Про відділ

 scholar.png

Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій - загальнометодологічний науковий під­розділ Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України), що займається вивченням інновацій у системах освіти, здійснює змістовий аналіз відкритого інформаційного освітнього прос­тору, відкритих систем освіти, їх засобів, технологій і сервісів, у тому числі дос­лідження специфіки, ефективності та без­печності використання електронних освітніх ресурсів.

Відділ проводить порівняльно-педагогічні дослідження з впровадження ІКТ в освіті, здійснює аналіз загальних тенденцій процесів форму­вання й моніторингу інформаційно-комуні­каційної компетентності суб’єктів навчаль­ного процесу, інформування педагогічної громадськості щодо інновацій у системі загальної середньої освіти, розробку реко­мендацій, визначення перспектив для ін­теграції вітчизняної освіти у європейський та світовий освітній простір.

Історія відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій бере початок з 1994 року, коли у складі Академії педагогічних наук України був заснований Український інноваційний центр гуманітарної освіти, як окремий структурний підрозділ. Основним завданням центру було проведення досліджень з питань інноваційного розвитку гуманітарної освіти, навчально-методичного супроводу впровадження інновацій в системі загальної середньої освіти, порівняльного аналізу систем освіти, міжнародної співпраці з освітніми установами та міжнародними освітніми організаціями зарубіжжя.

Ініціаторами створення центру та науковими керівниками були Голік Л.О. та Тараненко І.Г., кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники, які одними з перших в українській педагогічній науці розпочали порівняльно-педагогічні дослідження у сучасному їх розумінні та дослідження систем освіти. Тривалий час в Українському інноваційному центрі гуманітарної освіти працювали науковці, що здійснили вагомий внесок у розробку та дослідження інновацій в системі освіти, серед яких, зокрема, Васьківська Г.В, Глобін О.І., Грабовська Т.О., Спіцин Є.С., Овчарук О.В., Оржехівський В.М., Снісаренко О.С. та ін.

За ініціативи співробітників центру було розроблено Концепцію громадянської освіти в Україні (http://library.kr.ua/women.html/pgovuindx.html), здійснювалась співпраця з представництвами Ради Європи в Україні та Делегації ЄС в Україні, представництва ЮНЕСКО, ПРООН, громадськими організаціями та науковими установами.

У 2001 році Український інноваційний центр гуманітарної освіти увійшов до складу Інституту засобів навчання АПН України (згодом Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України), як Інформаційно-аналітичний центр педагогічних інновацій. У 2004 році, у зв'язку із структурними змінами в Інституті, назву відділу було змінено на "Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій". У 2015 році на його базі, в результаті реорганізаційних процесів, що відбулися в Інституті, створено Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій.

За роки діяльності відділу дослідження проводились науковим колективом, до складу якого з 2001 року входили та входять дослідники Білоус О.О., Гриценчук О.О., Гуржій А.М., Запорожченко Ю.Г., Іванюк І.В., Коневщинська О.Е., Кравчина О.Є., Лаврентьєва Г.П., Лещенко М.П., Малицька І.Д., Морзе Н.В., Овчарук О.В., Пасічник Л.М., Позняк С.М., Рождественська Д.Б., Сороко Н.В., Тимчук Л.І., Шиненко М.А., Яцишин А.В.

Для поширення результатів наукових досліджень співробітники відділу щороку організовують Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя Нової української школи» (м.Київ); на постійні основі виступають співорганізаторами Міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика» (м.Київ), Інтерактивної науково-практичної конференції «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» (м. Рівне) та ін.

Починаючи з 2008 року по теперішній час співробітники відділу є укладачами та авторами Електронного інформаційного бюлетеню (6 випусків на рік), у якому висвітлює інноваційні події в системах освіти зарубіжжя, здійснює технічну та редакційну підтримку випуску електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології в освіті». Щорічно відділом проводиться Всеукраїнський конкурс для учнів «Молодь тестує якість». У 2013 році співробітниками відділу ініційовано та укладено Каталог інноваційних освітніх проектів та освітніх інновацій. Співробітники відділу є членами Всеукраїнської асоціації порівняльної педагогіки та міжнародної освіти. 

