Мар'єнко Майя Володимирівна

Мар'єнко Майя Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar OrcID Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 10.08.2022 15:33:51
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t2PKBSkAAAAJ&hl=uk
  Статистика цитування (усі): 761<
  h-індекс (усі): 14
  i10-індекс (усі): 17
  Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку дослідженьМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології і засоби навчання 5 (37), 66-80, 2013199*2013
  СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”O Markova, SO Semerikov, MV PopelProceedings of the 14th International Conference on ICT in Education …, 2018532018
  Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institutionMP Shyshkina, UP Kogut, MV PopelScience and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 27, 75-78, 201451*2014
  Сервіси середовища SageMathCloud та їх дидактичний потенціал у процесі навчання інформатичних та математичних дисциплінПВ Мерзликін, МВ Попель, СВ ШокалюкCEUR-WS. org, 201849*2018
  The learning technique of the SageMathCloud use for students collaboration supportM Popel, S Shokalyuk, M ShyshkinaarXiv preprint arXiv:1807.01120, 2018412018
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud : навчальний посібникМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 8 (1 (35 …, 201533*2015
  The Cloud Technologies and Augmented Reality: the Prospects of UseМВ Попель, МП ШишкінаCEUR-WS. org, 201829*2018
  The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine)YH Nosenko, MV Popel, MP ShyshkinaProceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018252018
  The Systems of Computer Mathematics in the Cloud-Based Learning Environment of the Educational InstitutionsMP Shyshkina, UP Kohut, MV PopelICT in Educat ion, R e search and Industrial Applic a tions: Integration …, 2017252017
  The areas of educational studies of the cloud-based learning systemsMV Popel, MP ShyshkinaProceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018242018
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математикиМВ ПопельІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201724*2017
  Personalization of learning through adaptive technologies in the context of sustainable development of teachers’ educationM Marienko, Y Nosenko, A Sukhikh, V Tataurov, M ShyshkinaE3S Web of Conferences 166, 10015, 2020212020
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud: навчальний посібник, 2-ге видання, виправленеМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 1 (38), 111, 201621*2016
  Augmented reality as a tool for open science platform by research collaboration in virtual teamsMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …, 2019202019
  Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі SageMathCloudМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 148-165, 201620*2016
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики (Автореферат)МВ ПопельІнститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, 201719*2017
  Лекційні демонстрації у курсі вищої математикиКІ Словак, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної …, 2010162010
  The use of the cloud services to support the math teachers trainingMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 2019142019
  Використання сервісів SageMathCloud для організації і підтримування спільної роботи студентівМП Шишкіна, МВ Попель, СВ ШокалюкВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7, 90-100, 2016142016
  Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльностіЮГ Носенко, МВ Попель, МП ШишкінаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2016122016
  Personalization of learning using adaptive technologies and augmented realityMV Marienko, YH Nosenko, MP ShyshkinaProceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in …, 202092020
  The Methodical Aspects of the Algebra and the Mathematical Analysis Study Using the Sagemath CloudM PopelInformational Technologies in Education 19, 93-100, 20149*2014
  Дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики та стану матеріально-технічного забезпечення навчального закладу в аспекті використання …МВ ПопельНова педагогічна думка, 54-59, 201662016
  Вивчення дисципліни "Диференціальні рівняння" з використанням вільно поширюваного програмного забезпеченняІВ Лов'янова, МВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 94-99, 201162011
  The Design and Evaluation of the Cloud-based Learning Components with the Use of the Systems of Computer MathematicsMP Shyshkina, UP Kohut, MV PopelProceedings of the 14th International Conference on ICT in Education …, 201852018
  Методика використання SageMathCloud у навчанні математичних дисциплін майбутніх вчителів математикиМВ ПопельНові технології навчання, 8-14, 201552015
