Кравчина Оксана Євгеніївна

Кравчина Оксана Євгеніївна Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 440-96-27

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.07.2018 06:04:04
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0vI8RsMAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 49</
  h-індекс (усі): 4<
  i10-індекс (усі): 1<
  Публікації: 
  Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школіОЄ КравчинаІнформаційні технології і засоби навчання 3 (7), 2008202008
  Основні напрями використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти зарубіжжя.ОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 201182011
  Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс]ОЄ КравчинаІнформаційні технології і засоби навчання, 11, 200962009
  Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника.–[Електронний ресурс]ОА Бондар, ОЄ Кравчина, ОМ ОліфіраРежим доступу: http://nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em8/content/08boapwm. htm, 06
  Розвиток ІКТ компетентності вчителів в процесі впровадження автоматизованих систем управлінняОЄ КравчинаКомпетентністно-спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи ..., 20114*2011
  Управлінські інформаційні мережі в системі загальної середньої освітиОЄ КравчинаІнформаційні технології і засоби навчання, 14, 200932009
  Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителяОЄ КравчинаІнформатика, 201422014
  Інформаційний бюлетень№ 4, 2016. Розвиток інформаційно комунікаційної компетентності вчителя через дистанційне навчання закладів післядипломної педагогічної освіти УкраїниОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2016 2016
  Підходи до оцінювання ІК-компетентності вчителів у ЧехіїОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2016 2016
  Формування та розвиток ключових компетентностей учнів при вивченні ІКТ: з досвіду ЧехіїОЄ КравчинаНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних ..., 2015 2015
  Інформаційний бюлетень№ 4, 2015" ІК-компетентність вчителів в системі освіти: досвід Чехії та Нідерландів"ОЄ Кравчина, ОО ГриценчукІІТЗН НАПН України, 2015 2015
  ІК-компетентність в системах загальної середньої освіти Німеччини, Чехії та СловаччиниОЄ Кравчина, ОВ БілоусІІТЗН НАПН України, 2014 2014
  Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниБВЮ Биков, ОМ Спірін, ВМ Дем'яненко, ОВ Овчарук, ОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 2014 2014
  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи у СловаччиніОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2014 2014
  Оцінювання ІКТ компетентності учнів середньої школи: досвід Чехії та СловаччиниОЄ КравчинаМатеріали Дев’ятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в ..., 2014 2014
  Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освітіОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ..." Атіка", 2014 2014
  Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні вчителем адміністративних завданьОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2013 2013
  Звіт про науково-дослідну роботу «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті»ОВ Овчарук, МП Лещенко, НВ Сороко, ОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013 2013
  Досвід застосування мережі School Leaders Network при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності адміністративного персоналу середньої школи в СШАОЄ КравчинаПедагогічна думка, Київ, 2013 2013
  Бюлетень" Електронні освітні ресурси для організації роботи вчителя"ОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2013 2013
  Оцінка стану інформатизації навчального закладу: зарубіжний досвідОЄ КравчинаЗбірник праць сьомої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в ..., 2012 2012
  Бюлетень" Найбільш розповсюджені вільні ліцензії на програмне забезпечення та варіанти їх використання"ОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2012 2012
  Основні підходи до вирішення адміністративних питань вчителем за допомогою використання шкільного веб-сайту в країнах ЄвропиКравчинаПедагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості, 131-132, 2012 2012
  ІКТ в адміністративній роботі вчителяКравчинаЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів ..., 2012 2012
  Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рікДБ Рождественська, ОВ Овчарук, ОВ Білоус, ОЄ Кравчина, ...ІІТЗН НАПН України, 2011 2011
  Теоретичні аспекти застосування інформаційних та комунікаційних технологій в організаційній роботі вчителяОЄ КравчинаІІТЗН НАПН України, 2011 2011
  Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країнОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...Педагогічна думка, НАПН України, 2010 2010
  Звіт про науково-дослідну роботу" Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання"ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010 2010
  Аналіз моделей інформатизації школи в системах освіти зарубіжних країнОЄ КравчинаІнформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 1-17, 2010 2010
  MAIN APPROACHES OF FREE SOFTWARE APPLICATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS ABROADOY KravchinaInformation Technologies and Learning Tools 20 (6), 2010 2010
  Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника.ОЄ Кравчина, ОА Бондар, ЛМ ОліфіраІнформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 2008 2008
  Студентське самоврядування. Навчально-методичний комплекс для керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитаціїО Даниленко, КравчинаНіка-Центр, 2007 2007
  Студентське самоврядування. Навчально-методичний комплекс для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитаціїЄ Даниленко, Кравчина,ОліфіраНіка-Центр, 2007 2007
  Хто володіє інформацією, той..Б КравчинаУправління освітою, 2006 2006
  Використання Web-ресурсу у післядипломній педагогічній освітіО Кравчина, БондарІнформаційні технології і засоби навчання, 2006 2006
  Кравчина Оксана Євгенівна, молодший науковий співробітник Інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. КиївОЄ Кравчина 
  Kravchina O. Institute of Information Technologies and Learning Tools National Academy of Pedagogical Sciences of UkraineО КравчинаIV. PEDAGOGICAL ASPECTS OF LIFELONG LEARNING…… 134, 105, 0 


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 01.07.2018 06:04:08
  Кількість ресурсів: 30
  Ресурси: 

  Article

  Кравчина, О.Є. (2014) Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя Інформатика.

  Кравчина, О.Є. (2014) Оцінювання ІКТ компетентності учнів середньої школи: досвід Чехії та Словаччини Матеріали Дев’ятої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2014).

  Кравчина, О.Є. (2012) Evaluation of information of school: foreign experience Збірник праць сьомої міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» . pp. 166-172.

