Пінчук Ольга Павлівна

Пінчук Ольга Павлівна Посада: заступник директора з науково-експериментальної роботи
Вчене звання: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Телефон: +38 (044) 453-97-09
E-mail: opinchuk@iitlt.gov.ua


fb_icon.png blogspot.png scholar OrcID Publons 

 • Google Академія

  Дата оновлення інформації: 11.09.2021 01:08:23
  Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmR4Yr4AAAAJ&hl=ru
  Статистика цитування (усі): 639<
  h-індекс (усі): 15
  i10-індекс (усі): 22
  Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспектОП ПінчукНові технології навчання, 55-58, 2007662007
  Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій і перспектив їх використання у навчанніОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 14-34, 201559*2015
  Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі: посібникЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012352012
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 „Теорія …ОП Пінчук352011
  Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукПінчук Ольга Павлівна.–Київ, 2010.–255 с, 2010352010
  Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освітиВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП ПінчукНаукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017332017
  Синтетичне навчальне середовище–крок до нової освітиСГ Литвинова, ОЮ Буров, ОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 28-45, 2017252017
  Ключові питання створення Концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладівОП Пінчук, ЮМ БогачковІнформаційні технології і засоби навчання 35 (3), 83-98, 201323*2013
  Perspective analysis of use of social networks as learning tools in learning environmentОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (54), 83-98, 2016222016
  Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освітиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007222007
  Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of studentsOP Pinchuk, OM Sokolyuk, OY Burov, MP ShyshkinaВидавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019202019
  SYNTHETIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT-A FOOTPACE TO NEW EDUCATIONOP Pinchuk, SG Lytvynova, OY BurovInformation Technologies and Learning Tools 60 (4), 28-45, 2017172017
  Оцінювання рівня сформованості предметних компетентностей учнів основної школи методом семантичного диференціала в процесі навчання фізикиЮО Жук, ОП ПінчукНаук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (пед. науки), 120-127, 2008162008
  Learning as a Systemic ActivityO Pinchuk, O Burov, S LytvynovaInternational Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 335-342, 2019152019
  Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібникМІ Жалдак, МІ Шут, ЮО Жук, НП Дементієвська, ОП ПінчукПедагогічна думка, 2012152012
  Предметна компетентність з фізики у системі спеціальних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені …, 2011152011
  Perspective Analysis of the Use of Electronic Social Networks in a Learning EnvironmentОП ПінчукICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 2016142016
  Дидактичний потенціал мультимедійних технологій у загальноосвітній школіОП ПінчукНаукові записки: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова.–Вип. LXVI …, 2007142007
  Using the students' state indices for design of adaptive learning systemsOY Burov, OP Pinchuk, MA Pertsev, Y VasylchenkoІнформаційні технології і засоби навчання, 20-32, 2018132018
  Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх нвчльних закладівОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВЮ Биков, АФ Манако, ВВ Олійник, ...Атіка, 2014132014
  Дидактичний аспект проблеми визначення мультимедіа в освітіОП ПінчукНаукові записки. Серія педагогічні та історичні науки, 178-184, 2006112006
  Індивідуалізація навчального середовища учня засобами ІнтернетОП Пінчук, ОМ СоколюкЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2013102013
  Результати експериментальних досліджень застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі базової школиОП ПінчукПроблеми освіти: наук. зб., 41-50, 2008102008
  Дослідно-експериментальна діяльність Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнівОП Пінчук, ВМ Дем’яненко, ЮГ Носенко, МП ШишкінаКомп’ютер у школі та сім’ї 125 (5), 18-23, 201592015
  Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахОП Пінчук, ЮМ БогачковКомп’ютер у школі та сім’ї 8 (96), 16-19, 201192011
  Проблема розширення кола дидактичних засобів навчання фізики: ІКТ аспектОМ Соколюк, ОП ПінчукМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 201582015
  Formuvannia predmetnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly v protsesi navchannia fizyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii (Formation of subject competencies of primary …OP PinchukDissertation, National Pedagogical Dragomanov University, 201082010
  The evolution of teaching methods of students in electronic social networksOP Svitlana LytvynovaProc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017 1844, 360-371, 20177*2017
