Коваленко Валентина Володимирівна

Коваленко Валентина Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 467-33-29


scholar OrcID

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 05.06.2023 04:18:22
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bp650U0AAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 120<
  h-індекс (усі): 6<
  i10-індекс (усі): 3<
  Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребамиАВ Яцишин, ВВ КоваленкоОсвіта та розвиток обдарованої особистості, 32, 2015202015
  Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інформаціно-комунікаційних технологійВВ КоваленкоЦП Компринт, 2017152017
  Проблеми підготовки вчителя і соціального педагога до застосування мультимедійних засобів для формування основ здоров’я молодших школярівВВ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання, 89-98, 2013152013
  Мультиплікаційна продукція як засіб формування соціальної компетентності учнів молодших класівВВ КоваленкоОсвіта та розвиток обдарованої особистості, 16-18, 201692016
  Сучасна мультиплікаційна продукція, як засіб формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]ВВ КоваленкоРежим доступу: http://conference. ikto. net/-public/accepted/–(дата …, 201572015
  Про використання мультиплікаційних фільмів у роботі з молодшими школярамиВВ КоваленкоІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова …, 20147*2014
  Використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярівВВ КоваленкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 201862018
  Проблема розвитку компетентності педагогічних працівників з використання Web-орієнтованих і мультимедійних технологій у педагогічній теорії і практиціВВ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання 1 (57), 189-206, 201762017
  ВИКОРИСТАННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність теми. За матеріалами …МП Лещенко, ВВ КоваленкоЗбірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 201752017
  СУЧАСНІ ЗАСОБИ ІКТ ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯАВ Гета, ВМ Заіка, КО Косова, МП Лещенко, ПА Лещенко, ЖВ Матюх, ...Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і …, 201842018
  Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчанняАВ Гета, ВМ Заїка, ВВ Коваленко, ЕА Косова, МП Лещенко, ...ПУЕТ, 201842018
  Використання web-орієнтованих засобів у тренінгових заняттях для формування соціальної компетентності молодших школярівВВ КоваленкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 40-44, 201542015
  Психолого-педагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класівВВ КоваленкоОвіта та розвиток обдарованої особистості 7 (38), 31-34, 201532015
  Актуальність застосування електронних соціальних мереж у роботі зі школярами, які мають функціональні обмеженняВВ Коваленко, ОМ КоваленкоІнформаційні технології і засоби навчання 6 (50), 34-49, 201532015
  Роль електронних соціальних мереж у розвитку соціальної компетентності обдарованих учнівАВ Яцишин, ВВ КоваленкоОсвіта та розвиток обдарованої особистості, 33-37, 201622016
  Формування та оцінювання ІК-компетентності у шкільній практиці України та зарубіжжяОВ Овчарук, ВВ КоваленкоІнститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, 201522015
  ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВВВ КоваленкоРедакційна колегія, 37, 201812018
  Напрями застосування електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі з учнями з функціональними обмеженнямиВВ КоваленкоНаціональний авіаційний університет, 201712017
  Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладуВМ Дем’яненко, ВВ Коваленко, АО Кравченко, ЮГ Носенко, МВ Попель, ...Педагогічна думка, 201712017
  Застосування електронних соціальних мереж для підтримки освіти дітей з функціональними обмеженнямиВВ КоваленкоЧОІППО імені КД Ушинського, 201712017
  Основні напрями використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності учнів початкової школиВВ КоваленкоТеоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп …, 201712017
  Про критерії оцінювання компетентності педагогічних працівників щодо використання web-орієнтованих технологій у початковій школіВВ КоваленкоНАУ, 201612016
  Использование учителями мультипликационной продукции для формирования социальной компетентности младших школьниковВВ КоваленкоМатериалы ІІ Международной научно-методической конференции" Медиасфера и …, 201512015
  Актуальность использования web-ориентированных и мультимедийных технологий для формирования социальной компетентности младших школьниковВВ КоваленкоХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и …, 201512015
  Звіт про науково-дослідну роботу «Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення»(заключний)МП Шишкіна, МІ Жалдак, ТІ Коваль, ОВ Співаковський, ЮГ Носенко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201412014
  Використання мультимедійних технологій під час проведення профілактичної роботи з молодшими школярамиВВ КоваленкоЧОІППО, 201412014
  Роль мультимедійних технологій в роботі вчителя початкових класівВВ КоваленкоНауково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших …, 201412014
  Актуальність використання мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'яВВ КоваленкоІ Всеукраїнська науково-практична конференція 1 (Збірник матеріалів), 26-27., 201412014
  РОЛЬ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВВВ КоваленкоЗбірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 20192019
  Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників: методичні рекомендаціїОЮ Буров, ОО Гриб'юк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, 20182018
  Використання web-орієнтованих технологій для професійного розвитку вчителів початкових класівВВ КоваленкоВПЦ «Візаві» 1, 206-208, 20182018
  ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СІМ’Ї З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇАВ Яцишин, ВВ КоваленкоСімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали …, 20182018
  Щодо використання електронних соціальних мереж у навчально-виховній роботі зі школярами які мають функціональні обмеженняВВ КоваленкоІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Наукова молодь-2016», 66-67, 20162016
  Майстер-клас «Використання електронних соціальних мереж для проведення педагогічних наукових досліджень. Частина 1» 15.12. 2016 р.АВ Яцишин, ВВ Коваленко, НВ Яськова, ГА КучаковськаІІТЗН НАПН України, 20162016
  Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах сучасного інформаційного просторуКВ В.Освіта та розвиток обдарованої особистості 37 (6), 37-40, 20152015
  Особливості використання web-орієнтованих і мультимедійних технологій у формуванні соціальної компетентності молодших школярівКВ В.Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 57 (№ 4-5), 3-7, 20152015
  АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯВВ Коваленко, АН КоваленкоИнформационные технологии и средства обучения 50 (6), 34-49, 20152015
  Использование WEB-ориентированных средств в тренинговых занятиях для формирования социальной компетентности младших школьниковВВ КоваленкоКомпютер у школі та сімї, 40-44, 20152015
  Психолого-педагогічні вимоги до використання мультимедійних презентацій у професійній діяльності з учнями молодших класівКВ В.Овіта та розвиток обдарованої особистості, 31-34, 20152015
  Актуальність використання web-орієнтованих та мультимедійних технологій для формування соціальної компетентності молодших школярівКВ В.ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и …, 20152015
  Використання вчителями мультиплікаційної продукції для формування соціальної компетентності молодших школярівКВ В.ІІ Международная научно-методическая конференция "Медиасфера и …, 20152015
  Cучасна мультиплікаційна продукція, як засіб формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного вікуКВ В.Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 20152015
  Актуальність використання мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'яКВ В.І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова …, 20142014
  Деякі аспекти використання мультимедійних засобів в початковій школіВВ КоваленкоЗвітна наукова конференція, 139-141, 20132013
  Соціально-профілактична робота зі школярами з використанням мультимедійних засобівКВ В.ХІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Сучасна наука ХХІ століття», 20122012
  Використання мультимедійних презентацій у профілактичній роботі соціального педагога зі школярамиКВ В.Збірник матеріалів звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 20122012
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЧНІЙ РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗІ ШКОЛЯРАМИВВ КоваленкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 95-96, 20122012
  CОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВВВ КоваленкоХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «УКРАЇНА НАУКОВА», 20122012
  Засідання № 5 Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» Інституту інформаційних …А Яцишин, А Дмитро, А Аврамчук, Р Коцюба, А Дудко, В Коваленко
  ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВВВ Коваленко
  Валентина Володимирівна КоваленкоВВ Коваленко
  ВПЛИВ МЕДІА ПРОСТОРУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВВВ КоваленкоНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 0

