Науково-дослідні роботи

Поточні:

2024-2025 рр. Система використання імерсивних технологій вчителями у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти

Завершені:

2021-2023 Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освіти

2018-2020 Система комп'ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів

2015-2017 Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2012-2014 Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів

2009-2011 Науково-методичні засадиорганізації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

2006-2008 Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацюваннярезультатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів