Науково-дослідні роботи

Поточні:

2018-2020 Система комп'ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів

Завершені:

2015-2017 Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2012-2014 Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів

2009-2011 Науково-методичні засадиорганізації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

2006-2008 Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацюваннярезультатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів