Слободяник Ольга Володимирівна

Слободяник Ольга Володимирівна Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 468-19-43


scholar OrcID Publons

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 01.05.2025 19:48:10
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RKuTXgcAAAAJ&hl=ru&oi=sra
  Статистика цитування (усі): 316<
  h-індекс (усі): 10
  i10-індекс (усі): 11
  Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»СП Величко, ОВ Слободяник, ДВ СоменкоРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012382012
  Методика організації самостійної роботи студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізикиОВ СлободяникКДПУ ім.В.Винниченка, 2012192012
  Аналіз поняття "проект","проектна технологія", "педагогічне проектування"у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковцівО СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015172015
  Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізикиЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник" Атіка", 2014162014
  Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітоюСП Величко, ОВ СлободяникВип 2, 34-42, 2009142009
  Реалізація методу проектів засобами соціальних мережОВ СлободяникІнформаційні технології і засоби навчання, 30-39, 2016122016
  Соціальні мережі як засіб організації самостійної діяльності учнівОВ СлободяникНаукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016112016
  ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE СЕРВІСІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ УЧНІВО СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 201411*2014
  Інтернет-ресурси як засіб реалізації методу проектів на уроках фізики у загальноосвітній школіОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2014112014
  Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізикиОВ СлободяникФизико-математическое образование, 149-153, 2018102018
  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЗАСОБАМИ ІКТСП Величко, ОВ Слободяник, АВ ТкаченкоНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 172-176, 2012102012
  Мобільні додатки на уроках фізикиОВ СлободяникФизико-математическое образование, 293-298, 201792017
  Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляційОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 201492014
  Сучасні інноваційні технології в організації самостійної роботи студентівСП Величко, ОВ СлободяникНаша школа, 4-7, 200992009
  Комп'ютерні симуляції при вивченні атомної фізики у ЗЗСООВ СлободяникНаукові записки. Серія: педагогічні науки, 146-151, 201982019
  Використання комп’ютерних моделей під час індивідуальної роботи учнів з фізикиОВ СлободяникФизико-математическое образование, 116-123, 201972019
  Лабораторний практику зі спецкурсу «Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики»СП Величко, ПВ Сірик, МВ Слюсаренко, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201172011
  Імерсивні технології у працях вітчизняних та зарубіжних науковцівОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Педагогічні науки, 120-124, 202162021
  Домашні експериментальні завдання як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентівОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 201662016
  Елементи методики використання соціальних мереж під час самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникФизико-математическое образование, 131-134, 201662016
  Взаємозв’язок реального й віртуального експериментів як чинник у розвитку практикуму з фізики в середній школіСП Величко, АМ Растригіна, ОВ Слободяник62015
  Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізикиНП Дементієвська, ОП Пінчук, ОВ Слободяник, ОМ СоколюкІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 200462004
  Українські соціальні мережі в навчально-виховному процесіОВ СлободяникНаукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і …, 201752017
  Зміст та види індивідуальних завдань для забезпечення активної пізнавальної діяльності студентів з фізикиОВ СлободяникКДПУ ім. В. Винниченка, 201152011
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 201042010
  Мобільні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності з природничо-математичних дисциплінОВ СлободяникВидавництво ХНТУ, 201832018
  Використання Google сервісів для активізації навчальної діяльності старшокласниківОВ СлободяникНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201532015
  Розвиток фізичного практикуму засобами інформаційно-комунікаційних технологійС Величко, О СлободяникЗбірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 201532015
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізикиОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201232012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Квантова фізикаОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201232012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизмОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201232012
  Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики Механіка. Молекулярна фізикаОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 201232012
  ІКТ в організації самостійної роботи майбутнього вчителя фізикиОВ СлободяникІнноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики …, 201132011
  Застосування технології доповненої реальності у процесі навчання фізикиОМ Соколюк, ОВ СлободяникВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 202222022
  Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметівВЮ Биков, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ОВ Слободяник, ОП Пінчук, ...Педагогічна думка, 202022020
  Реалізація принципу індивідуалізації під час роботи з комп’ютерними моделями на уроках фізикиОВ СлободяникНаукові записки. Серія: педагогічні науки, 146-150, 201922019
  Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізикиОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ОВ СлободяникІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 201922019
  Комп'ютерні моделі як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках фізикиОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Педагогічні науки, 140-144, 201822018
  Компоненти моделі методичної системи самостійної роботи з фізики учнів старшої школи в інформаційно-освітньому середовищіОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 201722017
  Принципи створення комп'ютерно орієнтованого навчального середовищаОВ СлободяникТОВ" Друкарня Рута", 201522015
  Організація самостійної роботи учнів з фізики у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищіОВ СлободяникНАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 201522015
  Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентівО СлободяникНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 345−349, 201122011
  Проблема становлення творчої особистості майбутнього вчителя фізикиОВ СлободяникВісник Чернігівського державного педагогічного університету, 385−388, 201122011
  Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання у підготовці майбутніх учителів фізикиОВ СлободяникЗбірник наукових праць Серія: педагогічна, 179-181, 201022010
  Особливості використання ІКТ у практичній діяльності вчителя фізикиСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам’янець −Подільського національного педагогічного …, 20102*2010
  Організація та активізація самостійної роботи студентів у фізичних лабораторіях і кабінетахОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Педагогічні науки, 264-267, 200922009
  Використання засобів доповненої та віртуальної реальностей в навчальному середовищі закладів загальної середньої освіти: методичні рекомендаціїСГ Литвинова, НВ Сороко, ЮМ Богачков, ОО Гриб'юк, ...ІЦО НАПН України, 202312023
  Доповнена реальність в позаурочній роботі (підготовчий етап)ОВ СлободяникІмерсивні технології в освіті, 152-157, 202212022
  Імерсивні технології як інструмент сучасного вчителяОВ СлободяникРекомендовано до друку вченою радою Інституту інформаційних технологій і …, 202112021
  Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметівСГ Литвинова, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ОМ Соколюк, ...Педагогічна думка, 202012020
  Теоретичні аспекти імітаційного моделювання в навчанні фізикиОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (173), 183-187, 201812018
  Особливості виконання лабораторних робіт розділу «Світлові явища» за новою програмою. Наук. зап. ЦДПУ імСП Величко, ВП Вовкотруб, МТ Мартинюк, МІ Садовий, ІВ Сальник, ...В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 87-91, 201812018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 201812018
  Комп’ютерне моделювання як інструмент візуалізації фізичних явищОВ СлободяникІІТЗН НАПН України, 201812018
  Можливості використання електронних соціальних мереж у навчанніОВ СлободяникНаціональна академія педагогічних наук України Інститут інформаційних …, 201512015
  Педагогічні основи організації самостійної роботи учнів в комп’ютерно орієнтованому середовищіОВ СлободяникНАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 201512015
  Веб-квест як засіб реалізації навчальних проектів з фізикиОВ СлободяникСучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 201512015
  Педагогічне проектування при вивченні природничо-математичних дисциплінОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 77-79, 201512015
  Посилення ролі самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівця з вищою освітоюО Слободяник, С ВеличкоНаукові записки: Серія: Педагогічні науки 1 (82), 96−101, 200912009
  Особливості роботи гуртка «Створення доповненої реальності» у дистанційному форматіО СлободяникФізико-математична освіта 38 (1), 60-65, 20232023
  Місце технологій доповненої реальності у підготовці до лабораторних робіт з фізикиОМ Соколюк, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 20232023
  Проєктування навчального середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освітиСГ Литвинова, НВ Сороко, СВ Баценко, ЮМ Богачков, ОО Гриб'юк, ...ІЦО НАПН України, 20232023
  Вплив засобів доповненої реальності на формування когнітивних здібностей учнівОВ СлободяникРВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 20222022
  Уніфіковані МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (для кафедр внутрішньої медицини 1-4) з гематології для студентів 4 курсуВГ Лизогуб, ВП Шипулін, ВВ Чернявський, ДА Пліскевич, МЛ Шараєва, ...2022
  Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словникДА Вороніна-Пригодій, ВВ Попова, ОП Радкевич, О Слободяник, ...Інститут професійної освіти НАПН України, 20222022
  ОГЛЯД МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІОВ СлободяникРекомендовано до друку: Вченою радою Інституту цифровізації освіти …, 20222022
  Слободяник ОВ ІНТЕРАКТИВНІ МОДЕЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВОВ СлободяникФізико-математична освіта. Науковий журнал, 20212021
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИОВ СлободяникЗвітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій, 80, 20212021
  Шишкіна МПВЮ Биков, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ВМ Барладим, ОО Гриб’юк, ...2020
  Інтерактивні моделі як ключовий фактор формування системного мислення старшокласниківОВ СлободяникФизико-математическое образование, 107-111, 20202020
  Використання результатів наукового дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» в …ВМ Барладим, ВЮ Биков, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ...Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 20202020
  Роль комп’ютерного моделювання у формуванні системного мислення старшокласниківОВ СлободяникНаукові записки. Серія: Педагогічні науки, 154-157, 20202020
  Сотникова СофіяЮО Жук, ОМ Соколюк, ОВ СлободяникРекомендовано до друку Вченою радою Інституту інформаційних технологій і …, 20202020
  КОМП’ЮТЕРНІ МОДЕЛІ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали XVІ (XXVІ …, 20202020
  Комп'ютерні моделі як засіб формування компетентностей в природничих науках і технологіях (на прикладі фізики)ОВ СлободяникНТУ «ХПІ», 20202020
  Комп’ютерні моделі як засіб реалізації моделі «Перевернутий клас» на уроках фізикиОВ СлободяникЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 20202020
  ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙО Слободяник, ОВ СлободяникРЕДАКЦІЙНА РАДА, 65, 20192019
  КОМП'ЮТЕРНІ МОДЕЛІ В ІНДИВІДУАЛЬНІЙ РОБОТІ УЧНІВ З ФІЗИКИОВ СлободяникЗ18 Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 20192019
  Phet-симуляції у шкільному курсі атомної фізикиОВ СлободяникЕксклюзив-Систем, 20192019
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АТОМНОЇ ФІЗИКИ У 9 КЛАСІОВ СлободяникЗбірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних …, 20192019
  ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ В УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЦИКЛУ ТОЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК Зміни, які відбуваються в системі освіти України супроводжується низкою реформ, які спрямовані …НА Менчинська, ВА Беліков, НВ Рашевська, ВА Ряжська, ...Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 20182018
  Організація дослідницької діяльності засобами комп’ютерного моделюванняОВ СлободяникФОП Цьома СП, 20182018
  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯО Слободяник, ОВ СлободяникРЕДАКЦІЙНА РАДА, 91, 20182018
  Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників: методичні рекомендаціїОЮ Буров, ОО Гриб'юк, НП Дементієвська, ОВ Слободяник, ПС Ухань, ...Педагогічна думка, 20182018
  Комп'ютерне моделювання на уроках фізикиОВ СлободяникПП" Ексклюзив-Систем", 20182018
  Залежність від електронних соціальних мережОВ СлободяникАктуальні питання сучасної інформатики, 195-197, 20172017
  Вплив антитромботичної терапії на ліпідний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь (огляд літератури)ІО Меркулова, ОВ Слободяник, ВН Крамарьова, МЛ Шараєва, ...Український медичний часопис, 139-142, 20172017
  Соціальні мережі у навчанніОВ СлободяникІІТЗН НАПН України, 20172017
  Українські соціальні мережіОВ СлободяникПП" Ексклюзив-Систем", 20172017
  РОЗЧИННИЙ ФІБРИН І ПОКАЗНИКИ ФІБРИНОЛІЗУ ЯК ПРЕДИ-КТОРИ НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОДІЙ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИВН КРАМАРЬОВА, ЛН ПОЛОНСЬКА, ІО МЕРКУЛОВА, ЮВ ТИРАВСЬКА, ...Likarska Sprava, 20162016
  Вплив електронних соціальних мереж на підлітківО СлободяникНаукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 20162016
  Використання мережевих спільнот у навчанніОВ СлободяникВидавництво ХНТУ, 20162016
  Віртуальні спільноти для організації самостійної діяльності учнівОВ СлободяникПП" Ексклюзив-Систем", 20162016
  Активізація пізнавальної діяльності учнів 7 класу з фізики засобами соціальних мережО СлободяникФундаментальные и прикладные исследования: современные научно-прак-тические …, 20162016
  Реалізація фізичного практикуму в комп’ютерно орієнтованому середовищі загальноосвітнього навчального закладуОВ СлободяникМННЦ, 20152015
  РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ІКТОМ Соколюк, ОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 33-35, 20142014
  Готовність студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізики як чинник у формуванні висококваліфікованого вчителяСП Величко, ОВ СлободяникЗбірник наукових праць. Серія: педагогічна, 321-323, 20132013
  Роль готовності студентів до самостійної роботи з фізики у формуванні їх як висококваліфікованих учителівСП Величко, ОВ СлободяникІнноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів …, 20132013
  Використання технології особистісно орієнтованого навчання при розв'язуванні індивідуальних завданьСП Величко, ОВ СлободяникНаукові записки: Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 20132013
  Показники оцінки готовності студентів педагогічних університетів до самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 152-154, 20132013
  Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТАВ Ткаченко, ОВ Слободяник, СП ВеличкоКДПУ ім. В. Винниченка, 20122012
  Лабораторний практикум зі спецкурсу" ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики"ОВ Слободяник, СП Величко, ДВ СоменкоРВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 20122012
  Експериментальна перевірка ефективності системи індивідуальних завдань при організації самостійної роботи з фізикиОВ СлободяникЗасоби і технології сучасного навчального середовища, 156-158, 20122012
  Розвиток практичних умінь і навичок під час самостійної роботи в ході підготовки до лабораторних робіт з фізикиОВ СлободяникВісник Черкаського університету Серія: педагогічні науки, 118-123, 20122012
  Самостійна робота студентів у процесі підготовки до фізичного практикумуОВ СлободяникАктуальні проблеми і перспективи дидактики фізики, 54-56, 20122012
  Програмні засоби математичної підтримки під час вивчення загального курсу фізикиСП Величко, ОВ СлободяникФізика та астрономія в сучасній школі, 36-39, 20122012
  Визначення ефективності системи індивідуальних завдань для організації самостійної роботи студентів з фізикиОВ СлободяникСумДПУ імені АС Макаренка, 20122012
  Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школиОВ СлободяникВісник Чернігівського національного педагогічного університету, 303-307, 20122012
  Проблеми підготовки майбутнього вчителя фізики до роботи з обдарованою молоддюСП Величко, ОВ СлободяникОсвіта обдарованої та талановитої молоді - національна проблема, 61-67, 20112011
  Роль експериментальних задач в розвитку самостійної роботи студентівОВ СлободяникПроблеми дидактики природничо-математичних дисциплін, 74-75, 20102010
  Лабораторний практикум з шкільного курсу фізики та методики її викладанняСП Величко, ВП Вовкотруб, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 20092009
  Загальна фізика. Механіка : [Навч.-метод. комплекс]ОМ Царенко, ОВ СлободяникРВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 20082008
  Олександра СоколюкО Слободяник
  ПОЄДНАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКОНАННІ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕСИТЕТІ Микола СТАДНІК …ОВ Слободяник, ВС ПетровичНаукові записки.–Випуск 3.–Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 0
  Головний редакторОВ Слободяник, НВ Сороко
  В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮО Слободяник, С Величко
  Рекомендовано до друку вченою радою Інституту цифровізації освіти НАПН України (протокол No 15 від 28 жовтня 2022 р.)ОП Пінчук, ОВ Слободяник
  Схвалено для використання в закладах загальної середньоїСП Величко, ОВ Слободяник, ММ Капраль
  КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕОВ Слободяник
  ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІКТОВ Слободяник, ВС Петрович

