Биков Валерій Юхимович

Биков Валерій Юхимович Посада: Директор інституту
Вчене звання: професор, академік НАПН України
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Телефон: +38 (044) 453-90-51
E-mail: bykov@iitlt.gov.ua


fb_icon.png blogspot.png scholar OrcID

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 11.04.2019 18:27:31
  Сторінка в Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=MmNPAwYAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 4600
  h-індекс (усі): 33
  i10-індекс (усі): 82
  Публікації: 
  Моделі організаційних систем відкритої освітиВЮ БиковАтіка, 684, 20091130*2009
  Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установВЮ БиковІнформаційні технології в освіті, 8-23, 2011230*2011
  Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних системВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] 1 (1), 20061772006
  Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначенняВЮ Биков, ВВ ЛапінськийКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 20121492012
  Сучасні завдання інформатизації освітиВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання, 20101482010
  Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технологій навчанняВЮ БиковРозвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2002. Збірник …, 20021302002
  Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освітиВЮ БиковНауковий часопис, 9-16, 2010882010
  Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти УкраїниВЮ БиковКомп’ютер у школі та сім’ї., 3-11, 2011842011
  Технологія розробки дистанційного курсуВЮ Биков, ВМ Кухаренко, НГ Сиротенко, ОВ Рибалко, ЮМ БогачковНавчальний посібник, 324, 200882*2008
  Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання і освітнього застосуванняВЮ БиковІнформаційні технології в освіті, 9-37, 2013712013
  Технологія створення дистанційного курсуВЮ БиковМіленіум, 2008672008
  ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установVY BykovІнформаційні технології і засоби навчання 30 (4), 2012662012
  Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологійВЮ БиковПедагогічна думка, 128, 2008642008
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоТеорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 201461*2014
  Категорії простір і середовище: особливості модельного подання та освітнього застосуванняВГ Кремень, ВЮ БиковО.Г. Романовський (Харьків), 201360*2013
  Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови іт-підрозділів навчальних закладівВЮ БиковТеорія і практика управління соціальними системами, 81-98, 201353*2013
  Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти .ВЮ БиковСучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці …, 2012502012
  Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України–20 роківВЮ Биков, АМ Гуржій, ВВ Гапон, МЯ ПлескачКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-11, 2005502005
  Інформатизація загальноосвітньої і професійно-технічної школи України: концептуальні засади і пріоритетні напрямиВЮ БиковПрофесійна освіта: педагогіка і психологія. Україно-польський журнал 4, 501-515, 2003472003
  Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освітиВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання, 2007462007
  Навчальне середовище сучасних педагогічних системВЮ БиковПрофесійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Нічкало, Т …, 2004452004
  Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищіВЮ Биков, ЮО ЖукКомп’ютер у школі та сім’ї, 20-23, 2005442005
  Електронна педагогіка та сучасні інструменти систем відкритої освітиВЮ Биков, ІВ МушкаІнформаційні технології і засоби навчання, 13, 2009432009
  Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовищаВЮ Биков, НІ Клокар, ОВ Майборода422012
  Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологійВЮ БиковПроблеми та перспективи формуван-ня національної гуманітарно-технічної еліти …, 2002402002
  До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладівВЮ Биков, ІФ Прокопенко, СА РаковКомп’ютер у школі та сім’ї, 8-13, 2002402002
  Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті УкраїниВЮ БиковПедагогіка і психологія, 28-33, 2009392009
  Відкрита освіта і відкрите навчальне середовищеВЮ БиковТеорія і практика управління соціальними системами, 116-123, 2008392008
  Концепція інформатизації освітиВЮ Биков, ЯІ Вовк, МІ ЖалдакРідна школа, 26-29, 1994361994
  Відкрита освіта в єдиному інформаційному освітньому просторіВЮ БиковПедагогічний дискурс, 30-35, 2010352010
  Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в УкраїніВЮ БиковНауковий часопис, 3-18, 2012342012
  Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освітиВЮ БиковІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті, 14-26, 2012332012
  Системи управління інформаційними базами даних в освітіВЮ Биков, ВД РуденкоНавчальний посібник, 288, 1996331996
  Класифікація засобів навчанняВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання, 39-60, 2005312005
  Відкриття геометрії через комп’ютерны експерименти в пакеті DGСА Раков, ВП Горох, КО Осенков, ВЮ БиковХарків: ХДПУ, 2002312002
  Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища педагогічних систем відкритої освітиВЮ БиковНаукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (77), 3-12, 2008292008
  Дистанційна освіта–перспективний шлях до розвитку професійної освітиВЮ БиковПедагогічна газета, 2, 2001292001
  Доменно-фреймова модель педагогічної системиВЮ БиковТеорія і практика управління соціальними системами, 50-69, 2004252004
  Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та напрями дослідженьВЮ БиковПрофесійна освіта: педагогіка і психологія 2, 93-116, 2000252000
  Автоматизовані інформаційні системи єдиного інформаційного простору освіти і наукиВЮ БиковЗбірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім …, 2008242008
  Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ СорокоІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015232015
  Models of Organizational Systems of Open EducationV BykovAtika, Kyiv, 2009232009
  Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчанняВВ Олійник, ВЮ Биков, ЮО Жук, та ін.Логос, 2006222006
  Аналіз стану комп’ютерізації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997–2001 рокиВЮ Биков, АМ Гуржій, ВВ Гапон, МЯ ПлескачКом’ютер у школі та сім’ї, 3-7, 2002222002
  Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoyi osvity: Monohrafiya/V. Yu. BykovVY BykovK.: Atika, 2008212008
  Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти УкраїниВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010202010
  Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освітиВЮ БиковПроблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2009202009
  Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрівВЮ БиковПідвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі: Зб …, 2003202003
  Основні положення Концепції створення та впровадження в навчальний процес сучасних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплінВЮ Сторіжко, ВЮ Биков, ЮО ЖукФізика та астрономія в школі, 2-7, 2006192006
  Розвиток структури комп’ютерних систем опрацювання статистичної звітності для забезпечення управління освітоюВЮ Биков, ВВ Гапон, МЯ ПлескачКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2005192005
  Cучасні підходи та принципи побудови порталівВЮ Биков, НТ ЗадорожнаЗасоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук …, 2004192004
  Моделювання навчального середовища сучасних педагогічних системВЮ БиковВісник Академії дистанційної освіти, 6-14, 2004192004
  Системно-структурні засади забезпечення якості професійної освітиВЮ БиковДонецьк: Либідь, 269-273, 2001192001
  Экономико-математические модели управления в просвещенииВЕ Быков, АН МартыновТомск: Изд-во Томск. ун-та, 1988191988
  Освітні системи із забезпечення рівного доступу до якісної освіти впродовж життяВЮ Биков, ІМ РомашкоІнформаційні технології і засоби навчання, 2008172008
  Дистанційний навчальний процесВЮ Биков, ВМ Кухаренко172005
  Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладуВЮ Биков, МП ШишкінаНТУ" ХПІ", 2016162016
  Сучасні чинники розвитку системи освіти УкраїниВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання 3 (7), 2008162008
  Основні принципи відкритої освітиВЮ БиковПедагогічні і психологічні науки в Україні 2, 67-81, 2007162007
  Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освітиВЮ Биков, М ЛещенкоНТУ" ХПІ", 201615*2016
  Концепція проекту "Дистанційне навчання школярів"ВЮ Биков, ЮМ БогачковІнформаційних технологій і засобів навчання, 1 - 15, 200915*2009
  Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфери застосуванняВЮ БиковІнформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і …, 2005152005
  Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті–імператив її модернізаціїВЮ БиковНаціональна доповідь розвитку освіти України 4, 118-124, 2011142011
  Інформаційні мережі відкритого навчального середовищаВЮ Биков, ВВ ОлійникПіслядипломна освіта в Україні, 54-63, 2008142008
  Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технологіїВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО ЖукАтіка, 2005142005
  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілівВЮ Биков, ВД РуденкоКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-11, 2005142005
  Дистанційні технології навчання в сучасній освітіВЮ БиковПроблеми сучасного підручника, 15-22, 2004142004
  Інформаційний освітній портал «Діти України»ВЮ Биков, ЮО Жук, НТ Задорожна, ТВ Кузнєцова, ОВ ОвчарукЗасоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору, 5-17, 2004142004
  Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів: проблеми та шляхи вдосконаленняВЮ Биков, МЯ ПлескачКомп’ютер у школі та сім’ї, 2-6, 2002142002
  Інформатизація освіти сьогодніВЮ Биков, ОП ОсадчукРід. школа, 71-73, 1992141992
  Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісівВЮ Биков, ОМ Спірін, МП ШишкінаНТУ" ХПІ", 2015132015
  Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освітиВГ Кремень, ВЮ БиковСучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці …, 2014132014
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладівОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ..." Атіка", 2014122014
  Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти УкраїниВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...Інформаційні технології і засоби навчання, 2010122010
  Emerging technologies for personnel training for IT industry in UkraineV Bykov, M ShyshkinaInteractive Collaborative Learning (ICL), 2014 International Conference on …, 2014112014
  Models of the open education organizational systems: MonographVY BykovKyiv: Atika, 2009112009
  E-pedagogika a wspolczesne systemy nauczania na odlegloscWU BykowKsztalcenie ustawiczne do wielokulturowosci, 356-361, 2009112009
  Біла книга національної освіти УкраїниВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009102009
  Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за очно-дистанційною формою навчанняВЮ Биков, ВВ Олійник, ВО ГравітЦІППО, 2007102007
  Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізаціїВЮ Биков, НМ Чепурна, ВМ СаухКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2006102006
  Технології тестуванняВЮ БиковКомп’ютер у школі і сім’ї, 16-18, 2005102005
  Оцінювання в системі сертифікації професійної компетентностіВЮ БиковУправління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць 2, 10-18, 2000102000
  Cloud computer-technology platform of open education and appropriate development of organizational and technological structure of it departments of educational establishmentsV BykovTeoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy: filosofiya …, 201392013
  Інноваційні моделі організації хмарно орієнтованого середовища навчального закладуМП ШишкінаІІТЗН НАПН України, 201392013
  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України–10 роківВЮ БиковІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 15-15, 201092010
  Проблеми і цілі інформатизації освіти УкраїниВЮ БиковОсвіта в інформаційному суспільстві, 13-19, 201092010
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН УкраїниВЮ БиковЕнциклопедія освіти України, 345-346, 200892008
  Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізаціїВЮ Биков92001
  Innovative models of education and training of skilled personell for high tech industries in UkraineV Bykov, M ShyshkinaInformational Technologies in Education, 19-29, 201382013
  Конкуренція – ринковий інструмент інноваційного розвитку системи професійної освітиВЮ БиковНові технології навчання, 22-36, 201082010
  Комп’ютеризація освітиВЮ БиковЕнциклопедія освіти України, 410-412, 200882008
  Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладівВЮ Биков, АЮ ПилипчукІнформаційні технології і засоби навчання, 200782007
  Структура актуальних напрямів досліджень проблем дистанційної освітиВЮ БиковІнформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і …, 20058*2005
  Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освітиВЮ БиковВісник Академії дистанційної освіти, 22-26, 200382003
  Комп’ютерізація освітиВЮ БиковПедагогічна газета, 6, 20018*2001
  Автоматизация управления в системе просвещенияВЕ Быков, ЭГ Винограй, АН Мартынов, АП Осадчук, ВП СмирновТомск: Изд-во ТГУ, 198481984
  Проект дистанційного навчання школярівВЮ Биков, ЮМ Богачков, ВМ Кухаренко, ПС УханьІнформаційних технологій і засобів навчання, 1 -19, 20117*2011
  Підвищення кваліфікації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів за дистанційною формою навчанняВВ Олійник, ВЮ Биков, ВО ГравітУн-т менедж. освіти, 200872008
  Інформатизація вищих педагогічних навчальних закладів – як мрії перетворити на дійсністьВЮ Биков, ІФ Прокопенко, СА РаковКом’ютер у школі та сім’ї, 3-5, 20037*2003
  Яким бути базовому курсу інформатики в загальноосвітніх навчальних закладахВЮ Биков, ВМ Мадзігон, ВД РуденкоКом’ютер у школі і сім’ї, 3-6, 200172001
  Metodolohichni ta metodychni osnovy stvorennia i vykorystovuvannia elektronnykh zasobiv navchalnoho pryznachennia [Methodological and methodical bases of creation and use of …VY Bykov, VV LapinskyiKompiuter u shkoli ta simi 2 (98), 3-6, 201262012
  Problems and prospects of informatization of educational system in UkraineV BykovNaukovyj chasopys NPU imeni MP Drahomanova, Series 2, 3-18, 201262012
  Organizational models of open education: MonographVU BykovK.: Atika, 200962009
  Increasing importance of ICT in education of UkraineV BykovPedahohika i psykholohiia: Visnyk APN Ukrainy, 62, 200962009
  Будова навчального середовища відкритих систем навчання і освітиВЮ БиковЗбірник наукових праць, 11-23, 200462004
  Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia navchalnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodical foundations of modeling studying …VY BykovProblemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi …, 200362003
  Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізації сільської школиВО Огнев'юк, ВЮ Биков, МІ Жалдак, та інСільська школа, 4-6, 20006*2000
  Концепція Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерізації сільської школиВО Огнев'юк, ВЮ Биков, МІ Жалдак, та інКом’ютер у школі і сім’ї, 3-10, 20006*2000
  Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівниківВЮ Биков, НВ СорокоІнформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 201552015
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗТО ОлійникІнформаційні технології і засоби навчання, 85-93, 20145*2014
  Комп’ютерно орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному процесіВ БИКОВ, С ВЕЛИЧКО, Ю ЖУК, О СОКОЛЮК5*2014
  Mobile space and mobile-oriented Internet environment: features of model presentation and educational applicationVY Bykovno 17, 9-37, 201352013
  Особливості переходу до активного використання комп’ютерних технологійВЮ БиковДиректор школи, ліцею,гімназії, 30-33, 201252012
  Iu. Khmarni tekhnolohii, IKT-autsorsinh i novi funktsii IKT pidrozdiliv osvitnikh i naukovykh ustanov/V. Iu. BykovV BykovInformatsiini tekhnolohii v osviti, 8-23, 201152011
  Cloud computing technology− the leading information technology for further development of information systems education in Ukraine [Online]/V. Yu. BykovVY BykovKompiuter u shkoli ta simi, 3-11, 201152011
  Освіта повинна зайняти визначальне місце у впровадженні в усі сфери діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологійВЮ БиковКомп’ютер у школі та сім’ї, 7-13, 200952009
  Практика використання дистанційного навчання в післядипломній освітіВЮ Биков, ГС МолодихКомп’ютер у школі та сім’ї, 27-29, 200652006
  Інформаційні технології і засоби навчнняВЮ Биков, ЮО ЖукАтіка, 200552005
  Інформатизація освіти і розвиток поняттєво-термінологічного апарату систем навчання і освітиВЮ БиковПрофесіоналізм викладача вищої школи: освітні технології, 15-22, 200452004
  Концептуальні засади інформатизації бібліотек освітянської галузі УкраїниВЮ Биков, ПІ Рогова, ЮІ АртемовБібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 44-47, 200452004
  Оцінювання компетентності в системі професійної освітиВЮ БиковPiotrkowskie Studia Pedagogiczne. / pod redakcja Michala Pindery 10, 153-162, 200352003
  Methodical systems of modern information and educational technologiesV BykovProblemy ta perspektyvy formuvannia natsional'noi humanitarno-tekhnichnoi …, 200252002
  Курс інформатики (частина 2). Основи алгоритмізації та програмуванняВ Руденко, ВЮ Биков, за редК.: Фенікс, 200252002
  Керівництво з питань визначення професійної компетентності й сертифікації українських проектних менеджерів і фахівцв з управління проектами NCB (ua)СД Бушуєв, ВЮ Биков, НС Бушуєва, ВД ШпільовийК.: ТОВ "Т.А.К.К", 200152001
  Corporate information cloud-based systems supporting scientific and educational activitiesV Bykov, O Spirin, M ShyshkinaProblemy ta perspektyvy formuvannia natsional'noi humanitarno-tekhnichnoi …, 201542015
  Інформаційна підтримка реалізації міжпредметного підходу в шкільній освітіВЮ Биков, OВ ОвчарукInformation Technologies and Learning Tools 37 (5), 1-9, 201342013
  Mobile space and mobil-oriented environment of Internet users: features of model representation and educational useV BykovInformatsijni tekhnolohii v osviti, 9-37, 201342013
  The innovative development of the open education systems tools and technologies”, Suchasni informatsijni tekhnolohii ta innovatsijni metodyky u pidhotovtsi fakhivtsiv …V BykovZiaziun and others 29, 32-40, 201242012
  E-education and advanced tools of open educationV Bykov, I MushkaInformatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, 13, 200942009
  Модельне подання функціонування досліджуваних системВЮ БиковІнформаційні технології і засоби навчання, 1-10, 200942009
  Open education and open learning environmentV BykovTeoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy, 116-123, 200842008
  Інформатизація освіти//Енциклопедія освіти України/Акад. пед. наук України; Головний ред. ВГ КременьВЮ БиковК.: Юрінком Інтер, 360-362, 200842008
  Key factors and modern tools of educational system developmentV BykovInformatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, 2, 200742007
  Базовий курс Інформатики. Книга 2. Інформаційні технологіїВД Руденко, ОМ Макарчук, МО Патланжоглу, ВЮ БиковВид. група BHV, 200642006
  Вивчення перетворення інверсії на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням пакета DGВЮ Биков, СА РаковІнформаційні технології і засоби навчання, 5-28, 200542005
  Дослідження динамічних властивостей інтерактивної розв’язувальної системиВЮ БиковЗасоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук …, 200442004
  Моделювання комп’ютерних інтерактивних систем управління проектамиВЮ БиковУправління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць, 36-46, 20004*2000
  Normas para la publicación de manuscritos en Salud Pública de MéxicoOG Dantes, L Pacheco, CO AbundezSalud pública de México 36 (1), 88-95, 19944*1994
  Измерение напряжений инфразвуковых частотВЕ Быков, ВГ ЦывинскийЭнергоатомиздат, 19854*1985
  Rakov.(2002),“V Bykov, I ProkopenkoOn the issue of informatization of higher educational institutions”, Kom …, 04
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 201732017
  Theoretical and methodological principles of the cloud based university environment formationV Bykov, M ShyshkinaТеорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 201632016
  Хмарні технології як імператив модернізації освітньо-наукового середовища вищого навчального закладуV Bykov, M ShyshkinaТеорія і практика управління соціальними системами, 201632016
  Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадженняЮМ БуровицькаВісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 201632016
  Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системиВЮ Биков, СГ ЛитвиноваНТУ" ХПІ", 201632016
  Проект положення про електронні освітні ресурсиВЮ Биков, МП Шишкіна, ГП Лаврентьєва, ВМ Дем’яненко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201332013
  Перший ювілей Інституту Інформаційних технологій і засобів навчання АПН УкраїниВЮ БиковКомп’ютер у школі та сім’ї, 44-50, 201032010
  Дистанційне навчанняВЮ БиковЕнциклопедія освіти України, 191-193, 200832008
  Особливості модельного подання функціонування досліджуваних системВЮ БиковПедагогічна освіта і освіта дорослих, 293-302, 20083*2008
  Мета, будова і функції проектних команд із створення е-методичних систем відкритої професійної освітиВЮ БиковПедагогічні і психологічні науки в Україні 5, 219-231, 20073*2007
  Tutoring Methods in Distance Cource «Web-Design Technologies»V Bykov, YA Zhuk, AS MolodykhThird International Conference INFORMATION RESEARCH, APPLICATIONS AND …, 200532005
  Планетарій як засіб навчанняВЮ Биков, МТ Мартинюк, ІА ТкаченкоНавч. посіб. / В.Ю. Биков, М.Т. Мартинюк, І.А. Ткаченко. – К.: Наук. світ …, 20043*2004
  Модель інтерактивної розв’язувальної системиВЮ БиковЗасоби і технології єдиного ін. формаційного освітнього простору: Зб. наук …, 200432004
  Проблеми інформатизації освітиВЮ БиковГуцульська школа, 3-5, 200032000
  The Development of Computer Education in Ukrainian Higher Technical SchoolsV Bykov, A Gurzhiy, G KozlakovaINFORMATION PROCESSING'94, VOL II 52, 678-681, 199431994
  Облачная компьютерно-технологическая платформа открытого образования и новые функции ИКТ-подразделений образовательных и научно-методических организационных структурВЮ БиковMüəllim hazirliğinin müasir problemləri: tehsildə elme və texnoloji …, 201222012
  Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладівВЮ Биков, ОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання, 1-175, 20122*2012
  ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, ИКТ-АУТСОРСИНГ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ ИКТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.ВЕ Быков22011
  Інформатизація системи професійно-технічної освіти і сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників для ІКТ-індустріїВЮ БиковП’яті міжнарордні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія …, 201122011
  Концептуальна модель організації підготовки висококваліфікованих працівників для високотехнологічних виробництвВЮ БиковРозвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття, 284-292, 201122011
  Моделі системи освіти і освітнього середовищаВЮ БиковПроблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 201022010
  Система автоматизованого документообігу в оболонці базового програмного забезпеченняВЮ Биков, TО ДербаІнформаційні технології і засоби навчання 3 (2), 1-7, 200722007
  Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школиВЮ Биков, ВВ Гапон, МЯ ПлескачІнформаційні технології і засоби навчання, 200722007
  Проект „Технології тестування”: [Система інструментів для психол. та пед. вимірювань]ВЮ Биков, ЮМ Богачков, ЮО ЖукКомп’ютер у школі та сім’ї, 16-18, 200522005
  Створення єдиного освітнього інформаційного середовища Черкащини – умова здійснення рівного доступу до якісної освітиВЮ Биков, НМ Чепурна, ВМ СаухКомп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 200522005
  Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього просторуВЮ Биков, ЮО ЖукАтіка, 200422004
  Проблеми інформаційної культури молодщих школярівВЮ БиковКом’ютер у школі та сім’ї, 22, 20012*2001
  Концептуальні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища закладу вищої педагогічної освітиВЮ Биков, АМ Гуржій, МП ШишкінаСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 201812018
  Цифрова гуманістична педагогікаВЮ Биков, МП Лещенко, ЛІ ТимчукІІТЗН НАПН України, 201712017
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Проблеми і завдання розвитку комп’ютерно-технологічної платформи інформаційно-освітнього просторуВЮ БиковОсвітній україноцентризм Георгія Філіпчука 1 (1), 514-522, 201612016
  Зарубіжний і вітчизняний досвід інтеграції хмарних технологій у педагогічний процес вищого навчального закладуНА ХмільІнформаційні технології і засоби навчання, 128-138, 201512015
  Навчальні стилі дорослих учнів: особливості модельного подання, аналізу, врахування та вдосконалення при проектуванні та функціонуванні методичних систем навчання відкритої освітиВЮ БиковОсвіта для сучасності= Edukacja dla vspolczesnosci, 225-237, 201512015
  Духовно-нравственная парадигма и информационно-образовательная платформа общества знанийВЮ БыковНТУ" ХПИ", 201512015
  Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконаленняІВ ШаповаловаПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 201412014
  Моделювання інтернет-простору віртуальних середовищ діяльностіВЮ БиковУправление проектами и развитие производства, 201412014
  Інформаційне суспільство і освітаВЮ БиковПедагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 39-50, 201312013
  Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...Педагогічна думка, НАПН України, 201112011
  Сучасні проблеми і перспективи професійного становлення робітничих кадрів для ІКТ-індустріїВЮ БиковПрофесійне становлення особистості: проблеми і перспективи”, 44-50, 201112011
  Ринкові інструменти інноваційного розвитку системи професійної освітиВЮ Биков, ОЕ Коневщинська, ІВ МушкаІнформаційні технології і засоби навчання 26 (6), 20111*2011
  Теоретико-методологічні засади моделюваня навчального середовища сучасних педагогічних системВЮ БиковЗапоріжжя: ООО" ЛИПС" ЛТД, Україна 1 (5), 234-243, 201012010
  Системи управління проектами та програмами - сучасні інструменти інноваційного соціально-економічного розвитку УкраїниОМ Алимов, ВЮ Биков, СД БушуєвПроблеми та перспективи формування гуманітарно-технічної еліти, 61-71, 201012010
  Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально- економічного розвитку УкраїниВЮ Биков, ОМ Алимов, СД Бушуєв, ЮФ ЯрошенкоПроблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 201012010
  Матеріали з монографії" Моделі організаційних систем відкритої освіти"ВЮ БиковНАПН України, 1-47, 200812008
  Базовий курс інформатики. Книга 1. Основи інформатикиВД Руденко, ОМ Макарчук, МО Патланжоглу, ВЮ БиковВид. група BHV, 200512005
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Матеріали засідання за темою «Цифрові відкриті системи для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників»ВЮ Биков, АВ Яцишин, СМ Іванова, ТЛ Новицька, АІ Сідляренко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20182018
  EFFECTIVENESS OF EDUCATION WITH ELECTRONIC EDUCATIONAL GAME RESOURCES IN PRIMARY SCHOOLVY Bykov, SH Lytvynova, OM MelnykInformation Technologies and Learning Tools 62 (6), 34-46, 20172017
  THE ROLE OF THE SCIENTIFIC SCHOOL OF ACADEMICIAN MI ZHALDAK IN THE INFORMATIZATION OF SECONDARY AND HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINEVY Bykov, OM Spirin, YS Ramskyi, VM Franchuk, NP Franchuk, ...Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 1-16, 20172017
  РОЛЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА МІ ЖАЛДАКА В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИVY Bykov, OM Spirin, YS Ramskyi, VM Franchuk, NP Franchuk, ...Information Technologies and Learning Tools 60 (4), 1-16, 20172017
  Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школіСГ Литвинова, ВЮ Биков, ОМ МельникІнформаційні технології і засоби навчання 6 (62), 34-46, 20172017
  ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІЕІ Аблялімова, ЛМ Меджитова, ВЮ Биков, СГ Литвинова, ЄС ПолатРецензенти, 394, 20172017
  Суспільство знань і освіта 4.0ВЮ БиковОсвіта для майбутнього у світлі викликів ХХІ століття 1 (1), 30-45, 20172017
  Роль наукової школи академіка МІ Жалдака в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти УкраїниВЮ Биков, ОМ Спірін, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ...Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 1-16, 20172017
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ «ПРИРОДОЗНАВСТВА» В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХВ Биков, М Жалдак, Р Гуревич, В Клочко, А Гуржій, І Захарова, ...ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова оргкомітету–Богданов Ігор Тимофійович–ректор …, 20172017
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Pedahohichna dumka, 20172017
  РецензентиОІ Локшина, ОМ Спірін, ВЮ Биков, ОВ Овчарук2016
  РецензентиВЮ Биков, СП Семенець2016
  ВИКОРИСТАННЯ ONLINE-СЕРВІСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУНВ Морзе, НВ Кузьмінська, СО Семеріков, ВП Сергієнко, ІС Войтович, ...ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ, 65, 20162016
  ЦИФРОВАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯВ Биков, М ЛещенкоТеорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 20162016
  A CORPORATE SOCIAL NETWORK AS AN OBJECT OF EDUCATIONAL SOCIAL SYSTEM MANAGEMENTV Bykov, S LytvynovaТеорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 20162016
  ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИМПЕРАТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕГО УЧЕНОГО ЗАВЕДЕНИЯВ Биков, М ШишкінаТеорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 20162016
  Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних системОМ Спірін, ВЮ БиковІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Матеріали семінару з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of ScienceВЮ Биков, ОМ Спірін, ІО ТихонковаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВВЕ Быков, НВ СорокоИнформационные технологии и средства обучения 48 (4), 1-13, 20152015
  Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины: история и настоящееВЮ Биков, АВ ЯцишинКомпютер у школі та сімї, 3-10, 20152015
  Биков Валерій Юхимович-видатний український інформатикМІ ЖалдакВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20152015
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: історія та сьогоденняВЮ Биков, АВ ЯцишинКомп'ютер у школі та сім'ї 5, 3-10, 20152015
  Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених" Наукова молодь-2015"(10 груд. 2015 р., м. Київ)ВЮ Биков, ОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 20152015
  ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ 2.0НР Балик, ВЮ Биков, ЄД Патаракін, ОВ Ігнатенко, СО Колода, ...2015
  МОБІЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІВЮ БиковУправление проектами и развитие производства, 20152015
  Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниВЮ Биков, ОМ Спірін, ВМ Дем'яненко, ОВ Овчарук, ОЕ КоневщинськаІІТЗН НАПН України, 20142014
  Методичний супровід організації здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (у системі хортинг)Н СвердликТеорія і методика хортингу, 191-197, 20142014
  15 років звершень і здобутківВЮ Биков2014
  Основні концептуальні засади стратегії інформатизації освіти і головна парадигма прийдешнього суспільства знаньВЮ БиковЯ-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку …, 20142014
  Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжахН КононецПедагогічний дискурс, 81-86, 20142014
  Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск VIIIВЙ Засельський, ОД Учитель, ВМ Соловйов, МІ Жалдак, ВІ Клочко, ...Видавничий відділ КМІ, 20132013
  INNOVATIVE MODELS OF EDUCATION AND TRAINING OF SKILLED PERSONNEL FOR HIGH TECH INDUSTRIES IN UKRAINEM Shyshkina, V BykovÌnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì 2013 (15), 19-29, 20132013
  THE MOBILE SPACE AND MOBILE TARGETING ENVIRONMENT FOR INTERNET USERS: FEATURES OF MODEL SUBMISSION AND USING IN EDUCATIONV BykovÌnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì 2013 (17), 9-37, 20132013
  Теорія та методика електронного навчання. Випуск IVВП Анненков, ТВ Бєлявцева, ЛЮ Благодаренко, ОВ Богдан, ОВ Бойко, ...Видавничий відділ КМІ, 20132013
  МОБИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И МОБИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО …ВЮ БиковІнформаційні технології в освіті, 9-37, 20132013
  Неперервна підготовка висококваліфікованих кадрів – визначальна умова розвитку ІТ-індустріїВЮ БиковІнноваційність в науці і освіті, 141-151, 20132013
  Особливості он-лайн спілкування у роботі фахівців у сфері документаційного забезпечення управлінняВЮ Биков, ВІ Гриценко, ВМ Монахов, ВВ ОлійникУкраїнська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації, 63, 20132013
  Система моделей планування розподілу професорсько-викладацьких кадрів вищих навчальних закладівВЮ БиковВища освіта України ., 28-35, 20132013
  Інформаційно-комунікаційні технології в реалізації міжпредметного підходу в шкільній освітіВЮ БиковInterdyscyplinarnosc pedagogiki i jij subdyscipliny, 334-342, 20132013
  РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИVY Bykov, OE Konevshchynska, IV MushkaІнформаційні технології і засоби навчання 26 (6), 20122012
  Навчання маркетингу з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесуІ ВасиликівМолодь і ринок, 163-166, 20122012
  Інтернет орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладівВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОІ Вольневич, ОЕ Коневщинська, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, НАПН України, 20122012
  Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за …ОП Пінчук, ВЮ Биков, ЮМ БогачковІІТЗН НАПН України, 20122012
  Теорія і практика використання інформаційно комунікаційних технологій в освітіВЮ Биков, ВВ Лапінський, ОА Дайко, ОЮ Вілкул, ЕМ Лозовський, ...2012
  Развитие информационно-коммуникационной платформы открытого последипломного образованияВЕ БыковИнновация, качество образования и развитие, 25-32, 20122012
  Хмарні технології в освітіВЮ Биков, МІ Жалдак, ВМ Кухаренко, НВ Моісеєнко2012
  ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАНЯ ШКОЛЯРІВYM Bogachkov, VY Bykov, VM Kukharenko, PS UkhanІнформаційні технології і засоби навчання 24 (4), 20112011
  ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИНС Павлова, ВЮ Биков, МІ Жалдак, ВМ Монахов, ВІ Клочко, ...Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної …, 20112011
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IXВМ Соловйов, МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  TECHNOLOGIES OF CLOUD COMPUTING, ICT-OUTSOURCING AND NEW FUNCTIONS OF ICT-DEPARTMENTS OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONSVY BykovÌnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì 2011 (10), 8-23, 20112011
  Інформатизація освіти та проблеми впровадження в освіту інформаційних технологійО МойкоМолодь і ринок, 115-118, 20112011
  Типове положення про ресурсний центр дистанційної освіти системи загальної середньої освітиЮМ Богачков, ВЮ Биков, ВМ Кухаренко, ПС УханьІІТЗН НАПН України, 20112011
  Чи тільки брак коштів заважає впровадженню технологій у школі?ВЮ Биковhi-Tech у школі, 13, 20112011
  День української освіти в Росії. НАПН у МосквіВЮ БиковДиректор школи, ліцею, гімназії, 53, 20112011
  Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесіВЮ Биков, АМ ГуржійТеорія і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у …, 20112011
  Проблеми розвитку автоматизованої системи управління освітоюВЮ БиковНаукові записки, 167-170, 20112011
  Положення про дистанційне навчання в системі загальної середньої освіти ІІТЗН НАПН УкраїниВЮ Биков, ЮМ Богачков, ВМ Кухаренко, ПС УханьІнформаційні технології і засоби навчання, 1-9, 20112011
  ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИМО МястковськаЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 20112011
  СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИVY BykovІнформаційні технології і засоби навчання 15 (1), 20102010
  Звіт про науково-дослідну роботу" Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного …ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20102010
  Сучасні напрями науково-педагогічних досліджень в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ Спірін, ВЮ БиковНАУ, 20102010
  Модель підготовки робітників для високотехнологічних виробництвВЮ БиковОсвіта України, 8, 20102010
  Відкрита освіта: організаційно-педагогічні аспектиВВ Олійник, ЛЛ Ляхоцька, ВВ Гравіт, ВЮ Биков, [та ін.]Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита …, 20102010
  Дистанційне навчання: стан та перспективи розвиткуВВ Олійник, ЛЛ Ляхоцька, ВВ Гравіт, ВЮ Биков, [та ін.]Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита …, 20102010
  Бази даних в інформаційних системахВЮ Биков, ВД РуденкоФенікс, 20102010
  Оновлення дидактичних систем, методик і педагогічних технологій // Біла книга національної освіти УкраїниВЮ БиковБіла книга національної освіти України, 342, 20102010
  Інформатизація і комп’ютеризація освіти, формування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, відкритих систем освітиВЮ БиковБіла книга національної освіти України, 342, 20102010
  Теорія та методика електронного навчанняМІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ЮВ Триус, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20102010
  УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАРУБІЖЖЯВЮ Биков, ВВ Олійник, ЮО Жук, ВД Руденко, СМ Ромашко, С Пейперт, ...ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 22, 20102010
  Матеріали з монографії «Відкрита освіта у джерелах»ВЮ БиковНАПН України (Продовження-Список літератури№ 2 (80-160), 1-40, 20092009
  Інноваційна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчанняВЮ БиковПедагогічна газета, 4, 20092009
  Проблеми педагогіки та сучасні інструменти систем відкритої освітиВЮ БиковПрофесійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності, 30-40, 20092009
  Відкрита освіта – сучасний інструмент забезпечення рівного доступу до якісної ціложиттєвої освітиВЮ БиковОсвіта дорослих в Україні [Електронний ресурс], 20092009
  СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙВЮ Биков, РС Гуревич, ТА Ільїна, МЮ Кадемія, ВЕ Краснопольський, ...ЗБІРНИК, 139, 20092009
  Відкрита освіта і віртуальне навчанняВЮ БиковФілософія педагогічної майстерності, 67-75, 20082008
  Дистанційна освітаВЮ БиковЕнциклопедія освіти України, 191, 20082008
  Сучасні підходи та інструменти розвитку системи освіти УкраїниВЮ БиковНові технології навчання, 24-36, 20082008
  Технологія розробки дистанційного курсуБиков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Богачков Ю.М.Технологія розробки дистанційного курсу, 1-324, 20082008
  CREATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES MEANS FOR EDUCATION SYSTEM UNIFIED INFORMATION SPACE: PROBLEMS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR DECISIONAY PylypchukInformation Technologies and Learning Tools 7 (3), 20082008
  СУЧАСНА СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИСТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИVY Bykov, VV Hapon, ML PleskachІнформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 20072007
  Передумови появи, цілі та основні принципи відкритої освітиВЮ БиковФормування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації …, 20072007
  Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденціїВЮ Биков, ОВ ОвчарукПедагогічна думка, 20072007
  Дистанційна освітаВЮ БиковЕнциклопедія сучасної України 7, 624-625, 20072007
  Касетний учбовий посібникВЮ Биков, ЮО Жук2006
  Програма спеціального курсу “Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітніх навчальних закладів”МІ Жалдак, ВЮ Биков, ЮО Жук, СА Раков, ЛІ Білоусова, ВП ГорохТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI: Т. 1 …, 20062006
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск VI (Т. 1: Теорія та методика навчання математики)ТС Армаш, ІО Астіоненко, ВЮ Биков, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, ...Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник …, 20062006
  Новий підручник П.М. Воловика „Фізика для університетів”ВЮ БиковНеперервна професійна освіта: теорія і практика, 195-197, 20062006
  Tutoring Methods in the Distance Course" Web-Design Technologies"ВЮ Биков, ЮО Жук, АС МолодихProceedings of the Third International Conference" Information Research …, 20052005
  Сучасні системи тривимірної візуалізації: порівняльний аналізаВЮ Биков, ЮО ЖукІнформаційні технології і засоби навчання, 28-39, 20052005
  Биков Валерій Юхимович: Бібліографічний показник. Серія “Ювіляри АПН України”ВЮ БиковАтіка 23, 64, 20052005
  Розвиток поняттєво-термінологічного апарату систем навчання і освітиВЮ БиковІнформаційно-комунікаційні технології у середній і вищій школі: Матеріали …, 20042004
  Стенд для вивчення властивостей електричних ланцюгівВЮ Биков, ЮО Жук2003
  Модель магнітного поля ЗемліВЮ Биков, ЮО Жук2003
  Карта учбова уніве

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 11.04.2019 18:27:46
  Кількість ресурсів: 127
  Ресурси: 

  Article

  - Биков, В.Ю., Гуржій, А.М. and Шишкіна, М.П. (2018) Conceptual basis for the formation and development of a cloud-based learning and research environment of a higher educational institution Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems (50). pp. 21-26. ISSN 2412-1142

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Рамський, Ю.С. (orcid.org/0000-0003-2296-0654), Франчук, В.М. (orcid.org/0000-0002-9443-6520), Франчук, Н.П. (orcid.org/0000-0002-0213-143X) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) The Role of the Scientific School of Academician M. I. Zhaldak in the Informatization of Secondary and High Pedagogical Education in Ukraine Information Technologies and Learning Tools, 4 (60). pp. 1-16. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2017) Knowledge society and Education 4.0 Edukacja dla przysz?o?ci w ?wietle wyzwa? XXI wieku, 1 (1). pp. 30-45. ISSN ISBN 978-83-8018-142-7

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602) and Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) (2017) Problems and tasks of the modern stage of education informatization Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). pp. 191-198.

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П. and Шиненко, М.А. (2017) Mobile support for multimedia content presentations in tterms of Ezcast C2 device Комп’ютер у школі та сім’ї, 4 (140). pp. 15-18. ISSN 2307-9851

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783) and Мельник, Оксана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-2193-2072) (2017) Effectiveness of education with electronic educational game resources in primary school Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (62). pp. 34-46. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2016) Problems and tasks of computer-technology platform development for information and educational environment Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука, 1 (1). pp. 514-522. ISSN ISBN 978-966-2184-24-2

  - Литвинова, С.Г. and Биков, В.Ю. (2016) A corporate social network as an object of educational social system management Теорія і практика управління соціальними системами, 2. ISSN 2078-7782

  - Биков, В.Ю. and Шишкіна, М.П. (2016) Theoretical and methodological principles of the cloud based university environment formation Theory and Practice of Social Systems Management, 2. pp. 30-52.

  - Биков, В.Ю. and Лещенко, М.П. (2016) Digital Humanistic Pedagogy: Relevant Problems of Scientific Research in the Field of Using ICT in Education Інформаційні технології і засоби навчання, 3 (53). pp. 1-17. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2015) Values and moral paradigm of information and educational platform for the knowledge society Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – У 2 ч.: Ч. 1. pp. 3-16. ISSN 2411-1082

  - Биков, В.Ю. and Сороко, Н.В. (2015) Risks of electronic bibliometric systems implementation for the assessment of researchers’ activities effectiveness Інформаційних технологій і засобів навчання, 4 (48). pp. 1-13. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Шишкіна, М.П. (2015) Corporate information systems for scientific-educational activity support with the use of the cloud based services Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (2) (47). pp. 178-206. ISSN 2078-7812

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Сороко, Н.В. (2015) Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 91-100. ISSN 2411-4685

  - Биков, В.Ю. (2015) The mental and moral paradigm and informational and educational platform of knowledge society Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації. ISSN 2411-1082

  - Биков, В.Ю. (2015) Adult training style sheet: features of model submission of analysis, and improvement duking design and functioning methodical system of education open education Освіта для сучасності = Edukacja dla vspolczesnosci. pp. 225-237. ISSN ISBN 978-966-931-022-4

  - Биков, В.Ю. and Яцишин, А.В. (2015) Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine: history and present Комп'ютер у школі та сім'ї, 5. pp. 3-10. ISSN 2307-9851

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2014) Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring Теорія і практика управління соціальними системами (1). pp. 3-25. ISSN 2078-7782

  - Жук, Ю.О., Биков, В.Ю., Величко, С.П. and Соколюк, О.М. (2014) Компьютерно ориентированные педагогические технологии в школьном учебном процессе Наукові записки, 5. pp. 3-8.

  - Биков, В.Ю. (2014) Basic Strategy of Informatization of Education and the main paradigm of future knowledge society Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр.. pp. 32-42. ISSN ISВN 978-966-136-195-8

  - Биков, В.Ю. (2014) Innovative tasks of the modern stage of education informatization Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 1 (37). pp. 3-15. ISSN ISBN 978-966-2337-01-3

  - Биков, В.Ю. (2013) Сloud computer-technology platform of open education and appropriate development of organizational and technological structure of ІТ- departments of educational establishments Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т", Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди (1). pp. 81-98. ISSN 2078-7782

  - Биков, В.Ю. (2013) The Mobile Space and Mobile Targeting Еnvironment for Internet users: Features of Model Submission and Using in Education Інформаційні технології в освіті (17). 09-37. ISSN 1998-6939

  - Биков, В.Ю. (2013) Інформаційне суспільство і освіта Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна (1). pp. 39-50. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2013) Система моделей планування розподілу професорсько-викладацьких кадрів вищих навчальних закладів Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. (1). pp. 28-35. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. and Кремень, В.Г. (2013) Space and environment categories: features model presentation and educational applications Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. (2). pp. 3-16. ISSN 2078-7782

  - Биков, В.Ю. and Шишкіна, М.П. (2013) Іnnovative models of education and training of skilled personnel for high tech industries in Ukraine Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. (15). pp. 19-29. ISSN 1998-6939

  - Биков, В.Ю. and Овчарук, О.В. (2013) Informational support of interdisciplinary approach in the general secondary education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (37). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2013) Modern information and communication technologies in the realization of interdisciplinary approach in the general secondary education Technologie informacyjno-komunikacyjne w korelacyi miedzypzedmiotowej. pp. 334-342. ISSN ISBN 978-83-7789-217-6

  - Биков, В.Ю. (2013) Continuous training of highly qualified personnel – defining condition for the development of IT-industry Інноваційність в науці і освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого Франтішека Шльосека. ISSN ISBN 978-966-2184-21-3

  - Биков, В.Ю. (2012) Развитие информационно-коммуникационной платформы открытого последипломного образования. Инновация, качество образования и развитие: Сб. материалов ІІ Международной научной конференции (1). pp. 25-32. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2012) Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми., Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер" (29). pp. 32-40. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2012) Інноваційні інструменти та перспективні напрями інформатизації освіти Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. Наук.-практ. конф.: [в 2ч]. Ч 1. / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 1 (2Ч). pp. 14-26. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2012) Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в України Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 13 (20). pp. 3-18. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. and Лапінський, В.В. (2012) Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення Комп’ютер у школі та сім’ї, 3. pp. 3-6. ISSN 2307-9851

  - Биков, В.Ю. (2012) Problems and Prospects of Informatization of Educational System in Ukraine Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно орієнтовані системи начання, 13 (20). pp. 3-18.

  - Биков, В.Ю. (2011) Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі Теорія і практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі: Матеріали спільного розширеного засідання Президії НАПН України, Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону і Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова (1). pp. 17-27. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2011) Проблеми розвитку автоматизованої системи управління освітою Наукові записки. Науково-технічний збірник, Видавництво Української академії друкарства, (98). pp. 167-170. ISSN 79020

  - Биков, В.Ю. (2011) Сучасні проблеми і перспективи професійного становлення робітничих кадрів для ІКТ-індустрії "Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи”: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 44-50. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2011) Інформатизація системи професійно-технічної освіти і сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників для ІКТ-індустрії П’яті міжнарордні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева : матеріали V міжнарод. наук. конф. : у 2-х т. – Т. 1 : Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства (Т1). pp. 124-139. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2011) Концептуальна модель організації підготовки висококваліфікованих робітників для високотехнологічних виробництв Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. Наук. праць. – Черкаси. pp. 284-292.

  - Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць. (10). pp. 8-23. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України Комп’ютер у школі та сім’ї. (6). pp. 3-11. ISSN 2307-9851

  - Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Кухаренко, В.М. (orcid.org/0000-0003-0227-5836) and Ухань, П.С. (2011) Project of statute of distance education in secondary schools Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (23). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2011) Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ Інформаційні технології в освіті (10). 08-23. ISSN 1998-6939

  - Биков, В.Ю., Коневщинська, О.Е. and Мушка, Іван Васильович (2011) Мarket-based instruments of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). ISSN 2076-8184

  - Коневщинська, О.Е., Биков, В.Ю. and Мушка, Іван Васильович (2011) Market tools of innovation development of vocational education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (26). pp. 1-23. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2010) Теоретико-методологічні засади моделюваня навчального середовища сучасних педагогічних систем Запоріжжя: ООО "ЛИПС"ЛТД, Україна, 1 (5). pp. 234-243. ISSN 978-966-02-5924-9

  - Биков, В.Ю. (2010) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України – 10 років Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (1). p. 15. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2010) Ринкові інструменти інноваційного розвитку системи професійної освіти Нові технології навчання: Наук.- мет. зб. (64). pp. 22-36. ISSN 12815-1699

  - Биков, В.Ю. (2010) Моделі системи освіти і освітнього середовища Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: П78 зб. наук. праць, 27 (31). pp. 39-47. ISSN 2078-7812

  - Биков, В.Ю. (2010) Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально- економічного розвитку України Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (26). pp. 61-71. ISSN 7762

  - Биков, В.Ю. (2010) Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. (9). pp. 9-16. ISSN 8808

  - Биков, В.Ю. (2010) Ongoing Education in Single Informational Education Area Педагогічний дискурс : зб. наукових праць, ХГПА, Україна (7). pp. 30-35. ISSN 12629-1513Р

  - Биков, В.Ю. (2010) Сучасні завдання інформатизації освіти Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (15). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2010) Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України Інформаційні технології і засоби навчання (1). pp. 1-88. ISSN 978-966-326-418-92

  - Биков, В.Ю. (2010) Проблеми і цілі інформатизації освіти України Освіта в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1). pp. 13-19. ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2009) Іnnovative development of company and modern network technologies of systems of the opened education Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, м. Харків (23). pp. 24-49. ISSN 7762

  - Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Красношапка, В.О., Кухаренко, В.М. and Пасіхов, Ю.Я. (2009) Project concept “Distance learning of pupils" Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2009) Modeling conception of probed systems functioning Інформаційні технології і засоби навчання , 6 (14). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. and Мушка, Іван Васильович (2009) Electronic pedagogics and modern instruments of the open education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (13). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2009) Матеріали з монографії «Відкрита освіта у джерелах» НАПН України ( Продовження - Список літератури №2 ( 80 - 160 ) . pp. 1-40. ISSN ISBN 978-966-326-317-5

  - Биков, В.Ю. (2008) Theoretical and methodological basis of modeling educational environment of pedagogical systems of open education Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 1 (77). pp. 3-12. ISSN 966-8089-31-6

  - Биков, В.Ю. and Ромашко, І.М. (2008) Systems of education on maintenance of equal access to quality education for lifelong learning Інформаційні технології і засоби навчання , 4 (8). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2008) Modern factors of Ukrainian education system development Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (7). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2008) Distance Education Енциклопедія освіти. p. 191. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

  - Биков, В.Ю. (2008) Institute of Information technology and learning tools at APS of Ukraine Енциклопедія освіти. ISSN ISBN: 978-966-667-281-3

  - Биков, В.Ю. (2008) Distance Learning Енциклопедія освіти. pp. 1-5. ISSN ISBN: 978-966-667-281-3

  - Биков, В.Ю. (2008) Informatization of Education Енциклопедія освіти. pp. 1-5. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

  - Биков, В.Ю. (2008) Computerization of Education Енциклопедія освіти України , 1 (1). pp. 410-412. ISSN ISBN 978-966-667-281-3

  - Биков, В.Ю. (2008) Мaterials from the monograph «Мodels of the open education organizational systems» НАПН України. pp. 1-47. ISSN ISBN 978-966-326-317-5

  - Биков, В.Ю. (2007) Key factors and modern instruments of system of education development Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (2). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. and Дерба, Т.О. (2007) System of the automatic document processing in shell of base software Інформаційні технології і засоби навчання , 2 (3). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю., Гапон, В.В. and Плескач, М.Л. (2007) Cучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. and Пилипчук, А.Ю. (2007) Інформаційні технології і засоби навчання , 3 (4). ISSN 2076-8184

  - Биков, В.Ю. (2006) The theoretical and methodological grounds for modeling of educational environment of modern pedagogic systems Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (1). ISSN 2076-8184

  - Сторіжко, В.Ю., Биков, В.Ю. and Жук, Ю.О. (2006) Main issues of the Concept of modern studying means in natural mathematical and technologic subjects creation and implementation in studying process Фізика та астрономія в школі (2). pp. 2-8.

  - Биков, В.Ю. (2006) Theoretical and methodological basis of modeling learning environment of modern educational systems Інформаційні технології і засоби навчання: Збірник наукових праць (1). pp. 5-15. ISSN ISBN 966-326-170-6

  - Жук, Ю.О. and Биков, В.Ю. (2005) Means of studying of new generation in computer-oriented studying medium Комп’ютер в школі та сім”ї, 5. pp. 20-24.

