Внутрішнє забезпечення якості освіти


Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2022 році
Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми
Відповідь на зауваження та пропозиції, отримані під час акредитації ОНП в 2021 р. 

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2021 році

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті"

Анкетування аспірантів (2021 р.)

Анкетування вступників

Анкетування випускників