Про наукові видання та ресурси

Видавнича діяльність в Інституті здійснюється електронним та паперовими науковими фаховими виданнями.

Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. Серед них:

- електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України, 6 випусків на рік), (http://journal.iitta.gov.ua/);

- науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї» (спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, 8 випусків на рік), (https://sites.google.com/a/csf.vashpartner.com/www/);

- збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (спільно з Херсонським державним університетом, 4 випуски на рік), (http://ite.ksu.ks.ua).

У межах виконання заходів з інформатизації НАПН України Інститутом упроваджено низку електронних освітніх ресурсів підтримки наукових психолого-педагогічних досліджень, зокрема, електронну бібліотеку НАПН України; електронне фахове видання «Інформаційні технології і засобів навчання» з найвищим індексом цитувань серед вітчизняних фахових видань у галузі педагогічних наук; інституційна система конференцій «EDU conference». Зазначені ресурси безпосередньо підтримуються в актуальному стані.