Вступ до аспірантури

Положення про приймальну комісію Інституту цифровізації освіти НАПН України

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту цифровізації освіти НАПН України

Перелік документів для вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури подають документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту;
 • копію паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду або копію id-картки;
 • копію документу(-ів) про здобутий ступінь магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи (за наявності);
 • медичну довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (реферат);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • протокол співбесіди та перевірки реферату передбачуваним науковим керівником;
 • 1 папку на зав'язках та 10 файлів.

Програми вступних іспитів: