Корисна інформація

Правила оформлення списку використаних джерел

Перелік документів, які подаються до Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології для узгодження теми дисертаційного дослідження

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів