Спірін Олег Михайлович

Спірін Олег Михайлович Посада: Заступник директора з наукової роботи
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 467-03-45
E-mail: spirin@iitlt.gov.ua


blogspot.png fb_icon.png Google_Plus_logo.png mini-icon[1].png linkedIn_icon.png academia-icon.png

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 04.12.2017 20:13:26
  Сторінка в Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 1075
  h-індекс (усі): 17
  i10-індекс (усі): 38
  Публікації: 
  Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І. Франка, 20071112007
  Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатикиОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009822009
  Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТMP Shyshkina, OM Spirin, YG ZaporozhchenkoІнформаційні технології і засоби навчання 27 (1), 201273*2012
  Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН УкраїниОМ Спірін, ВМ Саух, ВА Резніченко, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 14 (6), 2009562009
  Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 2013512013
  Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робітОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 36 (4), 132-152, 2013392013
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоТеорія і практика управління соціальними системами, 3-25, 2014352014
  Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 31 (5), 2012312012
  Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якостіОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 19 (5), 2010272010
  Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатикиОМ СпірінЖитомирський держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2009262009
  Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологієюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013252013
  Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладуОМ СпірінНаціональний пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2001252001
  Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатикиОМ СпірінНауковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії ..., 2007202007
  Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ СпірінКомп’ютер у школі та сім'ї 1, 15-18, 2011192011
  Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріївOM Spirin, OR OleksyukІнформаційні технології і засоби навчання 34 (2), 101-115, 201318*2013
  Проект концепції електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, МА ШиненкоІнформаційні технології і засоби навчання 20 (6), 2010172010
  Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-124, 2004172004
  Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, АВ ЯцишинКомп'ютер у школі та сім'ї 114 (2), 3-8, 2014162014
  Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ СорокоІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми ..., 2015142015
  Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвиткуОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008142008
  Модульна система та рейтинговий контроль знань під час вивчення основ штучного інтелектуОМ СпірінНові технології навчання.–К.: НМЦВО, 43-56, 2000142000
  Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти УкраїниВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...Київ: Атіка, 201013*2010
  Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наукОМ Спірін, АВ СвєтлорусоваІнформаційні технології в освіті, 158-161, 2010122010
  Критерії зовнішнього оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінНауковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно ..., 2010122010
  Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-86, 2004122004
  Система інформаційно-технологічних компетентностей учителя інформатикиОМ СпірінІнформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної ..., 2008112008
  Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 3 (2), 2007112007
  The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in UkraineO SpirinFrom Computer Literacy to Informatics Fundamentals, 75-83, 2005112005
  Основні характеристики кредитних систем навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 30-35, 2004112004
  Хмарні сервіси Office 365: навчальний посібникСГ Литвинова, ОМ Спірін, ЛП АнікінаЦП" Компринт", 2015102015
  Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»ОМ Спірін, АВ ЯцишинІнформаційні технології в освіті 14, 22-33, 2013102013
  Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти УкраїниВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...Педагогічна думка, 2010102010
  Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-45, 2006102006
  Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 53-58, 2005102005
  Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технологіїОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 125-129, 2005102005
  Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентівОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2003102003
  Початки алгоритмізації та процедурного програмуванняОМ Спірін, ОМ КривоносЖитомир: ЖДПУ, 2002102002
  Основи диференційованого підходу при вивченні інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 146-151, 2000102000
  Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях"ОМ Спірін, НС ПрилуцькаВісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-48, 201192011
  Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системиОМ СпірінНові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Інститут ..., 200792007
  Впровадження модульно-рейтингової системи під час диференційованого навчання основ інформатикиОМ СпірінВісник Житомирського педагогічного університету 12, 133-136, 200392003
  Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі»ОМ Cпірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 52 (2), 108-120, 201672016
  Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісівВЮ Биков, ОМ Спірін, МП ШишкінаНТУ" ХПІ", 201572015
  Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 200872008
  Рейтингове оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінТестування і моніторинг в освіті, 26-28, 200872008
  Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 12-16, 200672006
  Моделі гармонізації мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування навчально-пізнавальної діяльностіОМ Спірін, ВМ Дем’яненко, ЮГ Запорожченко, МП Шишкіна, ...Інформаційні технології і засоби навчання 32 (6), 201262012
  Проектування ідентифікаторів накопичення кредитів у професійній підготовці фахівців за кредитно-модульною системоюОМ СпірінПедагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал, 44-53, 200762007
  Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесуОМ Спірін, ОМ ШимонВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 47-52, 200762007
  Короткий курс інформатики: інформаційно-комп’ютерні технологіїОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 200662006
  Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освітиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 104-109, 200562005
  Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностяхОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-225, 200462004
  Методика забезпечення он-лайн безпеки старшокласників у навчально-виховному процесі школиОМ Спірін, ВН КовальчукІнформаційні технології і засоби навчання 21 (1), 201152011
  Дидактичні моделі в проектуванні кредитно модульної технології на рівні викладачаОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-90, 200752007
  Цілі та завдання Болонського процесуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 200452004
  Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелектуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-226, 200352003
  Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотекО Спірін, О ОлексюкІнноваційні комп’ютерні технології у вищій школі, 131-139, 201342013
  Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in UkraineO SpirinInformation Technologies at School, 340-348, 20064*2006
  Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН УкраїниОМ Спірін32015
  Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ ІвановаУкраїнський педагогічний журнал 1, 192-205, 201532015
  Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору УкраїниОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї 125 (5), 11-17, 201532015
  Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмуванняОМ Спірін, ПГ ШевчукІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 65-63, 201432014
  Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівниківОМ Спірін, СМ ІвановаІІТЗН НАПН України, 201232012
  Фреймова модель кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-13, 200632006
  Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 200632006
  Початки штучного інтелектуОМ СпірінЖитомир: Вид-во ЖДУ, 172, 200432004
  Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 201622016
  Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладівОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийПедагогічна думка, 201222012
  Концепція мережі електронних бібліотек установ Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, АВ ЯцишинІІТЗН НАПН України, 201222012
  Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН УкраїниОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів ..., 201122011
  Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 201022010
  Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовищаСГ Литвинова, ОМ Спірін, МП Шишкіна, ЮГ НосенкоЦП «Компринт», 201512015
  Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінПедагогічна і психологічна науки в Україні 3, 323-334, 201212012
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Pedahohichna dumka, 2017 2017
  Матеріали семінару «Ведення електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів»ОМ Спірін, ОЕ Коневщинська, СМ Іванова, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2017 2017
  Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google ScholarОМ Спірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 204-218, 2016 2016
  Сучасні вимоги та зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ ЯцишинІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 2016 2016
  Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 54 (4), 183-205, 2016 2016
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 2016 2016
  Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних системОМ Спірін, ВЮ БиковІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016 2016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...Institute of Information Technologies and learning Tools of NAPS of Ukraine, 2016 2016
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016 2016
  Матеріали семінару з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of ScienceВЮ Биков, ОМ Спірін, ІО ТихонковаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016 2016
  Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Наукова молодь-2015"ВЮ Биков, ОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 2015 2015
  Матеріали семінару-тренінгу з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015 2015
  Матеріали семінару-тренінгу щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google ScholarОМ Спірін, СМ Іванова, СМ Тукало, НВ Сороко, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015 2015
  Тези доповідей науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»ОМ СпірінМультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності 1, 2015 2015
  Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних дослідженьОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів ..., 2015 2015
  ББК 78.347. 8 Н34ВЮ Биков, ОМ Спірін 2014
  Опыт подготовки научных кадров по информационно-коммуникационным технологиям в образованииОМ Спірін, АВ ЯцишинКомпютер у школі та сімї, 3-8, 2014 2014
  Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, ЮА Лабжинський, ОВ Новицький, ...Атіка, 2014 2014
  Cтворення та технічна підтримка Електронної бібліотеки установи НАПН УкраїниСМ Іванова, ЗВ Савченко, ОМ Спірін, АВ Яцишин, ВА ТкаченкоАтіка, 2014 2014
  Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснуванняОМ Спірін, АВ ЯцишинТеорія і практика використання системи управління навчанням Moodle, 2014 2014
  Мережа електронних бібліотек НАПН УкраїниОМ Спірін 2013
  Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 2013 2013
  Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, ЗВ Савченко, АВ Яцишин, ... 2012
  Педагогічний експеримент з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчанняOM Spirin, KR KolosІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 2011 2011
  LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних системОМ Спірін, ОС СверчевськаFOSS LVIV-2011, 149-151, 2011 2011
  Aктуальні педагогічні дослідження в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ СпірінКиївськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти ..., 2011 2011
  Концепція електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, МА ШиненкоНАПН України, ІІТЗН НАПН України, 2011 2011
  Звіт про науково-дослідну роботу "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання"ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010 2010
  Сучасні напрями науково-педагогічних досліджень в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ Спірін, ВЮ БиковНАУ, 2010 2010
  Теоретичний аналіз освітньо-наукових електронних бібліотечних систем, концепція електронної бібліотеки АПН УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, ЗВ СавченкоІІТЗН НАПН України, 2009 2009
  Автоматизована система “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”, побудована на основі Web-орієнтованого підходуОМ Спірін 2007
  Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультетіОЛ Музика, ОМ Спірін, ТМ Майстренко, ІС Загурська, ЮО ОснадчукЖитомирський державний університет імені Івана Франка, 2007 2007
  Практична інформатикаОМ СпірінЖитомир, 2002 2002


 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 04.12.2017 20:13:36
  Кількість ресурсів: 80
  Ресурси: 

  Article

  Спірін, О.М. and Носенко, Ю.Г. and Яцишин, А.В. (2016) Current Requirements and Contents of Training of Qualified Scientists on Information and Communication Technologies in Education Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (56). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Одуд, О.А. (2016) Content of educational material special seminars "Cloud informational-analitical technologies in the research process" Information Technologies and Learning Tools, 2 (52). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

  Колос, К.Р. and Спірін, О.М. (2016) Constational stage of experiment of computer-oriented learning environment of postgraduate pedagogical education Information Technologies and Learning Tools, 4 (54). pp. 183-205. ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. and Іванова, С.М. and Кільченко, А.В. and Лупаренко, Л. А. (2016) The Using of the Electronic Systems of Open Access for Information and Analytical Support Pedagogical Research Information Technologies and Learning Tools, 5 (55). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Одуд, О.А. (2016) Model of Formation of Ph.D. IC-competence Based on Using the Cloud Services of Scientometric Database Google Scholar Information Technologies and Learning Tools, 6 (56). pp. 204-218. ISSN 2076-8184

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Шишкіна, М.П. (2015) Corporate information systems for scientific-educational activity support with the use of the cloud based services Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (2) (47). pp. 178-206. ISSN 2078-7812

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. (2015) Experience of digital library Academy of pedagogical sciences Ukraine Ukrainian pedagogical journal, 1. pp. 192-205. ISSN 2411-7420 (Online)

  Спірін, О.М. and Новицька, Т.Л. and Лупаренко, Л. А. (2015) Guidance and Coordination Support of the Development of Information Educational and Scientific Space of Ukraine Комп'ютер у школі та сім'ї, 5 (125). pp. 11-18. ISSN 2307-9851

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Сороко, Н.В. (2015) Electronic bibliometric system as a tool for information and analytical support of scientific and educational researches Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 91-100. ISSN 2411-4685

  Спірін, О.М. and Шевчук, П.Г. (2014) Comparative Analysis of Software Technologies Operating System Windows 8 for Learning the Programming Information Technologies and Learning Tools, 2 (40). pp. 65-73. ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2014) Experience of academic staff training on information and communication technologies in education (dedicated to the 15th anniversary of the Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAPS of Ukraine) Комп'ютер у школі та сім'ї, 2 (114). pp. 3-8. ISSN 2307–9851

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Лупаренко, Л. А. (2014) Open WEB-based systems of scientific and educational research implementation monitoring Теорія і практика управління соціальними системами (1). pp. 3-25. ISSN 2078-7782

  Спірін, О.М. (2013) Information and Communication Technologies for Monitoring оf Scientific Research Results Implementation Information technology and learning tools, 4 (36). pp. 132-152. ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Олексюк, О.Р. (2013) Analysis of Software Platforms for Creating of Institutional Repositories Information Technologies and Learning Tools, 2 (34). pp. 101-115. ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2013) Criteria and quality indicators of information and communication technologies of learning Information Technologies and Learning Tools, 1 (33). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2013) Features of the Highest Qualification in Tte Specialty «Information and Communication Technologies in Education» Інформаційні технології в освіті (14). pp. 22-33.

  Спірін, О.М. (2012) Quality Assessment Of Information And Communication Technologies Training Педагогічна і психологічна науки в Україні: в 5 т. – Т. 3: загальна середня освіта, 3 (5). pp. 323-324. ISSN ISBN 978-966-644-212-6

  Шишкіна, М.П. and Спірін, О.М. and Запорожченко, Ю.Г. (2012) Problems of informatization of education in Ukraine in the context of development of research of ICT-based tools quality estimation Information Technologies and Learning Tools , 1 (27).

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицький, О.В. (2012) Conceptual framework of construction network digital libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (31). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Дем’яненко, В.М. and Запорожченко, Ю.Г. and Шишкіна, М.П. and Дем’яненко, В.Б. (2012) Models of Harmonizing of Network Tools of Organization and Information Technological Support of Learning and Cognitive Activity Information Technologies and Learning Tools, 6 (32).

  Спірін, О.М. and Прилуцька, Н.С. (2011) The Material Content of the Workshop "The Implementation Methods of Electronic Libraries in the Academic Process and Scientific Researches" Visnyk Zhytomyrskogo Derzhavnogo Universytetu Imeni Ivana Franka (60). pp. 45-48. ISSN 2076-6173

  Спірін, О.М. and Ковальчук, В.Н. (2011) Мethodic of the on-line safety of the senior pupils in the teaching and educational process at school Інформаційні технології і засоби навчання , 1 (21). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2011) The criteria for external assessment of quality ICT training Науковий часопис, cерія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (16).

  Спірін, О.М. and Колос, К.Р. (2011) Pedagogical experiment object for teachers information competency through distance education Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (25). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2011) The main directions and topics of dissertation research on Information Communication Technologies in Education Комп’ютер у школі та сім'ї. , 1. pp. 15-18.

  Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher Всеукраїнська наук.-практ. конференція: Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики. pp. 70-76.

  Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communications technology training: criteria for internal quality assessment Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (19). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицький, О.В. and Шиненко, М.А. (2010) А project of concepttion of elektronic library of National academy of pedagogical sciences of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (20). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2010) Current research areas of information and communication technologies in the field of Education Sciences Інформаційні технології в освіті (8). pp. 158-161.

  Спірін, О.М. (2009) Information and communication and informatic competences as komponents of the system of professional-specialized competences of informatics teacher Інформаційні технології і засоби навчання , 5 (13). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. and Саух, В.М. and Резніченко, В.А. and Новицький, О.В. (2009) Designing of electronic libraries system of scientific and educational institutions of APS of Ukraine Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2007) A competence approach in design of informatics teachers' professional training Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи, 7. pp. 150-156.

  Спірін, О.М. (2007) Objective and tasks of informatics teachers professional training under credit-modular system Інформаційні технології і засоби навчання , 2 (3). ISSN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2006) Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in Ukraine Information Technologies at School, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius. pp. 340-348.

  Спірін, О.М. (2005) The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in Ukraine Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg (3422). pp. 75-83.

  Book Section

  Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2016) Information and analytical support of scientific and pedagogical research bibliometric based electronic systems In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 1-3.

  Спірін, О.М. (2015) Web-based tools for monitoring the publication of scientific and educational research In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. (2014) Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснування In: ІІ між нар. науково-практичної конф. «Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Спірін, О.М. and Олексюк, О.Р. (2013) Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотек In: Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ої Науково-практичної конференції Національний університет "Львівська політехніка", м.Львів, Україна, pp. 131-139.

  Спірін, О.М. (2013) Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України , м.Київ, Україна, pp. 73-74.

  Спірін, О.М. and Сверчевська, О.С. (2011) LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних систем In: Міжнародна науково-практична конференція "FOSS LVIV-2011" Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, м. Львів, Україна, pp. 149-151.

  Спірін, О.М. (2011) Actual pedagogical researches in the field of educational information and communication technologies In: Міжнародна наук.- практ. конф. м. Біла Церква, “Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти” Київськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти, Ін-т педагогіки, Ін-т інформаційних технологій і засобів навч. , Біла Церква, Київська обл., Україна, p. 158.

