Склад вченої ради

Список членів вченої ради Інституту цифровізації освіти НАПН України 15.05.2020

№ з/п

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Науковий ступінь, вчене звання, посада

1

Биков Валерій Юхимович
(голова Вченої ради)

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту

2Литвинова Світлана Григорівна
(заступник голови Вченої ради)
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

3

Пінчук Ольга Павлівна
(заступник голови Вченої ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи

4

Соколюк Олександра Миколаївна
(вчений секретар Вченої ради)

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар

5

Буров Олександр Юрійович

доктор технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища

6

Гриб’юк Олена Олександрівна

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища

7

Гриценчук Олена Олександрівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, представник трудового колективу

8

Гуржій Андрій Миколайович

доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

9

Дем’яненко Віктор Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових систем

10

Іванова Світлана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, голова профспілкового комітету

11

Іванюк Ірина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

12

Коркішко Ірина Анатоліївна

головний бухгалтер

13

Коваленко Валентина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро-орієнтованих систем інформатизації освіти, голова ради молодих вчених

14

Лещенко Марія Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту

15

Лупаренко Лілія Анатолїівна

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу цифрової трансформації НАПН України

16

Мальований Юрій Іванович

кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, учений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України

17

Мар’єнко (Попель)

Майя Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

18

Носенко Юлія Григорівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

19

Овчарук Оксана Василівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

20

Олійник Віктор Васильович

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

21

Слободяник Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища

22

Сороко Наталія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища

23

Спірін Олег Михайлович

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи та цифровізації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

24

Сухіх Аліса Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

25

Ухань Павло Станіславович

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу технологій відкритого навчального середовища

26

Шиненко Микола Андрійович

завідувач сектору мережних технологій і баз даних відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

27

Шишкіна Марія Павлівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти