Вступ до аспірантури

Положення про приймальну комісію Інституту цифровізації освіти НАПН України

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту цифровізації освіти НАПН України

Перелік документів для вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури подають документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту;
 • копію паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду або копію id-картки;
 • копію документу(-ів) про здобутий ступінь магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію військово-облікового документу (для військовозобов’язаних)
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи (за наявності);
 • медичну довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (реферат);
 • протокол співбесіди та перевірки реферату передбачуваним науковим керівником;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

Програми вступних іспитів:

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році :

Умова допуску до вступного іспиту з іноземної мови

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) - не менше ніж 100 балів. (Розділ VII, пункт 6 Порядку).

Календар ЄВІ в 2024 р.

Умова звільнення вступника від складання вступного іспиту з іноземної мови

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Інформація про ЄВІ для вступу в аспірантуру на вебсайті Українського центру оцінювання якості