Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.
Для реалізації права на академічну мобільність Інститут та інший український або іноземний заклад вищої освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності.

Співробітництво

Угода про співпрацю між ІЦО НАПН України та Інститутом вищої освіти НАПН України

Меморандум про партнерство та міжнародне співробітництво між ІЦО НАПН України та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (проведення міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації) між ІЦО НАПН України та ГО «Соборність»

Угода про академічну співпрацю між ІЦО НАПН України та Університетом економіки в Бидгощі (Польща)

Угода про академічну співпрацю між ІЦО НАПН України та Національною академією освіти ім. І. Алтинсаріна (Казахстан)

Академічна мобільність учасників освітнього процесу за місцем її реалізації поділяється на:

 • внутрішню, що передбачає навчання, виконання програми академічної мобільності учасником освітнього процесу Інституту в іншому українському ЗВО (науковій установі)
 • міжнародну, що передбачає навчання, виконання програми академічної мобільності учасником освітнього процесу Інституту в іноземному ЗВО (науковій установі) або іноземного учасника - в Інституті

Форми академічної мобільності для учасників академічної мобільності, які здобувають ступінь доктора філософії або доктора наук, або є науковими та науково-педагогічними працівниками Інституту:

 • участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників академічної мобільності, які здобувають ступінь доктора філософії;
 • участь у спільних освітніх та/або наукових проєктах;
 • викладання;
 • стажування;
 • наукове дослідження;
 • наукове стажування;
 • мовне стажування;
 • підвищення кваліфікації;
 • інші форми (участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань тощо), що не суперечать законодавству.

Програми міжнародних стажувань:

Міжнародне стажування в Університеті економіки в Бидгощі (05-09.07.2021)

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» (за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій))

Сертифікати аспірантів

Сертифікати викладачів

Сертифікати наукових керівників

Сертифікати докторантів