та дистанційне навчання. Матеріали подаються і презентуються під час конференції виключно англійською мовою.


IX Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного та е-навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь в роботі Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Конференція пройде онлайн 17-18 червня 2021 р. Прийом заявок на участь і розміщення на сайті текстів доповідей – до 7 червня. Участь у конференції безкоштовна.


V Міжнародний семінар «Методи, ресурси і технології відкритого навчання та досліджень» (MROL 2021)

Тематика семінару охоплює питання сучасного стану розвитку та перспектив використання провідних інформаційно-комунікаційних технологій підтримування навчання і наукових досліджень у відкритих системах вищої освіти. 


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА»

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та компанія UGEN (Ukrainian Generation) оголошують всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти «Електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога». До участі у конкурсі запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, авторські колективи, заклади фахової передвищої освіти, що мають власні розроблені і діючі автономні електронні освітні ресурси.