Лупаренко Лілія Анатолїівна

Лупаренко Лілія Анатолїівна Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar mini-icon[1].png linkedIn_icon.png Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 08.02.2021 14:17:16
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VnRkSDcAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 397<
  h-індекс (усі): 9<
  i10-індекс (усі): 7<
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьV Bykov, O Spirin, L LuparenkoТеорія і практика управління соціальними системами, 3-25, 2014752014
  Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішеньЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 151-169, 2014442014
  Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпеченняЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 2011412011
  Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання, 136-174, 201636*2016
  Соціально-психологічні аспекти забезпечення відкритого доступу з використанням електронних журнальних системАВ Яцишин, ЛА ЛупаренкоВісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 69-74, 2013202013
  Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх дослідженьЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 324-343, 2017172017
  Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання, 134-154, 2017142017
  Методичні рекомендації з використання дослідного зразка електронного наукового видання на платформі Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201692016
  Методологія інформатизації наукової та управлінської діяльності установ НАПН України на основі веб-технологійНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...Атіка, 201492014
  Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Using of the Electronic Systems of Open Access for …OM Spirin, AV Yatsyshyn, SM Ivanova, AV Kilchenko, LA LuparenkoInformation Technologies and Learning Tools 55 (5), 136-174, 201682016
  Особливості використання електронної журнальної системи Open Journal Systems у вітчизняному науково-освітньому просторіЛА ЛупаренкоНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201582015
  Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженняхЛА ЛупаренкоКомпринт, 201972019
  Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльностіОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання, 196-218, 201772017
  Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору УкраїниОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 11-17, 201572015
  Plagiarism Detection Tools for Scientific e-Journals PublishingL LuparenkoInternational Conference on Information and Communication Technologies in …, 201472014
  Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201172011
  Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal SystemsОМ Спірін, ЛА Лупаренко, ОВ НовицькийІнформаційні технології в освіті, 40-60, 201762017
  Педагогічний експеримент із розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 105-124, 20165*2016
  Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 30-38, 20155*2015
  Опис моделі типового сайту наукової установи. Аналітична запискаНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, ЛА ЛупаренкоЗадепоновано в ДНТБ України у№ 4-Ук2014, 201452014
  Критерії та показники ефективності застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженняхЛА ЛупаренкоІнформаційні технології в освіті 1 (34), 89-117, 201842018
  Аналіз впровадження видавничої платформи Open Journal Systems у вітчизняному і зарубіжному електронному науковому видавництвіЛА ЛупаренкоITEA 2011, 3-8, 201142011
  Поняття організаційно-педагогічної моделі впровадження електронних відкритих журнальних систем у процес науково-педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоНАУ, 201832018
  Критерії та показники оцінювання ІКТ-компетентності наукових працівників щодо застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженняхЛ ЛупаренкоФОП Цьома СП, 201832018
  Критерії оцінювання журналів для включення у реферативну базу даних Directory of Open Access JournalsЛА ЛупаренкоІІТЗН, 201832018
  Методика навчання наукових працівників особливостям організації редакційно-видавничого процесу з використанням Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоЛабораторія сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології …, 201832018
  Організаційно-педагогічна модель упровадження електронних відкритих журнальних систем у процес науково-педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоЗбірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 201832018
  Етапи впровадження електронного наукового журналуЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201732017
  Інформаційно-аналітичний моніторинг в електронній відкритій журнальній системі Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 201632016
  Open Journal Systems як ІКТ підтримки наукової комунікації в процесі психолого-педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоРедакційно-видавничий відділ РДГУ, 201532015
  Вільнопоширювані електронні журнальні системи для підтримки представлення результатів педагогічних дослідженьЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 201532015
  Програмні рішення для виявлення плагіату в наукових роботахЛА Лупаренко32014
  Проектування моделі типового сайту наукової установиНТ Задорожна, ТВ Кузнєцова, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 39 (1), 275-296, 201432014
  Рекомендації з інсталяції та використання програми для пошуку плагіату Etxt АнтиплагиатЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ …, 201432014
  Огляд основних електронних реферативних баз данихЛА ЛупаренкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201332013
  Аналіз функціональних та технічних особливостей електронної журнальної системи відкритого доступу Open Journal SystemsЛА ЛупаренкоІТОНТ 2012, 149-150, 201232012
  Використання електронних журнальних систем для забезпечення ефективного доступу до наукових інформаційних ресурсівЛА ЛупаренкоІнформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем, 161-164, 201232012
  Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідникОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...ЦП Компринт, 201922019
  Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженняхЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 201922019
  До визначення поняття «методика використання платформи Open Journal Systems для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників»ЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 201922019
  Критерії оцінювання наукових періодичних видань для включення до провідних міжнародних наукометричних баз данихЛА Лупаренко12018
  Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківOM Spirin, SM Ivanova, AV Іatsyshyn, LA Luparenko, AF Dudko, ...Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 302-323, 20202020
  Зміст дисципліни «Наукові електронні комунікації та академічне письмо» для підготовки майбутніх докторів філософіїЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20202020
  Звіт про науково-дослідну роботу «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково …АВ Яцишин, СМ Іванова, ОМ Спірін, ЛА Лупаренко, АВ Кільченко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20202020
  Теорія і досвід використання електронних відкритих журнальних системЛА ЛупаренкоКомпринт, 20192019
  Методика використання платформи Open Journal Systems для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20192019
  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ»ЛА ЛупаренкоІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 20192019
  Програмне забезпечення для перевірки текстів на плагіатМС Тимченко2019
  Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, МА Шиненко, АВ Кільченко, ...Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 20192019
  ПОРІВНЯННЯ ОКРЕМИХ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯЮ Биковим, МІ Жалдаком, ЮВ Триусом, ОМ Спіріним, ОА Головня, ...ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА, 233, 20182018
  Електронні науково-освітні системи у науковій та науково-педагогічній діяльності: глосарійСМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА Лупаренко, ТЛ Новицька, СМ Тукало, ...ІІТЗН НАПН України, 20182018
  ІКТ-компетентність наукових працівників щодо застосування електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженняхЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20182018
  EXPERIENCE OF USING" OPEN JOURNAL SYSTEMS" SOFTWARE PLATFORM FOR INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORT OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITYOM Spirin, LA LuparenkoINFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 61 (5), 196-218, 20172017
  МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ОТКРЫТОГО ДОСТУПАОМ Спирин, АВ Яцишин, СН Иванова, АВ Кильченко, ЛА ЛупаренкоИнформационные технологии и средства обучения 59 (3), 134-154, 20172017
  Використання електронної відкритої журнальної системи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки освітнього процесуОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоНаціональний авіаційний університет, 20172017
  Матеріали семінару-тренінгу з питань інтенсифікації роботи з упровадження результатів наукових досліджень учених Академії засобами Електронної бібліотеки Національної академії …ОМ Спірін, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  The plagiarism detection tools testing reportsLA LuparenkoInstitute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, 20142014
  The plagiarism detection tools testing reportsЛА ЛупаренкоІІТЗН НАПН України, 20142014
  Plagiarism Detection Tools Comparative TablesЛА Лупаренко2014
  Дані порівняльного аналізу інструментів пошуку текстового плагіату (порівняльні таблиці)ЛА ЛупаренкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Семінар-тренінг «Впровадження системи перевірки на плагіат наукових публікацій»НТ Задорожна, ЛА Лупаренко, ОІ ПоповськийІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Використання платформи Open Journal Systems для автоматизації процесу підготовки фахових видань науковими установами в галузі освітиЛА ЛупаренкоАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 20132013

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 26.01.2021 10:24:10
  :