  Спірін, О.М. (2011) Передумови та організаційні засади створення електронної бібліотеки НАПН України In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки . Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, України, pp. 41-42. ISBN 2076-8184

  Спірін, О.М. (2010) Conceptual principles of designing digital libraries of scientific institutions In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України ІІТЗН НАПН України , м. Київ, Україна, pp. 37-38.

  Спірін, О.М. (2010) Іnformation and communication and informatic competences of informatics teacher In: VII Всеукраїнська науково- практична конференція Черкаський державний технологічний університет, Черкаси , Україна, p. 73.

  Спірін, О.М. and Биков, В.Ю. (2010) Current directions of scientific and pedagogical research in the field of educational information and communication technologies In: "Мультимедійні технології в освіті": наук. – практ. семінар НАУ, м. Київ, Україна, p. 10.

  Monograph

  Литвинова, С.Г. and Спірін, О.М. and Шишкіна, М.П. and Носенко, Ю.Г. and Копняк, Н. and Корицька, Г. and Пойда, С. and Сєдой, В. and Сіпачова, О. and Сокол, І. and Стромило, І. (2015) The modeling and integration services cloud oriented learning environment Manual. ЦП "Компринт", м.Київ, Україна.

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Яцишин, А.В. and Лабжинський, Ю.А. and Левченко, Я.С. and Новицька, Т.Л. and Новицький, О.В. and Олексюк, О.Р. and Савченко, З.В. and Ткаченко, В.А. and Чайкун, В.І. and Шиненко, М.А. (2014) Scientific and organizational principles of design of a network of electronic libraries of institutions of NAPS of Ukraine Technical Report. Атіка, м. Київ, Україна.

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицький, О.В. and Савченко, З.В. and Резніченко, В.А. and Яцишин, А.В. and Андрійчук, Н.М. and Ткаченко, В.А. and Шиненко, М.А. and Лабжинський, Ю.А. (2012) The Electronic Library information systems of research and educational establishments Technical Report. "Педагогічна думка", м.Київ, Україна.

  Биков, В.Ю. and Лапінський, В.В. and Шишкіна, М.П. and Спірін, О.М. and Руденко, Віктор Дмитрович and Дем’яненко, В.М. and Олійник, В.В. and Скрипка, К.І. and Савченко, З.В. and Горбаченко, В.І. and Пилипчук, А.Ю. (2010) ICT-based Tools of Unite Information Space of Educational System of Ukraine Project Report. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  Спірін, О.М. (2007) Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою Project Report. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, Україна.

  Conference or Workshop Item

  Спірін, О.М. and Коневщинська, О.Е. and Іванова, С.М. and Кільченко, А.В. (2017) The materials of the seminar on "Maintenance to Digital Library of NAES of Ukraine: statistical features of processing of information resources" In: Cемінар-тренінг на тему «Ведення Електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів», м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Пінчук, О.П. and Коневщинська, О.Е. and Гриб'юк, О.О. and Дементієвська, Н.П. and Колос, К.Р. and Литвинова, С.Г. and Носенко, Ю.Г. and Іванова, С.М. and Овчарук, О.В. and Соколюк, О.М. and Шиненко, М.А. and Шишкіна, М.П. (2016) Information-analytical materials for the Parliament hearings "Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space" In: Збори робочої групи МОН України "ІКТ в освті", м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. and Сороко, Н.В. and Малицька, І.Д. and Лупаренко, Л. А. and Гриценчук, О.О. (2016) The proceedings of the seminar on the establishment of profiles of research teams and the inclusion of scientific publications in international scientometric databases In: Cемінар з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз даних (в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки), м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Биков, В.Ю. and Спірін, О.М. and Тихонкова, І.О. (2016) The proceedings of the seminar on the use of the international scientometric database Web of Science In: Cемінар з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of Science, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицька, Т.Л. (2015) Materials of the seminar-training on the maintenance of the Electronic library of the Academy of pedagogical Sciences of Ukraine In: Cемінар з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. (2015) Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН України In: Загальні збори Національної академії педагогічних наук України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2014 році та завдання на 2015 рік», 3 квітня 2015 року.

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Тукало, С.М. and Сороко, Н.В. and Кільченко, А.В. (2015) Materials of the seminar-training on creating a profile of a scientist in scientometric database Google Scholar In: Cемінар щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google Scholar, м.Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. (2013) Мережа електронних бібліотек НАПН України In: Установчий семінар НАПН України, 22 квітня 2013 року, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицький, О.В. and Савченко, З.В. and Яцишин, А.В. and Шиненко, М.А. (2012) Scientific and organizational and technical support network development of digital libraries of institutions NAPS Ukraine In: Вчена Рада ІІНЗН НАПН України, 29 листопада 2012, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. (2006) Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in Ukraine In: Second International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", 7–11 November 2006 , Institute Mathematics and Informatics, Vilnius.

  Спірін, О.М. (2005) The Present-DayTendencies of Teaching Informatics in Ukraine In: International Conference "Informatics in Secondary Schools: Evolution and Perspectives", 30 March - 1 April, 2005, Institut f. Informatik-Systeme, Universitaet Klagenfurt, AUSTRIA.

  Book

  Авшенюк, Н.М. and Аніщенко, Олена Валеріївна and Артюшина, М.В. and Балл, Георгій Олексійович and Березівська, Лариса Дмитрівна and Бех, І.Д. and Биков, В.Ю. and Бібік, Н.М. and Бородієнко, О.В. and Бурда, Михайло Іванович and Васьківська, Галина Олексіївна and Вашуленко, О.П. and Вітренко, Юрій Миколайович and Вовк, М.П. and Вовченко, О.А. and Волярська, Олена Станіславівна and Ворона, В.О. and Горностай, П.П. and Гудим, І.М. and Гуржій, А.М. and Гуменюк, Г.В. and Джурило, Аліна Петрівна and Дзюбко, Л.В. and Довбищенко, В.І. and Доротюк, Валентина Іванівна and Євтух, М.Б. and Жук, Ю.О. and Журба, Катерина Олександрівна and Засенко, В.В. and Зозуля, Світлана Миколаївна and Калашнікова, С.А. and Калініна, Л.М. and Камишин, Володимир Вікторович and Кириченко, М.О. and Кісарчук, Зоя Григоріївна and Клокар, Н.І. and Ковтунець, В.В. and Колупаєва, А.А. and Корнієнко, А.В. and Коробка, Лариса Миколаївна and Крамар, В.Й. and Кремень, В.Г. and Куліш, Тетяна Іванівна and Курбатов, Сергій and Кучерявий, О.Г. and Лапінський, В.В. and Лебідь, Д.К. and Литовченко, О.В. and Лобановська, Інна Георгіївна and Локшина, Олена Ігорівна and Луговий, В.І. and Лук’янова, Лариса Борисівна and Лунченко, Надія Вікторівна and Луценко, Ю.А. and Ляшенко, О.І. and Максименко, С.Д. and Малиношевська, Альона Василівна and Мальований, Юрій Іванович and Маріуц, Ілона Олександрівна and Маршицька, В.В. and Мачуський, В.В. and Мелешко, В.В. and Моляко, В.О. and Музика, О. Л. and Набок, М.В. and Найдьонова, Л. А. and Ничкало, Нелля Григорівна and Обухівська, Антоніна Григорівна and Окушко, Тетяна Костянтинівна and Онаць, Олена Миколаївна and Осадько, О.Ю. and Острова, Вікторія Дмитрівна and Острянська, О.А. and Отич, О.М. and Панок, Віталій Григорович and Пенькова, О.І. and Петренко, Ірина Володимірівна and Піддячий, Микола Іванович and Пінчук, О.П. and Піроженко, Тамара Олександрівна and Пометун, Олена Іванівна and Пророк, Н.В. and Просіна, О.В. and Прохор, I.П. and Пустовіт, Г.П. and Пуховська, Л.П. and Рагозіна, Вікторія Валентинівна and Радкевич, В.О. and Регейло, І.Ю. and Романова, Г.М. and Рябова, З.В. and Савченко, Олександра Яківна and Сердюк, Л.З. and Синенко, С.І. and Слюсаревський, Микола Миколайович and Слюсаренко, О.М. and Смола, Л.М. and Смульсон, Марина Лазарівна and Сорочан, Т.М. and Сотська, Г.І. and Спірін, О.М. and Степко, М.Ф. and Сухомлинська, Ольга Василівна and Суший, О.В. and Таланова, Ж.В. and Таранченко, О.М. and Тименко, Володимир Петрович and Титаренко, Тетяна Михайлівна and Топузов, Олег Михайлович and Хемчян, Ірина Іванівна and Хомич, Л.О. and Чорна, Л.Г. and Шагаєва, О.А. and Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2017) National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine Pedahohichna dumka, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-444-1

  Авшенюк, Н.М. and Аніщенко, Олена Валеріївна and Артюшина, М.В. and Балл, Георгій Олексійович and Березівська, Лариса Дмитрівна and Бех, І.Д. and Биков, В.Ю. and Бібік, Н.М. and Бородієнко, О.В. and Бурда, Михайло Іванович and Васьківська, Галина Олексіївна and Вашуленко, О.П. and Вітренко, Юрій Миколайович and Вовк, М.П. and Вовченко, О.А. and Волярська, Олена Станіславівна and Ворона, В.О. and Горностай, П.П. and Гудим, І.М. and Гуржій, А.М. and Гуменюк, Г.В. and Джурило, Аліна Петрівна and Дзюбко, Л.В. and Довбищенко, В.І. and Доротюк, Валентина Іванівна and Євтух, М.Б. and Жук, Ю.О. and Журба, Катерина Олександрівна and Засенко, В.В. and Зозуля, Світлана Миколаївна and Калашнікова, С.А. and Калініна, Л.М. and Камишин, Володимир Вікторович and Кириченко, М.О. and Кісарчук, Зоя Григоріївна and Клокар, Н.І. and Ковтунець, В.В. and Колупаєва, А.А. and Корнієнко, А.В. and Коробка, Лариса Миколаївна and Крамар, В.Й. and Кремень, В.Г. and Куліш, Тетяна Іванівна and Курбатов, Сергій and Кучерявий, О.Г. and Лапінський, В.В. and Лебідь, Д.К. and Литовченко, О.В. and Лобановська, Інна Георгіївна and Локшина, Олена Ігорівна and Луговий, В.І. and Лук’янова, Лариса Борисівна and Лунченко, Надія Вікторівна and Луценко, Ю.А. and Ляшенко, О.І. and Максименко, С.Д. and Малиношевська, Альона Василівна and Мальований, Юрій Іванович and Маріуц, Ілона Олександрівна and Маршицька, В.В. and Мачуський, В.В. and Мелешко, В.В. and Моляко, В.О. and Музика, О. Л. and Набок, М.В. and Найдьонова, Л. А. and Ничкало, Нелля Григорівна and Обухівська, Антоніна Григорівна and Окушко, Тетяна Костянтинівна and Онаць, Олена Миколаївна and Осадько, О.Ю. and Острова, Вікторія Дмитрівна and Острянська, О.А. and Отич, О.М. and Панок, Віталій Григорович and Пенькова, О.І. and Петренко, Ірина Володимірівна and Піддячий, Микола Іванович and Пінчук, О.П. and Піроженко, Тамара Олександрівна and Пометун, Олена Іванівна and Пророк, Н.В. and Просіна, О.В. and Прохор, I.П. and Пустовіт, Г.П. and Пуховська, Л.П. and Рагозіна, Вікторія Валентинівна and Радкевич, В.О. and Регейло, І.Ю. and Романова, Г.М. and Рябова, З.В. and Савченко, Олександра Яківна and Сердюк, Л.З. and Синенко, С.І. and Слюсаревський, Микола Миколайович and Слюсаренко, О.М. and Смола, Л.М. and Смульсон, Марина Лазарівна and Сорочан, Т.М. and Сотська, Г.І. and Спірін, О.М. and Степко, М.Ф. and Сухомлинська, Ольга Василівна and Суший, О.В. and Таланова, Ж.В. and Таранченко, О.М. and Тименко, Володимир Петрович and Титаренко, Тетяна Михайлівна and Топузов, Олег Михайлович and Хемчян, Ірина Іванівна and Хомич, Л.О. and Чорна, Л.Г. and Шагаєва, О.А. and Шатирко, Л.О. and Шкільна, Ірина Миколаївна (2016) National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine Педагогічна думка, м.Київ, Україна. ISBN 978-966-644-453-3

  Спірін, О.М. (2013) Methodical system of informatics teacher basic training on credit-modular technology Publisher ZhSU named after I. Franko, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-139-5

  Биков, В.Ю. and Білоус, О.В. and Богачков, Ю.М. and Грабовський, П.П. and Колос, К.Р. and Кривонос, О.М. and Литвинова, С.Г. and Малицька, І.Д. and Прилуцька, Н.С. and Овчарук, О.В. and Рождественська, Д.Б. and Спірін, О.М. and Шевчук, П.Г. and Шимон, О.М. (2010) Fundamentals of standardization of information and communication competencies in education Ukraine Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-418-9

  Дубасенюк, О.А. and Антонова, Олена Євгеніївна and Вітвицька, С.С. and Сидорчук, Н.Г. and Спірін, О.М. and Якса, Н.В. and Осадчий, М.М. and Єремеєва, В.М. and Калінін, В.О. and Костюшко, Ю.О. and Яценко, С.Л. and Щерб, Н.С. (2008) Vocational teacher education: modern conceptual models and trends ЖДУ ім.І.Франка, м.Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-028-2

  Спірін, О.М. (2006) Короткий курс інформатики (інформаційно-комп’ютерні технології) Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир, Україна. ISBN 966-8456-63-7

  Спірін, О.М. (2004) Початки штучного інтелекту Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, Україна. ISBN 966-8456-00-9

  Thesis

  Спірін, О.М. (2009) Theoretical and methodological foundations of the credit-modular system of informatics teachers training Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

  Спірін, О.М. (2009) Theoretical and methodological foundations of the credit-modular system of informatics teachers training Masters thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

  Спірін, О.М. (2002) Differential approach towards teaching the grounds of artificial intelligence in “Computer Science” at the Department of Physics and Mathematics of Pedagogical University Dissertation candidate2 thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

  Спірін, О.М. (2001) Differential approach towards teaching the grounds of artificial intelligence in “Computer Science” at the Department of Physics and Mathematics of Pedagogical University Dissertation candidate thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

  Teaching Resource

  Литвинова, С.Г. and Спірін, О.М. and Анікіна, Л.П. (2015) Office 365 cloud services: Manual [Teaching Resource]

  Іванова, С.М. and Савченко, З.В. and Спірін, О.М. and Яцишин, А.В. and Ткаченко, В.А. (2014) Cтворення та технічна підтримка Електронної бібліотеки установи НАПН України [Teaching Resource]

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. (2012) Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівників: Методичні рекомендації [Teaching Resource]

  Other

  Спірін, О.М. and Іванова, С.М. and Новицький, О.В. and Яцишин, А.В. (2012) Conception networks of electronic libraries of institutions of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  Спірін, О.М. and Новицький, О.В. and Іванова, С.М. and Шиненко, М.А. (2011) Концепція електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України НАПН України, ІІТЗН НАПН України. (Unpublished)

  Биков, В.Ю. and Овчарук, О.В. and Спірін, О.М. and Жалдак, М.І. and Співаковський, О.В. and Богачков, Ю.М. and Рождественська, Д.Б. and Морзе, Н.В. and Малицька, І.Д. and Кравчина, О.Є. and Колос, К.Р. and Литвинова, С.Г. and Шимон, О.М. and Шевчук, П.Г. and Кривонос, О.М. and Прилуцька, Н.С. and Грабовський, П.П. and Білоус, О.В. (2010) Report on scientific work "The system of information and communication competencies of pupils, teachers and school leaders for standartisation and normative fulfilment" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  Спірін, О.М. and Новицький, О.В. and Іванова, С.М. and Савченко, З.В. (2009) "Теоретичний аналіз освітньо-наукових електронних бібліотечних систем, концепція електронної бібліотеки АПН України" - Аналітична записка . ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Unpublished)