Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма (2016)

Навчальний план (2016)

Навчальний план (2017)

Рецензії на ОНП: Рецензія 1 Рецензія 2 Рецензія 3 Рецензія 4 Рецензія 5

Навчальний план

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 30 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами дисциплін:

 • Цикл загальної підготовки (12 кредитів ЄКТС)
 • Цикл професійної підготовки, нормативні дисципліни (12 кредитів ЄКТС)
 • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (6 кредитів ЄКТС)

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Філософія освіти

Силабус

Робоча програма   Рецензія

 • Методологія освітніх досліджень

Силабус

Робоча програма   Рецензія

  • Іноземна мова (англійська мова)

  Силабус

  Робоча програма   Рецензія

   • Наукові електронні комунікації та академічне письмо

   Силабус

   Робоча програма   Рецензія

    • Науково-методичне забезпечення освіти і науки України

    Силабус

    Робоча програма

    • Проєктно-дослідницька діяльність в освіті

    Силабус

    Робоча програма   Рецензія

     • Організація освітнього процесу в закладах освіти

     Силабус

     Робоча програма   Рецензія

      Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки:

      • Наукові основи використання ІКТ в освіті

      Силабус

      Робоча програма   Рецензія

       • Використання ІКТ в закладах освіти

       Силабус

       Робоча програма   Рецензія

        • ІКТ навчання, управління та підтримки науково-освітніх досліджень

        Силабус

        Робоча програма

        • Цифрова гуманістична педагогіка

        Силабус

        Робоча програма

        • Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності

        Силабус

        Робоча програма   Рецензія

        Практика викладання в закладах вищої освіти

        Положення про педагогічну практику аспірантів ІІТЗН НАПН України

         Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки:

         • Інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях

         Силабус

         Робоча програма

         • Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні системи

         Силабус

         Робоча програма   Рецензія

          • Системи освіти та навчання в комп’ютерно орієнтованому середовищі

          Силабус

          Робоча програма

          • Наукові електронні бібліотеки та наукометрія

          Силабус

          Робоча програма   Рецензія

          Комплексний іспит зі спеціальності - 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізації - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті