Наукові школи

Наукові школи ІІТЗН НАПН України:

Керівник наукової школи «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

Биков Валерій Юхимович (д.т.н., проф., дійсний член НАПН України)

Напрям(и) роботи наукової школи

 • Моделювання організаційних систем відкритої освіти.
 • Засоби і технології комп’ютерно орієнтованого навчального середовища.


Керівник наукової школи «Електронні відкриті системи та інформатична підготовка вчителя»

Спірін Олег Михайлович (д.пед.н., проф.)

Напрям(и) роботи наукової школи

 • Теорії і методики навчання основ інформатики, основ штучного інтелекту, професійної освіти вчителя інформатики.
 • Інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління та підтримки наукових досліджень.
 • Створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем.


Керівник наукової школи «Мобільно орієнтовані технології навчання»

Семеріков Сергій Олексійович (д.пед.н., проф.)

Напрям(и) роботи наукової школи

 • Проектування комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання фундаментальних дисциплін у середній та вищій школі.
 • Розробка теоретичних та методичних засад використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.


Керівник наукової школи «Майстерність вчителя і науковця у відкритих науково-освітніх системах»

Лещенко Марія Петрівна (д.пед.н., проф.)

Напрям(и) роботи наукової школи

 • Стандартизація сформованості ІК-компетентності вчителів.
 • Медіа компетентність вчителів.
 • ІКТ у неперервній педагогічній освіті.
 • Формування ІК-компетентності у контексті Євроінтеграційних процесів.


Керівник наукової школи «Людський чинник та ергономіка інтелектуальної діяльності»

Буров Олександр Юрійович (д.т.н.)

Напрям(и) роботи наукової школи

 • Оцінювання та моделювання впливу людського чинника та ергономіки інформаційних систем.