Тукало Сергій Миколайович

Тукало Сергій Миколайович Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar mini-icon[1].png researcherid.png

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 10.01.2020 19:54:56
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3RF9N3YAAAAJ&hl=ru&oi=ao
  Статистика цитування (усі): 79</
  h-індекс (усі): 6<
  i10-індекс (усі): 3<
  Публікації: 
  Інформаційна система менеджменту наукових досліджень в НАПН УкраїниНТ Задорожна, ОО КаплунОсвітні технології та суспільство 1 (16), 699-737, 2013212013
  Автоматизація обробки документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук УкраїниСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010162010
  Науково-методичне забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України на базі мережі ІнтернетНТ Задорожна, ТВ Кузнецова, АВ Кільченко, ХВ Середа, СМ Тукало, ...Укр.–Деп. в ДНТБ України, 2011142011
  Організаційно-педагогічні засади впровадження електронного документообігу в наукових установахСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання, 147-165, 201362013
  Особливості автоматизації електронного документообігу в наукових установахСМ ТукалоІнформаційні технології і засоби навчання 2 (28), 201262012
  The Information System as a Tool to Manage R&D at the National Academy of Pedagogical Sciences of UkraineНТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ ТукалоМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті …, 201262012
  Документування НДР з використанням інформаційної системи «Наукові дослідження: планування, контроль, моніторинг»НТ Задорожна, ХВ Середа, СМ Тукало, ЛВ Лебеденко, ЮВ Роменець, ...Задепоновано в ДНТБ України у№ 3-Ук2014, 201452014
  Особливості проектування інформаційної системи Планування наукових досліджень в НАПН УкраїниНТ Задорожна, ВА Петрушко, СМ ТукалоПроблеми програмування, 322-330, 201252012
  Про один підхід до впровадження системи електронного документообігу в наукових установах на платформі SharePointСМ ТукалоВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20152015
  Проблематизація цінностей науки в концепції Роберта МертонаІВ ЯремкоГілея: науковий вісник, 329-333, 20152015
  Підхід до вибору платформи для впровадження системи електронного докуметообігу в наукових установахСМ ТукалоВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20152015
  Зовнішній документообіг в наукових установах НАПН УкраїниСМ ТукалоЧеркаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 20142014
  Системи електронного документообігу в педагогічній науковій установіСМ ТукалоСОІППО, 20122012


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 09.11.2019 10:56:17
  Кількість ресурсів: 25
  Ресурси: 

  Article

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2013) The Information system as a tool to manage r&d at the National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології в освіті, 15. pp. 129-137.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational and pedagogical basis of the introduction of electronic document management in institutes Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 147-165. ISSN 2076-8184

  - Тукало, С.М. (2012) Features of automation of electronic document in scientific institutions Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). ISSN 2076-8184

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) The Information System as a Tool to Manage R&D at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: Інтеграція, гармонізація та трансфер знань. (ICTERI 2012)». pp. 82-95.

  - Задорожна, Н.Т., Петрушко, В.А. and Тукало, С.М. (2012) Features of planning of the Information system «Planning of scientific researches in NAPN of Ukraine» Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції з програмування УкрПРОГ’2012, 2-3. pp. 322-330.

  - Тукало, С.М. (2010) Automation of documents processing in the information system of research planning in National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (19). ISSN 2076-8184

  - Тукало, С.М. (2009) The use of sharepoint as a web-oriented platform for collaborative work and document management systems Зб. пр. Четвертої Міжнар. конф. «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі». pp. 157-163.

  Book Section

  - Тукало, С.М. (2017) Problems of preservation of uniqueness of scientific publications in electronic libraries and other electronic resources In: Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 109-114.

  - Тукало, С.М. (2014) External workflow in scientific institutions NAPS of Ukraine In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м.Черкаси, pp. 158-161.

  - Тукало, С.М. (2014) External circulation in scientific institutions of the National academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-100.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational pedagogical principles of introduction in scientific establishments of electronic document management system are on the platform of Sharepoint In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 109-111.

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational principles of introduction in scientific establishments of electronic document management In: Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна, pp. 79-81.

  - Задорожна, Н.Т. and Тукало, С.М. (2013) The information system of management of scientific researches is in NAPS of Ukraine In: Збірник тез доповідей 2-го Кіровоградського соціально-економічного форуму "Інформаційне суспільство і влада" ФОП Сибірцев Є.М., м. Кіровоград вул. Тарковського, 57/82, Україна, pp. 35-40.

  - Тукало, С.М. (2012) A task of electronic dokumentoobigu is in scientific establishments In: Тези доповідей звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, pp. 72-74.

  - Тукало, С.М. (2012) Electronic document management as a tool for office automation in scientific institution In: Міжнародна науково-технічна конференція SAIT 2012 Системний аналіз та інформаційні технології ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, м. Київ, Україна, pp. 418-420.

  - Тукало, С.М. (2012) Electronic document management systems in teaching scientific institution In: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення" СОІППО, м.Суми, pp. 48-50.

  - Задорожна, Н.Т. and Тукало, С.М. (2011) Informational system «Planning of scientific researches in NAPS of Ukraine» In: Матеріали Міжнародного наукового конгресу з тематики розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні: Тези доповідей, 17-18 листопада 2011 р. Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, Київ, pp. 44-46.

  - Тукало, С.М. (2010) Автоматизація обробки документів в інформаційній системі планування наукових досліджень в Національній академії педагогічних наук України In: Матеріали конференції "Програмне забезпечення у сфері освіти і науки" УкрНЦ РІТ, м. Київ, УкрНЦ РІТ, pp. 104-106.

  Monograph

  - Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В., Кільченко, А.В., Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173), Тукало, С.М., Каплун, О.О. and Лупаренко, Л. А. (2014) The methodology of information Science and Management Activities of Institutions NAPS of Ukraine on the basis web-technologies Technical Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Спірін, О.М., Іванова, С.М., Тукало, С.М., Сороко, Н.В. and Кільченко, А.В. (2015) Materials of the seminar-training on creating a profile of a scientist in scientometric database Google Scholar In: Cемінар щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google Scholar, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Тукало, С.М. (2014) External circulation in scientific institutions of the National academy of pedagogical sciences of Ukraine In: Звітна наковова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 27 березня 2014 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Тукало, С.М. (2013) Organizational pedagogical principles of introduction in scientific establishments of electronic document management system are on the platform of Sharepoint In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 21 березня 2013 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Задорожна, Н.Т., Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173), Тукало, С.М., Лебеденко, Л.В., Роменець, Ю.В., Золотаренко, І.В., Свінцицький, С.В. and Вербельчук, Б.В. (2014) The Information system "Research: planning, control, monitoring" as tool to R&D Documenting Задепоновано в ДНТБ України у №3 - Ук2014, м.Київ, Україна.

  Experiment

  - Кільченко, А.В., Тукало, С.М. and Весельська, Ю.А. (2016) Monitoring the web resource of the "Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine" with the help of Google Analytics: report for July-September 2016 [Experiment]

  Other

  - Задорожна, Н.Т., Каплун, О.О., Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173), Тукало, С.М., Горленко, О.С., Тебенко, Олексій Віталійович, Тебенко, Олександр Віталійович and Петрушко, В.А. (2014) Software Description for the Research and Development Management Information System (IS «Scientific Research») Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)