Гриб’юк Олена Олександрівна

Гриб’юк Олена Олександрівна Посада: провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 468-19-43


scholar OrcID Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.01.2021 18:43:13
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ipWO89oAAAAJ
  Статистика цитування (усі): 418<
  h-індекс (усі): ry
  i10-індекс (усі): bi
  Публікації: 
  Prospects of the implementation of cloud technologies in educationОО Гриб’юкTheory and methods of e-learning 4 (1), 45-58, 201444*2014
  Перспективи впровадження хмарних технологій в освітіОО Гриб'юкТеорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць, 45-58, 2013442013
  Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклуОО Гриб'юкНаукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 2015382015
  Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу./Гриб’юк ОООО Гриб'юкНаукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 2015382015
  Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistryОО Гриб'юкThe First International Conference on Eurasian scientific development …, 2014372014
  Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry.O GrybyukProceedings of the First International conference on Eurasian scientific …, 201437*2014
  Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого поколінняОО Гриб'юкЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2015322015
  Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління.ОО Гриб’юк“Science”, the European Association of pedagogues and psychologists …, 2014322014
  Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти.ОО Гриб’юкГуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013282013
  Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математикиОО Гриб’юк, МІ ЖалдакНауковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно …, 2013282013
  Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонентОО Гриб'юкГуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015272015
  Система динамічної математики GeoGebra як засіб активізації дослідницької діяльності учнівОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015192015
  Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів з використанням комп’ютерно-орієнтованих систем навчанняОО Гриб'юкЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2013192013
  Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілюОО Гриб'юкНавчально-методичний посібник для учителів., 207, 2013192013
  Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю.ОО Гриб‘юкDidactics of mathematics: Problems and Investigations. Дидактика математики …, 200719*2007
  Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю: посібник для учителівОО Гриб'юкНавчально-методичний посібник для учителів., 202, 200619*2006
  Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів на уроках математикиОО Гриб'юкНаукові записки РВВ КДПУ. – Випуск 6. – Ч. 2, 31–37, 200519*2005
  Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентівОО Гриб’юкМіжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній …, 2013162013
  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладіОО Гриб'юкTeoria i praktyka – znaczenie badań naukowych: Zbiór raportów naukowych (29 …, 2013152013
  Математичне моделювання при навчанні дисциплін математичного та хіміко-біологічного циклів: навчально-методичний посібник для учителівОО Гриб'юкРівне: РДГУ, 2010152010
  Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2015142015
  Використання систем комп'ютерної математики у контексті моделі змішаного навчанняОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикМатематика. Інформаційні технології. Освіта: [зб. статей] / СНУ імені Лесі …, 2015132015
  Евристичні задачі з використанням системи динамічної математики GeoGebra в контексті STEM-освітиОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикПроблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб.наук …, 2015102015
  Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах УкраїниОО Гриб'юкЗбірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол …, 201682016
  Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикІнноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали VI-ї …, 201572015
  Математичне моделювання екологічних процесів в класах з поглибленим вивченням математикиОО Гриб'юкМатематика в школі. Науково-методичний журнал, 45-48, 20046*2004
  Інформаційні технології і засоби навчанняВЮ Биков, ВВ Олійник, ОМ Спірін, МІ Шут, ОЕ Коневщинська, ...К.: Атака, 200852008
  Особливості використання системи GeoGebra в процесі навчання курсу «Математичні основи інформатики»ОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикМатематика. Інформаційні технології. Освіта 1 (4), 34-49, 201742017
  Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням вільнопоширюваних програмних засобівОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикШоста науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник наукових праць …, 201642016
  Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201642016
  Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикНаукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 201642016
  Використання системи GeoGebra в контексті проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчанняОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикП’ята міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2015: Збірник …, 201542015
