Тукало Сергій Миколайович

Тукало Сергій Миколайович Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 453-96-73


mini-icon[1].png researcherid.png

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 07.09.2018 22:10:17
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3RF9N3YAAAAJ&hl=ru&oi=ao
  Статистика цитування (усі): 73</
  h-індекс (усі): 5<
  i10-індекс (усі): 3<
  Публікації: 
  Інформаційна система менеджменту наукових досліджень в НАПН УкраїниНТ Задорожна, ОО КаплунОсвітні технології та суспільство 1 (16), 699-737, 2013212013
  Автоматизація обробки документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук УкраїниСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010152010
  Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі ІнтернетНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...Укр.–Деп. в ДНТБ України, 2011132011
  Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 201462014
  Організаційно-педагогічні засади впровадження електронного документообігу в наукових установахСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання, 147-165, 201352013
  The Information System as a Tool to Manage R&D at the National Academy of Pedagogical Sciences of UkraineНТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ ТукалоМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті ..., 201252012
  Особливості проектування інформаційної системи Планування наукових досліджень в НАПН УкраїниНТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ ТукалоПроблеми програмування, 322-330, 201242012
  Особливості автоматизації електронного документообігу в наукових установахСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання 2 (28), 201242012
  Про один підхід до впровадження системи електронного документообігу в наукових установах на платформі SharePointСМ ТукалоВид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015 2015
  Проблематизация ценностей науки в концепции Роберта МертонаІВ ЯремкоГилея: научный вестник, 329-333, 2015 2015
  Підхід вибору платформи для впровадження системи електронного докуметообігу в наукових установахСМ ТукалоВид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015 2015
  Зовнішній документообіг в наукових установах НАПН УкраїниСМ ТукалоЧеркаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2014 2014
  Системи електронного документообігу в педагогічній науковій установіСМ ТукалоСОІППО, 2012 2012


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 07.09.2018 22:10:20
  Кількість ресурсів: 24
  Ресурси: 

  Article

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2013) The Information system as a tool to manage r&d at the National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології в освіті, 15. pp. 129-137.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational and pedagogical basis of the introduction of electronic document management in institutes Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 147-165. ISSN 2076-8184

  - Тукало, С.М. (2012) Features of automation of electronic document in scientific institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) The Information System as a Tool to Manage R&D at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань. (ICTERI 2012)». pp. 82-95.

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) Features of planning of the Information system «Planning of scientific researches in NAPN of Ukraine» Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ’2012, 2-3. pp. 322-330.

  - Тукало, С.М. (2010) Automation of documents processing in the information system of research planning in National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19). ISSN 2076-8184

  - Тукало, С.М. (2009) The use of sharepoint as a web-oriented platform for collaborative work and document management systems Зб. пр. Четвертої Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі». pp. 157-163.

  Book Section

  - Тукало, С.М. (2014) External workflow in scientific institutions NAPS of Ukraine In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м.Черкаси, pp. 158-161.

  - Тукало, С.М. (2014) External circulation in scientific institutions of the National academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-100.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational pedagogical principles of introduction in scientific establishments of electronic document management system are on the platform of Sharepoint In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 109-111.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational principles of introduction in scientific establishments of electronic document management In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 79-81.

  - Задорожна, Н.Т. and Тукало, С.М. (2013) The information system of management of scientific researches is in NAPS of Ukraine In: Збірник тез доповідей 2-го Кіровоградського соціально-економічного форуму "Інформаційне суспільство і влада" ФОП Сибірцев Є.М., м. Кіровоград вул. Тарковського, 57/82, Україна, pp. 35-40.

  - Тукало, С.М. (2012) Electronic document management as a tool for office automation in scientific institution In: Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2012 Системний аналіз та інформаційні технології ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, Київ, pp. 418-420.

  - Тукало, С.М. (2012) A task of electronic dokumentoobigu is in scientific establishments In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, pp. 72-74.

  - Тукало, С.М. (2012) Electronic document management systems in teaching scientific institution In: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення" СОІППО, м.Суми, pp. 48-50.

  - Задорожна, Н.Т. and Тукало, С.М. (2011) Informational system «Planning of scientific researches in NAPS of Ukraine» In: Матеріали Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні: Тези доповідей, 17-18 листопада 2011 р. Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, Київ, pp. 44-46.

  - Тукало, С.М. (2010) Автоматизація обробки документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України In: Матеріали конференції "Програмне забезпечення у сфері освіти і науки" УкрНЦ РІТ, м. Київ, УкрНЦ РІТ, pp. 104-106.

  Monograph

  - Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В., Кільченко, А.В., Середа, Х.В., Тукало, С.М., Каплун, О.О. and Лупаренко, Л. А. (2014) The methodology of information Science and Management Activities of Institutions NAPS of Ukraine on the basis web-technologies Technical Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Тукало, С.М., Сороко, Н.В. and Кільченко, А.В. (2015) Materials of the seminar-training on creating a profile of a scientist in scientometric database Google Scholar In: Cемінар щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google Scholar, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Тукало, С.М. (2014) External circulation in scientific institutions of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 27 березня 2014 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational pedagogical principles of introduction in scientific establishments of electronic document management system are on the platform of Sharepoint In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2013 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Задорожна, Н.Т., Середа, Х.В., Тукало, С.М., Лебеденко, Л.В., Роменець, Ю.В., Золотаренко, І.В., Свінцицький, С.В. and Вербельчук, Б.В. (2014) The Information system "Research: planning, control, monitoring" as tool to R&D Documenting Задепоновано в ДНТБ України у №3 - Ук2014, м.Київ, Україна.

  Experiment

  - Кільченко, А.В., Тукало, С.М. and Весельська, Ю.А. (2016) Monitoring the web resource of the "Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine" with the help of Google Analytics: report for July-September 2016 [Experiment]

  Other

  - Задорожна, Н.Т., Каплун, О.О., Середа, Х.В., Тукало, С.М., Горленко, О.С., Тебенко, Олексій Віталійович, Тебенко, Олександр Віталійович and Петрушко, В.А. (2014) Software Description for the Research and Development Management Information System (IS «Scientific Research») Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)