Освітньо-наукова співпраця

Список закладів освіти та установ, з якими заключено угоди про співпрацю

Міжнародна співпраця

Університет Яна Кохановського в м. Кельце (Польща)

Педагогічний університет ім. Комісії Національної Освіти в Кракові (Польща)

Університет економіки в Бидгощі (Польща)

Національна академія освіти ім. І. Алтинсаріна (Казахстан)

ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян»

Співпраця з українськими установами та закладами

Міністерство освіти і науки України

Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»

Інститут програмних систем НАН України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

Інститут вищої освіти НАПН України

ТОВ «Антиплагіат»

КНП «Освітня агенція міста Києва»

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ТОВ «Видавництво «Розумники»

ГО «Соборність»

Державна науково-технічна бібліотека України

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів і природокористування України

НТУ України «Київський політехнічний інститут»

Національний авіаційний університет

Співпраця в рамках Положення про спільну науково-дослідну лабораторію

ДУ «Житомирська політехніка»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Криворізький національний університет

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Херсонський державний університет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Бази проведення педагогічної практики аспірантів ІЦО НАПН України

Український державний університет імені Михайла Драгоманова (НПУ імені М.П. Драгоманова)

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Національний авіаційний університет

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»