Scientific Researches

Current:

2023-2025 рр. - Methodology of monitoring studies of the effectiveness of the information and digital environment of general secondary education institutions in the context of the European integration of Ukraine

Completed:

2020-2022 - Development of the informational and digital learning environment of Ukrainian school

2017-2019 - The development of teachers' information and communication competence under conditions of cloud-based learning environment

2014-2016 - Information and communication competence evaluation of the educational process subjects of the general secondary education in the context of Ukraine's integration into European educational

2011-2013 - Information and communication technologies competencies formation in the context of European integration processes

2008-2010 - Informational and communication technologies in the secondary education system in abroad

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія/ [ авт.: Биков В.Ю., доктор технічних наук, Uриценчук О.О., Жук Ю.О., кандидат педагогічних наук, доцент, Іванюк І.В., Малицька І.Д., Овчарук О.В., кандидат педагогічних наук, Пасічник Л.М., Позняк С.І., Чернявська Ю.Ю.] – К.: Атіка, 2005. – 252.

Монографія присвячена проблемам розвитку інформаційного освітнього середовища завдяки застосуванню комп’ютерних засобів в освітніх процесах в країнах світу. Автори висвітлюють загальні принципи та форми роботи інформаційних освітніх мереж міжнародних організацій, серед яких – Європейський Союз та Рада Європи, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін., які були використані для розробки порталу «Діти Україні».

Виявлення та аналіз проблем розвитку сучасних форм інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема дистанційного навчання в Європи та США, функціонування інформаційних освітніх мереж, розробки та впровадження освітніх проектів та інструментів вимірювання якості освіти, застосування засобів масової інформації тощо, дають змогу окреслити перспективи модернізації освіти в Україні.

Книга призначена для розробників освітньої політики, науковців, викладачів та студентів ВНЗ, вчителів та аспірантів.

Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: Колективна монографія / [ авт.: Биков В.Ю. доктор технічних наук, Гриценчук О.О., Іванова С.М., Лаврентьєва Г.П., Малицька І.Д., Овчарук О.В., кандидат педагогічних наук, Пасічник Л.М., Рождественська Д.Б., Сороко Н.В., Чернявська Ю.Ю., Коневщинська О.Е.] – К.: «Педагогічна думка», 2007. - 292с.

Монографія присвячена проблемам розвитку інформаційного освітнього простору в країнах світу. Автори висвітлюють загальні підходи та принципи застосування ІКТ в освіті країн зарубіжжя. Аналіз тенденцій розвитку сучасних форм ІКТ в освіті, зокрема відкритої освіти, дистанційного навчання, електронних підручників, ресурсів інформаційних освітніх мереж, електронних проектів у навчальних закладах Європи та США дають змогу окреслити перспективи інформатизації освіти в Україні.

Книга призначена для розробників освітньої політики, науковців, викладачів та студентів ВНЗ, системи післядипломної педагогічної освіти, вчителів та аспірантів.