MoodleMootUkraine 2015

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України виступив співорганізатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMootUkraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», яка проходила 21-22 травня 2015 р. на базі Київського національного університету будівництва і архітектури.

IMG_20150521_130847.jpgТематика конференції охоплювала основні організаційні, технічні, технологічні, дидактичні, методичні питання використання платформи дистанційного навчання Moodle у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, в системі підготовки і підвищення кваліфікації працівників освіти у процесі неперервного навчання, та охоплювала такі змістові напрями:

- досвід упровадження й використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу;
- розвиток системи Moodle, створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами;
- організаційно-педагогічні та методичні проблеми використання платформи Moodle.

Конференція була включена у міжнародний календар проведення MoodleMoot на офіційному сайті світової спільноти користувачів цієї платформи (https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=279238) та складалась з двох частин – очної і дистанційної. Очна частина проходила 21-22 травня на базі КНУБД. У межах дистанційної було передбачено публікацію повних текстів і матеріалів доповідей, он-лайн трансляцію очної частини заходу, зворотний зв'язок між очними та дистанційними учасниками. По закінченню конференції обговорення доповідей продовжилось на форумах курсів, розміщених на офіційному сайті (http://2015.moodlemoot.in.ua/).

Загальна кількість зареєстрованих учасників склала 98 осіб (з України, Австрії, Білорусії, Канади, Нідерландів, Росії), 53 з яких розмістили доповіді на офіційному сайті.

20150521_112220.jpgЗазначимо, що MoodleMoot – це традиційна назва конференцій, які в усьому світі проводяться користувачами Moodle. Процедура їх проведення має характерні особливості, головною з яких є публікація доповідей на сайті конференції, що створюється на платформі Moodle. Для цього кожному доповідачу надаються права викладача в його курсі Moodle, де він може розмістити повний текст доповіді та необхідні ілюстративні матеріали, а також має зворотній зв'язок з аудиторією.

Україномовний формат конференції MoodleMootUkraine організований і проводиться в Україні з 2013 р., за участю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сайти конференцій MoodleMootUkraine працюють і по завершенню конференції, сприяючи обміну досвідом і співпраці усіх користувачів цієї платформи.

Проведений захід, що вже став традиційним для української спільноти користувачів Moodle, сприяє налагодженню й зміцненню співробітництва між розробниками, науково-педагогічними, педагогічними працівниками в сфері використання й вдосконалення цієї платформи; обміну позитивним досвідом; обговоренню і спільному пошуку вирішення проблем, пов’язаних з упровадженням дистанційного навчання; подальшому розвитку і впровадженню ІКТ в загальноосвітні, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної освіти. 

 

Анонси та оголошення

ІV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (ITE-2024)

Dear scientists, teachers, doctorate students, students!

The conference committee invites you to present your reports, actively participate in discussions, and exhibit your own software, electronic, and information resources within the ITE-2024, which will be held on April 30, 2024.

Our purpose is to develop theoretical foundations and exchange practical experience of using immersive technologies in the educational process of educational institutions of different levels.


International Scientific and Practical Conference «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration»

We invite you to take part in the IІ International Scientific and Practical Internet Conference «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration», which will be held on April 26, 2024, at the Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi in an online format.

The mission of the conference: discussion of topical issues of the implementation of STEAM technologies in the educational process of educational institutions of various levels and profiles.

Receiving articles by 10.04.2024

Working languages of the conference: Ukrainian, English and Polish. 


The National Research Fund of Ukraine Competitions

In December 2023, the Scientific Council of NRFU approved the terms of the competitions: "Research Infrastructures for Conducting Advanced Scientific Research", "Science for Strengthening the Defense Capability of Ukraine", "Advanced Science in Ukraine".
Project selection begins. The winners will receive grant support for conducting fundamental and practical scientific research for development of the national research space and its integration into the world research space.