Нормативні документи

Діяльність докторантури та аспірантури Інституту відбувається згідно з 
Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
(затвердженим 01.03.1999 р., Постанова №309) 
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ )

№ 538-2013-п від 07.08.2013

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук (діє з 22 жовтня 2019 року) >>>

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук (діє з 22 жовтня 2019 року) >>>