Забезпечення якості освіти


Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2021 році

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті"

Анкетування

Анкетування аспірантів
Результати анкетування 2021 2022
Результати анкетування 2022

Анкетування вступників
Форма для анкетування 
Результати анкетування 2021 2022

Анкетування випускників
Форма для анкетування
Результати анкетування 2021 2022

Протоколи засідання групи забезпечення: 2021 2022
Протоколи засідання Вченої ради ІЦО НАПН України: 2019 2020 2021