  Кравчина, О.Є. (2011) Development of ICT competence of teachers in the implementation of automated control systems Педагогічна компаративістика - 2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості (Частина ІІ) . pp. 1-16. ISSN ISBN 978-966-2633-02-3

  Кравчина, О.Є. (2010) Аnalysis of school informatization models in the systems of education in foreign countries Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19). pp. 1-17. ISSN 2076-8184

  Кравчина, О.Є. (2010) The main areas of application of free software in educational institutions abroad Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (20). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

  Кравчина, О.Є. (2009) IKT role in educational systems of foreign countries Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (11). ISSN 2076-8184

  Кравчина, О.Є. (2009) Administrative information networks in the system of general secondary education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

  Кравчина, О.Є. and Бондар , О.А. and Оліфіра, Л.М. (2008) Information Culture as a component of professionalism methodical worker. Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (8). ISSN 2076-8184

  Book Section

  Кравчина, О.Є. (2016) Approaches to the evaluation infrared competence of teachers in the Сzech Republic In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 184-187.

  Кравчина, О.Є. (2015) The formation and development of key competencies of students in the study of ICT: the experience of the Czech Republic In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів середньої школи у Чеській Руспубліці In: Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст Педагогічна думка, Інститут педагогіки НАПН України, pp. 182-184. ISBN 978-966-644-365-9

  Кравчина, О.Є. (2014) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи у Словаччині In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 35-37.

  Кравчина, О.Є. (2013) Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вирішенні вчителем адміністративних завдань In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 23-26.

  Кравчина, О.Є. (2013) Досвід застосування мережі School Leaders Network при формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності адміністративного персоналу середньої школи в США In: Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст Педагогічна думка, Київ, м.Київ, Україна, pp. 181-183.

  Кравчина, О.Є. (2012) Основні підходи до вирішення адміністративних питань вчителем за допомогою використання шкільного веб-сайту в країнах Європи In: «Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості» НАПН України, ІІТЗН НАПН України, Київ, pp. 1-3.

  Кравчина, О.Є. (2012) ІКТ в адміністративній роботі вчителя In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, Україна, pp. 1-5.

  Кравчина, О.Є. (2011) Основні напрями використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти зарубіжжя. In: ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, Україна, pp. 22-24.

  Monograph

  Білоус, О.В. and Гриценчук, О.О. and Іванюк, І.В. and Кравчина, О.Є. and Лещенко, М.П. and Малицька, І.Д. and Морзе, Н.В. and Овчарук, О.В. and Рождественська, Д.Б. and Сороко, Н.В. and Тимчук, Л.І. and Ткаченко, В.А. and Шиненко, М.А. (2014) Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті Project Report. "Атіка", м.Київ, Україна.

  Book

  Гриценчук, О.О. and Коневщинська, О.Е. and Кравчина, О.Є. and Лаврентьєва, Г.П. and Малицька, І.Д. and Овчарук, О.В. and Рождественська, Д.Б. and Сороко, Н.В. and Хитровська, Ю.В. and Шиненко, М.А. and Іванова, С.М. (2010) Information and communication technologies of learning in the system of general secondary education of foreign countries Педагогічна думка, НАПН України, м. Київ, Україна.

  Other

  Кравчина, О.Є. (2016) Newsletter №4, 2016. The development of information and communication competence of teachers through distance learning postgraduate education institutions of Ukraine ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Кравчина, О.Є. and Гриценчук, О.О. (2015) Newsletter № 4 , 2015 "ICT competence teachers in education: Czech and experience the Netherlands" ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Кравчина, О.Є. and Білоус, О.В. (2014) ICT competence in the general secondary education in Germany, the Czech Republic and Slovakia ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Кравчина, О.Є. (2013) Бюлетень "Електронні освітні ресурси для організації роботи вчителя" ІІТЗН НАПН України, Україна.

  Овчарук, О.В. and Лещенко, М.П. and Сороко, Н.В. and Гриценчук, О.О. and Кравчина, О.Є. and Іванюк, І.В. and Рождественська, Д.Б. and Морзе, Н.В. and Гуржій, А.М. and Тимчук, Л.І. and Білоус, О.В. and Запорожченко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. and Шиненко, М.А. and Горбаченко, В.І. and Ткаченко, В.А. and Малицька, І.Д. (2013) Report on scientific work "Development of information and communication competence of pupils in te context of European integration processes" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Кравчина, О.Є. (2012) Бюлетень"Найбільш розповсюджені вільні ліцензії на програмне забезпечення та варіанти їх використання" ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  Рождественська, Д.Б. and Овчарук, О.В. and Білоус, О.В. and Кравчина, О.Є. and Гриценчук, О.О. and Малицька, І.Д. (2011) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2011 рік ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Кравчина, О.Є. (2011) Theoretical aspects of information and communication technologies in organizational work of the teacher ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Биков, В.Ю. and Овчарук, О.В. and Спірін, О.М. and Жалдак, М.І. and Співаковський, О.В. and Богачков, Ю.М. and Рождественська, Д.Б. and Морзе, Н.В. and Малицька, І.Д. and Кравчина, О.Є. and Колос, К.Р. and Литвинова, С.Г. and Шимон, О.М. and Шевчук, П.Г. and Кривонос, О.М. and Прилуцька, Н.С. and Грабовський, П.П. and Білоус, О.В. (2010) Report on scientific work "The system of information and communication competencies of pupils, teachers and school leaders for standartisation and normative fulfilment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Гриценчук, О.О. and Кравчина, О.Є. and Малицька, І.Д. and Рождественська, Д.Б. (2009) Бюлетені інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій ІІТЗН НАПН України за 2009 рік ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна.