Внутрішнє забезпечення якості освіти

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті" в 2021 році

Забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "ІКТ в освіті"

Анкетування аспірантів (2021 р.)

Анкетування вступників