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 22.04.2024 05:53:54
  Кількість ресурсів: 74

  Article

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2023) Peculiarities of the work of the group "Creating augmented reality" in a remote format Physical and Mathematical Education, 1 (38). pp. 60-65. ISSN 2413-1571

  - Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2023) The place of Augmented reality technologies in the preparation for laboratory papers in physics Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (29). (Submitted)

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2021) Immersive technologies in the works of domestic and foreign scientists Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (201). pp. 120-124. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (2020) The role of computer modeling in the formation of systems thinking of high school students Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (191). pp. 154-157. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2020) Interactive models as a key factor for formation of systematic thinking of senior students Фізико-математична освіта, 4 (26). pp. 107-111. ISSN 2413-158Х

  - Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Features of the use of computer simulations in the school physics course Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р..

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Use of computer models during individual work of physical students Фізико-математична освіта, 4 (22). pp. 116-123. ISSN 2413-158Х

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Implementation of the individualization principle when working with computer models in physical lesson Наукові записки. Серія: педагогічні науки (183). pp. 146-150. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Computer simulations in the study of atomic physics in general secondary education Наукові записки. Серія: педагогічні науки (179). pp. 146-151. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (2018) Computer models in the research activity of students in physics Фізико-математична освіта, 4 (18). pp. 149-153. ISSN 2413-158X

  - Слободяник, О.В. (2018) Theoretical aspects of simulation in learning physics Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2 (17). pp. 183-187. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (2018) Computer models as means of activation of cognitive activity are on lessons of physics Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (169). pp. 140-144. ISSN 2415-7988

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Ukrainian social networks in the educational process Наукові записки. Серія: проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (11). pp. 39-45. ISSN 2519-254Х

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) The influence of electronic social networks on Adults Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (12). pp. 42-48. ISSN 2519-254Х

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Mobile applications for physics studies Фізико-математична освіта, 4 (14). pp. 293-298. ISSN 2413-158X

  - Слободяник, О.В. (2016) Social networks as means of organization of independent activity of students Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (9). pp. 50-57. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В. (2016) The components of the methodical system of physics test for senior students in information and education process Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (10). pp. 179-189. ISSN 2519-254X

  - Слободяник, О.В. (2016) Implementation of project method by means of social networks "Інформаційні технології і засоби навчання", 6 (56). pp. 30-39. ISSN 2076-8184

  - Слободяник, О.В. (2016) Elements of methodology of the use of socialnetworks are during independent work physics Фізико-математична освіта, 4 (10). pp. 131-135. ISSN 2413-158Х

  - Слободяник, О.В. (2015) An analysis of concept "project", "project technology", "pedagogical planning", is in researches of foreign and domestic research workers Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (7). pp. 235-243. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В. (2015) Organization of independent work of students is from physics in the computer oriented educational environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (8). pp. 135-141. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical bases of organization of independent work of students are in the computer oriented environment Наукові записки КДПУ ім.В.Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 3 (8). pp. 149-153. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2015) Development of physical practical work by facilities of informatively-communication technologies Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (2). pp. 83-90. ISSN 2307-4906

  - Величко, С.П., Слободяник, О.В. and Растригіна, А.М. (2015) Connection real and virtual experiments as a factor in development of practical work from physics at high school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 7 (51). pp. 213-222. ISSN 2312-5993

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) Інтернет-ресурси як засіб реалізації методу проектів на уроках фізики у загальноосвітній школі Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (5). pp. 158-162. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляцій Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (20). pp. 165-168. ISSN 2307-4507

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2014) e use of Google of services is for control of independent work of students Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (6). pp. 28-34.

  - Слободяник, О.В. (2014) Using Google services to monitor pupils' independent work Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2 (6). pp. 28-34. ISSN 978-966-7406-67-7

  - Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Ткаченко, А.В. (2012) Розв’язування індивідуальних експериментальних завдань засобами ІКТ Наукові записки Серія: Педагогічні науки (108). pp. 172-176. ISSN 978-966-7406-57-8

  - Слободяник, О.В. (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (99). pp. 303-307.

  - Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2012) Програмні засоби математичної підтримкм під час вивчення загального курсу фізики Фізика та астрономія в сучасній школі, 3 (98). pp. 36-39.

  - Слободяник, О.В. (2011) Роль навчального експерименту з фізики в активізації пізнавально-пошукової діяльності студентів КДПУ ім.В.Винниченка (98). pp. 345-349.

  - Слободяник, О.В. and Величко, С.П. (2010) Features of the use informatively communication technologies in practical activity of teacher of physics Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko . pp. 78-81.

  Book Section

  - Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2022) Application of augmented reality technology in the process of teaching physics In: Матеріали всеукраїнської вебконференції «Теорія і практика цифрового навчання в сучасних закладах освіти» (присвячується 110-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) . Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2022) The impact of augmented reality tools on the formation of students' cognitive abilities In: Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХІV-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 20 листопада - 8 грудня 2022 року . РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, м. Кропивницький, Україна, pp. 66-67.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2022) Augmented reality in extracurricular work (preparation stage) In: «Імерсивні технології в освіті»: збірник матеріалів ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю . ІЦО НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 152-157. ISBN 978-617-8226-06-0

  - Слободяник, О.В. (2020) Computer models as a means of implementing the Inverted Classroom model in physics lessons In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 93-95.

  - Слободяник, О.В. (2020) Computer models as a means of forming competencies in natural sciences and technologies (on the example of physics) In: Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції (28 травня 2020 року) . НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна, pp. 408-411.