  Актуальні проблеми використання засобів мультимедійних технологій в основній школіОП ПінчукНові технології навчання: наук.-метод. зб./[Кол. авт.].―К.: Інститут …, 200772007
  ШКІЛЬНИЙ ВЕБ-САЙТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 33 (1), 201362013
  Вдосконалення моделі предметної області в індивідуальній свідомості учнів як необхідна умова розвитку їх предметної компетентностіОП ПінчукНаукові записки (пед. науки).–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.–2009 …, 200962009
  Problema vyznachennia multymedia v osviti: tekhnolohichnyi aspektOP PinchukNovi tekhnolohiyi navchannya.–2007.–Vyp 46, 55-58, 200762007
  AV and VR as Gamification of Cognitive TasksOP Pinchuk, VA Tkachenko, OY BurovProceedings of the 15th International Conference on ICT in Education …, 201952019
  Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОІ Вольневич, ВО Царенко, ...Педагогічна думка, 201252012
  Особливості педагогічної взаємодії у середовищі дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладівОП ПінчукДистанційна освіта в Україні. Інформаційне освітнє середовище у системі …, 201152011
  Інтерактивні комп’ютерні моделі на уроках фізики основної школиОП ПінчукЗбірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 200952009
  Моніторинг використання веб-ресурсу "Електронна бібліотека НАПН України" : січень-квітень 2019 та 2020 рокиМ Шиненко, О Пінчукhttps://lib.iitta.gov.ua/720474/, 20204*2020
  Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання електронних соціальних мереж у навчанніОП ПінчукКомп’ютер у школі та сім’ї 8, 4-10, 201642016
  Комплексна методика оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: компетентнісний підхідОП ПінчукВісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки 13 (226), 112-116, 201242012
  Деякі аспекти підвищення якості самостійної пізнавальної діяльності учнів у процесі компетентнісно орієнтованого навчанняОП ПінчукТеорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 200942009
  Особливості використання комп’ютерних моделювань у шкільному курсі фізикиОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук, ОВ СлободяникІнформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 201932019
  Основні особливості застосування засобів мультимедійних технологійОП Пінчук, ОМ ШевченкоФізика та астрономія в сучасній школі, 7-11, 201332013
  Мультимедійні технології: підготовка індивідуальних домашніх завдань з фізикиОП ПінчукФізика та астрономія в сучасній школі, 34-36, 201332013
  Розвиток предметної компетенції учнів шляхом осучаснення змісту фізичної освітиОП ПінчукФізика та астрономія в школі 3 (72), 13-20, 200932009
  Оцінювання результатів педагогічного впливу в контексті компетентнісно зорієнтованого навчання фізикиОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання, 20093*2009
  Сучасні завдання цифрової трансформації освітиV Bykov, O Spirin, O PinchukUNESCO Chair Journal" Lifelong Professional Education in the XXI Century", 27-36, 202022020
  Cognitive activity of students under conditions of digital transformation of learning environmentOP Pinchuk, OM SokolyukІнформаційні технології в освіті, 71-81, 201822018
  Дистанційні освітні студії. функції та можливостіОП Пінчук, ЮМ Богачков, ВО ЦаренкоСучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 201222012
  Підвищення ефективності процесу опанування учнями понятійного апарату фізики засобами мультимедійних технологійОП ПінчукІнформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 201022010
  Математика в економіці: навчальний посібник для учнів і вчителівО Пінчук22005
  Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах використання інтернет орієнтованих освітніх технологійОП Пінчук, ОМ СоколюкВНТУ, 201812018
  Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж»(остаточний)ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 201712017
  Мобільна підтримка презентацій мультимедійного контенту на прикладі пристрою Ezcast C2ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, МА ШиненкоКомп’ютер у школі та сім’ї 4 (140), 15-18, 201712017
  Сервіси електронних соціальних мереж як засоби спільної навчальної діяльностіОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 201712017
  Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в УкраїніНМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...Педагогічна думка, 201612016
  Інструментальні засоби мережних комунікацій у професіональній діяльності учителяОП Пінчук, ОМ СоколюкЗбірник наукових праць «Дидактика фізики як концептуальна основа формування …, 20151*2015
  Проблема вибору програми навчання у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 201512015
  Науково-методичні рекомендацій щодо використання педагогічними працівниками дистанційних форм навчанняО Пінчук, А Манако, І Савельєваhttp://lib.iitta.gov.ua/1925/, 201312013
  Удосконалення якості позакласної самостійної роботи учнів з фізики шляхом використання різних інформаційних ресурсівОП ПінчукВісник Чернігівського нац. пед. університету. Серія: Педагогічні науки, 138-141, 201112011
