Спірін Олег Михайлович

Спірін Олег Михайлович Посада: головний науковий співробітник
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 467-03-45


blogspot.png fb_icon.png scholar mini-icon[1].png linkedIn_icon.png researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 25.01.2021 20:58:52
  Сторінка в Google Академії: http://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 2288
  h-індекс (усі): 30
  i10-індекс (усі): 52
  Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатикиОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 13 (5), 2009203*2009
  Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І. Франка, 20071792007
  Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТMP Shyshkina, OM Spirin, YG ZaporozhchenkoІнформаційні технології і засоби навчання 27 (1), 2012108*2012
  Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 201391*2013
  Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоТеорія і практика управління соціальними системами, 3-25, 201486*2014
  Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН УкраїниОМ Спірін, ВМ Саух, ВА Резніченко, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 14 (6), 2009632009
  Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робітОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 36 (4), 132-152, 2013532013
  Хмарні сервіси Office 365СГ Литвинова, ОМ Спірін, ЛП АнікінаЦП" Компринт", 2015492015
  Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологієюОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013472013
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineVG Kremen, VI Lugovyy, AM GurzhiiKyiv: Pedahohichna dumka, 2017452017
  Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 136-174, 201643*2016
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 201643*2016
  Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатикиОМ СпірінЖитомирський держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 2009432009
  Інформаційно-комунікаційні технології навчання: критерії внутрішнього оцінювання якостіОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 19 (5), 201040*2010
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017382017
  Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвиткуОА Дубасенюк, ОЄ Антонова, СС Вітвицька, НГ Сидорчук, ОМ Спірін, ...Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 200837*2008
  Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатикиОМ СпірінНауковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії …, 2007372007
  Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних дослідженьВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ СорокоІнформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 201536*2015
  Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти УкраїниВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...Педагогічна думка, 2010362010
  Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти УкраїниВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...Київ: Атіка, 201035*2010
  Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатикиОМ Спірін, ТА ВакалюкІнформаційні технології і засоби навчання, 275-287, 201733*2017
  Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісівВЮ Биков, ОМ Спірін, МП ШишкінаНТУ" ХПІ", 201533*2015
  Сучасні вимоги та зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ ЯцишинІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 219-239, 201632*2016
  Зміст навчального матеріалу спецкурсу «Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі»ОМ Cпірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 52 (2), 108-120, 201632*2016
  Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийІнформаційні технології і засоби навчання 31 (5), 201232*2012
  Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (до 15-річчя Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)ОМ Спірін, АВ ЯцишинКомп'ютер у школі та сім'ї 114 (2), 3-8, 2014312014
  Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»ОМ Спірін, АВ ЯцишинІнформаційні технології в освіті 14, 22-33, 2013312013
  Критерії зовнішнього оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінНауковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно …, 201031*2010
  Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладуОМ СпірінНаціональний пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2001312001
  Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріївOM Spirin, OR OleksyukІнформаційні технології і засоби навчання 34 (2), 101-115, 201330*2013
  Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ СпірінКомп’ютер у школі та сім'ї 1, 15-18, 2011252011
  Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, АВ Яцишин, СМ Іванова, АВ Кільченко, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 3 (59), 134-154, 201722*2017
  The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in UkraineO SpirinFrom Computer Literacy to Informatics Fundamentals, 75-83, 200522*2005
  Основні характеристики кредитних систем навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 30-35, 200421*2004
  Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 83-86, 2004202004
  Проект концепції електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, МА ШиненкоІнформаційні технології і засоби навчання 20 (6), 201019*2010
  Система інформаційно-технологічних компетентностей учителя інформатикиОМ СпірінІнформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної …, 2008182008
  Модульна система та рейтинговий контроль знань під час вивчення основ штучного інтелектуОМ СпірінНові технології навчання.–К.: НМЦВО, 43-56, 200017*2000
  Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системоюОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 3 (2), 2007162007
  Models and Applied Tools for Prediction of Student Ability to Effective LearningO Spirin, O BurovCEUR-WS 2104, 404-411, 2018152018
  Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатикиОМ Спірін, ТА ВакалюкМатематика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 201715*2017
  Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльностіОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоІнформаційні технології і засоби навчання 5 (61), 196-218, 201714*2017
  Сучасні напрями досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в галузі педагогічних наукОМ Спірін, АВ СвєтлорусоваІнформаційні технології в освіті, 158-161, 2010142010
  Початки штучного інтелектуОМ СпірінЖитомир: Вид-во ЖДУ, 172, 200414*2004
  The Group Methodology of Using Cloud Technologies in the Training of Future Computer Science TeachersO Spirin, V Oleksiuk, O Oleksiuk, S SydorenkoCEUR-WS 2104, 294-304, 2018132018
  Зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту в курсі інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-124, 2004122004
  Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь студентівОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 126-129, 2003122003
  Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовищаСГ Литвинова, ОМ Спірін, МП Шишкіна, ЮГ НосенкоЦП «Компринт», 2015112015
  Моделі гармонізації мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування навчально-пізнавальної діяльностіОМ Спірін, ВМ Дем’яненко, ЮГ Запорожченко, МП Шишкіна, ...Інформаційні технології і засоби навчання 32 (6), 2012112012
  Методологічні засади розвитку сучасних систем вищої освітиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 104-109, 2005112005
  Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технологіїОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 125-129, 2005112005
  Методика забезпечення он-лайн безпеки старшокласників у навчально-виховному процесі школиОМ Спірін, ВН КовальчукІнформаційні технології і засоби навчання 21 (1), 201110*2011
  Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal SystemsОМ Спірін, ЛА Лупаренко, ОВ НовицькийІнформаційні технології в освіті 3 (32), 40-60, 20179*2017
  Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору УкраїниОМ Спірін, ТЛ Новицька, ЛА ЛупаренкоКомп'ютер у школі та сім'ї, 11-17, 201592015
  Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях"ОМ Спірін, НС ПрилуцькаВісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-48, 201192011
  Проектування алгоритму виконання завдань та дій викладача для дидактичного описання кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінПедагогіка і психологія професійної освіти 2, 41-49, 200792007
  Informatics Teachers Training Standards, Programs and Curricula in UkraineO SpirinInformation Technologies at School, 340-348, 20069*2006
  Характерні дидактичні вимоги до форм навчання за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 53-58, 200592005
  Основи диференційованого підходу при вивченні інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 146-151, 200092000
  Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google ScholarОМ Спірін, ОА ОдудІнформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 204-218, 201682016
  Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчанняОМ СпірінПедагогічна і психологічна науки в Україні 3, 323-334, 201282012
  Problems and tasks of the modern stage of education informatizationVY Bykov, OM Spirin, OP PinchukNaukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i …, 200782007
  Проектування механізмів вимірювання навчального навантаження студентів під час розробки кредитно-модульної системиОМ СпірінНові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Інститут …, 200782007
  Координація навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесуОМ Спірін, ОМ ШимонВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 47-52, 200782007
  Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 200682006
  Початки алгоритмізації та процедурного програмуванняОМ Спірін, ОМ КривоносЖитомир: ЖДПУ, 200282002
  Використання електронних систем відкритого доступу в НАПН УкраїниОМ Спірін72015
  Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ ІвановаУкраїнський педагогічний журнал 1, 192-205, 201572015
  Дидактичні моделі в проектуванні кредитно модульної технології на рівні викладачаОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-90, 200772007
  Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіямиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 41-45, 200672006
  Цілі та завдання Болонського процесуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 200472004
  Впровадження модульно-рейтингової системи під час диференційованого навчання основ інформатикиОМ СпірінВісник Житомирського педагогічного університету 12, 133-136, 200372003
  Формування інформаційної культури майбутнього вчителяОМ СпірінФормування виховних умінь майбутніх педагогів/За ред. ОА Дубасенюк, АВ …, 19967*1996
  The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutionsO Spirin, V EremeevÌnformacìjnì Tehnologìï v Osvìtì 2017 (32), 7-20, 201762017
  Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освітіОМ Спірін, ЮГ Носенко, АВ ЯцишинНауковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 201762017
  Аналіз стану підготовки вчителя інформатики в умовах упровадження кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 6 (2), 200862008
  Рейтингове оцінювання навчальної діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчанняОМ СпірінТестування і моніторинг в освіті, 26-28, 200862008
  Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатикиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 12-16, 200662006
  Kryterii doboru vidkrytykh web-oriientovanykh tekhnolohii navchannia osnov prohramuvannia maibutnikh uchyteliv informatyky [Criteria for selection of open web-based …OM Spirin, TA VakaliukInformation technologies and teaching AIDS 4 (60), 275-287, 201752017
  Vidkryti web-oriientovani systemy monitorynhu vprovadzhennia rezultativ naukovo-pedahohichnykh doslidzhenVY Bykov, OM Spirin, LA LuparenkoTeoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy 1, 3-25, 201452014
  Проектування ідентифікаторів накопичення кредитів у професійній підготовці фахівців за кредитно-модульною системоюОМ СпірінПедагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал, 44-53, 200752007
  Перспективи розвитку сучасних кредитних системОМ СпірінПроблеми освіти: наук.-метод. зб./[Кол. авт.].–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 200652006
  Короткий курс інформатики: інформаційно-комп’ютерні технологіїОМ СпірінВид-во ЖДУ ім. І.Франка, 200652006
  Особливості розподілу навчальних дисциплін на фізико-математичних спеціальностяхОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-225, 200452004
  The blended methodology of learning computer networks: Cloud-based approachO Spirin, V Oleksiuk, N Balyk, S Lytvynova, S Sydorenko42019
  Застосування технологій віртуалізації unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатикиОМ Спірін, ОС ГоловняІнформаційні технології і засоби навчання, 201-222, 20184*2018
  Роль наукової школи академіка МІ Жалдака в інформатизації середньої та вищої педагогічної освіти УкраїниВЮ Биков, ОМ Спірін, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ...Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 1-16, 20174*2017
  Констатувальний етап експерименту з розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освітиКР Колос, ОМ СпірінІнформаційні технології і засоби навчання 54 (4), 183-205, 201642016
  Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмуванняОМ Спірін, ПГ ШевчукІнформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 65-63, 201442014
  Концепція мережі електронних бібліотек установ Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, АВ ЯцишинІІТЗН НАПН України, 201242012
  Особливості проектування кредитно-модульної системи на різних рівнях організації навчального процесу у вищому закладі освітиОМ СпірінПроблеми освіти: наук.-метод. зб./[Кол. авт.].–К.: Інститут інноваційних …, 200742007
  Короткий курс інформатикиОМ СпірінВид-во ЖДУ, 20044*2004
  Методика реалізації диференційованого підходу у вивченні основ штучного інтелектуОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 222-226, 200342003
  Сучасні завдання цифрової трансформації освітиV Bykov, O Spirin, O PinchukUNESCO Chair Journal" Lifelong Professional Education in the XXI Century", 27-36, 202032020
  Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладачаОМ Спірін, ТА ВакалюкНаукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 201832018
  Підходи до створення електронних бібліотек з врахуванням особливостей навчального процесу та структури ВНЗОМ Спірін, ОВ Новицький, ОМ ШимонНаукові записки. Серія: Педагогічні науки 77, 124-129, 20083*2008
  Фреймова модель кредитно-модульної системиОМ СпірінВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 9-13, 200632006
  Вплив кредитно-модульної форми організації навчального процесу на розвиток індивідуально-типологічних особливостей студентівОМ СпірінНеперервна професійна освіта: теорія і практика, 3-4, 20053*2005
  Першочергові заходи для запровадження кредитномодульної системи організації навчального процесуОМ СпірінОсвітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: зб …, 200432004
  Початки штучного інтелекту: Метод. посібОМ СпірінЖитомир: ЖДПУ, 200132001
  Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері УкраїниВЮ Биков, ОЮ Буров, АМ Гуржій, МІ Жалдак, МП Лещенко, ...ЖДУ імені Івана Франка, 201922019
  Технології дистанційного професійного навчанняОВ Базелюк, ОМ Спірін, ЛМ Петренко, АА Каленський, ЛА МайбородаПолісся, 20182*2018
  Використання електронних систем відкритого доступу у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістівОМ СпірінМолодь і ринок 9 (152), 23-30, 201722017
  Огляд хмаро орієнтованих засобів створення інтелектуальних картТА Вакалюк, ОМ СпірінНауково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 201722017
  Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, ЮА Лабжинський, ОВ Новицький, ...Атіка, 201422014
  Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладівОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ НовицькийПедагогічна думка, 201222012
  Проблема розвитку інформатичних компетентностей бібліотечних працівниківОМ Спірін, СМ ІвановаІІТЗН НАПН України, 201222012
  Педагогічний експеримент з розвитку предметних компетентностей учителів інформатики засобами дистанційного навчанняOM Spirin, KR KolosІнформаційні технології і засоби навчання 25 (5), 20112*2011
  Концептуальні засади проектування електронних бібліотек наукових установОМ СпірінІІТЗН НАПН України, 201022010
  Практична інформатика: Методичний посібникОМ СпірінЖитомир, 200122001
  Різнорівневі програмні вимоги до вивчення основ штучного інтелекту в педагогічному вузіОМ СпірінПроблеми освіти, 31-43, 200022000
  Деякі проблеми вивчення основ штучного інтелекту в курсі інформатикиОМ СпірінНові технології навчання.-К.: ІЗМН, 47-54, 199721997
  Адаптивне навчання на основі LMS Moodle: постановка проблемиОМ Спірін, І НаумукІнформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 202012020
  Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідникОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...ЦП Компринт, 201912019
  Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних дослідженьОМ Спірін, ТЛ Новицька, АВ ЯцишинІнформаційні технології в освіті, 7-26, 201812018
  Концептуальні питання професійної сертифікації фахівців з інформаційної та кібербезпеки в УкраїніОМ Спірін, ОК ЮдінАКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, 156, 201812018
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Cтворення та технічна підтримка Електронної бібліотеки установи НАПН УкраїниСМ Іванова, ЗВ Савченко, ОМ Спірін, АВ Яцишин, ВА ТкаченкоАтіка, 201412014
  LINUX та VIRTUALBOX у навчанні абстрактних понять теорії операційних системОМ Спірін, ОС СверчевськаFOSS LVIV-2011, 149-151, 201112011
  Практична інформатикаОМ СпірінЖитомир, 200212002
  Технологія організації масового дистанційного навчання учнів в умовах карантину на базі платформи MoodleOM Spirin, KR KolosInformation Technologies and Learning Tools 79 (5), 29-58, 20202020
  Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівниківOM Spirin, SM Ivanova, AV Іatsyshyn, LA Luparenko, AF Dudko, ...Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 302-323, 20202020
  Personalized and adaptive ICT-enhanced learning: а brief review of research from 2010 to 2019V Osadchyi, I Krasheninnik, O Spirin, S Koniukhov, T DiuzhikovaCEUR Workshop Proceedings 2732, 559-571, 20202020
  Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності: методичний посібникСМ Іванова, ВМ Дем’яненко, АФ Дудко, АВ Кільченко, ЮА Лабжинський, ...Педагогічна думка, 20202020
  Електронна бібліотека як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних дослідженьОМ Спірін, ТЛ Новицька, АВ ЯцишинЦифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових …, 20192019
  Звіт про науково-дослідну роботу «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково …АВ Яцишин, СМ Іванова, ОМ Спірін, ЛА Лупаренко, АВ Кільченко, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20192019
  Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освітиВЮ Биков, СМ Вернигора, АМ Гуржій, ЛМ Новохатько, ОМ Спірін, ...Інформаційні технології і засоби навчання 6 (74), 1-19, 20192019
  Інформаційно-цифрові технології віртуального університету післядипломної освітиОМ СпірінДЗВО" Університет менеджменту освіти", 20192019
  Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері УкраїниВЮ Биков, ОЮ Буров, АМ Гуржій, МІ Жалдак, МП Лещенко, ...Компринт, 20192019
  Інформаційно-цифрові технології підтримки науково-педагогічних досліджень в університетіОМ Спірін2019
  Використання електронної відкритої журнальної системи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки освітнього процесуОМ Спірін, ЛА ЛупаренкоНауково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших …, 20172017
  Наукова школа Мирослава Івановича ЖалдакаОМ Спірін, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП ФранчукПроблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному …, 20172017
  Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, висновок Науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти …ОІ Локшина, ОМ Спірін, ВЮ Биков, ОВ Овчарук2017
  Звіт про науково-дослідну роботу «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу»ОМ Спірін, СМ Іванова, АВ ЯцишинІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступуОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, МА Шиненко, АВ Кільченко, ...Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 20172017
  Матеріали семінару-тренінгу з питань інтенсифікації роботи з упровадження результатів наукових досліджень учених Академії засобами Електронної бібліотеки Національної академії …ОМ Спірін, АВ Яцишин, ЛА Лупаренко, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  Матеріали семінару «Ведення електронної бібліотеки НАПН України: статистичні особливості опрацювання інформаційних ресурсів»ОМ Спірін, ОЕ Коневщинська, СМ Іванова, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20172017
  СУЧАСНІ ВИМОГИ І ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІOM Spirin, YH Nosenko, AV ІatsyshynInformation Technologies and Learning Tools 56 (6), 219-239, 20162016
  Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних системОМ Спірін, ВЮ БиковІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Реформування галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; http …, 20162016
  Рекомендовано до друку відділом відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (протокол № 10 від 10.10 …О Спірін2016
  Матеріали семінару з питань створення профілів наукових колективів та включення наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз данихОМ Спірін, НВ Сороко, ІД Малицька, ЛА Лупаренко, ОО ГриценчукІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Матеріали семінару з питань використання міжнародної наукометричної бази Web of ScienceВЮ Биков, ОМ Спірін, ІО ТихонковаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20162016
  Матеріали семінару-тренінгу з питань ведення Електронної бібліотеки НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ТЛ НовицькаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20152015
  ББК 74.58 А72ОМ Спірін, ГА Дмитренко2015
  Матеріали семінару-тренінгу щодо створення профілю наукового працівника в наукометричній базі Google ScholarОМ Спірін, СМ Іванова, СМ Тукало, НВ Сороко, АВ КільченкоІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20152015
  Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних дослідженьОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20152015
  ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЕРRINTS ЯК ЗАСОБУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКОМ Спірін2014
  Звіт про науково-дослідну роботу «Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН України»(заключний)СМ ІвановаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20142014
  Досвід роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: до 15-річчя заснуванняОМ Спірін, АВ ЯцишинТеорія і практика використання системи управління навчанням Moodle, 20142014
  Принципи проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ СпірінЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20132013
  Мережа електронних бібліотек НАПН УкраїниОМ Спірін2013
  Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН УкраїниОМ Спірін, СМ Іванова, ОВ Новицький, ЗВ Савченко, АВ Яцишин, ...2012
  Aктуальні педагогічні дослідження в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ СпірінКиївськ. обл. ін-т післядипл. освіти пед. кадрів, Ун-т менеджменту освіти …, 20112011
  Концепція електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, МА ШиненкоНАПН України, ІІТЗН НАПН України, 20112011
  Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу комп’ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень Інституту інформаційних …ОМ Спірін2010
  Звіт про науково-дослідну роботу "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного …ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20102010
  Сучасні напрями науково-педагогічних досліджень в галузі освітніх інформаційно-комунікаційних технологійОМ Спірін, ВЮ БиковНАУ, 20102010
  Теоретичний аналіз освітньо-наукових електронних бібліотечних систем, концепція електронної бібліотеки АПН УкраїниОМ Спірін, ОВ Новицький, СМ Іванова, ЗВ СавченкоІІТЗН НАПН України, 20092009
  Автоматизована система “НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ”, побудована на основі Web-орієнтованого підходуОМ Спірін2007
  Експеримент із впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на соціально-психологічному факультетіОЛ Музика, ОМ Спірін, ТМ Майстренко, ІС Загурська, ЮО ОснадчукЖитомирський державний університет імені Івана Франка, 20072007
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІЛА Карташова, ТІ Коваль, ВВ Лапінський, СГ Литвинова, ОІ Ляшенко, ...
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК У НАУКОВО–ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХОМ Спірін, СМ Іванова, ВА Резніченко, ОВ Новицький, ГЮ Проскудіна, ...
  19 вересня 2016 р. Початок о 14: 00 Засідання 9ОМ Спірін
  РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯОМ Спірін, АВ Яцишин
  Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібникОМ Спірін, АА Тимченко
  Науковий редактор—ОП ПінчукСП Величко, ОМ Спірін
  РЕКОМЕНДАЦІЇ АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬЮМ Главчева, СМ Іванова, ОА Гальчевська, ОМ Спірін

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 26.01.2021 11:44:45
  :