Видавнича та редакційна діяльність

Для висвітлення результатів теоретичних наукових досліджень та їх упровадження в освітню практику функціонують видання, ініціатором створення і активним співзасновником яких є Інститут. Серед них:

 • електронне наукове фахове видання Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» на міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з ДВНЗ УМО НАПН України, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”, 6 випусків на рік), (http://journal.iitta.gov.ua/);
 • збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (спільно з Херсонським державним університетом, 4 випуски на рік), (http://ite.kspu.edu/index.php/ite/);
 • науково-практичний журнал «Лідер. Еліта. Суспільство» (спільно з Національним технічним університетом «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, 4 випуски на рік).

У межах виконання заходів з інформатизації НАПН України Інститутом створено та підтримується Електронна бібліотека НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/).

Науковці Інституту цифровізації освіти - це 50% засновників громадської організації "Академія когнітивних і природничих наук" (https://acnsci.org/), організатора конференцій і видавця журналів за науковими напрямами Інституту.

Співробітники та співробітниці інституту входять до складу редакційних колегій та проводять наукове рецензування рукописів статей періодичних фахових видань України й матеріалів конференцій. Серед яких:

 • електронне наукове фахове видання "Educational Technology Quarterly" (спільно із ГО "Академія когнітивних та природничих наук", Криворізьким державним педагогічним університетом, 4 випуски на рік), https://acnsci.org/etq;
 • електронне наукове фахове видання "Educational Dimension" (спільно із ГО "Академія когнітивних та природничих наук", Криворізьким державним педагогічним університетом, 2 випуски на рік), https://acnsci.org/ed;
 • електронне наукове фахове видання "CTE Workshop Proceedings" (спільно із ГО "Академія когнітивних та природничих наук", Криворізьким державним педагогічним університетом, 1 випуск на рік), https://acnsci.org/cte;
 • електронне наукове фахове видання "Journal of Edge Computing" (спільно із ГО "Академія когнітивних та природничих наук", Державним університетом "Житомирська політехніка", 2 випуски на рік), https://acnsci.org/jec;
 • електронне наукове фахове видання "Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology" (спільно із ГО "Академія когнітивних та природничих наук", Криворізьким державним педагогічним університетом, 4 випуски на рік), https://uesit.org.ua;
 • Щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості» (спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, 4 випуски на рік), https://otr.iod.gov.ua/;
 • «Вісник післядипломної освіти»: збірник наукових праць. Серія "Педагогічні науки" (спільно з Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 4 випуски на рік), http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki;
 • Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна (один раз на рік), http://ped-series.kpnu.edu.ua/about;
 • Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки (4 рази на рік), https://periodica.nadpsu.edu.ua/;

та інших.