План роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради молодих вчених

ІІТЗН НАПН України

«25» січня 2021 р.

СХВАЛЕНО

Вченою радою ІІТЗН НАПН України

«25» січня 2021 р.

План роботи

Ради молодих вчених

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

на 2021 р.

Зміст роботи

Відповідальні

Термін виконання

1

Проведення засідань Ради

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В.,

Коваленко В.В.,

Бруяка А.В.

протягом року

2

Залучення аспірантів, докторантів і молодих вчених до членства у Раді

Члени ради

протягом року

3

Організація і проведення Всеукраїнського методологічного семінару для молодих вчених «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і наукових дослідженнях»

Коваленко В.В.

щоквартально

4

Адміністрування та наповнення відомостями сторінки Ради в соціальній мережі Facebook та сторінки на сайті ІІТЗН НАПН України

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В., Коваленко В.В.

протягом року

5

Налагодження співпраці з Радами молодих вчених інших установ та ЗВО

Члени ради

протягом року

6

Консультування молодих вчених щодо можливості участі у державних конкурсах (Стипендія та премія КМУ, стипендія та премія Президента, Верховної ради та інших)

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В., Коваленко В.В.

протягом року

7

Ознайомлення аспірантів і молодих вчених з діяльністю Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Cухомлинського та базою даних EBSCO

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В., Коваленко В.В.

протягом року

8

Атестація молодих вчених стипендіатів Кабінету Міністрів України

Члени ради

протягом року

9

Участь у роботі Ради молодих вчених НАПН України

Сухіх А.С.

протягом року

10

Організація і проведення конкурсу «Кращий аспірант та молодий вчений року ІІТЗН НАПН України»,

для аспірантів

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В., Коваленко В.В.

вересень-жовтень

11

Організація і проведення конкурсу «Кращий аспірант та молодий вчений року ІІТЗН НАПН України»,

для молодих вчених

Сухіх А.С.,

Коваленко В.В.

листопад-грудень

12

Забезпечення участі молодих вчених у наукових масових заходах організованих ІІТЗН НАПН України

Члени ради

протягом року

13

Організація та проведення VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених «Наукова молодь-2021»

Сухіх А.С.,

Мар’єнко М.В., Коваленко В.В. та інші члени ради

червень-листопад

14

Популяризація науки серед студентської молоді

Члени ради

протягом року

15

Аналіз діяльності Ради молодих вчених та підготовка звіту про роботу Ради

Сухіх А.С.

грудень

Голова Ради молодих вчених __________ А. С. Сухіх