  - Слободяник, О.В. (2020) Computer models in distance learning In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали XVІ (XXVІ) міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, травень 2020 року . ПП "Ексклюзив-Систем", м. Кропивницький, Україна, pp. 12-15.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Computer Modeling in the Study of Atomic Physics in Grade 9 In: Збірник матеріалів Звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 137-139.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2019) Phet-simulations in a school course in atomic physics In: Матеріали Міжнародної XV(XXV) науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища», присвячена 20-річчю ІІТЗН НАПН України (17-18 травня 2019 року) . Ексклюзив-Систем, м. Кропивницький, Україна, pp. 46-49.

  - Слободяник, О.В. (2018) Computer simulation in physics classes In: Засоби і технології сучасного навчального середовища. Матеріали XIV науково-практичної конференції . ПП "Ексклюзив-Систем", м. Кропивницький, Україна, pp. 96-97.

  - Слободяник, О.В. (2018) Computer modeling as an instrument for visualization of physical figures In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : Збірник матеріалів наукової конференції . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 150-152.

  - Слободяник, О.В. (2018) Mobile technologies as a means of activating cognitive activity in natural and mathematical disciplines In: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі" . Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 19-21.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Ukrainian social networks In: Матеріали Міжнародної ХІІІ (ХХІІІ) науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . ПП "Ексклюзив-Систем", м. Кропивницький, Україна, pp. 26-27.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2017) Social networking in education In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 97-100.

  - Слободяник, О.В. (2016) Virtual associations are for orgaziation of independent activity of students In: Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної ХІІ (ХХІІ) науково-практичної конференції . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 102-104.

  - Слободяник, О.В. (2016) Possibilities of the use of electronic social networks are in studies In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 115-117.

  - Слободяник, О.В. (2016) The use of online communities in education In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”] . Видавництво ХНТУ, м. Херсон, Україна, pp. 100-102.

  - Слободяник, О.В. (2016) Activation of cognitive activity of pupils of the 7th class in physics by means of social networking In: Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ої Міжнародної науково-практичної конференції . Посвіт, м. Баку-Ужгород-Дрогобич, Азербайджанська Республіка-Україна, pp. 211-212. ISBN 978-617-7401-47-5

  - Слободяник, О.В. (2015) Pedagogical planning at a study naturally mathematical disciplines In: Матеріали науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища" . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 77-79.

  - Слободяник, О.В. (2015) Principles of creation of komputer-based educational environment In: International scientific the X-th conference materials "Didactics of physics as the conceptual basis of forming of competention and ideological qualities of future teacher of the physical and technological field" . ТОВ "Друкарня Рута", м.Кам'янець-Подільський, Україна, pp. 149-150. ISBN 978-966-2771-75-6

  - Слободяник, О.В. (2015) Web-Quest as means of realization of educational projects from physics In: Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року , 1 . Посвіт, Ченстохова-Ужгород-Дрогобич, pp. 211-212. ISBN 978-617-7235-86-5

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2015) Realization of physical practical work is in the computer oriented environment of general educational establishment In: Десята міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх (ІТЕА 2015) " (26-27 листопада 2015 р.) . МННЦ, м. Київ, Україна.

  - Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) (2015) The use of Google of services is for activation of educational activity of senior pupils In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України . ІІТЗН НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 133-135.

  - Соколюк, О.М. and Слободяник, О.В. (2014) Реалізація методу проектів у загальноосвітній школі засобами ІКТ In: Засоби і технології сучасного навчального середовища. Матеріали Міжнародної Х (ХХ) науково-практичної конференції . ПП "Ексклюзив-Систем", м.Кіровоград, Україна, pp. 33-35. ISBN 978-617-7079-24-7

  Monograph

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Баценко, Сергій Вікторович (orcid.org/0000-0002-7752-609X), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Коркішко, І. А., Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X) and Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) (2023) Designing an educational environment using augmented and virtual reality tools in general secondary education institutions Project Report. ІЦО НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Богачков, Ю.М., Гриб'юк, О.О., Соколюк, О.М., Слободяник, О.В., Коневщинська, О.Е., Ухань, П.С., Дементієвська, Н.П. and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5736-6877) (2018) Formation of informational and educational environment for senior students' learning on the basis of electronic social networks technologies Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  - Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0001-9229-7865), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154) and Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) (2020) Computer modeling of cognitive tasks for the formation of students' competencies in natural and mathematical subjects Project Report. Педагогічна думка, м. Київ, Україна.

  Book

  Іванова, С.М., Кільченко, А.В., Слободяник, О.В. and Шиненко, М.А. (2020) The use of information and analytical web resources in scientific and educational activities. Issue-01 . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Жтомир, Україна. ISBN 978-966-485-266-8

  Барладим, В.М., Биков, В.Ю. (orcid.org/0000-0002-5890-6783), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606), Коневщинська, О.Е., Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Лебеденко, Л.В., Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Ткаченко, В.А. (orcid.org/0000-0003-4028-4522), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) and Яськова, Н.В. (orcid.org/0000-0002-5736-6877) (2020) Using the results of research "Developing of information and educational learning environment of senior students' training on the base of e-social networks" in educational practice: a collection of materials . Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, м. Житомир, Україна. ISBN 978-966-485-261-3

  Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В. and Соколов, П.К. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. . «Атіка», м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Жук, Ю.О., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771) and Слободяник, О.В. (2014) Internet technologies application for study of natural phenomena under the school physics course. . "Атіка", м.Київ, Україна. ISBN 978-966-326-478-3

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Оптика. Електрика та магнетизм. Частина 2.: Оптика . Електрика та магнетизм : Посібник для студ вищих пед навч закладів . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з курсу загальної фізики. Механіка та молекулярна фізика. Частина 1 . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В., Величко, С.П. and Соменко, Д.В. (2012) Лабораторний практикум зі спецкурсу "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Слободяник, О.В. (2012) Індивідуальні завдання до лабораторного практикуму з методики навчання фізики . ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард"", м.Кіровоград, Україна.

  Величко, С.П., Слободяник, О.В., Сірик, П.В. and Слєсаренко, М.В. (2011) Лабораторний практикум зі спецкурсу "Застосування навчального лазера у викладанні шкільного курсу фізики" . РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, м.Кіровоград, Україна.

  Thesis

  - Слободяник, О.В. (2012) Methods of students’ independent work organization at pedagogical universities in the process of studying physics Dissertation candidate2 thesis, КДПУ імені Володимира Винниченка.

  Teaching Resource

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) and Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027) (2023) The use of augmented and virtual reality tools in the educational environment of general secondary education institutions: methodical recommendations [Teaching Resource]

  - Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Дементієвська, Н.П. (orcid.org/0000-0003-2985-3771), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Пінчук, О.П. (orcid.org/0000-0002-2770-0838) and Гриб'юк, О.О. (orcid.org/0000-0003-3402-0520) (2020) Methods of using computer simulation to form the competencies of students with natural and mathematical subjects [Teaching Resource]

  - Буров, О.Ю., Гриб'юк, О.О., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В., Ухань, П.С., Барладим, В.М., Коваленко, В.В. (orcid.org/0000-0002-4681-5606) and Яськова, Н.В. (2018) The use of electronic social networks as a tool for information-educational high school learning environment: guidelinesе [Teaching Resource]

  Other

  - Носенко, Ю.Г. (orcid.org/0000-0002-9149-8208), Литвинова, С.Г. (orcid.org/0000-0002-5450-6635), Буров, О.Ю. (orcid.org/0000-0003-0733-1120), Сороко, Н.В. (orcid.org/0000-0002-9189-6564), Сухіх, А.С. (orcid.org/0000-0001-8186-1715), Соколюк, О.М. (orcid.org/0000-0002-5963-760X), Ухань, П.С. (orcid.org/0000-0001-7318-6027), Богачков, Ю.М. (orcid.org/0000-0001-5088-7154), Слободяник, О.В. (orcid.org/0000-0003-3504-2684) and Рашевська, Н. В. (orcid.org/0000-0001-6431-2503) (2024) Technical task for a scientific study "The system of using immersive technologies by teachers in the process of blended learning in general secondary education institutions" (№ 0124U000648), 2024-2025 Інститут цифровізації освіти НАПН України, м. Київ, Україна.

  - Кравець, Ю.І., Денисюк, Л.Я., Щепанівський, В.Ф., Слободяник, О.В. and Бабич, Л.М. (2016) State standard of vocational education. Profession: "Building woodworker" Інститут ПТО НАПН України, м. Київ, Україна.