  ICT for Training and Evaluation of the Solar Impact on Aviation SafetyO Pinchuk, O Sokolyuk, O Burov, E Lavrov, S Shevchenko, V AksakovskaEasyChair, 20202020
  VR in Education: Ergonomic Features and CybersicknessO Pinchuk, O Burov, S Ahadzhanova, V Logvinenko, Y Dolgikh, ...International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 350-355, 20202020
  Гуманістичний аспект цифрової дидактикиОП Пінчук, ОМ СоколюкНТУ «ХПІ», 20202020
  Імерсивні технології в навчанні: проблема чи перспектива?О Пінчук«ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2020», ХІІ Міжнародна науково-практична конференція …, 20202020
  The webportal of VO Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an Information Resource for Implementation of Research in Education, Pedagogy and PsychologyLD Berezivska, OP Pinchuk, NV VaraksinaInformation Technologies and Learning Tools 4 (78), 20202020
  «Математична революція» у світі та УкраїніОП Пінчук, ОЮ БуровФОП Ямчинський ОВ, 20202020
  Використання 3D та AR на уроках математики: аспект моделюванняОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20202020
  Динаміка активності користувачів веб-ресурсу lib. iitta. gov. ua під час карантинуОП Пінчук, МА ШиненкоЧДТУ, 20202020
  VI Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»ОП ПІНЧУКВісник Національної академії педагогічних наук України 1 (1), 20192019
  Цифрова трансформація навчального середовища: аспект пізнавальної активності студентівО Пінчук, О Соколюк, О Буров, М ШишкінаEducational Dimension 52, 22-38, 20192019
  VR and AR as components of digital educational contentО Pinchuk, S LytvynovaDigital education at environmental universities, 34, 20192019
  Роль Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України в цифровізації освіти і науки України (до 20-ї річниці заснування інституту)ВЮ Биков, ОП Пінчук, ОМ Соколюк, АВ ЯцишинЦифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових …, 20192019
  Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів з використанням відкритих електронних освітніх ресурсів та електронних соціальних мережО ПінчукЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 186, 88-100, 20192019
  Аналітичний ретроспективний огляд використання електронних соціальних мереж у навчанніО ПінчукЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 186, 69-87, 20192019
  Впровадження результатів наукових досліджень як системоутворювальний напрям спільної діяльності наукових та освітніх установОП ПінчукЦифрова трансформація освіти і науки: теорія і практика: збірник наукових …, 20192019
  Цифрова трансформація відкритих освітніх середовищАВ Яцишин, ОП Пінчук, ОВ Овчарук, СГ Литвинова, МП Шишкіна, ...ФОП Ямчинський ОВ, 20192019
  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у електронних соціальних мережахОП Пінчук, СГ ЛитвиноваЦифрова трансформація відкритих освітніх середовищ : монографія 168, 101-132, 20192019
  AV and VR as Gamification of Cognitive TasksОП Пінчук, ВА Ткаченко, ОЮ БуровCompetences Proceedings of the 15th International Conference on ICT in …, 20192019
  Деякі аспекти цифрової модернізації системи загальної середньої освітиОП ПінчукХерсонський державний університет, 20192019
  Засоби віртуалізації у синтетичному навчальному середовищіОП Пінчук, ВА ТкаченкоІІТЗН НАПН України, 20192019
  Національний освітньо-науковий глосарійВІ Луговий, ОМ Топузов, НВ Базелюк, ОП Вашуленко, ЛД Березівська, ...ТОВ «Конві прінт», 20182018
  Modeling of Cognitive Activity of High School Children Using ICTsOY Burov, O Pinchuk, O Sokoliuk, M PertsevФОП Цьома СП, 20182018
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мережВЮ Биков, ОП Пінчук, СГ Литвинова, ОЮ Буров, ЮМ Богачков, ...Педагогічна думка, 20182018
  Використання цифрового обладнання навчального експерименту як актуальна проблема природничої освітиОП Пінчук, ОМ СоколюкРедакційно-видавничий відділ НУБіП України, 20182018
  Комплексне формування компетентностей учнів у природничих науках і технологіяхОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20182018
  Цифрова гуманістична педагогіка як новий виклик компетентності сучасного вчителяОП ПінчукВидавництво ХНТУ, 20182018
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища: Глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене)ОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20172017
  Гейміфікація в загальній середній освіті: аспект використання електронних соціальних мережОП Пінчук, НВ ЯськоваІІТЗН НАПН України, 20172017
  ІКТ-інструменти для співпраці та соціальної взаємодії у відкритому освітньому просторіОП Пінчук, ОМ СоколюкКомпринт, 20172017
  Методичні основи використання соціальних мереж для навчання учнів середньої школиОП Пінчук2017
  National Report on the State and Prospects of Education Development in UkraineNV BazeliukPedahohichna dumka, 20172017
  ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІOP PinchukInformation Technologies and Learning Tools 54 (4), 83-98, 20162016
  Використання технологічних можливостей відкритого освітнього середовища у діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладуО Пінчук, Г НовоселецькийДосвід учителів України з використання хмарних сервісів у системі загальної …, 20162016
