Освітній процес

Положення про освітній процес в Інституті цифровізації освіти НАПН України

Список аспірантів і докторантів Інституту цифровізації освіти НАПН України (станом на 01.10.2023 р.)

Розклад навчальних занять аспірантів в 2023-2024 н.р. 1-й рік навчання 2-й рік навчання

Графіки наукового керівництва аспірантами в 2023-2024 н.р.

Графіки наукового консультування докторантами в 2023-2024 н.р.