Про відділ

fb_icon.png scholar.png

Відділ технологій відкритого навчального середовища створено у структурі Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України) у 2001 році (відділ дослідження і проектування навчального середовища). Організатором та керівником дослідних робіт відділу до 2010 р. був кандидат технічних наук Богачков Юрій Миколайович. У 2010-2015 рр. відділ очолювала кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Пінчук Ольга Павлівна. У 2016-2017 рр. – Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. У 2018 році – Соколюк Олександра Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. У 2019 році організатором та керівником дослідних робіт відділу була Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, у 2020-2023 рр. – Сороко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. З 2024 р.відділ очолює Носенко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інноваційна діяльність відділу спрямована на розвиток і застосування у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи засобів інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів. Велика увага в дослідженнях приділяється темам дистанційного і змішаного навчання, дистанційної підтримки очного навчання, використанню імерсивних технологій для проєктування навчального середовища закладу загальної середньої освіти.

Специфікою відділу є проведення експериментальних досліджень будови та функціонування середовищ навчання з використанням ІКТ. До участі у експериментах залучаються фахівці різних галузей знань: технічних, фізико-математичних, педагогічних, психологічних. Таке поєднання спеціалістів забезпечує виконання науково-дослідних робіт на сучасному високому професійному рівні.

Виконання наукових досліджень 
За період діяльності відділом проведено низку науково-дослідних робіт за галузевою тематикою.

2024-2025 - Система використання імерсивних технологій вчителями у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти.

2021-2023 - Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освіти

2018-2020 – Система комп'ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів

2015-2017 – Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж

2012-2014 – Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів

2009-2011 – Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

2006-2008 – Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

У відділі захищено дисертаційні роботи, що входили до плану НДР:

 • Шевчук П.Г., 2013 р., наук. керівн. - Спірін О.М.;
 • Кривонос О.М., 2014 р., наук. керівн. - Биков В.Ю.;
 • Литвинова С.Г., 2016 р., наук. керівн. Спірін О.М.;
 • Мельник О.М., 2017 р., наук. керівн. Литвинова С.Г.
 • Тукало С.М., 2021 р., наук. керівн. Литвинова С.Г.

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня

У 2012 році розпочато новий Всеукраїнський експеримент «Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання» (Наказ МОН № 684 від 12.06.12 р.) на базі фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці. Наукове керівництво та консультування учасників дослідно-експериментальної роботи покладено на науковців відділу. Лабораторія інформаційних та комунікаційних технологій фізико-математичної гімназії №17 пропонує вчителям України використовувати для навчання матеріали електронного репозитарію, які розроблено в рамках експериментального дослідження, що проводиться на базі гімназії.

На інтерактивному Інтернет-ресурсі http://disted.edu.vn.ua – система дистанційної підтримки навчального процесу, запропоновано матеріали більш як 8000 уроків для усіх класів з різних навчальних дисциплін та он-лайн консультації-вебінари авторів навчальних матеріалів (учителів міста Вінниці). Також, можна використовувати базу навчальних та контрольних тестів або долучитися до їх створення (на інтерактивному Інтернет-ресурсі http://test.edu.vn.ua – система дистанційної підтримкипроцесів розроблення тестів та проведення тестування)

Експериментальна робота всеукраїнського рівня

2014-2017 н.р. «Хмарні сервіси в освіті (Cloud Services in Education)», керівник Литвинова С.Г. Метою роботи було: розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. (Наказ МОН України від 21.05.214 №629).

2014-2017 н.р. ««Розумники» (Smart Kids)», керівник Литвинова С.Г. Мета дослідження полягала в створенні умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час навчання учнів початкової школи. (Наказ МОН України від 08.05.2014 р. №564).

2016-2019 н.р. «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі (Clever: School of Natural and Mathematical Sciences)», керівник Гриб’юк О.О. Мета роботи полягала в розробленні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі використання варіативних моделей комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища навчання предметів природничо-математичних дисциплін у системі загальної середньої освіти. (Наказ МОН України від 05.02.2016 №88).

2017-2022 н.р. «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)», керівник Литвинова С.Г. Метою роботи є формування навчального середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів. (Наказ МОН України від 30.08.2017 №1234).

Спільна науково-дослідна лабораторія

Спільну науково-дослідну лабораторію з проблем використання інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ) й Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, ІІТЗН) створено у 2010 році.

Науково-дослідні роботи в лабораторії виконуються: професорсько-викладацьким складом Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету, навчально-допоміжним персоналом ВДПУ, студентами, магістрантами, аспірантами і докторантами ВДПУ, відповідно до їхніх індивідуальних планів.

У 2015 році розпочато наукове дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища для підготовки учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж». (керівник: Гуревич Р.С. – декан-директор Інституту магістратури, аспірантури і докторантури ВДПУ, д.пед.н., проф., член-кор. Національної академії педагогічних наук України).

Мета і призначення НДР: теоретичне обґрунтування методичних засад формування інформаційно-освітнього середовища навчання учнів ПТНЗ та розроблення моделей інформаційно-освітнього середовища з використанням технологій електронних соціальних мереж. У процесі виконання дослідження передбачається розроблення організаційно-педагогічних умов та моделі підготовки учнів ПТНЗ у інформаційно-освітньому середовищі (ІОС) на основі технологій електронних соціальних мереж. За умови практичного створення ІОС планується провести апробацію запропонованих організаційних та технологічних рішень у ПТНЗ.

Співпраця з благодійним фондом "Омріяна країна"

У 2014 році Інститутом підписано договір про співробітництво з благодійним фондом "Омріяна країна", напрямками діяльності якого є:світоглядний, футуристичний,освітньо-виховний, культурно-мистецький, екологічний, напрямок здоров’я та спорту та міжнародний напрямок.

Враховуючи зростаючі потреби в отриманні освіти дистанційно, а також рекомендації МОН«Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях Лист МОН №1/9-535 від 14.10.14 року» благодійний фонд "Омріяна Країна" при науковому супроводі Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України (стара назва: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України) запускає в дослідну експлуатацію Ресурсний центр дистанційної освіти (РЦДО).

На сайті ресурсного центру http://rcde.com.ua/ учні та учителі мають можливість заповнити реєстраційні форми та взяти участь у навчанні. В першу чергу можливість безкоштовно навчатися за дистанційною формою буде надана вмотивованим учням, які офіційно навчаються за екстернатною формою та учителям, які розуміють потребу опанування технологій дистанційного навчання, та бажають отримати практичні навички роботи тьютора дистанційного навчання. В процесі навчання використовується метод змішаного (гібридного) навчання в якому поєднується навчання дистанційно з можливістю спілкування з тьютором та іншими учнями. Навчання відбувається відповідно до навчальних планів екстернатної форми закладу в якому офіційно оформлений учень. Запропоноване навчання може поєднуватись (для учителів) з підвищенням кваліфікації в обласних інститутах педагогічної післядипломної освіти.

Публікації відділу: по 2014 р.з 2015 р.

Провідні співробітники відділу входять до організаційного та програмного комітетів щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «MoodleMoot Ukraine. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (м. Київ), науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» (м.Київ), Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі (м. Херсон), Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (м. Кропивницький), International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (м. Київ, м. Херсон)

Відзнаки та нагороди

 • Медаль «Людський чинник» Міжнародної Академії психологічних наук за наукові заслуги (Буров О.Ю., 2008)
 • Диплом першого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову розробку (Пінчук О.П., 2010)
 • Почесна грамота Президії Верховної Ради України (Буров О.Ю., 2011)
 • Почесний диплом виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» за активну участь у розробці та упровадженні освітніх інновацій (Богачков Ю.М., Ухань П.С., Коневщинська О.Е., Пінчук О.П., 2011)
 • Подяка Міністерства національної освіти Польщі, Центру розвитку освіти Польщі за організацію сесії «Приклади доброї практики в освіті обдарованих - вибрані аспекти» на Міжнародній конференції «Системні стратегії в навчанні обдарованих учнів – шлях до майбутнього освіти» (Буров О.Ю., 2012)
 • Почесна грамота НАПН України за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність , особистий внесок у розвиток науки (Буров О.Ю., 2013)
 • Грамота НАПН України за вагомий особистий внесок у розроблення та впровадження технологій дистанційного навчання в ЗНЗ України (Богачков Ю.М., Коневщинська О.Е., Пінчук О.П., 2014).
 • Диплом другого ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову роботу у номінації «краща монографія» (Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Пінчук О.П., Буров О.Ю., Коневщинська О.Е., 2015)
 • Золота медаль виставки-презентації «Сучасні заклади освіти» за активну участь у розробці та упровадженні освітніх інновацій (2017)
 • Диплом третього ступеня НАПН України в конкурсі на кращу наукову роботу у номінації «Краща монографія» (Буров О.Ю., Дементієвська Н.П., Пінчук О.П., Соколюк О.М., Слободяник О.В., 2019)
 • Золота медаль виставки-презентації «Сучасні заклади освіти» за активну участь у розробці та упровадженні освітніх інновацій «STEM навчання як освітній ресурс ХХІ століття» (2019)
 • Медаль «Григорій Сковорода» (Пінчук О.П., 2020)
 • Диплом НАПН України І ступеня за навчальний посібник «Фізичний експеримент: старша школа» (2020)
 • Почесна грамота НАПН України та МОН України за вагомий внесок і плідну організаторську діяльність із створення національної освіти європейського рівня (Гриб’юк О.О., 2020)
 • Золота медаль за посібник «Розвиток міжпредметних зв’язків у процесі дослідницького навчання математики і природничих наук з використанням комп’ютерно орієнтованої методичної системи навчання» (Гриб’юк О.О., 2020).
 • Золота медаль за посібник «Упровадження STEAM-технологій в освітній процес гімназії «Мрія»» (Гриб’юк О.О., 2020).
 • Золота медаль за посібник «STEM-STEAM-STREAM-освіта майбутнього. Сімейне виховання з використанням КОМСДН» (Гриб’юк О.О., 2020).
 • Диплом І ступеня НАПН України за навчально-методичний посібник «Шкільний фізичний експеримент з використанням цифрових вимірювальних комплексів: старша школа» (2020).
 • Золота медаль виставки «Інноватика в освіті». 2020» за вагомий внесок у розвиток природничо-математичної освіти (2020).
 • Орден «За заслуги» II ступеня (Указ Президента України №416/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти») (Биков В.Ю., 2020).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за успішне проведення ряду освітніх інноваційних проєктів для стимулювання професійної діяльності молодих вчених України (Сухіх А.С., 2023).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне
  виконання службових обов'язків і вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України (Буров О.Ю., 2023).
 • Нагорода Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (Литвинова С.Г., 2023).