Нормативні документи

Діяльність аспірантури та докторантури Інституту відбувається згідно з:
 1. Законом України "Про вищу освіту"  
 2. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"
 3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2016 р. № 1499л Завантажити
 4. Положенням про приймальну комісію Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 5. Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 6. Наказом директора Інституту "Про відкриття докторантури"
 7. Положенням про академічну доброчесність учасників освітньо-наукового процесу в ІІТЗН НАПН України
 8. Положенням про освітній процес
 9. Положенням про визнання результатів навчання
 10. Положенням про порядок та умови обрання аспірантами вибіркових навчальних дисциплін
 11. Положенням про перезарахування кредитів
 12. Порядком оскарження процедури та результатів контрольних заходів
 13. Положенням про порядок і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій
 14. Положенням про стипендіальну комісію
 15. Стратегією Інституту