Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії РАНТЮКА Івана Івановича з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Інститут цифровізації освіти НАПН України № 17 о.д. від 22.04.2024 р. на підставі рішення вченої ради Інститут цифровізації освіти НАПН України (протокол № 6 від 22.04.2024 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії РАНТЮКА Івана Івановича з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Дисертаційна робота РАНТЮКА Івана Івановича на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління проєктами у процесі неформальної освіти фахівців ІТ-компаній»

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор ВАКАЛЮК Тетяна Анатоліївна.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації РАНТЮКА Івана Івановича

Інформація про склад разової спеціалізованої вченої ради

Наказ про склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова – ШИШКІНА Марія Павлівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІЦО НАПН України.

Рецензенти:

  1. НОСЕНКО Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища ІЦО НАПН України;
  2. КОВАЛЕНКО Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти ІЦО НАПН України.

Опоненти:

  1. КРУГЛИК Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
  2. ПРОШКІН Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики і фізики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Трансляція захисту планується за покликанням: https://www.youtube.com/@IDE_NAES

Контакти відповідальної за роботу разових спеціалізованих рад в ІЦО НАПН України: Валентина Коваленкоkovalenko@iitlt.gov.ua, +380669772239

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.459.001

Наказ МОН України від 28.09.2020 №1198 про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.459.001

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Кива В. Ю. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти у процесі дистанційного навчання

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис

Контакти

Е-mail: iitlt@iitlt.gov.ua

Телефон: +380 (44) 453-90-51