Нормативні документи

Діяльність аспірантури та докторантури Інституту відбувається згідно з:
 1. Законом України "Про вищу освіту"
 2. Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 3. Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.11.2016 р. № 1499л
 4. Ліцензією МОН України на освітню діяльність
 5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.09.2021 р. № 189-л
 6. Наказом директора Інституту "Про відкриття докторантури"
 7. Статутом ІІТЗН НАПН України
 8. Стратегією розвитку ІІТЗН НАПН України
 9. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"
 10. Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній академії педагогічних наук України
 11. Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІІТЗН НАПН України
 12. Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 13. Правилами прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 14. Положенням про аспірантуру та докторантуру ІІТЗН НАПН України
 15. Положенням про освітній процес в ІІТЗН НАПН України
 16. Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти в ІІТЗН НАПН України
 17. Положенням про приймальну комісію ІІТЗН НАПН України
 18. Правила прийому на навчання до аспірантури ІІТЗН НАПН України
 19. Положенням про політику академічної доброчесності в ІІТЗН НАПН України
 20. Положенням про порядок і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій в ІІТЗН НАПН України
 21. Порядком оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів в ІІТЗН НАПН України
 22. Порядком ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти в ІІТЗН НАПН України
 23. Положенням про педагогічну практику аспірантів ІІТЗН НАПН України
 24. Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІІТЗН НАПН України
 25. Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті, в ІІТЗН НАПН України
 26. Порядком перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в ІІТЗН НАПН України
 27. Положенням про стипендіальну комісії в ІІТЗН НАПН України
 28. Правилами призначення академічних стипендій аспірантам і докторантам ІІТЗН НАПН України