  Щодо питання формування моделі організації дослідницької компетентностіОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикМатеріали І Всеукраїнського науково-методичного семінару «Розвиток …, 201542015
  ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ GEOGEBRAОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик4*
  Комп'ютерне моделювання та робототехніка в навчально-виховному процесі сучасного навчального закладуОО Гриб'юкМатеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017, 38-43, 201732017
  Використання теорії розв’язування дослідницьких задач у контексті проектно-дослідницької діяльності в процесі навчання математикиОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 201632016
  Моделювання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в контексті навчання математикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикМоделювання в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково …, 201532015
  Дослідницька діяльність на уроках математики з використанням системи GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 201532015
  Зміст і засоби інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наукОО Гриб'юк, ХВ СередаНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 201532015
  Проблеми формування екологічних переконань учнів у процесі навчання математики.ОО Гриб'юкПедагогічні науки. Збірник наукових праць, 121-125, 200032000
  Paradygmat „dobrej” szkoły: zarządzanie innowacją w placówce oświatowejO HrybiukNauka, Badania i Doniesienia Naukowe. Nauki humanistyczne i społeczne, 103-114, 201822018
  Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebraО Гриб’юк, В ЮнчикАктуальні питання гуманітарних наук, 284-298, 201622016
  Системно-концептуальний підхід щодо побудови та функціонування комп’ютерно орієнтованого середовища навчанняОО Гриб'юк, ОМ ХошабаШоста міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник …, 201622016
  Вільнопоширюване програмне забезпечення в контексті варіативності моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклуОО Гриб'юк, ОМ ХошабаШоста міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник …, 201622016
  Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикСучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 201622016
  Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикАктуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 201622016
  Вільнопоширюване програмне забезпечення в контексті варіативності моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклуОО Гриб'юк, ОМ ХошабаЛьвівський національний університет імені Івана Франка, 201622016
  Деякі аспекти моделювання у процесі навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.ОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикАктуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень: матеріали Міжнар …, 201522015
  Система динамічної математики GeoGebra як засіб формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі навчання математикиОО Гриб'юкЗбірка праць Десятої міжнародної конференція «Нові інформаційні технології в …, 20152*2015
  Реалізація міжпредметних зв’язків в процесі навчання математики з використанням GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикСучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 201522015
  Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначенняОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ..." Атіка", 201422014
  Методика викладання планіметрії в 7-9 класах. Курс лекцій, практичні заняття. Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу фізико-математичних спеціальностей …ОО Гриб'юк, ВВ Коваль, ГЯ КлекоцьРівне: РДГУ, 200522005
  Навчання математичним основам інформатики з використання GeoGebra в контексті реформування системи вищої освітиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 201812018
  Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики учнів загальноосвітнього навчального закладуОО Гриб’юкВидавництво НПУ імені МП Драгоманова, 201712017
  Варіативні моделі математичної освіти учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологійОО Гриб'юкВидавництво НПУ імені МП Драгоманова, 201712017
  Сучасні виклики STEM-освіти: із досвіду роботи в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня:«Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання …ОО Гриб'юкНПУ імені МП Драгоманова, 201712017
  Впровадження STEM-освіти в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня" варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо …ОО Гриб’юкВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 201712017
  Варіативність моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання в контексті неперервної освітиОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик, ІС СвітницькаМатематика. Інформаційні технології. Освіта: збірник статей …, 201612016
  Педагогічні аспекти конструювання комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклуОО Гриб'юкЗасоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції …, 201512015
  Розвиток інтелектуальних здібностей учнів з використанням засобів системи динамічної математики GeoGebraОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикНауково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших …, 201512015
  Модель змішаного навчання з використанням систем комп'ютерної математикиОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикМатематика. Інформаційні технології. Освіта: [зб. тез], 71–76, 201512015
  Процес розгортання хмарного середовища навчального закладу в контексті підтримки безпеки мережіОО Гриб'юкНауковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 201512015
  Модель змішаного навчання з використанням систем комп’ютерної математикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 201512015
  Проектування та розробка web-орієнтованої навчальної системи в процесі навчання студентівОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 201412014
  Підтримка безпеки мережі в процесі розгортання хмарного середовища навчального закладу.ОО Гриб’юкМіжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv 2014, 39-43, 201412014
  Деякі аспекти психолого-педагогічних вимог до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математикиОО Гриб’юк, МІ ЖалдакВид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 201412014
  Використання систем комп’ютерної математики в процесі навчання теорії ймовірностейОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикПП Іванюк, 20192019
  WYBÓR DYREKTORA SZKOŁY–WYMAGANIA I PROCEDURA KONKURSOWA W POLSCE I UKRAINIE. W KIERUNKU DOBRYCH PRAKTYKJ SZAFRAN, O HRYBIUKPOZNAŃ 2019, 227, 20192019
  Проектно-дослідницькі методи навчання математики як основа педагогіки співробітництва учасників освітнього процесуОО Гриб'юкІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20192019
  Wybór dyrektora szkoły–wymagania i procedura konkursowa w Polsce i Ukrainie. W kierunku dobrych praktykOO Hrybiuk, J SzafranStudia Edukacyjne, 227-245, 20192019
  Особливості навчання теорії ймовірностей з використанням систем комп’ютерної математикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикVIII Міжнародна науково-практична конференція" Математика. Інформаційні …, 20192019
  Перспективи використання теорії розв’язування дослідницьких задач в процесі навчання математичних основ інформатикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20192019
  Problems of Expert Evaluation in Terms of the Use of Variative Models of a Computer-Oriented Learning Environment of Mathematical and Natural Science Disciplines in SchoolsO HrybiukZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101-118, 20192019
  Improvement of the Educational Process by the Creation of Centers for Intellectual Development and Scientific and Technical CreativityO HrybiukAdvances in Manufacturing II, 370-382, 20192019
  Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освітиМІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20182018
  Навчання математичних основ інформатики з використанням системи GeoGebra в процесі підготовки майбутніх фахівцівОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикVIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні …, 20182018
  Особливості навчання математичних основ інформатики в навчальних закладах вищої освітиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 1 (5), 141-146, 20182018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників: методичні рекомендаціїОЮ Буров, ОО Гриб'юк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, 20182018
  Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики учнів загальноосвітнього навчального закладуОО Гриб’юкНауковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 20172017
  Навчання курсу «Математичні основи інформатики» з використанням системи GeoGebraОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 1 (6), 90-96, 20172017
  Застосування соціальних мереж в процесі підготовки майбутніх вчителів математикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modelingОО Гриб'юкIntercultural Communication 1, 123-143, 20172017
  Феномен соціальних мереж: парадокс залежності та варіативність моделюванняO HrybiukIntercultural Communication 1 (2), 123-142, 20172017
  РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ПРОЕКТІВ У ГУРТКАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИН Балик, С Бревус, Ю Величко, Л Глоба, О Гриб’юк, В Камишин, ...Р64 STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 20172017
  Використання соціальних мереж в контексті професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплінОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикЗбірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 20162016
  ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ GEOGEBRA В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикЗасоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної …, 20162016
  Специфіка використання соціальних мереж в процесі навчання математичних основ інформатикиОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикEuropean humanities studies: Education and Training 1 (2), 268-279, 20162016
  Integration of research problems salvation theory with the utilization of computer oriented study environmentOO Hrybiuk, VL YunchikScientific Monograph E-learning Methodology-Implementation and Evaluation …, 20162016
  Використання системи динамічної математики GeoGebra в процесі навчання математичних дисциплінОО Гриб'юк, ВЛ Юнчик, ІЯ ОлідаОсвітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник 1 (74), 508-514, 20162016
  Проектний підхід у навчанні математики з використанням системи GeoGebraОО Гриб'юк, ВЛ ЮнчикПосвіт 1 (2), 80-82, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Деякі аспекти варіативності моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання в контексті неперервної освітиОО Гриб'юк, ВЛ Юнчик, ІС СвітницькаПП Іванюк 1 (5), 127-131, 20162016
  Деякі аспекти варіативності моделювання комп’ютерно орієнтованого середовища навчання в контексті неперервної освітиОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик, ІС СвітницькаV міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні …, 20162016
  Система GeoGebra в процесі проектно-дослідницької діяльності на уроках математикиОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикЗасоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної …, 20162016
  Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study EnvironmentO Hrybiuk, ОО Гриб'юкScientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation …, 20162016
  Variability modelling and the paradox of addiction in the context of the influence of social networksO Hrybiuk, ОО Гриб'юкMiędzynarodowa Konferencja naukową «Nowoczesne narzędzia informatyczne w …, 20162016
  Mathematics in GeoGebra environment as an art, creativity and ability to generate ideasO Hrybiuk, ОО Гриб'юкEast - West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2016) at the …, 20162016
  Комп’ютерно орієнтоване середовище навчання предметів природничо-математичного циклу та перспективність впровадження варіативних моделейОО Гриб'юкДидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх …, 20162016
  Підвищення рівня природничо-математичної освіти України в контексті інтеграції в Європейський освітній простірОО Гриб'юкII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe „Integracja Europejska a tożsamość …, 20162016
  Tworzenie wiedzy modelowania matematycznego jako środek i sposób rozwiązywania problemów w nauczaniu nauk matematycznych i chemicznych i biologicznych cykli z wykorzystaniem …O Hrybiuk, ОО Гриб'юкMateriały pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej …, 20162016
  Звіт про науково-дослідну роботу" Методологія педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в старшій школі …ОО Гриб'юкІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20152015
  Дослідницька діяльність на уроках математики з використанням системи GEOGEBRAВЛ Юнчик, ОО Гриб'юкІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 20152015
  Стандартизація докторських освітньо-наукових програм та вимоги щодо підготовки докторів філософіїОО Гриб'юкЄвропейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири …, 20152015
  Tworzenie wiedzy modelowania matematycznego jako środek i sposób rozwiązywania problemów w nauczaniu nauk matematycznych i chemicznych i biologicznych cykli z wykorzystaniem …ОО Гриб'юк2014
  Если не MOODLE, то что? Использование платформы MOODLE при реализации парадигмы FLIPPED CLASSROOM.ЕА ГрибюкЧетвертая научно-практическая конференция "Дистанционное обучение - взгляд …, 20142014
  The process of deployment of cloud environment of an educational institution: network security.ОО Гриб'юк2014
  The deployment of cloud environments of educational institution: supporting network security.О GrybyukInnovations in higher education and dissemination of the initial results of …, 20142014
  Звіт про науково-дослідну роботу «Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення»(заключний)МП Шишкіна, МІ Жалдак, ТІ Коваль, ОВ Співаковський, ЮГ Носенко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Психолого-педагогічні аспекти використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання в контексті якості освіти.ОО Гриб’юкЗвітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПНУ, 20142014
  Psychological and pedagogical requirements of computer-oriented mathematics learning in the context of improving the quality of educationОО Гриб'юкHigher Education of Ukraine in the context of integration to European …, 20132013
  Теорія та методика електронного навчання. Випуск IVВП Анненков, ТВ Бєлявцева, ЛЮ Благодаренко, ОВ Богдан, ОВ Бойко, ...Видавничий відділ КМІ, 20132013
  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАССАХ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯОО Гриб'юкДидактика математики: проблемы и исследования, 132-139, 20072007
  Екологічне виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю засобами математичного моделюванняОО Гриб'юкВісник Черкаського університету – Серія: педагогічні науки., 23-32, 20072007
  Історія математики. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для студентів V курсу фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів та інститутів.ОО Гриб'юк, ВВ Коваль, ГЯ КлекоцьРівне: РДГУ, 20042004
  Організація і виконання курсових робіт з методики викладання математики. Методичні рекомендації для студентів ІV курсу фізико – математичних спеціальностей педагогічних …ОО Гриб'юк, ВВ Коваль, ГЯ КлекоцьРівне: РДГУ, 20032003
  Проблеми формування екологічних переконань учнів при вивченні математики в школі (про задачі підвищеної складності)ОО Гриб'юк, ВВ КовальТеорія та методика навчання інформатики, математики та хімії: Збірка …, 20022002
  Математичне моделювання в професі формування екологічних переконань учнівОО Гриб’юк, ВВ КовальЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного …, 20002000
  ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИОО Гриб’юк, ВЛ ЮнчикНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 0
  ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХЛ Нічуговську, Л Панченко, С Семенця, О Гриб‘юк, Н Войналович, ...Організаційний комітет, 80, 0
  ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИО Гриб‘юк, І Гулівата, Р Гуревич, В Глущенко, М Кислова, Ю ТріусВісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно …, 0
  ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОПОШИРЮВАНИХ СИСТЕМ ПЕРЕКЛАДУВ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИОО Кишинська, ОО Гриб’юкНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 0


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 01.01.2021 18:43:15
  Кількість ресурсів: 70
  Ресурси: 

  Article

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (2019) Features of teaching probability theory using computer mathematics systems VIII Міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта" (2-4 червня 2019 р.). pp. 29-35.

  - Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) and Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2018) Teaching mathematical fundamentals of informatics on using GeoGebra in the process of training future specialists. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта», 1 (5). pp. 35-47.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2017) Features of using the system GeoGebra in teaching course “Mathematical foundations of informatics” Математика. Інформаційні технології. Освіта, 1 (4). pp. 34-49.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Implementation of STEM education in the framework of experimental work at the national level: «Variable models of computer-oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle in secondary school» Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі, 18. pp. 44-51. ISSN 2410–7816

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Project and research activity in the process of teaching mathematics students of secondary educational institutions Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 19 (26). pp. 90-98. ISSN 2411–8869

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) The phenomenon of social networks: the paradox of dependence and variability modeling Intercultural Communication, 1/2. pp. 123-143. ISSN 2451-0998. E-ISSN 2543-7461

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Research approach in teaching using of dynamic mathematics system GEOGEBRA Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 15. pp. 284-299. ISSN 2308-4863

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Research approach in teaching using of dynamic mathematics system GeoGebra Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. pp. 1-7.

  - Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. and Світницька, І.С (2016) The variability of models of computer-based learning environment in the context of lifelong education Математика. Інформаційні технології. Освіта, 1 (3). pp. 34-40.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Design and research activity in learning of mathematics using the system of dynamic mathematics GeoGebra Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2, 1 (9). pp. 8-19. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Using the theory of solving of research problems in the context of design research in learning mathematics Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (44). pp. 153-163. ISSN 2412-1142

  - Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. and Оліда, І.Я. (2016) Using of dynamic mathematics GeoGebra in teaching mathematical disciplines Освітні горизонти. Інформаційно-методичний вісник, 1 (74). pp. 508-514. ISSN 978-966-361-519-6

  - Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2016) The specific use of social networks in the learning process on mathematical fundamentals of computer studies European humanities studies: Education and Training, 1 (2). pp. 268-279. ISSN 2413-9025

  - Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2016) The use of social networks in the context of the professional development of presidents of natural and mathematical disciplines Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016», 1 (4). pp. 56-61.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) Design of computer-based learning environment disciplines of natural-mathematical cycle in secondary schools Наукові записки. - Випуск 7. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. pp. 38-50.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) The process of deployment of cloud environments institution in the context of support for network security Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 15 (22). pp. 121-126.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (2015) The use of computer mathematics in the context of blended learning model Математика. Інформаційні технології. Освіта, 2. pp. 52-71.

  - Гриб'юк, О.О. and Середа, Х.В. (orcid.org/0000-0002-4510-7173) (2015) The content and means of informatization management research in education sciences Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 16 (23). pp. 68-73.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) Cognitive theory of computer oriented system training natural and mathematical sciences and implementation verbal and pictorial layout Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 36 (64). pp. 158-175. ISSN 2308-5126

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) System dynamic mathematic GeoGebra is a means of activation of research students Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (4). pp. 163-167.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) (2015) Solving problems in the context of heuristic STEM-education system using dynamic mathematics GeoGebra Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (43). pp. 206-218. ISSN 978-966-2337-01-3

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) The formation of research competencies of students in learning math using GeoGebra system of dynamic mathematics Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 1 (6). pp. 420-428.

  - Гриб'юк, О.О. (2014) Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry The First International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference (April 11, 2014), 1. pp. 46-53. ISSN 13 978-3-902986-87-0

  - Гриб'юк, О.О. (2014) Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління International scientific-practical conference of teachers and psychologists “Science of future” the 5th of March, 2014. Prague (Czech Republic) (1). pp. 190-207. ISSN 9785437903193

  - Гриб'юк, О.О. (2013) Psychological and pedagogical requirements of computer-oriented mathematics learning in the context of improving the quality of education Higher Education of Ukraine in the context of integration to European Educational Spase , 4 (46). pp. 110-123. ISSN 978-966-8840-94-4(4)

  - Гриб'юк, О.О. (2013) Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі Zbi?r raport?w naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie bada? naukowych. (29.07.2013 - 31.07.2013 ), 1 (3). pp. 89-102. ISSN 978-83-63620-07-3 (t.3/1)

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2013) Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті Теорія та методика електронного навчання (4). pp. 45-59.

  - Гриб'юк, О.О. and Жалдак, М.І. (2013) Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (2).

  Book Section

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2019) Design and research methods of teaching mathematics as a basis of pedagogy of cooperation of participants of educational process In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 63-71.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) (2019) Prospects of using the theory of solving research problems in the process of teaching mathematical basics of informatics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 71-78.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) and Юнчик, В.Л. (2019) The use of computer mathematics systems in the teaching of probability theory In: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта. МІТО – 2019 (2-4 червня 2019 р.) ПП Іванюк, м. Луцьк, Україна, pp. 82-86.

  - Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) and Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2018) Peculiarities of teaching mathematical fundamentals of informatics in educational institutions of higher education In: VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, pp. 141-146.

  - Юнчик, В.Л. (orcid.org/0000-0003-3500-1508) and Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2018) Teaching mathematical fundamentals of informatics on using GeoGebra in the context of reforming the higher education system. In: Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні природничо-математичних дисциплін Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, pp. 35-49. ISBN 978-966-940-152-6

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2017) Training course "Mathematical foundations of computer science" with the use of the system GeoGebra In: Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк - с. Світязь, Україна, pp. 90-96.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Variative models of mathematical education of pupils using information and communication technologies In: Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна, pp. 70-73.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Current challenges of STEM education: from experience in the framework of experimental work at the national level: "The Variable computer-oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle" In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П. 25-26 травня 2017 року, Київ НПУ імені М.П. Драгоманова, pp. 213-217.

  - Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2017) Computer modeling and robotics in the educational process of modern educational institutions In: Сьома міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2017: Збірник наукових праць, 27-30 квітня 2017 року, м. Львів Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 38-43. ISBN 978-966-2598-86-5

  - Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2017) The use of social networking in the process of preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 22-26.

  - Гриб'юк, О.О. and Хошаба, О.М. (2016) System-conceptual approach regarding the construction and operation of computer-oriented learning environment In: Шоста міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник наукових праць, 19-22 квітня 2016 року, м. Львів Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 49-53. ISBN 978-966-2598-63-6

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Development of intellectual abilities of students with the use of a system of dynamic Mathematics GeoGebra In: Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», 11-12 листопада 2015 р Інститут комп'ютерних інформаційних технологій НАУ, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Гриб'юк, О.О. and Хошаба, О.М. (2016) Free software in the context of variability models computer oriented learning environment of the subjects of natural-mathematical cycle In: Шоста міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: Збірник наукових праць, 19-22 квітня 2016 року, м. Львів Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 31-35. ISBN 978-966-2598-63-6

  - Гриб'юк, О.О. (2016) Computer oriented learning environment the subjects of natural-mathematical cycle and prospects of implementing variable models In: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції ТОВ «Друкарня Рута», м. Кам’янець-Подільський, Україна, pp. 122-127.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) System GeoGebra in the design and research activities in mathematics lessons In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 року ПП «Ексклюзив-Систем», м. Кіровоград, Україна, pp. 80-85. ISBN 978-617-7079-44-5

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2016) Design and Research activity in learning of mathematics using freely disseminating software In: Шоста науково-практична конференція FOSS Lviv-2016: 19-22 квітня 2016 року, м. Львів ПП Сорока Т.Б., м. Львів, Україна, pp. 35-39. ISBN 978-966-2598-63-6

  - Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2016) Project approach in teaching mathematics using system GeoGebra In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) Посвіт, м. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, Польща, Україна, pp. 80-82. ISBN 978-617-7235-86-5

  - Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. and Світницька, І.С (2016) Some aspects of variability of models of computer-based learning environment in the context of lifelong learning In: V міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта. МІТО – 2016: тези доповідей, Луцьк-Світязь, 5-7 червня 2016 року ПП Іванюк, м. Луцьк, Україна, pp. 127-131.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) Pedagogical aspects of designing computer-based learning environment natural sciences and mathematics In: Засоби і технології сучасного навчального середовища Матеріали науково-практичної конференції, м. Кіровоград 22-23 травня 2015 року . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 36-41.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) The impact of ICT on the development of the young generation of psychophysiological In: Звітна конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Some aspects of modeling in learning using ICT In: "Topical issues of fundamental and applied studies". International internet conference for young researchers and students. Вежа-Друк, м.Луцьк, Україна, pp. 21-24.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Formation model of research competence In: Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців. Матеріали І Всеукраїнського науково-практичного семінару Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 55-60.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Using GeoGebra in the context of computer-based learning environment In: П'ята науково-практична конференція FOSS Lviv 2015 (23-26 квітня 2015 року) Матеріали п'ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015 . Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів, Украъна, pp. 15-17. ISBN 978-966-2598-49-0

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Modeling using information and communication technologies in the context of teaching mathematics In: Моделювання в навчальному процесі. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (23-27 лютого 2015 року) Вежа-Друк, м.Луцьк, Україна, pp. 154-157. ISBN 978-617-7181-91-9

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Model blended learning using computer mathematics systems In: Математика. Інформаційні технології. Освіта. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Луцьк-Світязь, 12-14 червня 2015 року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк, Україна, pp. 71-76.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Heuristic problems by using the system of dynamic mathematics GeoGebra in the STEM-education In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб.наук. праць за матеріалами Міжнар. наук-практ. конф., 26-27 листопада 2015 р Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м.Вінниця, Україна, pp. 148-152.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2015) Implementation of interdisciplinary connections in learning math using GeoGebra In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2015 року Полонійна академія в Ченстохові, Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, pp. 193-197. ISBN 978-617-7235-86-5

  - Юнчик, В.Л. and Гриб'юк, О.О. (2015) Research the lessons of mathematics with the use of GEOGEBRA In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ, Україна, pp. 1-4.

  - Гриб'юк, О.О. and Жалдак, М.І. (2014) Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Гриб'юк, О.О. (2014) Підтримка безпеки мережі в процесі розгортання хмарного середовища навчального закладу In: Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2014 FOSS Lviv-2014, м.Львів, Україна, pp. 39-43.

  - Гриб'юк, О.О. and Юнчик, В.Л. (2014) Design and development of web-oriented training system during training students In: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 84-86.

  - Гриб'юк, О.О. (2013) Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів з використанням комп'ютерно-орієнтованих систем навчання In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 172-175.

  - Гриб'юк, О.О. (2013) Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів In: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Укрїни, м. Київ, Україна.

  Monograph

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Гриб'юк, О.О. (2015) The report on the research work "Methodology of teaching of computer-based learning environment objects natural mathematical cycle in high school" (the first stage) Technical Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (Unpublished)

  - Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Жалдак, М.І., Запорожченко, Ю.Г., Коваль, Т.І., Кравцов, Г.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г., Пірко, М.В., Попель, М.В., Скрипка, К.І., Співаковський, О.В., Сухіх, А.С., Татауров, Віктор Петрович and Шишкіна, М.П. (2014) System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools Project Report. "Атіка", м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Гриб'юк, О.О. (2014) Tworzenie wiedzy modelowania matematycznego jako ?rodek i spos?b rozwi?zywania problem?w w nauczaniu nauk matematycznych i chemicznych i biologicznych cykli z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych In: West Conference on Mathematics Education What STEAM-based approach can bring into mathematics education, EWCOME 2014, 4-8 August 2014, Warszawa, Polska. (Unpublished)

  - Гриб'юк, О.О. (2014) The process of deployment of cloud environment of an educational institution: network security. In: International Scientific-conference “Innovations in higher education and dissemination of the initial results of the research on the law, ethical, technical, social factors of ICT developments, e-learning and intercultural developments in different countr, June 25, 2014 , м.Дніпродзержинськ, Україна. (Unpublished)

  Teaching Resource

  - Буров, О.Ю., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В., Ухань, П.С., Барладим, В.М., Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) and Яськова, Н.В. (2018) The use of electronic social networks as a tool for information-educational high school learning environment: guidelinesе [Teaching Resource]

  Other

  - Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Носенко, Ю.Г., Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Литвинова, С.Г., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І., Коваленко, В.В. and Пірко, М.В. (2014) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools' (conclusive) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Коваленко, В.В., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г. and Пірко, М.В. (2013) Report on research work 'System of psychological-pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (ІІ stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.