  The Comparative Analysis of the Cloud-based Learning Components Delivering Access to Mathematical SoftwareM Shyshkina, U Kohut, M Popel42019
  USING COCALC AS A TRAINING TOOL FOR MATHEMATICS TEACHERS’PRE-SERVICE TRAININGMV PopelInformation Technologies and Learning Tools 68 (6), 251-261, 201842018
  Сучасний стан розвитку наукових досліджень проектування адаптивних хмаро орієнтованих системМВ ПопельПНПУ імені КД Ушинського, 201842018
  Дослідження основних показників використання хмаро орієнтованих систем навчального призначення на прикладі SageMathCloudМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201642016
  Організація спільної роботи із ресурсами проектів у SageMathCloudСВ Шокалюк, МП Шишкіна, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології 14, 67-68, 20164*2016
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математикиМВ ПопельІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в …, 201642016
  Використання ІКТ у процесі вивчення диференціальної геометріїМВ Попель, ІС ДерезаНовітні комп’ютерні технології 14, 112-113, 20164*2016
  Вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів математики щодо використання хмарних технологій у навчальному процесіМВ ПопельІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 201542015
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплінМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201542015
  Технологія створення лекційних демонстрацій для ММС «Вища математика»КІ Словак, МВ ПопельТеорія та методика електронного навчання 1 (2), 335-345, 201142011
  Диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalcМВ Попель, ЄБ ДмитроNew computer technology 17, 192-200, 20193*2019
  НАУКОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ХМАРНІ СЕРВІСИ, ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯМВ Мар’ЄнкоФизико-математическое образование, 201932019
  Power BI як інструмент кількісного та якісного опрацювання результатів наукових дослідженьМВ ПопельNew computer technology 16, 116-121, 201832018
  Підтримка самостійної роботи засобами SageMathCloud при навчанні курсу «Диференціальні рівняння» майбутніх вчителів математикиМВ Попель, ДЄ БобилєвВидавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20173*2017
  Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначенняОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ..." Атіка", 201432014
  Особливостi застосування MMC Sage пiд час вивчення курсу вищої математикиКI Словак, МВ ПопельТеорiя та методика навчання математики, фiзики, iнформатики: збiрник …, 201032010
  Використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнко, МП ШишкінаСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 202022020
  Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освітиВМ Дем’яненко, МВ Мар'єнко, ЮГ Носенко, СО Семеріков, ...Педагогічна думка, 202022020
  Хмарний сервіс CoCalc як засіб формування професійних компетентностей учителя математикиМВ ПопельКП «Жовтнева районна друкарня», 201822018
  Хмарноорієнтовані засоби навчання у підготовці майбутніх учителів математикиМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201322013
  Компетентності відкритої науки вчителів природничо-математичних дисциплінМ Мар’єнкоОСВІТА ДОРОСЛИХ: ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 18 (2), 97-105, 202012020
  Використання сервісів адаптивних хмаро орієнтованих систем у діяльності вчителяВМ Барладим, КС Берідзе, АВ Бруяка, СВ Горбаченко, ВВ Коваленко, ...Педагогічна думка, 202012020
  Розроблення проблеми використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторіМВ Мар’єнко, ЮГ Носенко, АС СухіхОсвітній дискурс 10 (27), 202012020
  Гейміфікація освітнього процесу під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу учнями ЗЗСОМВ Мар'єнко, ІЮ БорисюкФізико-математична освіта 4 (26), 202012020
  Платформа відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесіМВ Мар’єнко, МП ШишкінаURL: https://lib. iitta. gov. ua/723297/1/Marienko% 20Shyshkina. pdf, 202012020
  Концептуальні засади і принципи використання хмаро орієнтованих систем у педагогічних системах навчанняМВ Мар'єнкоБІНПО ДВНЗ УМО, 201912019
  Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої наукиМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 7-18, 201912019
  Аналіз і оцінка шляхів подальшого розвитку хмаро орієнтованих системМВ Мар'єнкоЦП Компринт, 201912019
  Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої наукиМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 7-18, 201912019
  Адаптивні хмаро орієнтовані системи: передумови виникненняМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 201812018
  Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладуВМ Дем’яненко, ВВ Коваленко, АО Кравченко, ЮГ Носенко, МВ Попель, ...Педагогічна думка, 201712017
  Scratch 2.0: хмарні змінні як новий етап розвитку об’єктно-орієнтованого середовищаМВ Попель, БІ ЮріївнаЗбірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 201612016
  Хмарні технології у навчанні майбутніх учителів математикиМВ ПопельНовітні комп’ютерні технології.-Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в …, 201412014
  Засоби наочності ММС «Вища математика: мобільний курс»МВ Попель, КІ СловакВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 54-58, 201112011
  Програмні засоби навчального моделюванняСВ Шокалюк, МВ ПопельВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 364-367, 20111*2011
  Tools and Services of the Cloud-Based Systems of Open Science Formation in the Process of Teachers’ Training and Professional DevelopmentMV MarienkoPLAIS EuroSymposium on Digital Transformation, 108-120, 20212021
  МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВМ Мар'єнкоФізико-математична освіта 29 (3), 99-104, 20212021
  ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ І ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВМ Мар’єнкоФізико-математична освіта 27 (1), 62-66, 20212021
  Оцінювання стану використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторіВВ Коваленко, МВ Мар'єнко, АС Сухіх, МП ШишкінаОсвітній дискурс 6 (34), 62-71, 20212021
  Особливості організації змішаного навчання з використанням цифрових технологійМВ Мар'єнко, АС СухіхОсвітній дискурс 4 (32), 45-52, 20212021
  Досвід використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів природничо-математичних предметівТА Вакалюк, МВ Мар'єнкоІнформаційні технології і засоби навчання 1 (81), 340-355, 20212021
  СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В ОСВІТІМВ Мар’єнкоЗвітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій, 141, 20212021
  Програма навчальної дисципліни «Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»С Литвинова, М Мар’енкоNew pedagogical thought 104 (4), 30-36, 20202020
  Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів як наукова проблемаМВ Мар'єнкоЖитомирська політехніка, 20202020
  Класифікація інструментарію Moodle в контексті відкритої наукиМВ Мар'єнкоКиївський національний університет будівництва і архітектури, 20202020
  Аналіз стану проблеми підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар’єнкоІнформаційні технології в освіті 2 (43), 52-63, 20202020
  Використання месенджерів в дистанційному навчанніМВ Мар'єнкоОдеський національний полтехнічний університет, 20202020
  Сервіси відкритого доступу матеріалів як інструмент відкритої наукиМВ Мар'єнкоНУВГП 2, 189-192, 20202020
  Сучасний стан розвитку і використання відкритої науки в УкраїніМВ Мар'єнкоКиїв. ун-т ім. Б. Грінченка, 20202020
  Етапи проектування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоНАУ, 20202020
  Використання результатів наукового дослідження «Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладу» в освітній практиціВМ Барладим, КС Берідзе, АВ Бруяка, ВІ Горбаченко, МВ Мар'єнко, ...ЖДУ ім. І. Франка, 20202020
  Концептуальний апарат дослідження: хмаро орієнтовані системи відкритої науки в навчанні і професійному розвитку вчителівЛА Лупаренко, МВ Мар'єнко, ЮГ Носенко, АС Сухіх, МП ШишкінаІнноваційна педагогіка 2 (29), 179-182, 20202020
  Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів: зміст основних понять дослідженняВ Коваленко, СГ Литвинова, МВ Мар’єнко, М ШишкінаСумДПУ імені АС Макаренка, 20202020
  Європейська хмара відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесіМВ Мар’єнкоОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 367, 20202020
  Перспективи забезпечення ефективного дистанційного навчання студентів за індивідуальним графікомМВ Мар'єнкоФОП Роман ОІ, 20202020
  Компоненти методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоНТУ «ХПІ», 20202020
  Моделювання хмаро орієнтованої методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоФізико-математична освіта 2 (24), 87-93, 20202020
  Creating a cloud oriented open science information and education platformMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 20202020
  Психолого-педагогічні особливості формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоЖитомирська політехніка, 20202020
  Відкрита наука як передумова формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметівМВ Мар'єнкоНАУ, 20202020
  Розвиток цифрової компетентності вчителя з використання електронних технологій оцінювання навчальних досягнень учнівВВ Коваленко, МВ Мар'єнко, АС СухіхІІТЗН НАПН України, 20202020
  Передумови формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар’єнкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  Інноваційні моделі формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоВидавництво ОНАХТ, 20202020
