Експериментальна робота

Важливою складовою роботи Інституту є організація експериментальної діяльності в межах науково-дослідних робіт, відповідно до технічних завдань та тематичних планів на базі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, спільних лабораторій з університетами України.

Експериментальна робота науковців здійснюється на різних рівнях, зокрема підвідомчої установи, академічному та всеукраїнському.

Експериментальна діяльність в Інституті спрямована на перевірку вірогідності, продуктивності та можливості застосування педагогічних і психологічних теорій, гіпотез, ідей, інновацій визначених темами НДР, а також апробації результатів науково-педагогічних досліджень, з’ясування доцільності впровадження їх в освітню практику.

Інститутом укладено угоди про взаємодопомогу та науково-технічне співробітництво з провідними навчальними та науковими установами. У межах угод діють спільні науково-дослідні лабораторії з Державним університетом «Житомирська політехніка» (з 2019), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2017), Житомирським державним університетом імені Івана Франка (з 2016), Херсонським державним університетом (з 2011), ДВНЗ «Криворізький національний університет» (з 2012), Тернопільським національним університетом імені В. Гнатюка (з 2013), Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка (з 2017), Інститутом магістратури, аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету (з 2010 ).

Угодами передбачено:

 • здійснення консультативної та науково-методичної допомоги в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення експериментальної перевірки та впровадження результатів науково-дослідних робіт науковців Інституту;
 • науково-методичну допомогу з метою удосконалення педагогічної роботи, поліпшення ефективності навчання, демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, упровадження передових педагогічних ідей та технологій в освітній процес;
 • підготовку спільних публікацій за результатами експериментальної роботи та рецензування підготовлених до друку навчально-методичних матеріалів;
 • проведення спільних науково-практичних заходів;
 • висвітлення в педагогічних фахових виданнях результатів спільної роботи.

Інститут забезпечує впровадження практичної частини наукових досліджень в освітній процес закладів освіти різного рівня шляхом проведення педагогічних експериментів та інноваційних проектів, серед яких:

 • Дослідно-експериментальна робота підвідомчого рівня «Персональне середовище самоспрямованого навчання» (листопад 2020 - травень 2023). Мета експерименту: з’ясувати місце та функціональну межу застосування персонального середовища самоспрямованого навчання у закладах загальної середньої освіти та у спільнотах хоумскулерів / анскулерів. Інформаційна сторінка експерименту
 • Дослідно-експериментальна робота за темою «Використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників, аспірантів і магістрів» (вересень 2019 – листопад 2020 рр.) на базі закладів вищої освіти, наукових установ та закладів післядипломної педагогічної освіти. Мета експерименту полягає розробці та апробації відповідної методики, застосування якої істотно вплине на рівень інформаційно-дослідницької компетентності учасників експерименту. Програми дослідно-експериментальної роботи: ВДПУ імені Михайла КоцюбинськогоНавчально-наукового інституту неперервної освіти НАУЖДУ імені Івана Франка.
 • Дослідно-експериментальна робота за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на 2016-2019 роки (Наказ МОН України від 05.02.2016 року № 88) на базі ЗНЗ Волинської, Кіровоградської, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької, областей та 13 ВНЗ України. Мета експерименту полягає в розробленні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці варіативних моделей використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітнього навчального закладу.
 • «Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання», 2012-2015 рр. (Наказ МОН № 684 від 12.06.12), на базі фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці. Мета експерименту полягає у практичній апробації та активному використанні технологій дистанційного навчання учнів ЗНЗ що стає можливим і ефективним у сучасних умовах, забезпечує рівний доступ до якісної освіти, формує та розвиває ІКТ-компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу, якщо створено специфічне інформаційно-комунікаційне середовище навчального закладу, що надає освіту е-дистанційно.
 • «Хмарні сервіси в освіті», 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 21.05.2014 № 629), на базі 18 ЗНЗ (8 – у м. Київ, інші – у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та ін. областях України). Мета експерименту полягає в розробленні, обґрунтуванні, експериментальній перевірці моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.
 • «Розумники», 2014–2017 рр. (Наказ МОН України від 08.05.2014 № 564) на базі спеціалізованої школа № 14, середньої загальноосвітньої школи № 225 м. Києва. Мета проекту полягає в створенні умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час навчання учнів початкової школи.
 • Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)», 2017 - 2022 рр. (Наказ МОН України від 30.08.2017 № 1234) на базі 94 закладів загальної середньої освіти Волиньської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. Метою проекту є формування навчального середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів.
 • «Ком’ютерно-орієнтована система управління якістю ЕОР в загальноосвітніх навчальних закладах» - експеримент регіонального рівня, 2013-2015 рр. (Наказ Херсонської обласної державної адміністрації від 24.10.2013 р. № 504) на базі Херсонського державного університету. Мета експерименту полягає у визначенні та експериментальній перевірці дидактичних вимог і методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у навчально-виховному процесі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів.