Сухіх Аліса Сергіївна

Сухіх Аліса Сергіївна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-96-73


scholar mini-icon[1].png Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 02.03.2025 14:08:53
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rgOnfdEAAAAJ
  Статистика цитування (усі): 278<
  h-індекс (усі): 9<
  i10-індекс (усі): 8<
  Personalization of learning through adaptive technologies in the context of sustainable development of teachers educationM Marienko, Y Nosenko, A Sukhikh, V Tataurov, M ShyshkinaarXiv preprint arXiv:2006.05810, 2020582020
  Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якостіВВ Лапінський, АС Міна, КІ СкрипкаІнформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010252010
  Організація навчального процесу у ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стануМ Мар’єнко, А СухіхУкраїнський педагогічний журнал, 31-37, 2022242022
  Use of augmented and virtual reality tools in a general secondary education institution in the context of blended learningV Kovalenko, M Marienko, A SukhikharXiv preprint arXiv:2201.07003, 2022242022
  Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження)ЕВ Воронцова, ЮГ Носенко, АС СухіхІнформаційні технології і засоби навчання, 93-106, 2014152014
  Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів як важливий елемент здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школиЮ Носенко, А СухіхНова педагогічна думка, 30-35, 2016132016
  The method for forming the health-saving component of basic school students’ digital competenceЮГ Носенко, АС СухіхProceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 2019122019
  Деякі аспекти використання засобів ІКТ в навчальному процесі на основі здоров’язбережувального підходуАС СухіхПроблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.–Зб …, 2013112013
  Orhanizatsiya navchalʹnoho protsesu u ZZSO zasobamy tsyfrovykh tekhnolohiy pid chas voyennoho stanu (Organization of the educational process in institutions of general …MV Marienko, AS SukhikhUkrayins' kyy Pedahohichnyy zhurnal (Ukrainian Educational Journal), 31-37, 202292022
  Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школиЮГ Носенко, АС СухіхКомпринт, 201792017
  Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школіЮГ Носенко, АС СухіхКомп'ютер у школі та сім'ї, 52-56, 201582015
  Здоров’язбережувальне використання програмно-апаратних засобів учнями основної школиА Сухіх72018
  Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освітиВВ Коваленко, МВ Мар'єнко, АС СухіхНова педагогічна думка 3 (107), 86-90, 202162021
  Розроблення проблеми використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторіМВ Мар’єнко, ЮГ Носенко, АС СухіхТОВ «Науково-інформаційне агентство" Наука-технології-інформація"», 202062020
  Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школиАС СухіхКомп'ютер у школі та сім'ї, 10-14, 201662016
  Organizational and pedagogical conditions of ICT health-saving usage at school: Guidelines for teachersY Nosenko, A Sukhikh, O DmytriienkoProceedings of the 16th International Conference on ICT in Education …, 202052020
  Vykorystannya tsyfrovykh tekhnolohiy u protsesi zmishanoho navchannya v zakladakh zahal'noyi seredn'oyi osvity: metod. rekomend.(The use of digital technologies in the process …VV Kovalenko, MV Marienko, AS SukhikhIITLT NAES of Ukraine, Kyiv. Dostupno:< https://lib. iitta. gov. ua/id …, 202142021
  Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школиЮГ Носенко, АС СухіхНауковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 201642016
  Психолого-педагогічні особливості навчання учнів основної школи здоров’язбережувальному використанню програмно-апаратних засобівЮГ Носенко, АС СухіхВища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 201642016
  Systema psykholoho-pedahohichnykh vymoh do zasobiv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchalnoho pryznachennia (System of psychological and pedagogical requirements to …OO Hrybiuk, VM Demianenko, MI Zhaldak, YH Zaporozhchenko, TI Koval, ...Atika, Kyiv, 201442014
  Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначенняОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ..." Атіка", 201442014
  Деякі аспекти здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школиА СухіхСумДПУ імені АС Макаренка, 201732017
  Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT useA SukhikhІнформаційні технології в освіті, 109-118, 201432014
  Features of the Organization of Blended Learning with the Use of Digital TechnologiesMV Maryenko, AS SukhikhEducational Discourse 32, 45-52, 202122021
  Зарубіжний досвід здоров’язбережувального використання програмноапаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладуА СухіхПедагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 68-74, 201622016
  Характеристика організаційно-педагогічних умов здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в основній школіЮГ Носенко, АС СухіхІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201522015
  Деякі аспекти проблеми здоров’язбереження учнів основної школи в умовах використання програмно-апаратних засобівАС СухіхНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201422014
  Упровадження засобів здоров’язбережувального навчального середовища в основній школіАС СухіхЗвітна наук. конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання …, 201322013
  Проблема использования ИКТ в учебном процессе общеобразовательной школы на основе здоровьесберегающего подходаАС СухихМеждународное сотрудничество в образовании в условиях глобализации …, 201322013
  Level and scope of involvement of Ukrainian higher education and research institutions in e-infrastructures: survey resultsAV Iatsyshyn, GY Mozolevych, AS Sukhikh, TM Yatsyshyn, OY Burov, ...CEUR Workshop Proceedings, 23-42, 202312023
  Дослідження проблеми здоров’язбереження учнів в умовах використання сучасних засобів ІКТАС СухіхЗбірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 201912019
  Рівень та масштаби залучення українських закладів вищої освіти та наукових установ до е-інфраструктур: результати опитуванняAV Iatsyshyn, GY Mozolevych, A Sukhikh, TM Yatsyshyn, OY Burov, ...Proceedings of the 2nd Workshop on Digital Transformation of Education …, 20232023
  General Approaches to Health-Saving Usage of Software and Hardware in Different Countries of the WorldA SukhikhАвторитет, 20202020
  ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМААС СухіхЗ18 Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 20192019
  Шляхи формування здоров’язбережувального складника цифрової компетентності учняАС СухіхІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20192019
  Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереженняІМ Авдєєнко, ОМ Бельорін-Еррера, ІС Бєляєв, ОМ Бєляєва, КО Бігуняк, ...ХНПУ імені ГС Сковороди, ФОП Петров ВВ, вид. Рожко СГ, 20172017
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОСНОВНОЇ ШКОЛИВВ Лапінський, СГ Литвинова, ОІ Ляшенко, НВ Морзе, ЮІ Машбиць, ...ББК 74.580. 26.8 я43, 168, 20152015
  ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ УЧНІВ І ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ (РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)EV Vorontsova, YH Nosenko, AS SukhikhІнформаційні технології і засоби навчання 44 (6), 93-106, 20142014
  ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ''ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВA SukhikhІнформаційні технології в освіті, 109-118, 20142014
  Структуризація сфер використання педагогічних програмних засобів для галузевої системи добровільної сертифікаціїКІ Скрипка, АС СухіхІнформаційні технології в освіті, 158-162, 20112011
  FEATURES OF IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSM MARIENKO, A SUKHIKH
  Assessment of the use of cloud-oriented open science systems in the domestic educational spaceV Kovalenko, M Marienko, A Sukhikh, M Shyshkina
  EDUCATIONAL DISCOURSE: COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERSV Kovalenko, M Marienko, A Sukhikh, M Shyshkina

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Елемент не знайдено.