Про відділ

fb_icon.png scholar.png

Відділ комп'ютерно орієнтованих засобів навчання організовано у 2015 році на базі відділу дидактичних засобів і навчального обладнання (завідувач Шишкіна М.П.) та відділу лабораторних комплексів засобів навчання (завідувач Соколюк О.М.), що існували упродовж 2001-2014 рр. З 2016 р. Відділ увійшов до складу відділу технологій відкритого навчального середовища.

Діяльність відділу спрямована на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем формування у закладах освіти сучасного комп’ютерно орієнтованого середовища навчання, головною характеристикою якого є широке застосування засобів діяльності на базі інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерно орієнтованих навчально-методичних комплексів, Інтернет орієнтованих педагогічних технологій.

В рамках зазначених напрямів роботи відділу здійснюються спільні дослідження з Науково-дослідним центром навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, фізико-математичним факультетом КДПУ ім. В. Винниченка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.

Виконання наукових досліджень
За період діяльності відділом проведено низку науково-дослідних робіт за галузевою тематикою. 

У відділі захищено дисертаційні роботи, що входили до плану НДР (Соколюк О.М., 2010 р., наук. керівн. - Жук Ю.О.; Пінчук О.П., 2011 р., наук. керівн. - Жук Ю.О.).

Публікації відділу: по 2014 р.з 2015 р.

Провідні співробітники відділу входять до організаційного та програмного комітетів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (м. Кіровоград).

Відзнаки та нагороди:

  • Диплом першого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову розробку (Жук Ю.О., Соколюк О.М., 2009).
  • Диплом першого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову розробку (Дементієвська Н.П., 2010).
  • Почесний диплом виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» за активну участь у розробці та упровадженні освітніх інновацій (Жук Ю.О., Соколюк О.М., 2011)
  • Диплом другого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову розробку (Жук Ю.О., Соколюк О.М., 2012).
  • Почесний диплом національної виставки «Інноватика в сучасній освіті» за розробку і презентацію інноваційних освітніх проектів (Жук Ю.О., Соколюк О.М., 2013)
  • Диплом другого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову роботу у номінації «кращий посібник» (Жук Ю.О., Соколюк О.М., Дементієвська Н.П., Слободяник О.В., 2015)