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 04.07.2022 02:35:00
  Кількість ресурсів: 49

  Article

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2021) Assessment of the use of cloud-oriented open science systems in the domestic educational space Освітній дискурс, 6 (34). pp. 62-71. ISSN 2616-5007

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) (2021) Peculiarities of introduction of mixed learning in general secondary education institutions Нова педагогічна думка, 3 (107). pp. 86-90. ISSN 2520-6427

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) (2021) Self-education and self-development of pedagogical workers with the application of open science tools Освітній дискурс, 10 (37). pp. 28-38. ISSN 2616-5007

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) (2021) Current state of using cloud-oriented open science systems in the domestic educational space in educational institutions Освітній дискурс, 11-12 (38). ISSN 2616-5007

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2020) Cloud oriented systems of open science in teacher teaching and professional development: contents of the basic concepts of research Фізико-математична освіта, 2 (3/25). pp. 67-74. ISSN 2413-158X

  - Коваленко, В.В. (2017) Problem of competence development of pedagogical employees on the use of Web-oriented and multimedia technologies in pedagogical theory and practice Інформаційні технології і засоби навчання, 1 (57). pp. 189-206. ISSN 2076-8184

  - Коваленко, В.В. (2017) Basic directions of using web-oriented and multimedia technologies in the formation of social competence of elementary school students Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: Збірник матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції. pp. 33-37.

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, В.В. (2016) The role of electronic social networks in the development of social competence gifted pupils Освіта та розвиток обдарованої особистості, 9 (52). pp. 33-37. ISSN 2309-3935

  - Коваленко, В.В. (2016) Cartoon products as a form of social competence of pupils Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (51). pp. 16-18. ISSN 2309-3935

  - Коваленко, В.В. (2015) Using cartoon products for the formation of social competence of junior school-children by teachers Материалы ІІ Международной научно-методической конференции "Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве"27–29 мая 2015 г., г.Могилев. pp. 185-191.

  - Коваленко, В.В. (2015) The urgency of the use of web-based and multimedia technologies for the formation of social competence of younger schoolboys ХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-5 июня, Варна, Болгария): Материалы. В 2-х томах. Том II. pp. 418-423.

  - Коваленко, В.В. (2015) The use of web-based applications in training lessons for the formation of social competence junior pupils Комп'ютер у школі та сімї, 5. pp. 40-44. ISSN 2307–9851

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2015) Formation of social competence junior pupils under conditions of modern information space Овіта та розвиток обдарованої особистості, 6 (37). pp. 37-40.

  - Коваленко, В.В. (2015) Psychological and educational requirements for multimedia presentations in the work with junior pupils Овіта та розвиток обдарованої особистості, 7 (38). pp. 31-34.

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2015) Using e of social networks to work with children and youth with special educational needs Освіта та розвиток обдарованої особистості, 8 (39). pp. 32-38.

  - Коваленко, В.В. and Коваленко, О.М. (2015) Relevance of electronic social networks application working with pupils with functional disabilities Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 34-49. ISSN 2076-8184

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2013) The problem of teacher and social pedagogue training for use of multimedia tools in forming of health basics for junior pupils Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (37). pp. 89-98. ISSN 2076-8184

  Book Section

  - Тукало, С.М. (orcid.org/0000-0002-6268-1185) and Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2022) Digital portfolio of scientific and scientific-pedagogical workers as a means of monitoring and evaluation of professional activity In: Звітна науково-практична конференція Інституту цифровізації освіти НАПН України : збірник матеріалів, 10 лютого 2022 р., м. Київ. ІЦО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 60-65.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) and Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2021) Formation of digital skills in students during blended learning In: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2021» ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 87-89.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) (2020) Development of digital competence of teachers in the use of electronic technologies for assessing student achievement In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 136-138.

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) and Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2020) Application of video games with artificial intelligence as adaptive technologies for training future professionals in social skills In: Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2020 в Україні (м. Київ, 21 травня 2020 року) ДНДІ МВС України, м. Київ, Україна, pp. 481-483.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2019) The role of cloud services in the training of future social workers In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 24-25.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2019) The use of adaptive ICT in the work of social workers with children and youth with disabilities In: Інформаційні технології – 2019: зб. тез VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ Київ. унт ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 47-48.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2018) Formation of social competence of junior pupils in a family with the use of web-oriented and multimedia technologies In: Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (04 квітня 2018 р., м. Київ) Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 173-177.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2018) Use of web-based technologies for the professional development of primary school teachers In: Наука. Освіта. Молодь. Умань – 2018: матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м. Умань, 26 квітня 2018 р.) ВПЦ «Візаві», м. Умань, Україна, pp. 206-208.

  - Коваленко, В.В. (2017) Directions of application of electronic social networks in social-pedagogical work with pupils with functional limitations In: Тези науково-практичної конф. "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності" Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

  - Коваленко, В.В. (2017) The use of electronic social networks to support the education of children with functional limitations In: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017» ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, Україна.

  - Коваленко, В.В. (2016) Criteria for evaluating competence of teachers on the use of web-oriented technologies in elementary school In: «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна. (Submitted)

  - Овчарук, О.В. and Коваленко, В.В. (2015) Development and evaluation of ICT-competence in school practice in abroad and in Ukraine In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» Інститут інформаційних технорлогій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна. (In Press)

  - Коваленко, В.В. (2015) Modern animation products as means of forming of social competence primary school children In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції Черкаський національний університет, м.Черкаси, Україна, pp. 223-224.

  - Коваленко, В.В. (2014) Актуальність використання мультимедійних засобів у навчанні учнів початкової школи основам здоров'я In: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 26-27.

  - Коваленко, В.В. (2014) Роль мультимедійних технологій в роботі вчителя початкових класів In: Тези науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» НАУ, м. Київ, Україна.

  - Коваленко, В.В. (2014) Використання мультимедійних технологій під час проведення профілактичної роботи з молодшими школярами In: Науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційні технології в освіти 2014" ЧОІППО, м.Чернігів, Україна. (Unpublished)

  - Коваленко, В.В. (2013) Деякі аспекти використання мультимедійних засобів в початковій школі In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 139-141.

  Monograph

  - Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (2017) Methodology of formation of the cloud-based learning and research environment of educational university Project Report. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дем’яненко, В.М., Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г., Попель, М.В., Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Methodology of formation of the cloud-oriented educational-scientific environment of a pedagogical educational institution Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2018) Formation of social competence of junior pupils by means of information and communication technologies In: II-га Всеукраїнська конференція «Розвиток медіаграмотності та медіаосвіти в Україні», 20.09.2018, м. Київ, Україна.

  Book

  Барладим, В.М., Берідзе, К.С., Бруяка, А.В., Горбаченко, В.І., Коваленко, В.В., Носенко, Ю.Г., Мар'єнко, Майя Володимирівна, Семеріков, С.О. and Шишкіна, М.П. (2020) Use of services of adaptive cloud-based systems in the teacher's activity Педагогічна думка, м. Київ, Україна. ISBN 978-966-644-556-1

  Барладим, В.М., Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Коневщинська, О.Е., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Лебеденко, Л.В., Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5736-6877) (2020) Using the results of research "Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks" in educational practice: a collection of materials Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-261-3

  Гета, А.В., Заїка, В.М., Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Косова, Е.А., Лещенко, М.П., Лещенко, П.А., Матюх, Ж. В., Нетьосов, С.І., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Соменко, Д.В., Соменко, О.О., Тарасюк, М.Д., Тимчук, Л.І., Чернов, А.А., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2018) Modern ICT tools for inclusive education support ПУЕТ, м. Полтава, Україна. ISBN 978-966-184-318-8

  Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2017) Formation of social competence of junior pupils by means of information and communication technologies «ЦП «КОМПРИНТ», м. Київ, Україна. ISBN 978-966-929-732-7

  Радкевич, В.О., Orlov, Valeriy, Ягупов, Василь Васильович, Юрженко, В.В., Кравець, С.Г., Романова, Г.М., Петренко, Лариса Михайлівна, Свистун, Валентина Іванівна, Вайнтрауб, М.А., Бородієнко, О.В., Радкевич, О.П., Alekseeva, Svitlana, Розіна, Надія Вікторівна, Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Коваленко, В.В., ?ozowiecka, Wa?entyna, Sass, Anne and Kuk, Tomasz (2016) Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Vocational pedagogy ТОВ «Міленіум», м. Київ, Україна. ISBN 2223-5752

  Thesis

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2018) The use of web-oriented and multimedia technologies in developing primary school children’s social competence Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) (2018) The use of web-oriented and multimedia technologies in developing primary school children’s social competence Masters thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  Audio

  - Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956), Коваленко, В.В., Яськова, Н.В. and Кучаковська, Г.А. (orcid.org/0000-0002-4555-896X) (2016) Master class "Using electronic social networks for conducting pedagogical research. Part 1» dated December 15, 2016 [Audio]

  Teaching Resource

  - Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Мар'єнко, Майя Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715) (2021) The use of digital technologies in the process of blended learning in general secondary education: guidelines [Teaching Resource]

  - Буров, О.Ю., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В., Ухань, П.С., Барладим, В.М., Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) and Яськова, Н.В. (2018) The use of electronic social networks as a tool for information-educational high school learning environment: guidelinesе [Teaching Resource]

  Other

  - Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Носенко, Ю.Г., Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Литвинова, С.Г., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Скрипка, К.І., Коваленко, В.В. and Пірко, М.В. (2014) Report on research work 'System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools' (conclusive) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Шишкіна, М.П., Жалдак, М.І., Коваль, Т.І., Співаковський, О.В., Запорожченко, Ю.Г., Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Лаврентьєва, Г.П., Коваленко, В.В., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г. and Пірко, М.В. (2013) Report on research work 'System of psychological-pedagogical requirements for information-communication technologies based learning tools' (ІІ stage) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.