Науково-дослідні роботи

Поточні:

2015-2017 рр. Методологія педагогічного проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в старшій школі (виконання припинено з 1 січня 2016 року)

Завершені:

2012-2014 рр. Модернізація шкіль­ного навчаль­но­го експери­менту на основі Інтернет-орієн­тованих педагогічних техноло­гій

2009-2011 рр. Науково-методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні природничо-математичних предметів у профільній школі

2006-2008 рр. Методика застосуван­ня комп’ютерно орі­єн­то­ваних засобів навчання з фізики в пілотних загально­освіт­ніх навчальних закладах

2006-2008 рр. Методика застосування мультимедій­них систем як засобів інтерактив­ного навчання

2003-2005 рр. Науково-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища пілотних загальноосвітніх навчальних закладів

2003-2005 рр. Науково-методичне забезпечення процесу оцінювання досягнень учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів