Мар'єнко Майя Володимирівна

Мар'єнко Майя Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar OrcID Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 02.08.2021 08:14:48
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t2PKBSkAAAAJ&hl=uk
  Статистика цитування (усі): 583<
  h-індекс (усі): 12
  i10-індекс (усі): 14
  Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярамиНВ Олексюк, ЛВ ЛебеденкоІнформаційні технології і засоби навчання, 88-102, 2015382015
  Використання електронних соціальних мереж у соціально-педагогічній роботі зі школярамиНВ Олексюк, ЛВ ЛебеденкоІнформаційні технології і засоби навчання, 88-102, 2015382015
  Використання електронних соціальних мереж у діяльності з обдарованими учнямиАВ Яцишин, НВ ЯськоваОсвіта та розвиток обдарованої особистості, 9-15, 2016112016
  Актуальність використання мультимедійних засобів у попередженні агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкІнформаційні технології і засоби навчання 5 (43), 128-139, 201472014
  Актуальність використання мультимедійних засобів у попередженні агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкІнформаційні технології і засоби навчання 5 (43), 128-139, 201472014
  Діагностичний інструментарій для визначення рівня розвитку ІД-компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківСМ Іванова, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, АФ Дудко, ТЛ Новицька, ...ІІТЗН НАПН Укрвїни, 202022020
  Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідникОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...ЦП Компринт, 201922019
  Методика використання системи Google Analytics для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківАВ Кільченко, МА Шиненко, НВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201922019
  Використання електронної соціальної мережі Facebook для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201922019
  ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВНВ ЯськоваНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20152*2015
  Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності: методичний посібникСМ Іванова, ВМ Дем’яненко, АФ Дудко, АВ Кільченко, ЮА Лабжинський, ...Педагогічна думка, 202012020
  Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівниківСМ Іванова, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, АФ Дудко, ТЛ Новицька, ...Педагогічна думка, 202012020
  Влияние медиапространства на формирование агрессивного поведения школьниковНВ ЯськоваМогилевский институт МВД Республики Беларусь, 201612016
  Деякі аспекти негативного впливу комп’ютерних ігор на розвиток особистості молодших школярівНВ ОлексюкІнститут інформаційних технологій і засобів навчання, 201412014
  Вплив електронних соціальних мереж на формування інформаційно-дослідної компетентності наукових та науково-педагогічних працівниківНВ ЯськоваНТУ «ХПІ», 20202020
  Рекомендації з метою впровадження електронних соціальних мереж для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківНВ ЯськоваКиївський університет імені Бориса Грінченка, 20202020
  Розвиток інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами мережі FacebookНВ ЯськоваЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  Про методику використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівниківНВ Яськова, АВ ЯцишинЧернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені КД …, 20192019
  АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТН ЯськоваРедакційна колегія, 169, 20192019
  Аналіз комп’ютерних моделей пізнавальних завдань для попередження агресивної поведінки школярівНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20192019
  Деякі аспекти використання комп’ютерного моделювання у роботі з учнями в світовій та вітчизняній практиціНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20182018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Про використання комп’ютерного моделювання у роботі з учнями початкових класівНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20182018
  Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників: методичні рекомендаціїОЮ Буров, ОО Гриб'юк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, 20182018
  Некоторые аспекты использования информационно-коммуникативных технологий и электронных социальных сетей в последипломной подготовке педагоговНВ ЯськоваМогилевский институт МВД Республики Беларусь, 20172017
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Гейміфікація як напрям досліджень в освіті з’явилася порівняно недавно, вона …НВ ЯськоваЗбірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 20172017
  Гейміфікація в загальній середній освіті: аспект використання електронних соціальних мережОП Пінчук, НВ ЯськоваІІТЗН НАПН України, 20172017
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Деякі аспекти гейміфікації навчання в електронних соціальних мережахНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20172017
  Майстер-клас «Використання електронних соціальних мереж для проведення педагогічних наукових досліджень. Частина 1» 15.12. 2016 р.АВ Яцишин, ВВ Коваленко, НВ Яськова, ГА КучаковськаІІТЗН НАПН України, 20162016
  Деякі аспекти підготовки вчителів до використання електронних соціальних мереж під час соціально-педагогічної роботи зі школярамиНВ ЯськоваНаціональний авіаційний університет, 20162016
  Про використання хмарних технологій у підготовці вчителів початкових класівНВ Яськова, ОМ КоваленкоІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20162016
  Деякі аспекти підготовки вчителів і соціальних педагогів до попередження агресивної поведінки учнів початкових класів засобами іктНВ ЯськоваКиївський університет імені Б. Грінченка, 20162016
  Вплив медіапростору на формування агресивної поведінки школярівНВ ЯськоваIIІ Международная заочная научно-методическая конференция «Медиасфера и …, 20162016
  Про використання електронних соціальних мереж педагогічними працівниками для підтримки соціально-педагогічної роботи з батьками школярівНВ ЯськоваІнститут інформаційних технологій і засобів анвчання НАПН України, 20162016
  Причини виникнення агресивної поведінки учнів молодших класів та основні напрями корекційно-профілактичної діяльностіНВ ЯськоваЩомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої …, 20162016
  Experience and prospects of electronic social networking in education: reviewЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Вплив комп'ютерних ігор на формування агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкХІ Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и …, 20152015
  Огляд web-сайтів для вчителів та соціальних педагогів з проблематики попередження агресивної поведінки молодших школярівНВ ОлексюкПедагогічні обрії. Інформатичний напрям. Науково-методичний журнал., 61-62, 20152015
  Підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів у роботі з молодшими школярамиНВ ОлексюкВикористання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи …, 20152015
  Проблема формирования информационно-коммуникационной компетентности учителей к использованию мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе начальной школыНВ ОлексюкСборник статей ІІ Международной научно-методической конференции" Медиасфера …, 20152015
  Попередження агресивної поведінки молодших школярів мультимедійними засобамиНВ ОлексюкЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаський …, 20152015
  Мультимедійні технології як засіб попередження агресивної поведінки учнів молодших класівНВ ОлексюкНаціональний авіаційний університет, 20142014

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 11.04.2021 18:10:50
  Кількість ресурсів: 73

  Article

  - Попель, М.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272) and Шокалюк, С.В. (2019) Use of environment CoCalc and commercial systems and computer mathematics Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (17). pp. 152-158. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Бобилєв, Д.Є. (2019) Differentiation of student learning to complex analysis using CoCalc Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (17). pp. 192-200. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) Trends in the development and use of cloud-based systems in the training of teachers in European countries Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України (4 квітня 2019 р.). pp. 243-250.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (2019) The Use of the Cloud-Based Services of Data Processing Within the Systems of Open Science Інформаційні технології в освіті, 2 (39). pp. 7-19. ISSN 1998-6939

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Power BI as a tool for processing out quantitative and qualitative research results Новітні комп’ютерні технології (16). pp. 116-121.

  - Мерзликін, П. В. (orcid.org/0000-0002-0752-411X), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) (2018) Services of SageMathCloud environment and their didactic potential in learning of informatics and mathematical disciplines Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (2168). pp. 13-19. ISSN 1613-0073

  - Бобилєв, Д.Є. and Попель, М.В. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers New computer technology (15). pp. 201-205. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2017) The Main Psychological and Pedagogical Requirements of Informatics Textbooks for 6th Інформаційні технології в освіті (30). pp. 170-179. ISSN 1998-6939

  - Попель, М.В. (2017) Organization of Collaborative Work of Students With the Use of Cloud Services in The Process of Teaching Mathematical Disciplines Матеріали методологічного семінару "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри". ISSN 978-966-2748-95-6

  - Попель, М.В. (2016) Research information and communication competence of future teachers of mathematics and the state logistics of the institution in terms of the use of cloud technologies Нова педагогічна думка, 1.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) The use of the SageMathCloud service for organizing and support of students teamwork Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SageMathCloud Інформаційні технології в освіті, 1 (26).

  - Попель, М.В. (2015) Methods of SageMathCloud use in training of pre-service teachers of mathematics Нові технології навчання, 87.

  - Попель, М.В. (2015) Methodical aspects of using CoCalc to study the algebra and calculus basics Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics, 3(37) (13). pp. 68-75. ISSN 2309-1479

  - Шишкіна, М.П., Когут, У.П. and Попель, М.В. (2014) Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institution Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 27 (II(14)). pp. 75-78.

  - Попель, М.В. (2014) The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the SageMath Cloud Informational Technologies in Education (19). pp. 93-100.

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training Новітні комп’ютерні технології. - Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті». pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2014) The cloud technologies for mathematics teachers training New computer technology (12). pp. 301-308. ISSN 2309-1460

  - Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2013) The Cloud-based Learning Environment of Educational Institution: the State of the Art and Research Prospects Information Technologies and Learning Tools , 5 (37). pp. 66-80.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Technology of creation of lecture demonstrations for MMS" Higher Mathematics" Теорія та методика електронного навчання, 2 (1).

  - Попель, М.В. and Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837) (2011) Studying discipline "Differential equations" using freely distributed software Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (9).

  - Попель, М.В. (2011) Gender and age characteristics of communication barriers Актуальні проблеми психології в закладах освіти.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) The application features MMC mobile SAGE course of Mathematics Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 1 (8).

  - Попель, М.В., Борисюк, І.Ю. and Кривенок, І. (2010) he dynamics of manifestations of creativity in ontogeny Актуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково-практичноi конференцii: До 80-рiччя Криворiзького державного педагогiчного унiверситету та 20-рiччя кафедри психопогii КДПУ.

  - Попель, М.В. and Марчик, В.І. (2010) Effect of exercise on sustained attention Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 (10).

  Book Section

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) The current state of development and use of cloud-oriented systems in the process of teacher training In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (20 лютого 2019 року) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 36-38.

  - Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2019) Cloud services of open science in the educational and scientific environment of the university In: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2019" (15-16 травня 2019 року) НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 232-234.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Possibilities of group work organization of students using CoCalc In: Теоретико - практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ, Україна, pp. 78-82.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Foreign experience in developing a plugin for Moodle In: «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Тези доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, КНУБА, 25 травня 2018 р.) КНУБА, м. Київ, Україна, p. 32.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) The current state of development of scientific research studies in the design of adaptive cloud-oriented systems In: Адаптивні технології управління навчанням: матеріали четвертої міжнародної конференції. Одеса, 24–26 жовтня 2018 р. ПНПУ імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна, pp. 36-39.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Adaptive cloud-oriented systems: the background of origin In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 118-120.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) The current state of the development of theoretical and methodological principles for the design of cloud-oriented teaching systems for teacher training In: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції "Цифрова освіта в природничих університетах", 17-18 жовтня 2018 року Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, м. Київ, Україна, pp. 44-47.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Evolution of the formation and development of cloud-oriented systems In: Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2018» (16 листопада 2018 р., м. Київ) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. and Бобилєв, Д.Є. (2017) Support for independent students’ work by tools SageMathCloud in the learning of «Differential equations» for future mathematics teachers In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 201-205. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) The cloud-based learning environment based on SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна, pp. 227-230. ISBN 2309-1460

  - Попель, М.В. (2017) SageMathCloud in the System of Teaching Mathematical Disciplines In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 183-186.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2017) Use SageMathCloud to Teach Future Mathematics Teachers In: Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 травня ФОП Рогальська І. О., м. Вінниця, Україна, pp. 65-68.

  - Попель, М.В. (2017) The Experience of Using Cloud Services for the Formation of Professional Competences of a Mathematics Teacher In: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 310-313.

  - Попель, М.В., Шокалюк, С.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Collaborate with resources projects SageMathCloud In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The design of the cloud-based math learning tools for training of pre-service teachers of mathematics In: Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016) ЧДТУ, м.Черкаси, Україна.

  - Попель, М.В. and Дереза, І.С. (2016) The use of ICT in the study of differential geometry In: Новітні комп’ютерні технології Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Шишкіна, М.П. (2016) Organization of elective course using tools MoodleCloud In: Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». ( Київ, КНУБА, 19-20 травня 2016 р.) КНУБА, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. and Новицька, Н.С. (2016) Recommendations for the use of web-oriented tools in teaching algebra and analysis starts in high school In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 195-198.

  - Попель, М.В. and Борисюк, І.Ю. (2016) Scratch 2.0: variable cloud as a new stage in the development of object-oriented environment In: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016» (15 груд. 2016 р, м. Київ) ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2016) The study of basic indicators of cloud oriented systems for educational purposes on the example SageMathCloud In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 211-216.

  - Попель, М.В. (2015) Measuring Information and Communication competence of mathematics teachers on the use of cloud technologies in educational process In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна. (Submitted)

  - Попель, М.В. (2015) Projection of a cloud-oriented training systems mathematical sciences In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Definition Relevance SageMathCloud use in the study of mathematical disciplines through questionnaires In: «Наукова молодь-2014» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Using cloud technology in the preparation of future teachers of mathematics In: Збірник матеріалів І Всеукраїнськоі науково-практичноі конференціі молодих учених «Наукова молодь-2013» ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2014) Use "SageMath Cloud" as a means of teaching algebra and the test In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Cloudy oriented learning tools in the preparation of future teachers of mathematics In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україн: Матеріали наукової конференції ІІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Psychological-pedagogical features of pupils of secondary school age that affect the application of ICT in the study of mathematics In: Теоретичні та прикладні аспекти виктористання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, екноміці та у виробництві: Матерiали засiдання IV Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та системного аналізу, м.Маріуполь, Україна.

  - Попель, М.В. (2013) Teacher-innovator or a teacher Stalin's GULAG? (Historical and pedagogical reflection) In: Постать А. Макаренка в сучасному педагогічному дискурсі (до 125-річчя з дня народження педагога) Інформаційний центр, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2011) Problems of construction of algorithms: the connection with the mathematical theory In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2011) Means illustrative MMC "Higher mathematics: module course" In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Шокалюк, С.В. (2011) Software simulation training In: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р Криворізький держ. пед. ун-т, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. and Словак, К. І. (2010) Lecture demonstrations in the course of Mathematics In: Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 14–17 вересня 2010 р Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, м.Київ, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Dynamics of physical development based on self-assessment In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  - Попель, М.В. (2009) Relationship of physical development and self-esteem In: Збірник наукових праць студентів КДПУ, м.Кривий Ріг, Україна.

  Monograph

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Cloud service CoCalc as a means of forming the professional competencies of the mathematics teacher Project Report. КП «Жовтнева районна друкарня», м. Кривий Ріг, Україна.

  - Дем’яненко, В.М. (orcid.org/0000-0002-1469-8185), Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X), Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) and Яцишин, А.В. (2017) Methodology of formation of the cloud-based learning and research environment of educational university Project Report. ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)

  - Дем’яненко, В.М., Коваленко, В.В., Кравченко, А.О., Носенко, Ю.Г., Попель, М.В., Рассовицька, М.В., Стрюк, А.М., Шишкіна, М.П. and Яцишин, А.В. (orcid.org/0000-0001-8011-5956) (2017) Methodology of formation of the cloud-oriented educational-scientific environment of a pedagogical educational institution Technical Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Гриб'юк, О.О., Дем’яненко, В.М., Жалдак, М.І., Запорожченко, Ю.Г., Коваль, Т.І., Кравцов, Г.М., Лаврентьєва, Г.П., Лапінський, В.В. (orcid.org/0000-0002-2832-4774), Литвинова, С.Г., Пірко, М.В., Попель, М.В., Скрипка, К.І., Співаковський, О.В., Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715), Татауров, Віктор Петрович and Шишкіна, М.П. (2014) System of psychological and pedagogical requirements to ICT learning tools Project Report. "Атіка", м. Київ, Україна.

  Conference or Workshop Item

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2018) Developing plugins for Moodle: foreign experience In: Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle», 25 травня 2018, м. Київ, Україна.

  Book

  Армаш, Т.С. (orcid.org/0000-0002-9212-6027), Базурін, В.М., Бобилєв, Д.Є. (orcid.org/0000-0003-1807-4844), Бобрівник, К.Є., Боднар, Л.В., Боднар, Т.М., Бондаренко, Л.І., Бондаренко, Н.В., Брітавська, О.П., Бузько, В.Л., Васильєв, О.Ю., Віхрова, О.В. (orcid.org/0000-0003-3046-0801), Габ, С.С., Голуб, О.І., Горохов, В.В., Горло, А.М., Гострик, О.М., Грибков, С.В., Грунтова, Т.В. (orcid.org/0000-0001-6775-6361), Данильчук, Г.Б., Дереза, І.С., Дончев, І.І., Дудченко, Д.М., Єчкало, Ю.В. (orcid.org/0000-0002-0164-8365), Загородько, П.В., Зінонос, Н.О., Іванова, О.А., Калашнікова, К.А., Кислова, К.А., Кислова, М.А., Ковальов, О.С., Ковтун, А.В., Корольський, В.В. (orcid.org/0000-0002-7409-4201), Косолапов, А.А., Котов, І.А., Краснощок, А.В., Кукушкін, В.Н., Лов'янова, І.В. (orcid.org/0000-0003-3186-2837), Мазоха, Д.П., Мельниченко, Ю.А., Мерзликін, О. В. (orcid.org/0000-0003-2601-5713), Мінтій, І.С. (orcid.org/0000-0003-3586-4311), Моісеєнко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-3559-6081), Моісеєнко, М.В (orcid.org/0000-0003-4401-0297), Мошков, І.Д., Мукосєєнко, О.А, Муравльов, А.Д., Нікітіна, Н.О., Носко, Ю.М., Омелечко, Є.А., Опарін, А.В., Ордановська, О.І., Пихтіна, І.О., Пірогов, В.М., Попель, М.В., Придача, Т.В., Пурський, О.І., Ракович, В.А., Рашевська, Н. В., Ромащенко, К.В., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Симан, С.М., Словак, К. І. (orcid.org/0000-0003-4012-8386), Слюсаренко, М.А., Соловйов, В.М. (orcid.org/0000-0002-4945-202X), Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Степанюк, О.М., Стрюк, А.М. (orcid.org/0000-0001-9240-1976), Таракановський, А.С., Ткачук, В. В., Ткачук, Г.В., Триус, Ю.В., Хараджян, Н. А. (orcid.org/0000-0001-9193-755X), Харченко, О.А., Хомінятич, А.В., Хоцкіна, В.Б., Цимбал, Ж.В., Чорнобай, К.Г., Чорнобай, К.Ю., Швець, О.М., Шишкіна, М.П., Шокалюк, С.В. (orcid.org/0000-0003-3774-1729) and Ярмольська, О.О. (2018) New computer technology Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна. ISBN ISSN 2309-1460

  Ків, А. Ю., Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Соловйов, В.М. (orcid.org/000-0002-4945-202X), Холмс, С., Шумейко, О.О., Агаджанова, С.В., Бурачек, В.Р., Віхрова, О.В., В‘юненко, О.Б., Гадецька, З.М., Данильчук, Г.Б., Зінонос, Н.О., Корольський, В.В., Логвіненко, В.Г., Орищенко, В.Г., Соловйова, В.В., Сологуб, Анатолій Іванович, Таваліка, Л.Д., Толбатов, А.В., Толбатов, В.А., Хараджян, Н. А., Шокалюк, С.В., Агаджанов-Гонсалес, К.Х., Бобилєв, Д.Є., Іскандарова, А.О., Маркова, О. М. (orcid.org/0000-0002-5236-6640), Моісеєнко, М.В, Мукосєєнко, О.А, Попель, М.В. and Сологуб, А.А. (2017) Modeling in Education: Status. Problems. Prospects Вовчок О.Ю., м. Черкаси, Україна.

  Бобилєв, Д.Є. (orcid.org/0000-0003-1807-4844) and Попель, М.В. (2017) Features of Application of Cloud Environment SageMathCloud in Training Future Teachers of Mathematics Course «Differential Equations» Брама, видавець Вовчок О.Ю..

  Попель, М.В. (2016) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial, 2nd edition, revised Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Попель, М.В. (2015) Organization of training courses in math SageMathCloud: Tutorial Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Shyshkina, M.P., Вакалюк, Тетяна Анатоліївна, Олексюк, Василь Петрович, Стрюк, А.М., Рассовицька, М.В., Пліш, І.В., Грицук, Ю.В., Грицук, О.В., Matveeva, E.F., Unland, Rainer, Gr?ger, Martin, Brandt, Dietrich, Brinda, Torsten, Mkrttchian, V.S., Shiyan, N.I., Сук, О.П., Бобрицька, Валентина Іванівна, Процька, Світлана Миколаївна (orcid.org/0000-0002-9212-8700), Житєньова, Н.В., Смирнова, А.И., Ішутіна, О.Є., Адаменко, О.В., Панченко, Л.Ф., Величко, В.Є. (orcid.org/0000-0001-9752-0907), Кухаренко, В.М., Маркова, Є.С., Єчкало, Ю.В., Черничкина, Т.И., Гнєдкова, О.О., Pratt, G.L., Dean, D.E., Гриценко, Валерій Григорович, Гладка, Людмила Іванівна, Ткачук, В. В. (orcid.org/0000-0002-5879-5147), Кулініч, Ю.А., Железнякова, Е.Ю., Зміївська, І.В., Глущенко, В.В., Косова, Е.А., Томіліна, А.О., Малоіван, М.В., Модло, Євгеній Олександрович (orcid.org/0000-0003-2037-1557), Семеріков, С.О. (orcid.org/0000-0003-0789-0272), Маркова, О. М., Яцько, О.М., Хараджян, Н. А., Антіпова, Н.А., Кулагін, О.І., Ємець, М.П., Кобзар, Д.С., Рашевська, Н. В., Kiyanovska, N.M., Чухно, М.В., Михалевич, В.М., Попель, М.В., Бас, С. В., Словак, К. І., Сорокопуд, Марія Андріївна and Мерзликін, О. В. (2014) New computer technology: special issue «Cloud technologies in education» Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.

  Thesis

  - Попель, М.В. (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Dissertation candidate2 thesis, Інститут інформаційних технологій та засобів навчання.

  - Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) (2017) The cloud service SageMathCloud as a tool of mathematics teacher professional competencies formation Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання.

  Teaching Resource

  - Носенко, Ю.Г., Попель, М.В. (orcid.org/0000-0002-8087-962X) and Шишкіна, М.П. (orcid.org/0000-0001-5569-2700) (2016) Cloud services and technology in scientific and educational activities [Teaching Resource]