Забезпечення якості освіти


Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2023 році

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2022 році

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2021 році
Результати анкетування 2021 2022 2023
Результати анкетування 2022 2023
Результати анкетування 2022 2023 2024

Анкетування вступників
Форма для анкетування 
Результати анкетування 2021 2022 2023

Анкетування випускників
Форма для анкетування
Результати анкетування 2021 2022 2023

Анкетування викладачів
Результати анкетування 2023

Анкетування роботодавців
Результати анкетування 2023

Анкетування наукових керівників
Форма для анкетування 
Результати анкетування 2023

Анкетування докторантів
Форма для анкетування 
Результати анкетування 2023

Протоколи проєктної групи (групи забезпечення) ОНП: 2021 2022 2023
Протоколи засідання Вченої ради ІЦО НАПН України: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023