Вступ до аспірантури

Положення про приймальну комісію Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Перелік документів для вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури подають документи:

 • заяву на ім'я директора Інституту;
 • копію паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду або копію id-картки;
 • копію документу(-ів) про здобутий ступінь магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних)
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • медичну довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • копію сертифікату, що засвідчує знання іноземної мови (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (реферат);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • протокол співбесіди та перевірки реферату передбачуваним науковим керівником;
 • 10 аркушів паперу (формат А4);
 • 1 папка-швидкозшивач та 5 файлів.

Програми вступних іспитів: