Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

Освітньо-наукова програма 2016 2019 2021

Рецензії на ОНП: Рецензія 1 Рецензія 2 Рецензія 3 Рецензія 4 Рецензія 5 Рецензія 6 Рецензія 7 Рецензія 8 Рецензія 9

Навчальний план 2017 2019 2021

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 32 кредити ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами дисциплін:

 • Цикл загальної підготовки (12 кредитів ЄКТС)
 • Цикл професійної підготовки, нормативні дисципліни (10 кредитів ЄКТС)
 • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (8 кредитів ЄКТС)
 • Комплексний іспит зі спеціальності (2 кредити ЄКТС)

Дисципліни циклу загальної підготовки:

      Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки:

        Практика викладання в закладах вищої освіти

        Положення про педагогічну практику аспірантів ІІТЗН НАПН України

         Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки:

          Комплексний іспит зі спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізації - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті