Атестація Інституту

Додаток 9. Аналітична записка про рівень розвитку наукового (науково-технічного) потенціалу і результативність діяльності наукової установи за звітний період