Про відділ

fb_icon.png scholar.png

Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти організований в структурі Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України) у 2015 році на базі відділу інформатизації навчально-виховних закладів, що існував упродовж 2001-2014 рр. 

Основним завданням відділу є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем створення, впровадження та використання хмаро орієнтованих засобів і технологій у навчальних закладах. 

У межах здійснення планових науково-дослідних робіт у відділі налагоджено співпрацю з низкою вітчизняних навчальних закладів та наукових установ, у тому числі з Херсонським державним університетом, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Тернопільським державним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, на базі яких діють спільні науково-дослідні лабораторії.

З метою поширення результатів наукових досліджень, співробітники відділу щороку беруть участь в організації і проведенні наукових заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, провідні науковці відділу є членами програмних і організаційних комітетів Міжнародної науково-практичної конференції «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI), м. Херсон), Міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMootUkraine» (м. Київ), Міжнародного науково-методичного семінару «Хмарні технології в освіті» та ін.

Щорічно відділом організуються і проводяться тренінги для науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників і аспірантів педагогічних навчальних закладів щодо використання хмарних сервісів у професійній, навчальній і дослідницькій діяльності.

Виконання наукових досліджень
За період діяльності відділом проведено низку науково-дослідних робіт за галузевою тематикою.

Спільно з НЦ «Мала академія наук України» виконано науково-дослідну роботу «Моделі гармонізації сучасних мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування процесів навчально-дослідницької діяльності учнів-членів» (2011 р).

У межах співпраці з Міністерством освіти і науки України започатковано такі проекти:

 • педагогічний експеримент регіонального рівня «Комп'ютерно-орієнтована система управління якістю ЕОР в загальноосвітніх навчальних закладах» 2013–2017 рр. (Наказ Херсонської обласної державної адміністрації від 24.10.2013 р. № 504), мета якого полягає у визначенні та експериментальній перевірці дидактичних вимог і методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів;
 • всеукраїнський проект «Розумники» 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 08.05.2014 р. № 564), мета якого полягає в створенні умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час навчання учнів початкової школи;
 • всеукраїнський проект «Хмарні сервіси в освіті» 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 21.05.2014 р. № 629), мета якого полягає в розробленні, обґрунтуванні, експериментальній перевірці моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Публікації відділу: 2001-2014 рр., 2015-2018 рр.2019 р.2020 р.2021 р.

Відзнаки та нагороди:

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (Шишкіна М.П. (2001-2002 рр.), Носенко Ю.Г. (2012-2013 рр.), Мар'єнко М.В. (2018-2020 рр.)).
 • Відзнака "Відмінник столичної освіти" (Литвинова С.Г., 2008 р.).
 • Медаль "Трудова слава" (Литвинова С.Г., 2012 р.).
 • Почесний диплом виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» за плідну працю з упровадження освітніх інновацій (Шишкіна М.П., Носенко Ю.Г., 2012 р.).
 • Почесний диплом виставки «Сучасна освіта України» (Шишкіна М.П., 2012 р.) за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти.
 • Почесна грамота НАПН України за вагомий внесок у розвиток науки і освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, сумлінну працю (Носенко Ю.Г., 2014 р.).
 • Грамота НАПН України за вагомий внесок у дослідження і впровадження інформаційно-інноваційних технологій і засобів навчання в освіту (Шишкіна М.П., Носенко Ю.Г., 2014 р., ).
 • Диплом ІІІ ступеня щорічного академічного конкурсу НАПН України за монографію «Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища» (Литвинова С.Г., Носенко Ю.Г., Шишкіна М.П., 2016 р.).
 • Диплом ІІІ ступеня щорічного академічного конкурсу НАПН України за серію науково-методичних робіт (Носенко Ю.Г., Попель М.В., Шишкіна М.П., 2017 р.).
 • Диплом ІІ ступеня щорічного академічного конкурсу НАПН України за серію науково-методичних робіт (Носенко Ю.Г., Сухіх А.С., 2018 р.).
 • Золота медаль міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» (Носенко Ю.Г., 2018 р.).
 • Премія Президента України для молодих вчених 2019 року ( Мар'єнко М.В.).
 • Премія Президента України для молодих вчених 2017 року ( Стрюк А.М.).
 • Нагорода «Народна шана українським науковцям 1918-2018", на честь 100-річчя НАН України (М.Шишкіна, 2019).