Про наукові видання та ресурси

Видавнича діяльність в Інституті здійснюється електронним та паперовими науковими фаховими виданнями.

Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. Серед них:

  • електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”, 6 випусків на рік), (http://journal.iitta.gov.ua/);
  • науково-методичний журнал «Комп'ютер у школі та сім'ї» (спільно з Інститутом педагогіки НАПН України, 8 випусків на рік), (https://csf221.wordpress.com/);
  • збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (спільно з Херсонським державним університетом, 4 випуски на рік), (http://ite.kspu.edu/index.php/ite/),
  • науково-практичний журнал «Лідер. Еліта. Суспільство» (спільно з Національним технічним університетом «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, 4 випуски на рік), (http://les.khpi.edu.ua/).

У межах виконання заходів з інформатизації НАПН України Інститутом упроваджено низку електронних освітніх ресурсів підтримки наукових психолого-педагогічних досліджень, зокрема, електронну бібліотеку НАПН України; електронне фахове видання «Інформаційні технології і засобів навчання» з найвищим індексом цитувань серед вітчизняних фахових видань у галузі педагогічних наук; інституційна система конференцій «EDU conference». Зазначені ресурси безпосередньо підтримуються в актуальному стані.

Шановні відвідувачі сайту! Звертаємо вашу увагу на те, що статті електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» отримали ідентифікатор цифрового об'єкту (DOI).Відповідно до ДСТУ 8302:2015 рекомендуємо так оформлювати посилання на статті нашого журналу: 
Автор/автори публікації. Назва публікації. Інформаційні технології і засоби навчання. Рік. № ## (#). С. ###–###. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v##i#.####