Нормативні документи

Діяльність аспірантури та докторантури Інституту відбувається згідно з:
 1. Законом України "Про вищу освіту"
 2. Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 3. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"
 4. Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній академії педагогічних наук України
 5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2016 р. № 1499л
 6. Ліцензією МОН України на освітню діяльність
 7. Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 8. Положенням про приймальну комісію Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
 9. Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 10. Наказом директора Інституту "Про відкриття докторантури"
 11. Положенням про академічну доброчесність учасників освітньо-наукового процесу в ІІТЗН НАПН України
 12. Положенням про освітній процес
 13. Положенням про визнання результатів навчання
 14. Положенням про порядок та умови обрання аспірантами вибіркових навчальних дисциплін
 15. Положенням про перезарахування кредитів
 16. Порядком оскарження процедури та результатів контрольних заходів
 17. Положенням про порядок і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій
 18. Положенням про стипендіальну комісію
 19. Стратегією Інституту