Про Спеціалізовану вчену раду 13.00.10

На базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з 2010 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

За період 2011-2015 рр. відбулося 25 захистів дисертаційних робіт, з них 3 докторських та 22 кандидатських.


Быков.jpgГолова Спеціалізованої вченої ради  Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор ІІТЗН НАПН України.

тел. 
+38 (044) 453-90-51
Заступник голови Спеціалізованої вченої ради – Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України.

тел. +38 (044)
 481-37-07
Спірін.jpg

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради  Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

тел. +38 (044) 467-03-45.

Анна Яцишин_портрет 3_2013.jpg

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Яцишин Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант ІІТЗН НАПН України.

тел. +38 (044) 467-05-12, +38 (044) 468-33-29,

 +38 (066) 311-19-52, anna13.00.10@gmail.com