Автореферати, дисертації

Автореферати та дисертаційні роботи підготовлені до захисту та захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України зі спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті:

На здобуття наукового ступеня доктора наук

2011 рік

1. Колгатін О. Г. Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Микитюк. Автореферат

2012 рік

2. Алєксєєв О. М. Теоретичні і методичні засади застосування дистанційних технологій навчання дисциплін професійної та практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України М. І. Жалдак. Автореферат

2015 рік

3. Глазунова О.Г. «Теоретико-методичні засади проектування та використання системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю» Автореферат

2016 рік

4. Литвинова С.Г. «Теоретико-методичні основи проектування хмаро-орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

5. Шишкіна М.П. «Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2017 рік

6. Колос К.Р. «Теоретико-методичні засади проектування і використання комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

7. Тимчук Л.І. «Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2019 рік

8. Вакалюк Т.А. «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

9. Гриценко В.Г. «Теоретико-методичні основи проектування та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління університетом» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

2021 рік

10. Яцишин А.В. «Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

11. Буйницька О.П. «Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Звукозапис Відеозапис

2022 рік

12. Мар'єнко М.В. «Проектування хмаро орієнтованої методичної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Звукозапис Відеозапис

2023 рік

13. Романишин Ю.Л. «Теоретичні і методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету»  Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Звукозапис Відеозапис

14. Олексюк В.П. «Теоретико-методичні основи проєктування, адміністрування та використання хмаро орієнтованого середовища навчання майбутніх учителів інформатики»

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

2011 рік

1.Колос К. Р.  Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. О. М. Спірін. Автореферат

2.Рашевська Н. В. < Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

3.Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей  / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

4.Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.фіз.-мат.н. Н. Т. Задорожна. Автореферат

2012 рік

5. Ковальчук В. Н. Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. О. М. Спірін. Автореферат

6.  Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. С. О. Семеріков. Автореферат

7. Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф., дійсний член НАПН України В.Ю. Биков. Автореферат

8. Пліш І. В.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О.В. Овчарук. Автореферат

9. Крупський Я. В. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.т.н., проф.  В. М. Михалевич. Автореферат

10. Капустян І. І.  Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., М.П. Лещенко. Автореферат

11. Драган Е. В. Комп’ютерно орієнтована технологія оцінювання навчальних досягнень студентів фізичних спеціальностей на основі ймовірнісних теорій тестування / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.ф.-м.н., проф. Ю.С. Жарких. Автореферат

12. Проценко Г. О.  Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України Н.В. Морзе. Автореферат

2013 рік

13. Денисенко С.М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.т.н., доц. А.М. Мелешко. Автореферат

2014 рік

14. Кіяновська Н.М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Н.В.Рашевська. Автореферат

2015 рік

15. Герасименко І.В. Методика використання технологій дистанційного навчання в підготовці бакалаврів комп’ютерних наук Автореферат Дисертація 

16. Тютюнник О.І. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів Дисертація

17. Іванова С.М. «Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук» / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. - д.пед.н., проф. Спірін О.М. Автореферат Дисертація

18. Кислова М.А. «Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків» Автореферат

19. Грищенко С.М. «Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх інженерів гірничого профілю» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

20. Олексюк О.Р. «Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики» Автореферат Дисертація

21. Когут У.П. «Системи комп’ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

22. Хоружий К.С. «Методика застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2016 рік

23. Петренко С.В. «Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

24. Балалаєва О.Ю. «Проектування електронних посібників з латинської мови для вищих аграрних навчальних закладів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

25. Іванюк І.В. «Розвиток комп'ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів в країнах Європейського Союзу» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

26. Кочарян А.Б. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2017 рік

27. Мерзликін О.В. «Хмарні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

28. Вдовичин Т.Я. «Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

29. Варченко-Троценко Л.О. «WikI-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

30. Мельник О.М. «Проектування електронних освітніх ресурсів з математики для учнів початкової школи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

31. Ястребов М.М. «Використання веб-орієнтованих технологій у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

32. Попель М.В. «Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики»  Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

33. Рибалко О.О. «Проектування електронних освітніх ресурсів навчання математики в початковій школі з використанням системи Adobe Flash» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2018 рік

34. Волошина Т.В. «Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

35. Коваленко В.В. «Використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

36. Сухіх А.С. «Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

37. Антонюк Д.С. «Використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

38. Матвійчук-Юдіна О.В. «Комплекс електронних освітніх ресурсів навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

39. Коротун О.В. «Використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних майбутніх учителів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

40. Козіброда С.В. «Використання системи комп’ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2019 рік

41. Концедайло В.В. «Застосування ігрових симуляторів у формуванні професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

42. Борисенко Д.В. «Методика використання комп’ютерного 3D проектування у навчанні майбутніх фахівців з дизайну» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

43. Процька С.М. «Комп’ютерно орієнтована методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

44. Дудко А.Ф. «Комп’ютерно орієнтована методика оцінювання якості тестів з вищої математики викладачами закладів вищої освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

45. Головня О.С. «Методика застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

46. Хрипун В.О. «Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

47. Лупаренко Л.А. «Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2020 рік

48. Гриценчук О.О. «Інформаційно-освітнє середовище як засіб розвитку громадянської компетентності вчителів у Нідерландах» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

2021 рік

49. Коцюба Р.Б. «Комп’ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2

50. Тукало С.М. «Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі SharePoint» Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2