  Педагогіка вищої та середньої школи (випуск 52)SM Amelina, TS Armash, AA Azaryan, LI Bilousova, OV Bondarenko, ...Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 20192019
  Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командахMP Shyshkina, MV MarienkoОсвітній вимір 53 (1), 147-158, 20192019
  Anastasiia V. Tokarieva, Nataliia P. Volkova, Inesa V. Harkusha and Vladimir N. Soloviev Educational digital games: models and implementation......... 5OO Lavrentieva, LM Rybalko, OO Tsys, AD Uchitel, MV Popel, ...2019
  Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командахМП Шишкiна, МВ Мар’єнкоОсвітній вимір 53 (1), 147-158, 20192019
  Сфери освiтнiх дослiджень хмаро орiєнтованих навчальних системМВ Попель, МП ШишкiнаОсвітній вимір 53 (1), 60-79, 20192019
  Cloud Technologies in Education: proceedings of the 6th Workshop CTE 2018, Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018SM Amelina, AI Atamas, AA Azaryan, GY Bae, LI Bilousova, ZI Bilyk, ...Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 20192019
  Дидактичний потенціал CoCalc у навчанні природничо-математичних та інформатичних дисциплінМВ Попель, СО Семеріков, СВ ШокалюкNew computer technology 17, 152-158, 20192019
  Новітні комп’ютерні технології (Том XVII)ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, АВ Ворожбит, ...Видавничий центр Криворізького національного університету, 20192019
  Практика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища закладу вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвідТА Вакалюк, ІВ Новіцька, СМ Кравченко, ЕІ Аблялімова, ТЛ Архіпова, ...Рецензенти: Спірін ОМ–д. пед. н., професор, Буров ОЮ–д. т. н., с. д …, 20192019
  Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищАВ Яцишин, ОП Пінчук, ОВ Овчарук, СГ Литвинова, МП Шишкіна, ...ФОП Ямчинський ОВ, 20192019
  Основи використання хмаро орієнтованих систем у вищій педагогічній освіті: стан і перспективи розвитку в УкраїніМВ Мар’єнкоРецензенти: Спірін ОМ–д. пед. н., професор, Буров ОЮ–д. т. н., с. д …, 20192019
  Інформаційні технології у вищій школіТА Вакалюк, ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ...вид-во ФОП" ОО Євенок", 20192019
  Тенденції розвитку і використання хмаро орієнтованих систем у підготовці вчителів країн ЄвропиМВ ПопельІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 20192019
  Хмарні сервіси відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університетуМП Шишкіна, МВ ПопельНУБіП України, 20192019
  Сучасний стан розвитку і використання хмаро орієнтованих систем у процесі підготовки вчителівМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 20192019
  Педагогiка вищої та середньої школи. Вип. 51АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 20182018
  The Cloud Technologies and Augmented Reality: the Prospects of UseМ Попель, М ШишкінаПедагогіка вищої та середньої школи 51, 297-303, 20182018
  Augmented Reality in Education: Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...CEUR-WS. org, 20182018
  Cloud Technologies in Education. Proc. of the 5th Workshop CTE 2017, Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017МП Шишкіна, СГ Литвинова, ПВ Мерзликін, МВ Попель, СВ Шокалюк, ...CEUR-WS. org, 20182018
  Новітні комп’ютерні технології. Том XVIТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20182018
  CEUR WORKSHOP PROCEEDINGSPP Nechypurenko, VN Soloviev, TV Starova, TV Selivanova, AO Tomilina, ...Computer simulation 15, 23, 20182018
  Еволюція формування і розвитку хмаро орієнтованих системМВ ПопельІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20182018
  Сучасний стан розроблення теоретико-методичних засад проектування хмаро орієнтованих методичних систем підготовки вчителівМВ ПопельРедакційно-видавничий відділ НУБіП України, 20182018
  Розробка плагінів для Moodle: зарубіжний досвідМВ Попель2018
  Зарубіжний досвід розробки плагіну для MoodleМВ ПопельКНУБА, 20182018
  Можливості організації групової роботи студентів із використанням CoCalcМВ ПопельКиїв. ун-т ім. Б. Грінченка, 20182018
  Хмаро орієнтоване середовище навчання на базі сервісу SageMathCloudМП Шишкіна, МВ ПопельNew computer technology 15, 227-230, 20172017
  Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. ПерспективиАЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, С Холмс, ОО Шумейко, ...Sergey Semerikov, 20172017
  Досвід використання хмарних сервісів для формування професійних компетентностей вчителя математикиМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 20172017
  Використання SageMathCloud у навчанні майбутніх учителів математикиМВ Попель, МП ШишкінаФОП Рогальська ІО, 20172017
  Організація спільної роботи слухачів із використанням хмарних сервісів у процесі навчання математичних дисциплінМВ ПопельМатеріали методологічного семінару" Нові тенденції і явища у дитячому і …, 20172017
