Яськова Наталя Василівна

Яськова Наталя Василівна Посада: молодший науковий співробітник
Телефон: +38 (044) 468-19-43


scholar OrcID researcherid

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 25.01.2021 18:56:46
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4U3IZFcAAAAJ
  Статистика цитування (усі): 60</
  h-індекс (усі): 3<
  i10-індекс (усі): 1<
  Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку дослідженьМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології і засоби навчання 5 (37), 66-80, 2013183*2013
  Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institutionMP Shyshkina, UP Kogut, MV PopelScience and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 27, 75-78, 201451*2014
  СoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”O Markova, SO Semerikov, MV PopelProceedings of the 14th International Conference on ICT in Education …, 2018412018
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud : навчальний посібникМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 8 (1 (35 …, 201532*2015
  The Cloud Technologies and Augmented Reality: the Prospects of UseМВ Попель, МП ШишкінаCEUR-WS. org, 201821*2018
  The Systems of Computer Mathematics in the Cloud-Based Learning Environment of the Educational InstitutionsMP Shyshkina, UP Kohut, MV PopelICT in Educat ion, R e search and Industrial Applic a tions: Integration …, 2017212017
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математикиМВ ПопельІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201721*2017
  Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud: навчальний посібник, 2-ге видання, виправленеМВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 1 (38), 111, 201621*2016
  Сервіси середовища SageMathCloud та їх дидактичний потенціал у процесі навчання інформатичних та математичних дисциплінПВ Мерзликін, МВ Попель, СВ ШокалюкCEUR-WS. org, 201818*2018
  Формування хмаро орієнтованого середовища навчання математичних дисциплін на базі SageMathCloudМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 148-165, 201618*2016
  Лекційні демонстрації у курсі вищої математикиКІ Словак, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної …, 2010172010
  Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики (Автореферат)МВ ПопельІнститут інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України, 201716*2017
  Augmented reality as a tool for open science platform by research collaboration in virtual teamsMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …, 2019142019
  The learning technique of the SageMathCloud use for students collaboration supportM Popel, S Shokalyuk, M ShyshkinaarXiv preprint arXiv:1807.01120, 2018142018
  The areas of educational studies of the cloud-based learning systemsMV Popel, MP ShyshkinaProceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018132018
  Використання сервісів SageMathCloud для організації і підтримування спільної роботи студентівМП Шишкіна, МВ Попель, СВ ШокалюкВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7, 90-100, 2016122016
  The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine)YH Nosenko, MV Popel, MP ShyshkinaProceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018112018
  The Methodical Aspects of the Algebra and the Mathematical Analysis Study Using the Sagemath CloudM PopelInformational Technologies in Education 19, 93-100, 20148*2014
  The use of the cloud services to support the math teachers trainingMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 201972019
  Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльностіЮГ Носенко, МВ Попель, МП ШишкінаІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 201672016
  Вивчення дисципліни "Диференціальні рівняння" з використанням вільно поширюваного програмного забезпеченняІВ Лов'янова, МВ ПопельТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики, 94-99, 201172011
  Методика використання SageMathCloud у навчанні математичних дисциплін майбутніх вчителів математикиМВ ПопельНові технології навчання, 8-14, 201562015
  Дослідження основних показників використання хмаро орієнтованих систем навчального призначення на прикладі SageMathCloudМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201652016
  Організація спільної роботи із ресурсами проектів у SageMathCloudСВ Шокалюк, МП Шишкіна, МВ ПопельНовітні комп’ютерні технології 14, 67-68, 20165*2016
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математикиМВ ПопельІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в …, 201652016
  Використання ІКТ у процесі вивчення диференціальної геометріїМВ Попель, ІС ДерезаНовітні комп’ютерні технології 14, 112-113, 20165*2016
  Дослідження інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики та стану матеріально-технічного забезпечення навчального закладу в аспекті використання …МВ ПопельНова педагогічна думка, 54-59, 201652016
  Вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів математики щодо використання хмарних технологій у навчальному процесіМВ ПопельІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 201552015
  Проектування хмаро орієнтованих систем навчання математичних дисциплінМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201552015
  Технологія створення лекційних демонстрацій для ММС «Вища математика»КІ Словак, МВ ПопельТеорія та методика електронного навчання 1 (2), 335-345, 201152011
  Personalization of learning through adaptive technologies in the context of sustainable development of teachers’ educationM Marienko, Y Nosenko, A Sukhikh, V Tataurov, M ShyshkinaE3S Web of Conferences 166, 10015, 202042020
  Personalization of learning using adaptive technologies and augmented realityMV Marienko, YH Nosenko, MP ShyshkinaProceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in …, 202032020
  Диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalcМВ Попель, ЄБ ДмитроNew computer technology 17, 192-200, 20193*2019
  USING COCALC AS A TRAINING TOOL FOR MATHEMATICS TEACHERS’PRE-SERVICE TRAININGMV PopelInformation Technologies and Learning Tools 68 (6), 251-261, 201832018
  Підтримка самостійної роботи засобами SageMathCloud при навчанні курсу «Диференціальні рівняння» майбутніх вчителів математикиМВ Попель, ДЄ БобилєвВидавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20173*2017
  Особливостi застосування MMC Sage пiд час вивчення курсу вищої математикиКI Словак, МВ ПопельТеорiя та методика навчання математики, фiзики, iнформатики: збiрник …, 201032010
  Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів: зміст основних понять дослідженняВ Коваленко, СГ Литвинова, МВ Мар’єнко, М ШишкінаСумДПУ імені АС Макаренка, 20202*2020
  The Design and Evaluation of the Cloud-based Learning Components with the Use of the Systems of Computer MathematicsMP Shyshkina, UP Kohut, MV PopelProceedings of the 14th International Conference on ICT in Education …, 201822018
  Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначенняОО Гриб'юк, ВМ Дем’яненко, МІ Жалдак, ЮГ Запорожченко, ТІ Коваль, ..." Атіка", 201422014
  Концептуальні засади і принципи використання хмаро орієнтованих систем у педагогічних системах навчанняМВ Мар'єнкоБІНПО ДВНЗ УМО, 201912019
  Аналіз і оцінка шляхів подальшого розвитку хмаро орієнтованих системМВ Мар'єнкоЦП Компринт, 201912019
  The Comparative Analysis of the Cloud-based Learning Components Delivering Access to Mathematical SoftwareM Shyshkina, U Kohut, M Popel12019
  Хмарний сервіс CoCalc як засіб формування професійних компетентностей учителя математикиМВ ПопельКП «Жовтнева районна друкарня», 201812018
  Адаптивні хмаро орієнтовані системи: передумови виникненняМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 201812018
  Scratch 2.0: хмарні змінні як новий етап розвитку об’єктно-орієнтованого середовищаМВ Попель, БІ ЮріївнаЗбірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 201612016
  Хмарні технології у навчанні майбутніх учителів математикиМВ ПопельНовітні комп’ютерні технології.-Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в …, 201412014
  Хмарноорієнтовані засоби навчання у підготовці майбутніх учителів математикиМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201312013
  Засоби наочності ММС «Вища математика: мобільний курс»МВ Попель, КІ СловакВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 54-58, 201112011
  Програмні засоби навчального моделюванняСВ Шокалюк, МВ ПопельВсеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців, 364-367, 20111*2011
  Програма навчальної дисципліни «Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»С ЛИТВИНОВА, М МАР’ЄНКОNew pedagogical thought 104 (4), 20202020
  Перспективи забезпечення ефективного дистанційного навчання студентів за індивідуальним графікомМВ Мар'єнкоФОП Роман ОІ, 20202020
  Компоненти методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоНТУ «ХПІ», 20202020
  Моделювання хмаро орієнтованої методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоФізико-математична освіта 2 (24), 87-93, 20202020
  Creating a cloud oriented open science information and education platformMP Shyshkina, MV MarienkoProceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 20202020
  Психолого-педагогічні особливості формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоЖитомирська політехніка, 20202020
  Відкрита наука як передумова формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметівМВ Мар'єнкоНАУ, 20202020
  Розвиток цифрової компетентності вчителя з використання електронних технологій оцінювання навчальних досягнень учнівВВ Коваленко, МВ Мар’єнко, АС СухіхЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  Передумови формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар’єнкоЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  Інноваційні моделі формування хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеїМВ Мар'єнкоВидавництво ОНАХТ, 20202020
  Педагогіка вищої та середньої школи (випуск 52)SM Amelina, TS Armash, AA Azaryan, LI Bilousova, OV Bondarenko, ...Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 20192019
  Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командахMP Shyshkina, MV MarienkoEducational Dimension 53 (1), 147-158, 20192019
  Anastasiia V. Tokarieva, Nataliia P. Volkova, Inesa V. Harkusha and Vladimir N. Soloviev Educational digital games: models and implementation......... 5OO Lavrentieva, LM Rybalko, OO Tsys, AD Uchitel, MV Popel, ...2019
  Доповнена реальнiсть як iнструмент вiдкритої наукової платформи за рахунок дослiдницької спiвпрацi у вiртуальних командахМП Шишкiна, МВ Мар’єнкоОсвітній вимір 53 (1), 147-158, 20192019
  Сфери освiтнiх дослiджень хмаро орiєнтованих навчальних системМВ Попель, МП ШишкiнаОсвітній вимір 53 (1), 60-79, 20192019
  Cloud Technologies in Education: proceedings of the 6th Workshop CTE 2018, Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018SM Amelina, AI Atamas, AA Azaryan, GY Bae, LI Bilousova, ZI Bilyk, ...Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 20192019
  Дидактичний потенціал CoCalc у навчанні природничо-математичних та інформатичних дисциплінМВ Попель, СО Семеріков, СВ ШокалюкNew computer technology 17, 152-158, 20192019
  Новітні комп’ютерні технології (Том XVII)ВМ Андрієвська, ЛІ Білоусова, ДЄ Бобилєв, АВ Ворожбит, ...Видавничий центр Криворізького національного університету, 20192019
  Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищАВ Яцишин, ОП Пінчук, ОВ Овчарук, СГ Литвинова, МП Шишкіна, ...ФОП Ямчинський ОВ, 20192019
  Основи використання хмаро орієнтованих систем у вищій педагогічній освіті: стан і перспективи розвитку в УкраїніМВ Мар’єнкоРецензенти: Спірін ОМ–д. пед. н., професор, Буров ОЮ–д. т. н., с. д …, 20192019
  НАУКОВІ ПЛАТФОРМИ ТА ХМАРНІ СЕРВІСИ, ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯМВ Мар’ЄнкоФизико-математическое образование, 20192019
  Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої наукиМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 7-18, 20192019
  Інформаційні технології у вищій школіТА Вакалюк, ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ...вид-во ФОП" ОО Євенок", 20192019
  Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої наукиМП Шишкіна, МВ ПопельІнформаційні технології в освіті, 7-18, 20192019
  Тенденції розвитку і використання хмаро орієнтованих систем у підготовці вчителів країн ЄвропиМВ ПопельІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 20192019
  Хмарні сервіси відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університетуМП Шишкіна, МВ ПопельНУБіП України, 20192019
  Сучасний стан розвитку і використання хмаро орієнтованих систем у процесі підготовки вчителівМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 20192019
  Педагогiка вищої та середньої школи. Вип. 51АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 20182018
  The Cloud Technologies and Augmented Reality: the Prospects of UseМ Попель, М ШишкінаПедагогіка вищої та середньої школи 51, 297-303, 20182018
  Augmented Reality in Education: Proceedings of the 1st International Workshop (AREdu 2018). Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018АІ Атамась, АА Азарян, ВА Азарян, ЖІ Білик, ОВ Бондаренко, ББ Буяк, ...CEUR-WS. org, 20182018
  Cloud Technologies in Education. Proc. of the 5th Workshop CTE 2017, Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017МП Шишкіна, СГ Литвинова, ПВ Мерзликін, МВ Попель, СВ Шокалюк, ...CEUR-WS. org, 20182018
  Power BI як інструмент кількісного та якісного опрацювання результатів наукових дослідженьМВ ПопельNew computer technology 16, 116-121, 20182018
  CEUR WORKSHOP PROCEEDINGSPP Nechypurenko, VN Soloviev, TV Starova, TV Selivanova, AO Tomilina, ...Computer simulation 15, 23, 20182018
  Еволюція формування і розвитку хмаро орієнтованих системМВ ПопельІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 20182018
  Сучасний стан розроблення теоретико-методичних засад проектування хмаро орієнтованих методичних систем підготовки вчителівМВ ПопельРедакційно-видавничий відділ НУБіП України, 20182018
  Сучасний стан розвитку наукових досліджень проектування адаптивних хмаро орієнтованих системМВ ПопельМАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …, 20182018
  Розробка плагінів для Moodle: зарубіжний досвідМВ Попель2018
  Зарубіжний досвід розробки плагіну для MoodleМВ ПопельКНУБА, 20182018
  Новітні комп’ютерні технологіїТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20182018
  Можливості організації групової роботи студентів із використанням CoCalcМВ ПопельКиїв. ун-т ім. Б. Грінченка, 20182018
  Хмаро орієнтоване середовище навчання на базі сервісу SageMathCloudМП Шишкіна, МВ ПопельNew computer technology 15, 227-230, 20172017
  Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. ПерспективиАЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, С Холмс, ОО Шумейко, ...Sergey Semerikov, 20172017
  Досвід використання хмарних сервісів для формування професійних компетентностей вчителя математикиМВ ПопельІІТЗН НАПН України, 20172017
  Методологія формування хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічного навчального закладуВМ Дем’яненко, ВВ Коваленко, АО Кравченко, ЮГ Носенко, МВ Попель, ...Педагогічна думка, 20172017
  Використання SageMathCloud у навчанні майбутніх учителів математикиМВ Попель, МП ШишкінаФОП Рогальська ІО, 20172017
  Організація спільної роботи слухачів із використанням хмарних сервісів у процесі навчання математичних дисциплінМВ ПопельМатеріали методологічного семінару" Нові тенденції і явища у дитячому і …, 20172017
  Особливості застосування засобів хмарного середовища SageMathCloud при навчанні майбутніх вчителів математики курсу «Диференціальні рівняння»ДЄ Бобилєв, МВ ПопельМоделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи: монографія, 20172017
  Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класуМВ Попель, ІЮ БорисюкІнформаційні технології в освіті, 170-179, 20172017
  SAGE MATH CLOUD У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНМВ ПопельНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 20172017
  Новітні комп’ютерні технології (Том XV)СВ Агаджанова, КХ Агаджанов-Гонсалес, ОВ Анісімов, СО Баннікова, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20172017
  Рекомендації з використання web-орієнтованих засобів у навчанні алгебри і початків аналізу у старшій школіМВ Попель, НС НовицькаЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20162016
  Організація факультативного курсу з використанням інструментарію MoodleCloudМВ Попель, МП ШишкінаЧетверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016 …, 20162016
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том XIII. Випуск 3 (37)СВ Бас, ОВ Бех, ТВ Бєлявцева, МІ Божко, СП Величко, ВГ Вешневська, ...Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20152015
  Методичні аспекти використання CoCalc для вивчення алгебри і початків аналізуМВ ПопельTheory and methods of learning mathematics, physics, informatics 13 (3), 68-75, 20152015
  Новітні комп’ютерні технології. Том XII: спецвипуск «Хмарні технології в освіті»ОВ Адаменко, НА Антіпова, СВ Бас, ВІ Бобрицька, Д Брандт, Т Брінда, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20142014
  The cloud technologies for mathematics teachers trainingМВ ПопельНовые компьютерные технологии 12 (1), 301-308, 20142014
  Новітні комп’ютерні технології: спецвипуск «Хмарні технології в освіті»ТА Вакалюк, ВП Олексюк, АМ Стрюк, МВ Рассовицька, ІВ Пліш, ...Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 20142014
  Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів математикиМВ ПопельІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь …, 20142014
  Використання «Sagemath Cloud» як засобу навчання алгебри і початків аналізуМВ ПопельЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 20142014
  Визначення актуальності використання SageMathCloud під час вивчення математичних дисциплін шляхом анкетуванняМВ ПопельІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова …, 20142014
  Педагог-новатор чи педагог сталінського ГУЛАГУ?(Історико-педагогічна рефлексія)МВ ПопельІнформаційний центр, 20132013
  Психолого-педагогічні особливості учнів старшого шкільного віку, які впливають на застосування ІКТ при вивченні математикиМВ Попельзасiдання 4 Мiжвузiвського круглого столу Кафедра математичних методів та …, 20132013
  Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції: Київ–Севастополь, 13–16 вересня 2011 р.МІ Жалдак, АА Лященко, ВМ Соловйов, ЮВ Триус, ВБ Задоров, ...Мінрегіон України, 20112011
  Теорія та методика електронного навчання. Випуск IIМІ Жалдак, ЮС Рамський, ВІ Клочко, СА Раков, ЮВ Триус, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск IXЗІ Бондаренко, СЄ Тимченко, ДВ Удовицька, СМ Подольська, ...Видавничий відділ НМетАУ, 20112011
  Гендерні та вікові особливості комунікативних бар'єрівМВ ПопельАктуальні проблеми психології в закладах освіти, 20112011
  Проблеми побудови алгоритмів: зв'язок з математичною теорієюМВ ПопельКриворізький держ. пед. ун-т, 20112011
  Вплив фізичних вправ на стійкість увагиМВ Попель, ВІ МарчикСучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 20102010
  Динаміка проявів креативності в онтогенезіМВ Попель, ІЮ Борисюк, І КривенокАктуальні проблеми психології в закладах освіти: матерiали міської науково …, 20102010
  Особливості застосування ММС SAGE в мобільному курсі вищої математикиМВ Попель, КІ СловакТеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики,, 125-130, 20102010
  Взаємозв'язок фізичного розвитку та самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  Динаміка рівня фізичного розвитку в залежності від самооцінкиМВ ПопельКДПУ, 20092009
  ВВ КоваленкоСГ ЛитвиноваMINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 67, 0
  Лупаренко ЛАМВ Мар’єнко, ЮГ Носенко, АС Сухіх, МП Шишкіна
  ЄВРОПЕЙСЬКА ХМАРА ВІДКРИТОЇ НАУКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ КОМПОНЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІМВ Мар’єнкоОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 367, 0
  The Key Features of the CoCalc Cloud Service Use in the Process of Mathematics and Science Teachers TrainingM Marienko, K Bezverbna
  Засідання № 5 Всеукраїнського методологічного семінару для молодих учених «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях» Інституту інформаційних …МП Шишкіна, СГ Литвинова, МВ Попель

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 26.01.2021 09:56:16
  :