Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

Освітньо-наукова програма 2016 2019 2021 2022 2023

Рецензії на освітньо-наукову програму

Рецензія 1 Рецензія 2 Рецензія 3 Рецензія 4 Рецензія 5 Рецензія 6 Рецензія 7 Рецензія 8 Рецензія 9 Рецензія 10

Навчальний план 2017 2019 2021 2022 2023

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 38 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами:

  • Цикл загальної підготовки (14 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, основні дисципліни (8 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (12 кредитів ЄКТС)
  • Комплексний іспит зі спеціальності (2 кредити ЄКТС)
  • Педагогічна практика (2 кредити ЄКТС)

Навчальні дисципліни

освітньої складової ОНП

Силабус дисципліни

Робоча програма

дисципліни

Науковий профіль викладача

Дисципліни циклу загальної підготовки

Філософія освіти

1.png

2.png

3.png

Методологія освітніх досліджень

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Іноземна мова у науковій діяльності

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Академічне письмо та етика наукових досліджень

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Науково-методичне забезпечення освіти і науки України

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Організація освітнього процесу в закладах освіти

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Проєктно-дослідницька діяльність в освіті

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Основні дисципліни циклу професійної підготовки

Інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Наукові основи використання ІКТ в освіті

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

ІКТ навчання, управління та підтримки науково-освітніх досліджень

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

Наукові електронні комунікації та фахові видання

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

STEM орієнтовані педагогічні системи

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Кібербезпека в освітньому середовищі

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Цифрова гуманістична педагогіка

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Штучний інтелект в освіті 

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Наукові електронні бібліотеки та наукометрія 

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Використання імерсивних технологій в педагогічній діяльності

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Здоров'язбережувальні засади використання цифрових технологій в освіті

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

ІКТ підтримки інклюзивного навчання

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкойАдресная книга со сплошной заливкой

Основи квантової інформатики

Блог со сплошной заливкой

Закрытая книга со сплошной заливкой

Адресная книга со сплошной заливкой

Освітній компонент в рамках програми академічної мобільності

Освітній компонент в рамках індивідуального наукового дослідження

Педагогічна практика

Практика викладання в закладах вищої освіти

Програма        Положення

Комплексний іспит зі спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»,

спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Комплексний іспит

Програма іспиту


АРХІВ