Забезпечення якості освіти


Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2022 році
Додаток до протоколу засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.05.2022 р. (умовна (відкладена) акредитація освітніх програм відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295)

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2021 році

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті"

Анкетування

Анкетування аспірантів


Анкетування вступників

Анкетування випускників

Протоколи засідання групи забезпечення: 2021 2022
Протоколи засідання Вченої ради ІЦО НАПН України: 2019 2020 2021