Про Раду молодих вчених

Діяльність Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) розпочалася у 2012 році. На зібранні аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту було проголошено по створення Ради. Проте, на той час у Статуті нашого Інституту і НАПН України це ще не було унормовано. Офіційно свою роботу Рада розпочала тільки з 2016 року, коли її функціонування було затверджено і внесено до оновленого Статуту Національної академії педагогічних наук України та Інституту цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України).

Молодими вченими і докторантами нашого Інституту було розроблено ПОЛОЖЕННЯ про діяльність Ради молодих вчених .

ЗАЯВА для вступу до Ради молодих вчених

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс «Кращий аспірант та молодий вчений року ІЦО НАПН України

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Метою діяльності Ради є активізація та сприяння професійному росту молодих науковців Інституту цифровізації освіти НАПН України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України), об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих учених і залучення їх до пропаганди новітніх досягнень науки, її популяризації, а також, представництва, захисту і реалізації прав та інтересів молодих учених.

Для досягнення зазначеної мети Рада здійснює такі види діяльності:

 • пропаганда новітніх досягнень в освітній галузі серед академічної молоді і залучення її до науково-дослідної та науково-організаційної роботи за актуальними напрямками;
 • проведення заходів і консультацій, спрямованих на надання молодим вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяння зростанню їх знань і професійної майстерності;
 • представлення інтересів і здійснення захисту прав наукової молоді на Вченій раді ІЦО НАПН України, формування думки наукової молоді за різними аспектами професійної діяльності;
 • висунення кандидатур на здобуття (присудження) премій, стипендій та грантів для молодих науковців для затвердження на Вченій раді ІЦО НАПН України;
 • організація попередньої внутрішньої експертизи проектів, що подаються на конкурси;
 • внесення пропозицій керівництву ІЦО НАПН України про відрядження молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові установи, ЗВО, на наукові симпозіуми і конференції різних рівнів з метою підвищення кваліфікації;
 • організація і проведення конференції та семінарів для молодих вчених з метою обговорення сучасних досягнень в освітній галузі для поширення зв’язків з науковою молоддю України та світу;
 • організація лекції, майстер-класів, круглих столів, тренінгів для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених;
 • інформування молодих вчених про наукові заходи (конференції, семінари, симпозіуми, тренінги тощо) та конкурси (на присудження премій, стипендій, грантів тощо для молодих вчених), що проводяться в ІЦО НАПН України та за його межами;
 • організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених «Наукова молодь» і забезпечення підготовки збірника матеріалів конференції;
 • ознайомлення молодих вчених з історією, основними напрямками роботи та перспективами розвитку ІЦО НАПН України.
 • співпраця з науковими установами, ЗВО та організаціями, що пов’язані з діяльністю Ради;
 • сприяння участі молодих учених у наукових заходах, що проводяться в ІЦО НАПН України;
 • організація та проведення конкурсів, виставок робіт, екскурсій для ознайомлення молоді з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки;
 • участь у підведенні підсумків результатів наукової роботи молодих вчених, аспірантів і докторантів;
 • допомога молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та складанні кандидатських іспитів;
 • організація залучення молодих вчених та аспірантів до роботи зі школярами та студентами ЗВО;
 • організація та проведення культурних і спортивних заходів для молодих учених ІЦО НАПН України;
 • створення і підтримка інформаційних ресурсів Ради з метою ознайомлення з власною діяльністю, надання інформаційної підтримки молодим вченим тощо.

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІЦО НАПН УКРАЇНИ

 1. Звіт Ради молодих вчених за 2016 рік.
 2. Звіт Ради молодих вчених за 2017 рік.
 3. Звіт Ради молодих вчених за 2018 рік.
 4. Звіт Ради молодих вчених за 2019 рік.
 5. Звіт Ради молодих вчених за 2020 рік.
 6. Звіт Ради молодих вчених за 2021 рік.