Академічна мобільність

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІЦО НАПН України

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між Інститутом та вітчизняним або іноземним ЗВО (науковою установою), або їх основними структурними підрозділами.

Співробітництво

Меморандум про партнерство та міжнародне співробітництво між ІЦО НАПН України та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (проведення міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації) між ІЦО НАПН України та ГО «Соборність»

Угода про академічну співпрацю між ІЦО НАПН України та Університетом економіки в Бидгощі (Польща)

Угода про академічну співпрацю між ІЦО НАПН України та Національною академією освіти ім. І. Алтинсаріна (Казахстан)

Внутрішня академічна мобільність – академічна мобільність, право на яку реалізується учасниками освітнього процесу Інституту в закладах-партнерах в межах України.

Внутрішня мобільність здобувачів також забезпечується шляхом надання пропозиції участі у міжнародних і всеукраїнських заходахпідготовки статей до фахових, наукометричних виданьучасті у проєктах тощо. Визнання результатів такої внутрішньої мобільності відбувається відповідно до Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті, в Інституті цифровізації освіти НАПН України.

Міжнародна академічна мобільність – академічна мобільність, право на яку реалізується учасниками освітнього процесу Інституту в закладах-партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу в Інституті.

Програми міжнародних стажувань:

Міжнародне стажування в Університеті економіки в Бидгощі (05-09.07.2021)

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» (за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій))

Форми академічної мобільності для здобувачів ступеня доктора філософії:

  • навчання;
  • мовне стажування;
  • наукове стажування.

Сертифікати аспірантів

Форми академічної мобільності для здобувачів ступеня доктора наук, науково-педагогічних і наукових працівників та інших учасників освітнього процесу:

  • участь у спільних проєктах;
  • викладання;
  • наукове дослідження;
  • наукове стажування;
  • підвищення кваліфікації.

Сертифікати викладачів

Сертифікати наукових керівників

Сертифікати докторантів