  Information-analytical materials for the Parliament hearings" Reforming of information and communication technologies and development of Ukraine information space"ВЮ Биков, ОМ Спірін, ОП Пінчук, ОЕ Коневщинська, ОО Гриб'юк, ...2016
  Результати ретроспективного аналізу розвитку і використання соціальних мережОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20162016
  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального середовища : глосарійкол. авт., ОП Пінчукhttp://lib.iitta.gov.ua/11453, 20152015
  Научно-экспериментальная деятельность Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины на базе учебных заведений разных уровнейВМ Дем'яненко, ЮГ Носенко, ОП Пінчук, МП ШишкінаКомпютер у школі та сімї, 18-23, 20152015
  The problem of expansion of didactic means of learning of physics: ICT aspectОП Пінчук, ОМ СоколюкМіжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 20152015
  Electronic social networks as tools of modern learning environment: GlossaryОП Пінчук, ЮМ Богачков, ОЮ Буров, НП Дементієвська, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Experience and prospects of electronic social networking in educationЮМ Богачков, ОЮ Буров, ОЕ Коневщинська, ОП Пінчук, ПС Ухань, ...ІІТЗН НАПН України, 20152015
  Проектирование педагогических технологий в Интернет ориентированной образовательной средеОП Пинчук, АН СоколюкДидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ в образовани …, 20142014
  Організація та проведення науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : методичні рекомендаціїО Пінчук, З Мотильковаhttp://lib.iitta.gov.ua/5514/, 20142014
  Експериментальна робота як чинник реалізації спільної діяльності наукових та освітніх установВ Дем'яненко, Ю Запорожченко, О Пінчук, М ШишкінаЗб. наук. пр. присвячений 15-річчю заснування Інституту інформаційних …, 20142014
  Звіт про науково-дослідну роботу «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Methodology of designing a network of resource centers for distance learning in secondary schoolsЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20142014
  Організація середовища дистанційного навчання як науково-методична проблемаОП ПінчукЗбірник наукових праць присвячений 15-річчю заснування Інституту …, 20142014
  Розвиток професійної компетентності учителя фізики: ІКТ-аспектОП ПінчукАксіома, 20142014
  Імплементація ідей сталого розвитку в шкільну фізичну освітуОП Пінчук" Ярославна", 20142014
  Проектування педагогічних технологій у середовищі дистанційного навчанняОП ПінчукЗвітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних …, 20142014
  Сучасний стан вирішення проблем доступності та якості електронного навчання в шкільній освітіДБ Пінчук, О.П., РождественськаВосьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 20132013
  Актуальні проблеми забезпечення дистанційного навчання учнів ЗНЗОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20132013
  Науково-методичні рекомендації до проекту державних стандартів інформативних компетентностей вчителівО Пінчук, Ю Богачковhttp://lib.iitta.gov.ua/1918/, 20132013
  Окремі аспекти впливу Інтернет технологій на розвиток інформаційної компетентності учнівОП Пінчук, ОМ СоколюкПП" Ексклюзив-Систем", 20132013
  School website as a factor of development of school information educational environmentОП Пінчук, ГЮ НовоселецькийІнформаційні технології і засоби навчання 1 (33), 20132013
  Розділ 2. Психолого-педагогічні особливості середовища дистанційного навчання учнівО ПінчукОрганізація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх …, 20122012
  Розвиток освітніх технологій та проблема використання дистанційного навчання у системі загальної середньої освітиОП ПінчукХерсонський державний університет, 20122012
  Розвиток дистанційної освіти на новому етапі інформатизації школиОП Пінчук, ЮМ Богачков, ПС УханьВНТУ, 20122012
  Орієнтовні норми часу для обліку навчальної та методичної роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників навчальних закладів при організації навчального процесу за …ОП Пінчук, ВЮ Биков, ЮМ БогачковІІТЗН НАПН України, 20122012
  Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладахЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Звіт про науково-дослідну роботу «Науково-методичні засади організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах»(заключний)ЮМ Богачков, ОП ПінчукІІТЗН НАПН України, 20112011
  Проблема оцінювання компетентності учнів у навчальному середовищі загальноосвітньої школиОП ПінчукЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, 97, 20112011
  Математика в економіці [навчальна програма курсу за вибором для старших класів економічного профілю]О Пінчук, М ЛавінськийМатематика, 31-36, 20082008
  Розв’язуємо задачі з економіки : посібник для вчителівО Пінчук, М Лавінський2008
  Математичне моделювання як стрижень загальнопредметної компетентності учнів (на прикладі навчання фізики)ОП ПінчукВид-во НПУ імені МП Драгоманова, 20082008

 • Електронна бібліотека НАПН України

  Дата оновлення інформації: 26.01.2021 09:46:05
  :