Склад вченої ради

Список членів вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 26.02.2015


П.І.Б

Науковий ступінь, вчене звання

1

Биков Валерій Юхимович (голова ради)

Доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту

2

Спірін Олег Михайлович (заступник голови ради)

Доктор педагогічних наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи

3

Коневщинська Ольга Еммануїлівна (вчений секретар ради)

Кандидат педагогічних наук, вчений секретар Інституту

4

Дем’яненко Віктор Михайлович

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту з науково-експериментальної роботи

5

Богачков Юрій Миколайович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту

6

Буров Олександр Юрійович

Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту

7

Гуржій Андрій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України

8

Жалдак Мирослав Іванович

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики НПУ ім. М.П.Драгоманова

9

Іванова Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту, голова профспілкового комітету

10

Лапінський Віталій Васильович

Кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України

11

Лещенко Марія Петрівна

Доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту

12

Литвинова Світлана Григорівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник методичного центру інформаційних технологій в освіті Управління освіти Оболонського району м. Києва

13

Мальований Юрій Іванович

Кандидат педагогічних наук., член-кореспондент НАПН України, учений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України

14

Носенко Юлія Григорівна

Кандидат педагогічних наук., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту

15

Овчарук Оксана Василівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту

16

Олійник Віктор Васильович

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Університету менеджменту освіти НАПН України

17

Пінчук Ольга Павлівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту

18

Лебеденко Леся Володимирівна

Головний бухгалтер Інституту

19

Соколюк Олександра Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно орієнтованих засобів навчання Інституту

20

Ухань Павло Станіславович

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту

21

Шишкіна Марія Павлівна

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту

22

Яцишин Анна Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту