Слободяник Ольга Володимирівна

Слободяник Ольга Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 440-60-24

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.10.2018 01:16:17
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RKuTXgcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
  Статистика цитування (усі): 67</
  h-індекс (усі): 4<
  i10-індекс (усі): 1<
  Публікації: 
  Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою/[самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення: проблеми, досвід, методика. Методичний вісник]СП Величко, ОВ СлободяникВип 2, 34-42, 2009112009
  Інтернет-ресурси як засіб реалізації методу проектів на уроках фізики у загальноосвітній школіОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 201472014
  Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»СП Величко, ОВ Слободяник, ДВ СоменкоРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201262012
  Соціальні мережі як засіб організації самостійної діяльності учнівОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 201642016
  Аналіз поняття "проект","проектна технологія", "педагогічне проектування"у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковцівО СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 201532015
  Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляційОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім ..., 201432014
  Методика організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізикиОВ СлободяникКДПУ ім.В.Винниченка, 201232012
  ІКТ в організації самостійної роботи майбутнього вчителя фізикиОВ СлободяникІнноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики ..., 201132011
  Зміст та види індивідуальних завдань для забезпечення активної пізнавальної діяльності студентів з фізикиОВ СлободяникКДПУ ім. В. Винниченка, 201132011
  Принципи створення комп'ютерно орієнтованого навчального середовищаОВ СлободяникТОВ" Друкарня Рута", 201522015
  Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізикиЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник" Атіка", 201422014
  Лабораторний практику зі спецкурсу «Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики»СП Величко, ПВ Сірик, МВ Слюсаренко, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201122011
  Домашні експериментальні завдання як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентівО СЛОБОДЯНИКНаукові записки. Серія: Проблеми методики фізико− математичної і ..., 201122011
  Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання у підготовці майбутніх учителів фізикиОВ СлободяникЗбірник наукових праць Серія: педагогічна, 179-181, 201022010
  Сучасні інноваційні технології в організації самостійної роботи студентівСП Величко, ОВ СлободяникНаша школа, 4-7, 200922009
  Можливості використання електронних соціальних мереж у навчанніОВ СлободяникІІТЗН НАПН України, 201612016
  Компоненти моделі методичної системи самостійної роботи з фізики учнів старшої школи в інформаційно-освітньому середовищіОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 201612016
  Педагогічні основи організації самостійної роботи учнів в комп'ютерно орієнтованому середовищіОВ СлободяникНаукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико ..., 201512015
  Розвиток фізичного практикуму засобами інформаційно-комунікаційних технологійОВ Слободяник, СП ВеличкоЗбірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ..., 201512015
  Організація самостійної роботи учнів з фізики у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищіОВ СлободяникНаукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико ..., 201512015
  Реалізація фізичного практикуму в комп’ютерно орієнтованому середовищі загальноосвітнього навчального закладуОВ СлободяникМННЦ, 201512015
  Веб-квест як засіб реалізації навчальних проектів з фізикиОВ СлободяникПосвіт 1, 211-212, 201512015
  Педагогічне проектування при вивченні природничо-математичних дисциплінОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 77-79, 201512015
  ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE СЕРВІСІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ УЧНІВО СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 201412014
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізикиОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201212012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Квантова фізикаОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201212012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизмОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201212012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики Механіка. Молекулярна фізикаОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201212012
  Проблема становлення творчої особистості майбутнього вчителя фізикиОВ СлободяникВісник Чернігівського державного педагогічного університету, 385−388, 201112011
  Особливості використання ІКТ у практичній діяльності вчителя фізикиСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам’янець −Подільського національного педагогічного ..., 20101*2010
  Реалізація методу проектів засобами соціальних мережОВ Слободяник" Інформаційні технології і засоби навчання" 6 (56), 30-39, 2016 2016
  Елементи методики використання соціальних мереж під час самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникФізико-математична освіта 4 (10), 131-135, 2016 2016
  Державний стандарт професійно-технічної освіти. Професія: Деревообробник будівельнийЮІ Кравець, ЛЯ Денисюк, ВФ Щепанівський, ОВ Слободяник, ...Інститут ПТО НАПН України, 2016 2016
  Використання мережевих спільнот у навчанніОВ СлободяникВидавництво ХНТУ, 2016 2016
  Віртуальні спільноти для організації самостійної діяльності учнівОВ СлободяникПП" Ексклюзив-Систем", 2016 2016
  Активізація пізнавальної діяльності учнів 7 класу з фізики засобами соціальних мережОВ СлободяникПосвіт, 2016 2016
  Використання Google сервісів для активізації навчальної діяльності старшокласниківОВ СлободяникІІТЗН НАПН України, 2015 2015
  Взаємозв'язок реального і віртуального експериментів як чинник у розвитку практикуму з фізики в середній школіСП Величко, ОВ Слободяник, АМ РастригінаПедагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7 (51), 213-222, 2015 2015
  РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ІКТОМ Соколюк, ОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 33-35, 2014 2014
  Список використаних джерелОВ Слободяник, СП Величко 2013
  Використання технології особистісно орієнтованого навчання при розв’язуванні індивідуальних завданьОВ Слободяник, СП ВеличкоКДПУ ім. В. Винниченка, 2013 2013
  Готовність студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізики як чинник у формуванні висококваліфікованого вчителяСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць. Серія: педагогічна, 321-323, 2013 2013
  Роль готовності студентів до самостійної роботи з фізики у формуванні їх як висококваліфікованих учителівСП Величко, ОВ СлободяникІнноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів ..., 2013 2013
  Використання технології особистісно орієнтованого навчання при розв'язуванні індивідуальних завданьСП Величко, ОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і ..., 2013 2013
  Показники оцінки готовності студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 152-154, 2013 2013
  Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТАВ Ткаченко, ОВ Слободяник, СП ВеличкоКДПУ ім. В. Винниченка, 2012 2012
  Лабораторний практикум зі спецкурсу" ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики"ОВ Слободяник, СП Величко, ДВ СоменкоРВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012 2012
  Експериментальна перевірка ефективності системи індивідуальних завдань при організації самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 156-158, 2012 2012
  Розвиток практичних умінь і навичок під час самостійної роботи в ході підготовки до лабораторних робіт з фізикиОВ СлободяникВісник Черкаського університету Серія: педагогічні науки, 118-123, 2012 2012
  Самостійна робота студентів у процесі підготовки до фізичного практикумуОВ СлободяникАктуальні проблеми і перспективи дидактики фізики, 54-56, 2012 2012
  Програмні засоби математичної підтримки під час вивчення загального курсу фізикиСП Величко, ОВ СлободяникФізика та астрономія в сучасній школі, 36-39, 2012 2012
  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЗАСОБАМИ ІКТСП Величко, ОВ Слободяник, АВ ТкаченкоНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 172-176, 2012 2012
  ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИОВ СлободяникРедакційна колегія, 138, 2012 2012
  Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школиОВ СлободяникВісник Чернігівського національного педагогічного університету, 303-307, 2012 2012
  Проблеми підготовки майбутнього вчителя фізики до роботи з обдарованою молоддюСП Величко, ОВ СлободяникОсвіта обдарованої та талановитої молоді - національна проблема, 61-67, 2011 2011
  Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентівО СлободяникНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 345−349, 2011 2011
  Особливості використання інформаційно-комп’ютерних технологій у практичній діяльності вчителя фізикиСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім ..., 2010 2010
  Роль експериментальних задач в розвитку самостійної роботи студентівОВ СлободяникПроблеми дидактики природничо-математичних дисциплін, 74-75, 2010 2010
  Лабораторний практикум з шкільного курсу фізики та методики її викладанняСП Величко, ВП Вовкотруб, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009 2009
  Організація та активізація самостійної роботи студентів у фізичних лабораторіях і кабінетахОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 264-267, 2009 2009
  Посилення ролі самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівця з вищою освітоюО Слободяник, С ВеличкоНаукові записки: Серія: Педагогічні науки 1 (82), 96−101, 2009 2009
  Загальна фізика. Механіка : [Навч.-метод. комплекс]ОМ Царенко, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008 2008
  МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СТОЛЯРІВ БУДІВЕЛЬНИХ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХОВ Слободяник 


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 01.10.2018 01:16:21
  Кількість ресурсів: 36
  Ресурси: 

  Article

  Слободяник, О.В. (2016) Elements of methodology of the use of socialnetworks are during independent work physics Фізико-математична освіта, 4 (10). pp. 131-135. ISSN 2413-158Х

  Слободяник, О.В. (2016) Social networks as means of organization of independent activity of students Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (9). pp. 50-57. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. (2016) The components of the methodical system of physics test for senior students in information and education process Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (10). pp. 179-189. ISSN 2519-254X

  Слободяник, О.В. (2016) Implementation of project method by means of social networks "Інформаційні технології і засоби навчання", 6 (56). pp. 30-39. ISSN 2076-8184

  Слободяник, О.В. (2015) Organization of independent work of students is from physics in the computer oriented educational environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 135-141. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. (2015) An analysis of concept "project", "project technology", "pedagogical planning", is in researches of foreign and domestic research workers Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.3 - Вип.7. pp. 235-243. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical bases of organization of independent work of students are in the computer oriented environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (8). pp. 149-153. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2015) Development of physical practical work by facilities of informatively-communication technologies Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (2). pp. 83-90. ISSN 2307-4906

  Величко, С.П. and Слободяник, О.В. and Растригіна, А.М. (2015) Connection real and virtual experiments as a factor in development of practical work from physics at high school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (51). pp. 213-222. ISSN 2312-5993

  Слободяник, О.В. (2014) Інтернет-ресурси як засіб реалізації методу проектів на уроках фізики у загальноосвітній школі Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.1 (5). pp. 158-162. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. (2014) Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляцій Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.. ISSN 2307-4507 (Submitted)

  Слободяник, О.В. (2014) e use of Google of services is for control of independent work of students Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. (Submitted)

  Слободяник, О.В. (2014) Using Google services to monitor pupils' independent work Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (6). pp. 28-34. ISSN 978-966-7406-67-7

  Слободяник, О.В. and Величко, С.П. and Ткаченко, А.В. (2012) Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ Наукові записки Серія: Педагогічні науки (108). pp. 172-176. ISSN 978-966-7406-57-8

  Слободяник, О.В. (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (99). pp. 303-307.

  Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2012) Програмні засоби математичної підтримкм під час вивчення загального курсу фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 3 (98). pp. 36-39.

  Слободяник, О.В. (2011) Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентів КДПУ ім.В.Винниченка (98). pp. 345-349.

  Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2010) Features of the use informatively communication technologies in practical activity of teacher of physics Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko . pp. 78-81.

  Book Section

  Слободяник, О.В. (2016) Virtual associations are for orgaziation of independent activity of students In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної ХІІ (ХХІІ) науково-практичної конференції ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 102-104.

  Слободяник, О.В. (2016) Possibilities of the use of electronic social networks are in studies In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 115-117.

  Слободяник, О.В. (2016) The use of online communities in education In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”] Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 100-102.

  Слободяник, О.В. (2016) Activation of cognitive activity of pupils of the 7th class in physics by means of social networking In: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ої Міжнародної науково-практичної конференції Посвіт, м. Баку-Ужгород-Дрогобич, Азербайджанська Республіка-Україна, pp. 211-212. ISBN 978-617-7401-47-5

  Слободяник, О.В. (2015) Web-Quest as means of realization of educational projects from physics In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року Посвіт, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, pp. 211-212. ISBN 978-617-7235-86-5

  Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical planning at a study naturally mathematical disciplines In: Матеріали науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 77-79.

  Слободяник, О.В. (2015) Principles of creation of komputer-based educational environment In: International scientific the X-th conference materials "Didactics of physics as the conceptual basis of forming of competention and ideological qualities of future teacher of the physical and technological field" ТОВ "Друкарня Рута", м.Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 149-150. ISBN 978-966-2771-75-6

  Слободяник, О.В. (2015) Realization of physical practical work is in the computer oriented environment of general educational establishment In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ІТЕА 2015) " (26-27 листопада 2015 р.) МННЦ, м.Київ, Україна. (In Press)

  Слободяник, О.В. (2015) The use of Google of services is for activation of educational activity of senior pupils In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

  Соколюк, О.М. and Слободяник, О.В. (2014) Реалізація методу проектів у загальноосвітній школі засобами ІКТ In: Засоби і технології сучасного навчального середовища. Матеріали Міжнародної Х (ХХ) науково-практичної конференції ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 33-35. ISBN 978-617-7079-24-7

  Book

  Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. and Дементієвська, Н.П. and Слободяник, О.В. and Соколов, П.К. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. «Атіка», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Жук, Ю.О. and Соколюк, О.М. and Дементієвська, Н.П. and Слободяник, О.В. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. "Атіка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизм. Частина 2.: Оптика . Електрика та магнетизм : Посібник для студ вищих пед навч закладів . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Механіка та молекулярна фізика. Частина 1 РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізики ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"", м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В. and Величко, С.П. and Соменко, Д.В. (2012) Лабораторний практикум зі спецкурсу "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Величко, С.П. and Слободяник, О.В. and Сірик, П.В. and Слєсаренко, М.В. (2011) Лабораторний практикум зі спецкурсу "Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики" РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Thesis

  Слободяник, О.В. (2012) Methods of students’ independent work organization at pedagogical universities in the process of studying physics ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, КДПУ імені Володимира Винниченка.