  Особливості застосування засобів хмарного середовища SageMathCloud при навчанні майбутніх вчителів математики курсу «Диференціальні рівняння»ДЄ Бобилєв, МВ ПопельМоделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи: монографія, 20172017
  Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класуМВ Попель, ІЮ БорисюкІнформаційні технології в освіті, 170-179, 20172017
  SAGE MATH CLOUD У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНМВ ПопельНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20172017
  Новітні комп’ютерні технології (Том XV)СВ Агаджанова, КХ Агаджанов-Гонсалес, ОВ Анісімов, СО Баннікова, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20172017
  Рекомендації з використання web-орієнтованих засобів у навчанні алгебри і початків аналізу у старшій школіМВ Попель, НС НовицькаЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20162016
  Організація факультативного курсу з використанням інструментарію MoodleCloudМВ Попель, МП ШишкінаЧетверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016 …, 20162016
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том XIII. Випуск 3 (37)СВ Бас, ОВ Бех, ТВ Бєлявцева, МІ Божко, СП Величко, ВГ Вешневська, ...Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20152015
  Методичні аспекти використання CoCalc для вивчення алгебри і початків аналізуМВ ПопельTheory and methods of learning mathematics, physics, informatics 13 (3), 68-75, 20152015
  Новітні комп’ютерні технології. Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті»ОВ Адаменко, НА Антіпова, СВ Бас, ВІ Бобрицька, Д Брандт, Т Брінда, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20142014
  The cloud technologies for mathematics teachers trainingМВ ПопельНовые компьютерные технологии 12 (1), 301-308, 20142014
  Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті»ТА Вакалюк, ВП Олексюк, АМ Стрюк, МВ Рассовицька, ІВ Пліш, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20142014
  Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів математикиМВ ПопельІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь …, 20142014
  Використання «Sagemath Cloud» як засобу навчання алгебри і початків аналізуМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20142014
  Визначення актуальності використання SageMathCloud під час вивчення математичних дисциплін шляхом анкетуванняМВ ПопельІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 20142014
  Шишкіна Марія ПавлівнаМВ Попель2013
  Педагог-новатор чи педагог сталінського ГУЛАГУ?(Історико-педагогічна рефлексія)МВ ПопельІнформаційний центр, 20132013
  Психолого-педагогічні особливості учнів старшого шкільного віку, які впливають на застосування ІКТ при вивченні математикиМВ Попельзасiдання 4 Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та …, 20132013
  Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р.МІ Жалдак, АА Лященко, ВМ Соловйов, ЮВ Триус, ВБ Задоров, ...Мінрегіон України, 20112011
  Теорія та методика електронного навчання. Випуск IIМІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ЮВ Триус, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IXЗІ Бондаренко, СЄ Тимченко, ДВ Удовицька, СМ Подольська, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Гендерні та вікові особливості комунікативних бар'єрівМВ ПопельАктуальні проблеми психології в закладах освіти, 20112011
  Проблеми побудови алгоритмів: зв'язок з математичною теорієюМВ ПопельКриворізький держ. пед. ун-т, 20112011
  Вплив фізичних вправ на стійкість увагиМВ Попель, ВІ МарчикСучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 20102010
  Динаміка проявів креативності в онтогенезіМВ Попель, ІЮ Борисюк, І КривенокАктуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково …, 20102010
  Особливості застосування ММС SAGE в мобільному курсі вищої математикиМВ Попель, КІ СловакТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики,, 125-130, 20102010
  Взаємозв'язок фізичного розвитку та самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  Динаміка рівня фізичного розвитку в залежності від самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНИХ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕММВ ПопельМАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …, 0
  Майя Володимирівна Мар’єнкоM Marienko
  Мар’єнко МВІЮ Борисюк
  Попель МВ Хмарний сервіс CoCalc як засіб формування професійних компетентностей учителя математики: монографія/МВ Попель//Теорія та методика навчання математики, фізики …МП Шишкіна, СО Семеріков
  Лупаренко ЛАМВ Мар’єнко, ЮГ Носенко, АС Сухіх, МП Шишкіна
  The Key Features of the CoCalc Cloud Service Use in the Process of Mathematics and Science Teachers TrainingM Marienko, K Bezverbna
  Засідання № 5 Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» Інституту інформаційних …МП Шишкіна, СГ Литвинова, МВ Попель

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 20.10.2021 15:45:43
  Кількість ресурсів: 73

  Article

  - Попель, М.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Шокалюк, С.В. (2019) Use of environment CoCalc and commercial systems and computer mathematics Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (17). pp. 152-158. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Бобилєв, Д.Є. (2019) Differentiation of student learning to complex analysis using CoCalc Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (17). pp. 192-200. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) Trends in the development and use of cloud-based systems in the training of teachers in European countries Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України (4 квітня 2019 р.). pp. 243-250.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (2019) The Use of the Cloud-Based Services of Data Processing Within the Systems of Open Science Інформаційні технології в освіті, 2 (39). pp. 7-19. ISSN 1998-6939

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Power BI as a tool for processing out quantitative and qualitative research results Новітні комп’ютерні технології (16). pp. 116-121.

  - Мерзликін, П. В. (orcid.org/0000-0002-0752-411X), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) (2018) Services of SageMathCloud environment and their didactic potential in learning of informatics and mathematical disciplines Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (2168). pp. 13-19. ISSN 1613-0073

  - Бобилєв, Д.Є. and Попель, М.В. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers New computer technology (15). pp. 201-205. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2017) The Main Psychological and Pedagogical Requirements of Informatics Textbooks for 6th Інформаційні технології в освіті (30). pp. 170-179. ISSN 1998-6939

  - Попель, М.В. (2017) Organization of Collaborative Work of Students With the Use of Cloud Services in The Process of Teaching Mathematical Disciplines Матеріали методологічного семінару "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри". ISSN 978-966-2748-95-6

  - Попель, М.В. (2016) Research information and communication competence of future teachers of mathematics and the state logistics of the institution in terms of the use of cloud technologies Нова педагогічна думка, 1.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) The use of the SageMathCloud service for organizing and support of students teamwork Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SageMathCloud Інформаційні технології в освіті, 1 (26).

  - Попель, М.В. (2015) Methods of SageMathCloud use in training of pre-service teachers of mathematics Нові технології навчання, 87.

  - Попель, М.В. (2015) Methodical aspects of using CoCalc to study the algebra and calculus basics Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics, 3(37) (13). pp. 68-75. ISSN 2309-1479

  - Шишкіна, М.П., Когут, У.П. and Попель, М.В. (2014) Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institution Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 27 (II(14)). pp. 75-78.

  - Попель, М.В. (2014) The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the SageMath Cloud Informational Technologies in Education (19). pp. 93-100.

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training Новітні комп’ютерні технології. - Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training New computer technology (12). pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2013) The Cloud-based Learning Environment of Educational Institution: the State of the Art and Research Prospects Information Technologies and Learning Tools , 5 (37). pp. 66-80.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Technology of creation of lecture demonstrations for MMS" Higher Mathematics" Теорія та методика електронного навчання, 2 (1).

  - Попель, М.В. and Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837) (2011) Studying discipline "Differential equations" using freely distributed software Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

  - Попель, М.В. (2011) Gender and age characteristics of communication barriers Актуальні проблеми психології в закладах освіти.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) The application features MMC mobile SAGE course of Mathematics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (8).

  - Попель, М.В., Борисюк, І.Ю. and Кривенок, І. (2010) he dynamics of manifestations of creativity in ontogeny Актуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково-практичноi конференцii: До 80-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 20-рiччя кафедри психопогii КДПУ.

  - Попель, М.В. and Марчик, В.І. (2010) Effect of exercise on sustained attention Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (10).

  Book Section

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) The current state of development and use of cloud-oriented systems in the process of teacher training In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (20 лютого 2019 року) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 36-38.

  - Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) Cloud services of open science in the educational and scientific environment of the university In: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2019" (15-16 травня 2019 року) НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 232-234.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Possibilities of group work organization of students using CoCalc In: Теоретико - практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 78-82.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Foreign experience in developing a plugin for Moodle In: «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.) КНУБА, м. Київ, Україна, p. 32.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) The current state of development of scientific research studies in the design of adaptive cloud-oriented systems In: Адаптивні технології управління навчанням: матеріали четвертої міжнародної конференції. Одеса, 24–26 жовтня 2018 р. ПНПУ імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна, pp. 36-39.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Adaptive cloud-oriented systems: the background of origin In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 118-120.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) The current state of the development of theoretical and methodological principles for the design of cloud-oriented teaching systems for teacher training In: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції "Цифрова освіта в природничих університетах", 17-18 жовтня 2018 року Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 44-47.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Evolution of the formation and development of cloud-oriented systems In: Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2018» (16 листопада 2018 р., м. Київ) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. and Бобилєв, Д.Є. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 201-205. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) The cloud-based learning environment based on SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 227-230. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2017) SageMathCloud in the System of Teaching Mathematical Disciplines In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 183-186.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) Use SageMathCloud to Teach Future Mathematics Teachers In: Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 травня ФОП Рогальська І. О., м. Вінниця, Україна, pp. 65-68.

  - Попель, М.В. (2017) The Experience of Using Cloud Services for the Formation of Professional Competences of a Mathematics Teacher In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 310-313.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Collaborate with resources projects SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The design of the cloud-based math learning tools for training of pre-service teachers of mathematics In: Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016) ЧДТУ, м.Черкаси, Україна.

  - Попель, М.В. and Дереза, І.С. (2016) The use of ICT in the study of differential geometry In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Organization of elective course using tools MoodleCloud In: Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». ( Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.) КНУБА, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. and Новицька, Н.С. (2016) Recommendations for the use of web-oriented tools in teaching algebra and analysis starts in high school In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 195-198.

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2016) Scratch 2.0: variable cloud as a new stage in the development of object-oriented environment In: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р, м. Київ) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The study of basic indicators of cloud oriented systems for educational purposes on the example SageMathCloud In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 211-216.

  - Попель, М.В. (2015) Measuring Information and Communication competence of mathematics teachers on the use of cloud technologies in educational process In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Submitted)

  - Попель, М.В. (2015) Projection of a cloud-oriented training systems mathematical sciences In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Definition Relevance SageMathCloud use in the study of mathematical disciplines through questionnaires In: «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Using cloud technology in the preparation of future teachers of mathematics In: Збірник матеріалів І Всеукраїнськоі науково-практичноі конференціі молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Use "SageMath Cloud" as a means of teaching algebra and the test In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Cloudy oriented learning tools in the preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україн: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Psychological-pedagogical features of pupils of secondary school age that affect the application of ICT in the study of mathematics In: Теоретичні та прикладні аспекти виктористання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, екноміці та у виробництві: Матерiали засiдання IV Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та системного аналізу, м.Маріуполь, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Teacher-innovator or a teacher Stalin's GULAG? (Historical and pedagogical reflection) In: Постать А. Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі (до 125-річчя з дня народження педагога) Інформаційний центр, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2011) Problems of construction of algorithms: the connection with the mathematical theory In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Means illustrative MMC "Higher mathematics: module course" In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Шокалюк, С.В. (2011) Software simulation training In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) Lecture demonstrations in the course of Mathematics In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Dynamics of physical development based on self-assessment In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Relationship of physical development and self-esteem In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  Monograph

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Cloud service CoCalc as a means of forming the professional competencies of the mathematics teacher Project Report. КП «Жовтнева районна друкарня», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (2017) Methodology of formation of the cloud-based learning and research environment of educational university Project Report. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дем’яненко, В.М., Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г., Попель, М.В., Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Methodology of formation of the cloud-oriented educational-scientific environment of a pedagogical educational institution Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Жалдак, М.І., Запорожченко, Ю.Г., Коваль, Т.І., Кравцов, Г.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г., Пірко, М.В., Попель, М.В., Скрипка, К.І., Співаковський, О.В., Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715), Татауров, Віктор Петрович and Шишкіна, М.П. (2014) System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools Project Report. "Атіка", м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Developing plugins for Moodle: foreign experience In: Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», 25 травня 2018, м. Київ, Україна.

  Book

  Армаш, Т.С. (orcid.org/0000-0002-9212-6027), Базурін, В.М., Бобилєв, Д.Є. (orcid.org/0000-0003-1807-4844), Бобрівник, К.Є., Боднар, Л.В., Боднар, Т.М., Бондаренко, Л.І., Бондаренко, Н.В., Брітавська, О.П., Бузько, В.Л., Васильєв, О.Ю., Віхрова, О.В. (orcid.org/0000-0003-3046-0801), Габ, С.С., Голуб, О.І., Горохов, В.В., Горло, А.М., Гострик, О.М., Грибков, С.В., Грунтова, Т.В. (orcid.org/0000-0001-6775-6361), Данильчук, Г.Б., Дереза, І.С., Дончев, І.І., Дудченко, Д.М., Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365), Загородько, П.В., Зінонос, Н.О., Іванова, О.А., Калашнікова, К.А., Кислова, К.А., Кислова, М.А., Ковальов, О.С., Ковтун, А.В., Корольський, В.В. (orcid.org/0000-0002-7409-4201), Косолапов, А.А., Котов, І.А., Краснощок, А.В., Кукушкін, В.Н., Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837), Мазоха, Д.П., Мельниченко, Ю.А., Мерзликін, О. В. (orcid.org/0000-0003-2601-5713), Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311), Моісеєнко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-3559-6081), Моісеєнко, М.В (orcid.org/0000-0003-4401-0297), Мошков, І.Д., Мукосєєнко, О.А, Муравльов, А.Д., Нікітіна, Н.О., Носко, Ю.М., Омелечко, Є.А., Опарін, А.В., Ордановська, О.І., Пихтіна, І.О., Пірогов, В.М., Попель, М.В., Придача, Т.В., Пурський, О.І., Ракович, В.А., Рашевська, Н. В., Ромащенко, К.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Симан, С.М., Словак, К. І. (orcid.org/0000-0003-4012-8386), Слюсаренко, М.А., Соловйов, В.М. (orcid.org/0000-0002-4945-202X), Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Степанюк, О.М., Стрюк, А.М. (orcid.org/0000-0001-9240-1976), Таракановський, А.С., Ткачук, В. В., Ткачук, Г.В., Триус, Ю.В., Хараджян, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9193-755X), Харченко, О.А., Хомінятич, А.В., Хоцкіна, В.Б., Цимбал, Ж.В., Чорнобай, К.Г., Чорнобай, К.Ю., Швець, О.М., Шишкіна, М.П., Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) and Ярмольська, О.О. (2018) New computer technology Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна. ISBN ISSN 2309-1460

