Науково-дослідні роботи

Поточні:


Завершені:

2012-2014 рр. – Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення»

2009-2011 рр. – Науково-методичні та організаційні засади оцінювання якості програмних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів

2006-2008 рр. – Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти

2003-2005 рр. – Теорія і методика використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання і глобальних комп'ютерних мереж у навчанні

2000-2002 рр. – Дидактичнi засади формування комп'ютерно орiєнтованого навчального середовища