  - Биков, В.Ю., Жук, Ю.О. and Молодих, А.С. (2005) Tutoring Methods in the Distance Course "Web-Design Technologies" Proceedings of the Third International Conference "Information Research, Applications and Education", 1. ISSN ISBN 954-16-0034-4

  - Биков, В.Ю. and Раков, С.А. (2005) The study of the transformation of the inversion based research approach in teaching using packet DG Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (1). pp. 15-28. ISSN ISBN 966-326-170-6

  - Биков, В.Ю. (2005) Contemporary three-dimensional visualization system: comparative analysis Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць. pp. 28-39. ISSN ISBN 966-326-170-6

  - Биков, В.Ю. (2005) Distance education: relevance, features and principles, ways of development and scope of application Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. pp. 77-92. ISSN ISBN 966-326-162-5

  - Биков, В.Ю. (2005) The structure of actual directions of research problems of distance professional education Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. pp. 92-104. ISSN ISBN 966-326-162-5

  - Биков, В.Ю., Гуржій, А.М., Гапон, В.В. and Плескач, М.Я. (2005) 20 years of Informatization and computerization of Ukraine secondary schools Комп'ютер у школі та сім'ї, 5 (45). pp. 3-11.

  - Биков, В.Ю. and Задорожна, Н.Т. (2004) Contemporary approaches and principles of portals Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук, праць . pp. 17-44. ISSN ISBN 966-326-095-5

  - Биков, В.Ю. (2004) Interactive model of solving system 36. наук. праць, Інститут засобів навчання АПН України - "Атіка". pp. 88-97. ISSN ISBN 966-326-095-5

  - Биков, В.Ю. (2004) Доменно-фреймова модель педагогічної системи Теорія і практика управління соціальними системами / Щоквартальний науково-практичний журнал., 3. pp. 50-69.

  - Биков, В.Ю. (2004) Навчальне середовище сучасних педагогічних систем Професійна освіта: педагогіка і психологія.. pp. 59-80.

  - Биков, В.Ю., Жук, Ю.О., Задорожна, Н.Т., Кузнецова, Т.В. and Овчарук, О.В. (2004) Information Educational Portal "Children of Ukraine" Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36. наук, праць (1). pp. 5-17. ISSN ISBN 966-326-095-5

  - Биков, В.Ю. (2004) Investigation of the dynamic properties of interactive solving systems Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору. pp. 97-108. ISSN ISBN 966-326-095-5

  - Биков, В.Ю. (2003) Оцінювання в системі сертифікації професійної компетентності Piotrkowskie Studia Pedagogiczne / pod redakcja Michala Pindery. - Tom 10 Didaktyka informatyki/. , том 10. pp. 153-162.

  - Биков, В.Ю. (2003) Структура актуальних напрямів (тематики) досліджень проблем дистанційної професійної освіти Вісник Академії дистанційної освіти, 1. pp. 22-26.

  - Биков, В.Ю. and Жук, Ю.О. (2003) Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 1 (5). pp. 64-77.

  - Биков, В.Ю. (2002) Tеоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання Збірник наукових праць до 10–річчя АПН України / Академія педагогічних наук України., Ч.2. . pp. 182-189.

  - Биков, В.Ю. (2002) Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського , Вип.3. pp. 73-83.

  - Биков, В.Ю. (2001) Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів Кримські педагогічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції . pp. 30-50.

  - Биков, В.Ю. (2001) Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації Професійна освіта: педагогіка і психологія.. pp. 65-73.

  Book Section

  - Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2016) Information and analytical support of scientific and pedagogical research bibliometric based electronic systems In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

  - Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2010) Current directions of scientific and pedagogical research in the field of educational information and communication technologies In: "Мультимедійні технології в освіті": наук. – практ. семінар НАУ, м. Київ, Україна, p. 10.

  Monograph

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю., Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Пінчук, О.П., Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Манако, А.Ф., Олійник, В.В., Буров, О.Ю., Коневщинська, О.Е., Іванюк, І.В. (orcid.org/0000-0003-2381-785X), Рождественська, Д.Б., Барладим, В.М., Корнієць, О.М. and Мушка, Іван Васильович (2014) The organization and functioning of network of resource centers of secondary schools distance learning Project Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Богачков, Ю.М., Вольневич, О.І., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Сороко, Н.В., Дивак, В.В. and Красношапка, В.О. (2012) Internet oriented computerized system for collecting, accumulating and processing the results of learning activities of students of secondary schools Discussion Paper. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Богачков, Ю.М., Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Вольневич, О.І., Царенко, В.О., Ухань, П.С., Мушка, Іван Васильович and Манако, А.Ф. (2011) Organization of e-learning environment of general secondary school students Technical Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Лапінський, В.В., Шишкіна, М.П., Спірін, О.М. (orcid.org/0000-0002-9594-6602), Руденко, Віктор Дмитрович, Дем’яненко, В.М., Олійник, В.В., Скрипка, К.І., Савченко, З.В., Горбаченко, В.І. and Пилипчук, А.Ю. (2010) ICT-based Tools of Unite Information Space of Educational System of Ukraine Project Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю. (2008) Models of the open education organizational systems Project Report. Видавництво ТОВ ВПФ «МЕГА»,"Атіка", ISBN 978-966-326-418-9, м.Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Жук, Ю.О. and Богачков, Ю.М. (2008) Monitoring the level of academic achievement using Internet technology Project Report. Педагогічна думка, м.Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Іванова, С.М. (orcid.org/0000-0002-3613-9202), Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218), Сідляренко, А.І. and Кузьмінська, О.Г. (2018) The materials of the meeting "Open Digital systems Use for the Scientific and Pedagogical Professionals' Informational and Research Competence Development" In: Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі», м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Пінчук, О.П., Коневщинська, О.Е., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Колос, К.Р., Литвинова, С.Г., Носенко, Ю.Г., Іванова, С.М., Овчарук, О.В., Соколюк, О.М., Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю., Спірін, О.М. and Тихонкова, І.О. (2016) The proceedings of the seminar on the use of the international scientometric database Web of Science In: Cемінар з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of Science, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  - Биков, В.Ю. (2014) 15 years of achievements In: Розширене засідання Вченої ради, присвячене 15-річчю від дня заснування Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 26.06.2014р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Book

  Авшенюк, Н.М. (orcid.org/0000-0003-1012-005X), Аніщенко, Олена Валеріївна (orcid.org/0000-0002-6145-2321), Артюшина, М.В., Балл, Георгій Олексійович, Березівська, Лариса Дмитрівна (orcid.org/0000-0002-5068-5234), Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бібік, Н.М., Бородієнко, О.В., Бурда, Михайло Іванович, Васьківська, Галина Олексіївна, Вашуленко, О.П., Вітренко, Юрій Миколайович, Вовк, М.П., Вовченко, О.А., Волярська, Олена Станіславівна (orcid.org/0000-0002-6812-1154), Ворона, В.О., Горностай, П.П. (orcid.org/0000-0003-2327-6213), Гудим, І.М., Гуржій, А.М., Гуменюк, Г.В., Джурило, Аліна Петрівна, Дзюбко, Л.В., Довбищенко, В.І., Доротюк, Валентина Іванівна, Євтух, М.Б., Жук, Ю.О., Журба, Катерина Олександрівна, Засенко, В.В., Зозуля, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0003-3350-4638), Калашнікова, С.А., Калініна, Л.М., Камишин, Володимир Вікторович, Кириченко, М.О., Кісарчук, Зоя Григорівна (orcid.org/0000-0002-4461-945X), Клокар, Н.І., Ковтунець, В.В., Колупаєва, А.А. (orcid.org/0000-0002-4610-5081), Корнієнко, А.В., Коробка, Лариса Миколаївна (orcid.org/0000-0001-9306-0624), Крамар, В.Й., Кремень, В.Г., Куліш, Тетяна Іванівна, Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562), Кучерявий, О.Г.,