  Ків, А. Ю., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Соловйов, В.М. (orcid.org/000-0002-4945-202X), Холмс, С., Шумейко, О.О., Агаджанова, С.В., Бурачек, В.Р., Віхрова, О.В., В‘юненко, О.Б., Гадецька, З.М., Данильчук, Г.Б., Зінонос, Н.О., Корольський, В.В., Логвіненко, В.Г., Орищенко, В.Г., Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Таваліка, Л.Д., Толбатов, А.В., Толбатов, В.А., Хараджян, Н. А., Шокалюк, С.В., Агаджанов-Гонсалес, К.Х., Бобилєв, Д.Є., Іскандарова, А.О., Маркова, О. М. (orcid.org/0000-0002-5236-6640), Моісеєнко, М.В, Мукосєєнко, О.А, Попель, М.В. and Сологуб, А.А. (2017) Modeling in Education: Status. Problems. Prospects Вовчок О.Ю., м. Черкаси, Україна.

  Бобилєв, Д.Є. (orcid.org/0000-0003-1807-4844) and Попель, М.В. (2017) Features of Application of Cloud Environment SageMathCloud in Training Future Teachers of Mathematics Course «Differential Equations» Брама, видавець Вовчок О.Ю..

  Попель, М.В. (2016) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial, 2nd edition, revised Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Попель, М.В. (2015) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Shyshkina, M.P., Вакалюк, Тетяна Анатоліївна, Олексюк, Василь Петрович, Стрюк, А.М., Рассовицька, М.В., Пліш, І.В., Грицук, Ю.В., Грицук, О.В., Matveeva, E.F., Unland, Rainer, Gr?ger, Martin, Brandt, Dietrich, Brinda, Torsten, Mkrttchian, V.S., Shiyan, N.I., Сук, О.П., Бобрицька, Валентина Іванівна, Процька, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-9212-8700), Житєньова, Н.В., Смирнова, А.И., Ішутіна, О.Є., Адаменко, О.В., Панченко, Л.Ф., Величко, В.Є. (orcid.org/0000-0001-9752-0907), Кухаренко, В.М., Маркова, Є.С., Єчкало, Ю.В., Черничкина, Т.И., Гнєдкова, О.О., Pratt, G.L., Dean, D.E., Гриценко, Валерій Григорович, Гладка, Людмила Іванівна, Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147), Кулініч, Ю.А., Железнякова, Е.Ю., Зміївська, І.В., Глущенко, В.В., Косова, Е.А., Томіліна, А.О., Малоіван, М.В., Модло, Євгеній Олександрович (orcid.org/0000-0003-2037-1557), Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Маркова, О. М., Яцько, О.М., Хараджян, Н. А., Антіпова, Н.А., Кулагін, О.І., Ємець, М.П., Кобзар, Д.С., Рашевська, Н. В., Kiyanovska, N.M., Чухно, М.В., Михалевич, В.М., Попель, М.В., Бас, С. В., Словак, К. І., Сорокопуд, Марія Андріївна and Мерзликін, О. В. (2014) New computer technology: special issue «Cloud technologies in education» Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Thesis

  - Попель, М.В. (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  Teaching Resource

  - Носенко, Ю.Г., Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2016) Cloud services and technology in scientific and educational activities [Teaching Resource]