ICTERI-2015

ICTERI-2015

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України виступив співорганізатором ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (‘ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer’ (ICTERI)), що відбулася 14-16 травня 2015 р. на базі Національного університету «Львівська політехніка», (м. Львів). Серед співорганізаторів – Херсонський державний університет, Університет Хаддерсфільда (Великобританія), Альпісько-Адріатичний університет Клагенфурта (Австрія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, Запорізький національний університет.

DSC_8570.JPG

Науковими співробітниками Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спільно з Херсонським державним університетом проведено міжнародний семінар «Методи і ресурси дистанційного навчання» (‘International Workshop on Methods and Resources of Distance Learning’), що третій рік поспіль проходить у межах конференції ICTERI. Керівники секцій семінару: к. фіз.-мат. наук, доц. Кравцов Г.М., к.тех.н., проф. Кухаренко В.М., к. пед. наук, с.н.с. Носенко Ю.Г., к. філос. наук, с.н.с. Шишкіна М.П.

На семінарі "Методи і ресурси дистанційного навчання" було представлено 18 доповідей. Розглянуто та обговорено найважливіші тренди розвитку дистанційного та електронного навчання, такі як:

  • методи та технології використання хмарних обчислень та сервісів,
  • методи змішаного та мобільного навчання, які потребують подальших зусиль щодо розвитку,
  • масові відкриті курси, які мають перспективу розвитку в Україні і у світі вцілому,
  • методи та технології оцінки якості електронних освітніх ресурсів для моніторингу їх якості.

Конференція ICTERI упродовж останніх 11 років стала традиційним науково-практичним міжнародним заходом, що об’єднує учених, педагогів, практиків, розробників з понад 15 країн світу, зацікавлених у поширенні й обміні досвідом у сфері інноваційних технологічних розробок і досягнень, впровадження й використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній, науковій, промисловій галузях.

Визначальною рисою проведення конференції, що робить її відкритою для учасників з різних куточків світу і розширення міжнародного партнерства, є її переведення з 2010 р. в англомовний формат.

Кращі доповіді учасників рекомендуються до друку у міжнародних виданнях CEUR-WS та Springer, що індексуються у наукометричних базах DBLP, EI-Compendex, Mathematical Reviews, SCImago, Scopus та ін.

Анонси та оголошення

ІV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ITE-2024)

Dear scientists, teachers, doctorate students, students!

The conference committee invites you to present your reports, actively participate in discussions, and exhibit your own software, electronic, and information resources within the ITE-2024, which will be held on April 30, 2024.

Our purpose is to develop theoretical foundations and exchange practical experience of using immersive technologies in the educational process of educational institutions of different levels.


International Scientific and Practical Conference «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration»

We invite you to take part in the IІ International Scientific and Practical Internet Conference «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration», which will be held on April 26, 2024, at the Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi in an online format.

The mission of the conference: discussion of topical issues of the implementation of STEAM technologies in the educational process of educational institutions of various levels and profiles.

Receiving articles by 10.04.2024

Working languages of the conference: Ukrainian, English and Polish. 


The National Research Fund of Ukraine Competitions

In December 2023, the Scientific Council of NRFU approved the terms of the competitions: "Research Infrastructures for Conducting Advanced Scientific Research", "Science for Strengthening the Defense Capability of Ukraine", "Advanced Science in Ukraine".
Project selection begins. The winners will receive grant support for conducting fundamental and practical scientific research for development of the national research space and its integration into the world research space.