Нормативні документи

Діяльність аспірантури та докторантури Інституту відбувається згідно з:
  1. Законом України "Про вищу освіту"  
  2. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"
  3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2016 р. № 1499л Завантажити
  4. Положенням про приймальну комісію Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
  5. Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  6. Наказом директора Інституту "Про відкриття докторантури"
  7. Положенням про академічну доброчесність учасників освітньо-наукового процесу в ІІТЗН НАПН України