Під керівництвом провідних науковців відділу захищено дисертаційні роботи за спеціальністю 13.00.10 – інформаційні технології в освіті: Пліш І.В. «Використання інформаційно-комунікаційний технологій управління якістю освіти у загальноосвітніх навчальних закладах» (наук.керівник Овчарук О.В.); Капустян І.І. «Розвиток навчального комп’ютерно орієнтованого середовища у неперервній педагогічній освіті Швеції» (наук.керівн. Лещенко М.П.); Сороко Н.В. «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища» (наук.керівник Биков В.Ю.); Проценко Г.О. «Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу» (наук.керівник Лещенко М.П.).

Виконання наукових досліджень
За період діяльності відділом проведено низку науково-дослідних робіт за галузевою тематикою.

За Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр. виконано НДР «Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання», основні результати якої викладено у методичних рекомендаціях «Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України».

КАТАЛОГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

КАТАЛОГ ОСВІТНІХ УСПІШНИХ ПРАКТИК З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

Електронний інформаційний бюлетень

2021

№1№2№3№4№5№6

Архів

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Збірник інформаційних матеріалів

Архів

Відзнаки та нагороди співробітників відділу

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Сороко Н.В., 2001-(2002 рр.)
 • Подяка Прем’єр-міністра України за особистий внесок у забезпечення розвитку педагогічної науки та багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм, Овчарук О.В., (2010 р.)
 • Грамота Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом, Овчарук О.В., (2012 р.)
 • Грамота від Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, Кравчина О.Є., (2014 р.)
 • Грамота НАПН України за створення «Каталогу інноваційних проектів та освітніх інновацій», Іванюк І.В., (2015 р.)
 • Подяка Директора департаменту освіти і науки, молоді і спорту Київської державної адміністрації за організацію Київського дитячо-юнацького форуму М18 «Менші 18 – ми можемо більше!», підтримку суспільно значущих проектів та ініціатив, Іванюк І.В., (2016, 2017, 2018, 2019 рр.)
 • Знак «Ушинський К.Д.» Національної Академії педагогічних наук України, Овчарук О.В., (2019 р.)
 • Почесна грамота НАПН України за вагомий внесок у розвиток науки і освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, сумлінну працю, Гриценчук О.О. (2020 р.), Кравчина О.Є. (2020 р.), Малицька І.Д. (2020 р.).
 • Грамота НАПН України за вагомий внесок у дослідження і впровадження інформаційно-інноваційних технологій і засобів навчання в освіту, Іванюк І.В. (2020 р.), Кравчина О.Є. (2014 р.), Гриценчук О.О. (2020 р).
 • Почесна грамота ІІТЗН НАПН України, Кравчина О.Є. (2017 р.)
 • Подяка МОН України (Кравчина О,Є., (2016 р.)

Відзнаки та нагороди, виконані співробітниками відділу в рамках конкурсу НАПН України

 • Диплом І ступеня за електронний ресурс «Інформаційний бюлетень» (2013 р.)
 • Золота медаль міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті - 2015» за «Каталог інноваційних проектів та освітніх інновацій»
 • Диплом ІІІ ступеня за електронний ресурс «Інформаційний бюлетень» (2016 р.)
 • Золота медаль за навчально-методичний посібник «Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті» - конкурс наукових розробок у рамках ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» за номінацією «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу»
 • Золота медаль конкурсу кращих наукових розробок у рамках ХІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020» за номінацією «Кращий посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики» за методичний посібник «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища»

Публікації відділу: по 2014 р.з 2015 р.2016р.2017р.2018р.2019р.2020р.2021р.